Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar alkotmánytörténet 2014/2015 őszi szemeszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar alkotmánytörténet 2014/2015 őszi szemeszter."— Előadás másolata:

1 Magyar alkotmánytörténet http://www.majt.hu 2014/2015 őszi szemeszter

2 Magyar állam-és jogtörténeti Tanszék Dr. Mezey Barna Az MTA doktora (Dsc) tanszékvezető egyetemi tanár (parlamentarizmus- történet, büntetőjog-történet, börtönügy története)

3 A tanszék oktatói Dr. Máthé Gábor Az MTA kandidátusa (Csc) professzor emeritus (közigazgatás-történet, kihágási büntetőjog, nemzetállamok és jogállamiság története)

4 A tanszék oktatói Dr. Révész T. Mihály Az MTA kandidátusa (Csc) címzetes egyetemi tanár (emberi és állampolgári jogok története, médiajog, állami ellenőrzés története)

5 A tanszék oktatói Dr. Horváth Attila PhD habilitált egyetemi docens (a magánjog története, a koncepciós perek története, a szovjet típusú diktatórikus állam története)

6 A tanszék oktatói Bódiné Dr. Beliznai Kinga PhD egyetemi adjunktus (a házassági jog története, szimbólumok a jogi kultúrában, büntetőjog-történet)

7 A tanszék oktatói Dr. Képes György PhD egyetemi adjunktus, (az abszolutizmusok története, az amerikai alkotmány hatásai az európai állam- fejlődésre)

8 A tanszék oktatói Dr. Völgyesi Levente PhD egyetemi adjunktus (egyházjog, városi jogok története, műemlék-védelemi jog története)

9 A tanszék oktatói Dr. Gosztonyi Gergely PhD egyetemi tanársegéd (a média és a média jogi szabályozásának története, szabadságjogok)

10 A tanszék oktatói Dr. Képessy Imre egyetemi tanársegéd (kisebbségi jogok, allkotmánybíráskodás története)

11 A tanszéki adminisztráció Magyariné Horváth Ágnes tanszéki előadó Tel/Fax: 4116518 agihorvath@ajk.elte.hu Egyetem tér 1-3 II. 211

12 A tanszéki könyvtár Élesztős László könyvtáros a Jogtörténeti Szemle szerkesztője

13 Tudományos diákkör A TDK szakvezető oktatója Dr. Képessy Imre A TDK titkára Palguta Virág, IV. évfolyam http://www.facebook.com/majttdk

14 A tanszék PhD hallgatói Dr. Rigó Kinga Antal Andrea

15 Kötelező tananyag Magyar alkotmánytörténet 5. kiadás Budapest 2003 (skk.) Osiris Kiadó

16 Kötelező tananyag A magyar jogtörténet forrásai 2. kiadás Budapest, 2002 (skk) Osiris kiadó

17 Ajánlott tananyag Magyar jogtörténet 3.kiadás (skk.) Budapest 2007 Osiris kiadó

18 További tankönyvek Csizmadia Andor – Kovács Kálmán –Asztalos László : Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó Budapest Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány-és jogtörténet Osiris Kiadó Budapest Rácz Lajos – Nagy Endre: Magyar alkotmány-és közigazgatás- történet HVG Orac kiadó Budapest Ruszoly József: Újabb magyar alkotmány- történet Püski kiadó Kft Budapest

19 További tankönyvek Degré Alajos: Magyar alkotmány-és jogtörténet Publikon Kiadó Pécs 1950/51 [2009] Képes György (szerk.) Magyar alkotmány-és közigazgatás-történet a polgári korban ELTE Eötvös Kiadó Budapest 2013

20 A stúdium tartalma I. A magyarság törzsi szerveződése és a nomád állam 1. A nemzetségi szervezet kora 2. A fegyveres demokrácia kora (törzsi és törzsszövetségi korszak) 3. A nomád állam II. Feudális állammodellek Magyarországon. 1. Csatlakozás Európához 2. A patrimoniális monarchia 3. A rendi-képviseleti monarchia 4. A Habsburgok abszolút monarchiája 5. Speciális állammodellek a feudális korszak fejlődésében

21 A stúdium tartalma III. A feudális állam szervei 1. Az államfő 2. Az országgyűlés 3. A központi igazgatás szervei 4. A vármegyék és a kiváltságos kerületek 5. Szabad királyi városok és bányavárosok 6. Mezővárosok, uradalmak, falvak 7. Erdély közigazgatása 8. A hódoltsági igazgatás 9. A törvénykezés szervei 10. Az egyház

22 A stúdium tartalma IV. Polgári állammodellek a magyar jogtörténetben 1.A polgári átalakulás Magyarországon 2. Alkotmányos monarchia 3. Felemás polgárosodás – a neoabszolutizmus évei 4.A parlamentáris monarchia 5. A polgári demokratikus köztársaság V. A magyar polgári állam szervei 1.Az országgyűlés 2. Az államfő 3. A közigazgatás 4. A közigazgatás szervei 5.A törvénykezés szervei

23 A stúdium tartalma VI. Diktatórikus berendezkedések a 20. századi magyar alkotmánytörténetben 1. A szovjet típusú diktatúra első kísérlete: a Tanácsköztársaság 2. A nyilas diktatúra 3. A szovjet típusú államberendezkedés Magyarországon (1949-1956)

24 Képzési formák Évfolyam-előadás (heti 2 óra) Szeminárium (heti 2 óra) Fakultatív repetitorium (heti 2 óra) Fakultatív előadás (heti nx2 óra) Tudományos diákkör (alkalmanként) Önképzés

25 Számonkérés Formája: Szóbeli kollokvium (stúdium) Írásbeli vagy szóbeli beszámoló (szeminárium) Tartalma: 1. A tankönyv anyaga 2. A szemelvénygyűjtemény megjelölt részei 3. Az előadások anyaga 4. A szemináriumok anyaga Időpontja: A szóbeli vizsgaidőpontról a tanszék a Neptun rendszerben tájékoztatja a hallgatóságot, a szemináriumi beszámoló időpontját a szemináriumvezető határozza meg.


Letölteni ppt "Magyar alkotmánytörténet 2014/2015 őszi szemeszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések