Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konfliktusok az iskolában Szekszárdi Júlia 2010. A konfliktus fogalma Eredeti jelentése: fegyveres harc (latinul: confligere) A pedagógiában a 60-as években.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konfliktusok az iskolában Szekszárdi Júlia 2010. A konfliktus fogalma Eredeti jelentése: fegyveres harc (latinul: confligere) A pedagógiában a 60-as években."— Előadás másolata:

1 Konfliktusok az iskolában Szekszárdi Júlia 2010

2 A konfliktus fogalma Eredeti jelentése: fegyveres harc (latinul: confligere) A pedagógiában a 60-as években lett önálló elméleti kategória

3 A konfliktusok pedagógiája A nevelő és a nevelt viszonyának megváltozása: A tekintélyelv megrendülése A gyermekkor eltűnése

4 „Háború van, hát háború van, mit tagadjuk. Kitört az első tanító és tanítvány legelső találkozásakor, és tartani fog, míg csak iskola lesz a világon. Legfeljebb a hadieszközök és a harcmodor módosulnak néha.” (Karácsony Sándor, 1942)

5 A konfliktus tekintélyelvű megközelítése Elkerülendő, zavaró, negatív jelenség A kapcsolatok hierarchiába rendeződnek A problémakezelés módja: jutalmazás, meggyőzés, szankcionálás Értékek: normakövetés, következetesség, határozottság, feltétlen engedelmesség Nevelői cél: egy határozott érték- és normarendszer elfogadtatása

6 Tiszteljétek a gyermekkort! A gyermek nem kis felnőtt! Rousseau

7 A konfliktus gyermekközpontú megközelítése A gyermek fejlődésével együtt járó, természetes jelenség Szimmetriára törekvő kapcsolat e nevelő és nevelt között A problémakezelés módja: irányított dialógus Értékek: a gyermekkor; gyermeki érdekek, szükségletek, jogok Nevelői cél: alkalmazkodva a életkori sajátosságokhoz, érettségi szinthez kihasználni a gyermekben rejlő lehetőségeket

8 „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” József Attila

9 A konfliktus interakciót hangsúlyozó megközelítése A konfliktus szükségszerűen előforduló, hasznosítható, olykor kimondottan kívánatos jelenség A nevelő és nevelt közötti kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, demokratikus A konfliktuskezelés a felek interakciójának része Értékek: közösen vállalt felelősség, kölcsönösség, kompromisszumkészség, kreativitás, reflektivitás Nevelői cél: valamennyi fél számára optimális megoldás megtalálása (a kontextus jelentősége)

10 Konfliktusok a pedagógiai gyakorlatban  I. Személyes jellegű (részben az intim szférába tartozó) konfliktusok  II. A pedagógus részes a konfliktusnak (kollégákkal, felettesekkel, gyerekekkel, szülőkkel)  III. A pedagógus közvetlenül vagy közvetve találkozik a konfliktussal (Konfliktusok a diákok között, a tanulócsoportban; a diákok egyéb konfliktusai a családban, baráti körben stb.)  IV. Egyéb konfliktusok (a tananyagban, a társadalomban, a világban előfordulók)

11 I. Személyes jellegű (részben az intim szférába tartozó) konfliktusok

12 II. A pedagógus részese a konfliktusnak (kollégákkal, felettesekkel, gyerekekkel, szülőkkel)

13 III. A pedagógus közvetlenül vagy közvetve találkozik a konfliktussal (Konfliktusok a diákok között, a tanulócsoportban; a diákok egyéb konfliktusai a családban, baráti körben stb.)

14 IV. Egyéb konfliktusok (a tananyagban, a társadalomban, a világban előfordulók)

15

16 A konfliktusok pedagógiai funkciói Jelző érték (eredményvizsgálati funkció) Megbeszélési, tisztázási alkalom (kommunikációs funkció) Lehetőség az önvizsgálatra (önismereti funkció) Szociális tanulás forrása (szocializációs funkció) Viselkedésrepertoár bővítése (módszertani funkció)

17 A konfliktuskezelés őstípusai  Kard által vész, ki kardot ragad (kölcsönösség, törvényesség)  Szemet szemért fogat fogért (bosszú, vendetta)  Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel (szeretet, irgalom, megbocsátás)

18 bosszú Feltétel nélküli tolerancia Mérlegelés, megegyezés

19 Konfliktuskezelő stratégiák Ö n é r v é n y e s í t ő Ö n f e l a d ó 1 2 3 4 5 1. önérvényesítő 2. önfeladó 3. elkerülő 4. kompromisszum kereső 5. Probléma megoldó

20 Konstruktív problémamegoldás 1.Mi a probléma? 2. Tények és érzelmek fel- térképezése 3.Cselekvési lehetőségek gyűjtése 4. Mérlegelés, választás 5. A döntés megvalósítása 6. Értékelés Minden rendben!

21 Konstruktív problémamegoldás 1.Mi a probléma? 2. Tények és érzelmek fel- térképezése 3.Cselekvési lehetőségek gyűjtése 4. Mérlegelés, választás 5. A döntés megvalósítása 6. Értékelés Minden rendben!

22 A kooperatív modell alkalmazásának feltételei A konfliktuspartnerek közötti kölcsönös bizalom, tisztelet, egyenrangúság Indulat- és értékelésmentes légkör Szándék és képesség az együttműködésre Megállapodás közös szabályokban Az együttes döntések és az ezzel járó kockázatok közös vállalása

23 A kooperatív modell alkalmazásának határai  bizalmatlanság  hierarchikus viszony  kommunikációs zavarok  indulatok  elfogultság  ellenséges légkör  erőszak  alapvető szükségletek kielégítetlensége  értékellentétek stb.

24 Szemtől szembe módszer Resztoratív (kárhelyreállító) konfliktusrendezés A közösség szabályozó szerepének kihasználása A pedagógus facilitátor: a konfliktus felmutatása részvétel a konstruktív rendezésben Szociális tanulás: az elfogadás, a pozitív kommunikáció és a hatékony együttműködés megtapasztalása

25 Szemtől szembe konferencia önkéntes részvétel siker esetén az ügy lezárt (rögzíteni a Házirendben) konkrét ügyhöz kapcsolni (normasértés, személyes sérelem stb.) facilitátor (ne csak külső, lehet diák is) barátságos légkör meghatározott, de rugalmasan kezelt időkeret


Letölteni ppt "Konfliktusok az iskolában Szekszárdi Júlia 2010. A konfliktus fogalma Eredeti jelentése: fegyveres harc (latinul: confligere) A pedagógiában a 60-as években."

Hasonló előadás


Google Hirdetések