Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi szolgálat Összeállította:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi szolgálat Összeállította:"— Előadás másolata:

1 Közösségi szolgálat Összeállította:
Marosánné dr. Gáti Gabriella igazgató, Kiss Zoltánné koordinátor az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közös kiadványa alapján. (www.kozossegi.ofi.hu)

2 Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 40§ (13) bek., 97§ (2.) bek. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04.) Kormányrendelet Fejlesztési terület: felelősségvállalás másokért, önkéntesség A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet a Középiskolákban a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések

3 4.§ (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 6.§ (4) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása … A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.” 97.§ (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.”

4 Az iskolai közösségi szolgálat céljai
tanulói készségek, kompetenciák fejlesztése pályaorientáció segítése megismertetni a közösségben való tevékenység erejét (munkája hasznos, fontos más számára) önmegismerés, egyéni célok megtalálása személyes emberi kapcsolatok bővülése hiteles vezetői készségek, szociális érzékenység,társadalmi felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés, problémamegoldás kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, állampolgári kompetencia felelős döntéshozatal,

5 Előkészületek A tanév első félévében
Együttműködési megállapodások kötése (helyi önkormányzat, civil szervezetek, stb.) iskolán belüli koordinátor kijelölése Kiss Zoltánné Galambos Valéria / koordinátor feladata: a tanulók felkészítése, a tapasztalatok pedagógiai feldolgozása, kapcsolattartás a fogadóhelyekkel, adminisztráció, dokumentálás, igazolás

6 A tevékenység megszervezése az iskolában
a tanulók és a szülők tájékoztatása A diákok önként választhatják ki a helyet és a tevékenységet a ”jelentkezési lap” kitöltése tanévenként 9-11. évfolyamon lehetőleg egyenlő arányban elosztva az egyes tevékenységi területek változtathatók, cserélhetők, bővíthetők

7 Jelentkezési lap

8 A teljesítés időkereti
egy óra közösségi szolgálat 60 perc az utazással töltött idő nem számítható be 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell két nap között biztosítani 16 éves kor alatt: naponta 3 óra, hetente maximum 12 óra 1 nap pihenőidő 16 – 18 éves kor között 4,5 óra/nap, hetente maximum 18 óra kórházban 2 óra/alkalom csoportos foglalkozás keretében 3 óra/ alkalom javasolt

9 Közösségi szolgálati napló
a diák vezeti napra készen, tanévenként sorszám, dátum, időtartam, tevékenység élményem, tapasztalatom igazoló aláírás Csak az iskola honlapjáról letöltött változatot fogadjuk el!

10 A közösségi szolgálat dokumentálása
Az iskola alapdokumentumaiban pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, házirend határidő: március 31. naplóban, bizonyítványban, törzskönyvben igazolás a közösségi szolgálat teljesítéséről (intézményváltás esetén)

11

12 A programra való felkészítés
Az 50 órából : 5 óra előkészítés 5 óra feldolgozás Egyénileg vagy csoportosan nem célszerű páros munkában javasolt a tevékenység folyamatos pedagógiai kísérése

13 A fogadó szervezet Regisztrált szervezet, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerint. /nem kötelező/ A diákokat az iskolával megkötött együttműködési megállapodás alapján fogadja. Nem lehet: érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, üzleti jellegű tevékenység sem. Magánszemélyek is fogadhatnak, de ne jelenthessenek veszélyt a tanulók testi-lelki fejlődésére. Rokonok, közvetlen hozzátartozók csak közvetítő szervezeten keresztül.

14 Választható fogadó szervezetek
1 . Kápolnásnyék Község Önkormányzata 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 28. 2 . Pázmánd Község Önkormányzata 2476 Pázmánd, Fő u. 80. 3. Tó-sport Kft. 2481 Velence, Fő utca 172. 4. Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 2481 Velence, Tópart utca 26. 5. Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2481 Velence, Zárt utca 2. 6. Alapítvány a baracskai foglárokért Baracska, Annamajor 7. Zámori Kör közhasznú Egyesület 2039 Pusztazámor, Kmoskó Mihály utca 2. 8. Mesevár Óvoda 2461 Tárnok, Templom u. 14.

15 9. Pázmánd Sportegyesület 2476 Pázmánd Gesztenye Fasor 1/c 10
9. Pázmánd Sportegyesület 2476 Pázmánd Gesztenye Fasor 1/c 10. Harmónia- Gondoskodás Idősek Otthona 2462 Martonvásár, Szent László u Arany EGYMI Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 8000 Székesfehérvár, Havranek u Martonvásári Gyermekkert Alapítvány 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3/a 14. Gárdonyi Óvoda-Gárdonyi Tagóvodája 2483 Gárdony, Posta utca Tárnok Sprint SE 2461 Tárnok, Deák F. utca „Együtt-Értük” Alapítvány 2462 Martonvásár, Bajcsy Zsilinszky E. utca „STRASSZ” Életmód Egyesület 8000 Székesfehérvár, Tasnádi utca

16 A közösségi szolgálat területei
egészségügyi szociális és jótékonysági oktatási kulturális- és közösségi Környezet- és természetvédelmi katasztrófavédelmi közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, SNI gyerekekkel, idős emberekkel

17 A program zárása élmények, tapasztalatok pedagógiai feldolgozása
programértékelés igazolások kiadása Tanév végén a megadott határidőre a szolgálati naplókat le kell adni Az elvégzett óraszám a bizonyítványba beírásra kerül

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Közösségi szolgálat Összeállította:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések