Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzemi Tanács Általános ismertető Sárvári Zoltán Üzemi Tanács tag.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzemi Tanács Általános ismertető Sárvári Zoltán Üzemi Tanács tag."— Előadás másolata:

1 Üzemi Tanács Általános ismertető Sárvári Zoltán Üzemi Tanács tag

2 Üzemi Tanács Általános ismertető 1. Mi az Üzemi Tanács, és miben különbözik a szakszervezettől? 2. Mi a feladata? 3. Jogi háttere. 4. Létrehozása 5. Üzemi Tanács tagjai 6. Üzemi Tanács jogai 7. Üzemi Tanács kötelességei 8. Munkáltató kötelezettségei 9. Jelenlegi helyzet Magyarországon 10. Egy tanulságos eset Németországban 11. Kérdések/válaszok.

3 1. Mi az Üzemi Tanács, és miben különbözik a szakszervezettől? SzakszervezetÜzemi tanács A képviselet típusaKözvetett Egy másik szervezet /a szakszervezet/ közvetítésével megvalósuló munkvállalói érdekvédelem. Közvetlen Külön szervezet közbeiktatása nélkül történő közvetlen képviselet, amelyet a munkavállalók közvetlenül választanak. Jellege„külső és szembenálló” /sztrájkhoz való jog/ „belső és együttműködő” Létrejöttének alapjaa szervezkedés szabadságajogszabályi rendelkezés Működési szintmunkahelyen és munkahelyencsak munkahelyi szinten Munkavállalók cégen belüli érdekképviseleti szerve A szakszervezeti és az üzemi tanácsi képviselet jellemzői és különbségei

4 2. Mi a feladata? Fellépni a diszkriminatív munkaügyi gyakorlat ellen, illetve annak megelőzése. Munkavállalók képviselete a vezetés felé. Tájékoztatás (munkavállalók és munkaadók felé). Együttműködés a szakszervezetekkel. Együttműködés társszervekkel.

5 3. Jogi Háttere A Mt. kötelező rendelkezésként mondja ki, hogy minden cégnél, ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt meghaladja, üzemi tanácsot kell választani. A kisebb cégek esetén elegendő üzemi megbízottat választani. (15-51 fő között.) Újonnan megalakuló cég esetén a létrejöveteltől számított három hónapon belül kell az üzemi tanácsot megválasztani

6 4. Létrehozása Választással jön létre A választáson minden munkaviszonyban álló munkavállaló jogosult szavazni. Létszáma a vállalat nagyságától függ. Póttagot is kell választani. Megválasztás után 15 nappal ülésezik, és elnököt választ.

7 5. Üzemi Tanács Tagjai Minden cselekvőképes munkavállaló, aki...  Minimum 6 hónap munkaviszonnyal rendelkezik (kivétel újonnan létrejött vállalat)  nem gyakorol munkáltatói jogot, vagy nem közeli hozzátartozója a munkáltatói jogot gyakorló személynek,  nem tagja a választási bizottságnak A megbízatás 3 évre szól. Kedvezmények:  Munkaidő-kedvezmény  Munkajogi védelem

8 6. Üzemi Tanács jogai. Véleményezési jogkör:  a dolgozók nagy csoportját érintő munkaáltatói intézkedések tervezete (átszervezés, privatizáció, korszerűsítés).  nyilvántartható személyügyi adatok.  éves szabadságolási terv.  belső szabályzatok.  képzési tervek.  munkaszervezési változtatások. Együttdöntési jogkör:  Jóléti pénzeszközök elosztása.  Jóléti célú ingatlanok értékesítése. Jogsértés esetén bírósághoz fordulhat. (nemperes eljárás, határozat 15 napon belül)

9 7. Üzemi Tanács kötelességei. Munkáltató üzleti érdekeinek figyelembevétele. Személyes adatok védelme. Sztrájk esetén semleges magatartás.

10 8. Munkáltató kötelezettségei. Tájékoztatási kötelezettség:  legalább félévente: a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről. a bérek és keresetek alakulásáról likviditási és foglalkoztatási helyzetről. a munkaidő felhasználásról. A munkafeltételek jellemzőiről.  Tevékenységi kör jelentős megváltozásáról.  Beruházásokka kapcsolatos döntési tervezetekről.

11 9. Jelenlegi helyzet Magyarországon A munkavállalók többsége nincs tisztában törvény adta jogaival, pedig az üzemi tanács megválasztását ők is kezdeményezhetik. A vezetők általában nem örülnek neki. A munkavállalók 22,3%-a nyilatkozott úgy, hogy van Üzemi Tanács (ill. Üzemi Megbízott) a munkahelyén.

12 10. Egy tanulságos eset Németországban. A vállalat romló gazdasági eredményei miatt 2001 óta folyamatosan kezdeményez tárgyalásokat az Üzemi Tanáccsal (létszámcsökkentés, átszervezés) Látszatintézkedések történnek, de nem hatékony a megoldás. 2004 végére a pénzügyi helyzet rendkívül súlyossá vált. 2005.-ben a vállalat lépéskényszerbe került...

13 11. Kérdések/válaszok.

14 Vége Köszönöm a figyelmet!

15 2003: évi XXI. tv az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról


Letölteni ppt "Üzemi Tanács Általános ismertető Sárvári Zoltán Üzemi Tanács tag."

Hasonló előadás


Google Hirdetések