Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Alkalmazott nyelvészet I. Sárosdy Judit Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Vadnay Marianna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Alkalmazott nyelvészet I. Sárosdy Judit Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Vadnay Marianna."— Előadás másolata:

1 Alkalmazott nyelvészet I. Sárosdy Judit Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Vadnay Marianna

2 CÉL: CÉL: MOTIVÁLÁSMOTIVÁLÁS KOMPETENCIA ALAPÚKOMPETENCIA ALAPÚ MULTIMÉDIÁSMULTIMÉDIÁS TARTALOMKÖZPONTÚTARTALOMKÖZPONTÚ HOLISZTIKUSHOLISZTIKUS INTERKULTÚRÁLISINTERKULTÚRÁLIS TAPASZTALATITAPASZTALATI SZEMÉLYRE SZABOTTSZEMÉLYRE SZABOTT

3 Nyelvoktatási módszerek KOGNITÍV – –Nyelvtani-fordító – –Audiolingvális – –Néma módszer TERMÉSZETES –Direkt módszer –Szuggesztopedia –Cselekedtető módszer KOMMUNIKATÍV MÓDSZER

4 A nyelvtanítási folyamat résztvevői A tanári szerepek és tanítási stílusok ellenőrző szervező értékelő súgó tanácsadó partner forrás

5 A nyelvtanítási folyamat résztvevői Tanulótípusok hagyományos – –vizuális – –auditív – –kinesztetikus – –introvertált – –extrovertált „Összetett intelligencia” elmélet (Gardner, 1983) neuro-lingvisztikai programozás Willing (1987) elmélete

6 A nyelvtanítási folyamat résztvevői Tanulási stílusok környezettől független környezetfüggő impulzív reflektív bal félteke dominál jobb félteke dominál empatikus kockázatvállaló

7 A tanítási folyamat szervezése interakció csoportdinamika munkaformák osztályszervezési technikák

8 Grammatikai kompetencia Nyelvi készségek – –egyszerű: receptív: hallás, olvasás produktív: beszéd, írás – –komplex: tolmácsolás, fordítás Nyelvi kompetenciák – –szókincs fejlesztés – –nyelvtani szerkezetek – –kiejtés

9 Szociolingvisztikai kompetencia A kultúra közvetítés területei: – –pragmatikai – –kognitív – –magatartási Stílus, regiszter

10 A nyelvtanítás eszközeinek alkalmazása 1. Az eszközös nyelvpedagógia / nyelvpedagógiai technológia didaktikai alapelvei: – –A nyelvpedagógiai technológiai folyamatok hármas tagoltsága – –A „kréta egyenlő a monitorral” alapelv

11 A nyelvtanítás eszközeinek alkalmazása 2. Vizuális információhordozók: – –testnyelvi kommunikációs eszközök, nyomtatott információhordozók, képek, táblák, vetített képek (írásvetítő transzparens, PowerPoint), terepasztalok, reáliák, stb. – –receptív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok – –produktív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok

12 A nyelvtanítás eszközeinek alkalmazása 3. Auditív információhordozók és a hangrögzítő eszközök produktív alkalmazása – –élő emberi hang, rádióadás, hangfelvételek (kazettán, CD-n, MP3-on), Internet-en elérhető online rádióadások és digitális hangfelvételek, stb. – –hangfelvételek típusai didaktikai funkcióik szerint – –receptív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok – –Nyelvlabor-alkalmazások – –produktív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok Audio-visszacsatolás Audio-projektek létrehozása

13 A nyelvtanítás eszközeinek alkalmazása 4. Audiovizuális információhordozók és a video- technológiai eszközök produktív alkalmazása – –élő emberi kommunikáció, televízióadás, videofelvételek (kazettán, CD-n / DVD-n), Internet-en elérhető online tv adások és digitális videofelvételek, stb. – –videofelvételek típusai didaktikai funkcióik szerint – –receptív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok – –produktív alkalmazási eljárások, gyakorlattípusok Video-visszacsatolás Video-projektek létrehozása

14 A nyelvtanítás eszközeinek alkalmazása 5. Digitális információhordozók és az információs és kommunikációs technológia produktív alkalmazása – –Multimédia, elektronikus szótárak (adatbázisok) és az Internet- alkalmazása (e-mailezés, chatelés, stb.), online beszélgetések (mikrofon és/vagy web-kamera), videokonferencia – –Multimédia- és honlapkészítés

15 A tanítási folyamat tervezése Hosszútávú – –Nemzeti Alaptanterv, kerettanterv – –helyi tanterv Középtávú – –tanmenetek (pl.: funkcionális, tematikus, nyelvtani szerkezetekre épülő) Rövidtávú – –óraterv

16 Mérés-értékelés Kurzus értékelés Tananyag értékelés – –alapelvek – –alaplépések – –a tananyag-értékelési eljárások típusai – –a nyelvkönyvek jellemzői – –a taneszköz-kiválasztás alapelvei és szempontjai Hallgatói értékelés – –visszacsatolás, hibajavítás – –tesztelés, vizsgáztatás

17 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Alkalmazott nyelvészet I. Sárosdy Judit Farczádi Bencze Tamás Poór Zoltán Vadnay Marianna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések