Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

OFI konferencia, 2011. 12. 06 Válaszok a TÁMOP 3.1.1 kutatási eredményeire alapozva Varga Attila OFI konferencia, 2011. 12. 06. Intézményfejlesztés = vezetésfejlesztés?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "OFI konferencia, 2011. 12. 06 Válaszok a TÁMOP 3.1.1 kutatási eredményeire alapozva Varga Attila OFI konferencia, 2011. 12. 06. Intézményfejlesztés = vezetésfejlesztés?"— Előadás másolata:

1 OFI konferencia, 2011. 12. 06 Válaszok a TÁMOP 3.1.1 kutatási eredményeire alapozva Varga Attila OFI konferencia, 2011. 12. 06. Intézményfejlesztés = vezetésfejlesztés?

2 Miről szól az előadás?  A sikeres intézményvezetés elemei  Az intézményvezetés fontossága  A pedagógiai munka mint vezetés

3 A jövő iskolája OECD, Lukács Judit (szerk.), OFI in press (6.8.2) A status quo fenntartására irányuló kísérletek -„A bürokratikus iskolarendszerek folytatódásának” forgatókönyve Teljes struktúrareform nyomán sokszínű, dinamikus iskolák jönnek létre „reskolarizáció” „Az iskolák mint fókuszált tanuló szervezetek” forgatókönyve „Az iskolák mint alapvető közösségi központok” forgatókönyve Kialakulnak az iskolák alternatívái „deskolarizáció ” „A tanuló hálózatok és a hálózati társadalom” forgatókönyve „A piaci modell kiterjesztésének” forgatókönyve Az oktatási rendszerek egy krízis során szétesnek „A tanárok pályaelhagyása és a rendszer olvadása ” forgatókönyv.

4 Autentikus intézményfejlesztés (Bognár Mária-MAG), Qualitas Kft (kézirat), Szabó Mária, (6.5.1) „Az intézményfejlesztés olyan, tényekre alapozott, tervszerű változtatási folyamat, amely a minden egyes tanuló tanulás eredményességének növelésére és a tanulást támogató feltételekre irányul, továbbá az adott intézményre adaptált. A fejlesztés az intézmény vezetésének támogatásával, irányításával és részvételével zajlik, a megvalósításáért és eredményességéért a vezetés felelős.” Intézményfejlesztési Szaktanácsadó Képzők Képzése

5 Minden iskola kiváló iskola Hopkins (szerk.) in press Lukács Judit (6.8.2)

6 Innováció a tudásalapú gazdaságban OECD, Lukács (szerk.), OFI in press (6.8.2.) Ahelyett, hogy a „változáskezelésre” összpontosítana – amely általában a kívülről jövő változásokkal foglalkozik –, az iskolaigazgató feladata az iskola szellemi és társadalmi tőkéjének mozgósítása, különösen a tanítás és a tanulás vonatkozásában ….. Az iskola vezetése továbbra is fontos marad, de az.. irányításáról a hangsúly átkerül a tudás bemeneteinek és kimeneteinek kezelésére. …..fantáziadús és bátor vezetésre is szükség lesz ahhoz, hogy az oktatási rendszerekben …átalakító erejű változtatások valósuljanak meg.

7 Miről szól az előadás?  A sikeres intézményvezetés elemei  Az intézményvezetés fontossága  A pedagógiai munka mint vezetés

8 Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer – NOIR JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára, Halász, Balázs, Fischer, Kovács (szerk.), OFI 2011 (8.1) A STRATÉGIA JAVASOLT BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI „A vezetés egyik legfontosabb céljaként kell megfogalmazni a szervezeti tanulás számára kedvező légkör kialakítását és a tanulószervezetté válás humán feltételeinek a kialakítását.” 104.o

