Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar alkotmánytörténet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar alkotmánytörténet"— Előadás másolata:

1 Magyar alkotmánytörténet http://www.majt.hu
2014/2015 őszi szemeszter

2 Magyar állam-és jogtörténeti Tanszék
Dr. Mezey Barna Az MTA doktora (Dsc) tanszékvezető egyetemi tanár (parlamentarizmus-történet, büntetőjog-történet, börtönügy története)

3 A tanszék oktatói Dr. Máthé Gábor professzor emeritus
Az MTA kandidátusa (Csc) professzor emeritus (közigazgatás-történet, kihágási büntetőjog, nemzetállamok és jogállamiság története)

4 A tanszék oktatói Dr. Révész T. Mihály címzetes egyetemi tanár
Az MTA kandidátusa (Csc) címzetes egyetemi tanár (emberi és állampolgári jogok története, médiajog, állami ellenőrzés története)

5 A tanszék oktatói Dr. Horváth Attila habilitált egyetemi docens
PhD habilitált egyetemi docens (a magánjog története, a koncepciós perek története, a szovjet típusú diktatórikus állam története)

6 A tanszék oktatói Bódiné Dr. Beliznai Kinga egyetemi adjunktus
PhD egyetemi adjunktus (a házassági jog története, szimbólumok a jogi kultúrában, büntetőjog-történet)

7 A tanszék oktatói Dr. Képes György
PhD egyetemi adjunktus, (az abszolutizmusok története, az amerikai alkotmány hatásai az európai állam- fejlődésre)

8 A tanszék oktatói Dr. Völgyesi Levente egyetemi adjunktus (egyházjog,
PhD egyetemi adjunktus (egyházjog, városi jogok története, műemlék-védelemi jog története)

9 A tanszék oktatói Dr. Gosztonyi Gergely egyetemi tanársegéd PhD
(a média és a média jogi szabályozásának története, szabadságjogok)

10 A tanszék oktatói Dr. Képessy Imre egyetemi tanársegéd
(kisebbségi jogok, allkotmánybíráskodás története)

11 A tanszéki adminisztráció
Magyariné Horváth Ágnes tanszéki előadó Tel/Fax: Egyetem tér 1-3 II. 211

12 A tanszéki könyvtár Élesztős László könyvtáros
a Jogtörténeti Szemle szerkesztője

13 Tudományos diákkör http://www.facebook.com/majttdk
A TDK szakvezető oktatója Dr. Képessy Imre A TDK titkára Palguta Virág, IV. évfolyam

14 A tanszék PhD hallgatói
Dr. Rigó Kinga Antal Andrea

15 Kötelező tananyag Magyar alkotmánytörténet 5. kiadás
Budapest 2003 (skk.) Osiris Kiadó

16 Kötelező tananyag A magyar jogtörténet forrásai 2. kiadás
Budapest, 2002 (skk) Osiris kiadó

17 Ajánlott tananyag Magyar jogtörténet 3.kiadás (skk.) Budapest 2007
Osiris kiadó

18 További tankönyvek Osiris Kiadó Budapest Tankönyvkiadó Budapest
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány-és jogtörténet Osiris Kiadó Budapest Csizmadia Andor – Kovács Kálmán –Asztalos László: Magyar állam-és jogtörténet Tankönyvkiadó Budapest Rácz Lajos – Nagy Endre: Magyar alkotmány-és közigazgatás-történet HVG Orac kiadó Budapest Ruszoly József: Újabb magyar alkotmány-történet Püski kiadó Kft Budapest

19 További tankönyvek Degré Alajos: Magyar alkotmány-és jogtörténet
Publikon Kiadó Pécs 1950/51 [2009] Képes György (szerk.) Magyar alkotmány-és közigazgatás-történet a polgári korban ELTE Eötvös Kiadó Budapest 2013

20 A stúdium tartalma I. A magyarság törzsi szerveződése és a nomád állam
1. A nemzetségi szervezet kora 2. A fegyveres demokrácia kora (törzsi és törzsszövetségi korszak) 3. A nomád állam II. Feudális állammodellek Magyarországon Csatlakozás Európához 2. A patrimoniális monarchia 3. A rendi-képviseleti monarchia 4. A Habsburgok abszolút monarchiája 5. Speciális állammodellek a feudális korszak fejlődésében

21 A stúdium tartalma III. A feudális állam szervei 1. Az államfő
2. Az országgyűlés 3. A központi igazgatás szervei 4. A vármegyék és a kiváltságos kerületek 5. Szabad királyi városok és bányavárosok 6. Mezővárosok, uradalmak, falvak 7. Erdély közigazgatása 8. A hódoltsági igazgatás 9. A törvénykezés szervei 10. Az egyház

22 A stúdium tartalma IV. Polgári állammodellek a magyar jogtörténetben
1.A polgári átalakulás Magyarországon 2. Alkotmányos monarchia 3. Felemás polgárosodás – a neoabszolutizmus évei 4.A parlamentáris monarchia 5. A polgári demokratikus köztársaság V. A magyar polgári állam szervei 1.Az országgyűlés 2. Az államfő 3. A közigazgatás 4. A közigazgatás szervei 5.A törvénykezés szervei

23 A stúdium tartalma VI. Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben 1. A szovjet típusú diktatúra első kísérlete: a Tanácsköztársaság 2. A nyilas diktatúra 3. A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon ( )

24 Képzési formák Évfolyam-előadás (heti 2 óra) Szeminárium (heti 2 óra)
Fakultatív repetitorium (heti 2 óra) Fakultatív előadás (heti nx2 óra) Tudományos diákkör (alkalmanként) Önképzés

25 Számonkérés Formája: Szóbeli kollokvium (stúdium)
Írásbeli vagy szóbeli beszámoló (szeminárium) Tartalma: 1. A tankönyv anyaga 2. A szemelvénygyűjtemény megjelölt részei 3. Az előadások anyaga 4. A szemináriumok anyaga Időpontja: A szóbeli vizsgaidőpontról a tanszék a Neptun rendszerben tájékoztatja a hallgatóságot, a szemináriumi beszámoló időpontját a szemináriumvezető határozza meg.


Letölteni ppt "Magyar alkotmánytörténet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések