Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZÉLSŐJOBBOLDALI EGYETEMISTÁK MINT VIRTUÁLIS CSOPORT Sőrés Anett Egyetemi élethelyzetek – Campus-lét a Debreceni Egyetemen 2012. május 29., DAB Székház.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZÉLSŐJOBBOLDALI EGYETEMISTÁK MINT VIRTUÁLIS CSOPORT Sőrés Anett Egyetemi élethelyzetek – Campus-lét a Debreceni Egyetemen 2012. május 29., DAB Székház."— Előadás másolata:

1 A SZÉLSŐJOBBOLDALI EGYETEMISTÁK MINT VIRTUÁLIS CSOPORT Sőrés Anett Egyetemi élethelyzetek – Campus-lét a Debreceni Egyetemen május 29., DAB Székház

2 Miről lesz szó az előadásban?
Elméleti megalapozás Mit tekintünk szélsőjobboldalnak? Miért releváns a szélsőjobboldali csoportok vizsgálata az ifjúság, az egyetemisták körében? Kutatási tapasztalatok Kvantitatív adatok – 2010-es online adatfelvétel Kvalitatívan megválaszolható kérdésfelvetések a kvantitatív adatok alapján Szakdolgozat

3 Hogyan definiálható a szélsőjobboldal?
Versengő terminusok Értelmezési dimenziók Ideológiai Politikai-szervezeti Társadalmi-kulturális

4 A szélsőjobboldalra való fogékonyság az ifjúság körében
Nemzedéki megközelítés az Y-generáció politikai szocializációjának sajátosságai Korábbi ifjúsági és egyetemista-kutatások tapasztalatai

5 Kutatási kérdések Milyen csoportjellegzetességekkel bír a szélsőjobboldali egyetemisták csoportja? Hogyan szerveződnek ezek a csoportok? Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben? Elkülöníthetők-e szegmensek a csoporton belül?

6 Kutatási módszerek Kvantitatív elemzés Kvalitatív adatfelvétel
A Campus-lét kutatás online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa 2010. október-november N = 2384 Kvalitatív adatfelvétel Megválaszolandó kutatási kérdések

7 A szélsőjobboldal reprezentációja a debreceni egyetemisták körében (Campus-lét kutatás, online adatfelvétel, N=2384)

8 A szélsőjobboldali hallgató ideáltípusa Mely csoportokban felülreprezentáltak?
Neme: férfi Lakóhelye: kistelepülés Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik Csoportokhoz való viszonya: Inkább a szélsőjobboldali ideológiához kötődő csoportokhoz kapcsolódik – erős benne a valahová tartozás igénye Elutasítja a zsidókat, a romákat, a szociális segélyből élőket Vallott értékei: Elutasítja az univerzális, liberális normákat Egyedi karrierstratégia: az egyetemi képzéshez kötődő szakmai karrier mintája nem vonzza

9 A szélsőjobboldali honlapok látogatottsága a debreceni egyetemisták körében (%, N=2384, klaszterképző változók)

10 A szélsőjobboldali honlapok fogyasztásának típusai
Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4%) Legalább 3 internetes oldalt olvasnak (a megadottak közül) Legalább havonta (a napi látogatók aránya min. 10%) Második klaszter: az érdeklődők (10%) Legfeljebb 3 honlapot fogyasztanak Elsősorban a Kuruc.infót és a Jobbik.hu-t – legvalószínűbben havonta Harmadik klaszter: a passzívak (85%) Legfeljebb a Kuruc.infót nézik, legfeljebb havonta

11 1. Az „elkötelezettek” A csoport ¾-ét férfiak adják
Hasonló arányban vannak az elsőgenerációsok A „kitörők” felülreprezentáltak (42%) A legintoleránsabb csoport A haza eszménye és a bátorság erénye a hangsúlyos

12 2. Az „érdeklődők” Holdudvar 2/3-uk férfi
A (legalább egy) diplomás szülővel rendelkezők aránya meghaladja a teljes mintában tapasztaltat (45%) Státuszreprodukciós stratégia → bölcsész szakok Toleránsabbak Lazább csoportnormák

13 Összegzés A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.) A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében Elkülöníthetők különböző profilú honlapok (elsősorban a célközönség alapján – populárisabbak és specializáltabbak) Elkülöníthetők fogyasztói csoportok (elkötelezettek, érdeklődők, passzívak)

14 Sőrés Anett sanett88@gmail.com
Köszönöm a figyelmet! Sőrés Anett


Letölteni ppt "A SZÉLSŐJOBBOLDALI EGYETEMISTÁK MINT VIRTUÁLIS CSOPORT Sőrés Anett Egyetemi élethelyzetek – Campus-lét a Debreceni Egyetemen 2012. május 29., DAB Székház."

Hasonló előadás


Google Hirdetések