9 Tanulás hálózatban Szabó, Singer, Varga (szerk.), OFI in press (6.5.2) „A szakmai szemléletmód megváltoztatása …. elmélyült tanulást kíván. A mély és elmélyült tanuláshoz a tanuló szándéka, belső motivációja mellett elengedhetetlen a megbeszélést, közös elemzést és a gyakorlatra történő reflektálást lehetővé tevő csoportos, szervezeti tanulás. Az ehhez szükséges feltételek megteremtése és fenntartása, valamint a szervezet szintjén való megvalósulás irányítása az intézményvezetés feladata és felelőssége.”  MAG hálózat http://mag.ofi.hu/http://mag.ofi.hu/  Ökoiskolák hálózata: http://www.ofi.hu/okoiskolahttp://www.ofi.hu/okoiskola  Fiatalok Hálózat http://www.youthopportunity.eu/http://www.youthopportunity.eu/

10 Az iskolák lehetséges szerepe az oktatáspolitikai döntéselőkészítésben Török kézirat (7.4.1)  Intézményvezetők a véleménynyilvánítás hatásáról (N=304) Ha oktatásügyi témában kifejezem a véleményemet, azzal javíthatok a dolgok menetén. 61 % Ha oktatásügyi témában kifejezem a véleményemet, azzal csak feszültséget keltenék. 23 % Nincs véleményem ebben a témában.16%

11 Tanító tér Lippai, Réti, Varga (6.7.2) Az intézményvezető szerepe az eredményes infrastruktúra fejlesztésben: -Stratégiaalkotás -Kommunikáció segítése -A célokhoz igazodó forrásteremtés http://tanitoter.ofi.hu/ http://www.facebook.com/tanitoter

12 eLEMÉR Hunya, Tartsay (6.7.1) http://ikt.ofi.hu/ http://www.facebook.com/ikt.ofi.hu Az intézményvezetés szerepe az eredményes IKT fejlesztésben :

13 Helyi szintű oktatásirányítás elemzése Imre Anna kézirat (7.3.5) A központi kezdeményezések (jogszabályok, intézkedések implementációjának hatása: „a fenntartható változás … elsősorban a sikeres vezetésen múlik, de a tanárokra és az aktív együttműködésre képes szakmai közösségekre is komoly súlyt és felelősséget helyez.”

14 Miről szól az előadás?  A sikeres intézményvezetés elemei  Az intézményvezetés fontossága  A pedagógiai munka mint vezetés

15 Az iskolarendszer és az iskolamenedzsment új modelljei OECD, Hunya Márta, szerk., OFI in press Lukács Judit (6.8.2) „A tanároknak felelősséget kell vállalniuk munkájukért, és részt kell venniük a tanítás alakításában, ahelyett, hogy pusztán a rendszer végrehajtóiként működnének. Az iskolamenedzsereknek pedig képesnek kell lenniük együtt dolgozni egy olyan tantestülettel, amelynek tagjait a legkülönbözőbb jártasságok és attitűdök jellemzik, és közben saját teljesítményüket is állandó kritikus figyelemmel kell kísérniük.”

16 SNI tanulók integrációja (Locsmándi 2011 in Szavak és tettek Kőpataki, Mayer (szerk.), OFI 2011 (6.2.2) : „Bátorságunk és kitartásunk eredménye lehet egy olyan új elméleti és gyakorlati tudás, amely a korábbinál reálisabb és eredményesebb is lehet. Ennek megvalósítása feltételezi az intézmények rugalmasságát, tanulószervezetként való gondolkodását és működését az iskolavezetéstől a különböző munkaközösségeken keresztül, minden egyes résztvevőig.” 170.o

17 A pedagógus szerep Végrehajtó szerep  Tudásátadás  Tanítás  Osztályozás  Fejlesztés  Információközlés  Szaktudás Vezető szerep  Tanulásmenedzsment  Tanulásfejlesztés  Visszajelzés  Támogatás  Kommunikáció  Vezetői felkészültség

18 VARGA ATTILA VARGA.ATTILA@OFI.HU Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "OFI konferencia, 2011. 12. 06 Válaszok a TÁMOP 3.1.1 kutatási eredményeire alapozva Varga Attila OFI konferencia, 2011. 12. 06. Intézményfejlesztés = vezetésfejlesztés?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések