Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegszerkesztés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegszerkesztés."— Előadás másolata:

1 Szövegszerkesztés

2 Elvárt kompetenciák a tanuló tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállítására; ismerje a fontosabb típusdokumentumok (pl. meghívó, levél, …) lehetséges tartalmát és szerkezetét, tudjon ilyeneket önállóan elkészíteni; tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinonima szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni!

3 Követelmények középszinten
Tudja az általa tanult szövegszerkesztő programot indítani. Ismerje a szövegszerkesztő kezelő felületét. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél…) önállóan készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Legyen képes karakterek betűtípusát, méretét, stílusát, színét megadni. Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni. Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböző fajtájú tabulátorokat használni. Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (élőfej, élőláb, lapszámozás, margók, …) Ismerje a szövegszerkesztő keresési, cserélési funkcióit..”

4 Tudjon kijelölni betűt, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit. Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni

5 Számonkérés formái Minta alapján
a tanuló nyomtatott formában megkapja a kész dokumentumot és azt kell reprodukálni a számítógépen fel kell ismernie, hogy a dokumentum elemei milyen szövegszerkesztési műveletekkel végezhetőek el. ha egy elem többféle művelettel is elvégezhető, akkor az értékelés során bármelyik megoldást el kell fogadni.

6 Számonkérés formái részletesen leírt műveletek elvégzése alapján
a végrehajtandó műveleteket részletesen leírja a feladat mintát ekkor is kaphat a feladathoz, de ebben az esetben pontosan kell követnie a feladat utasításait az értékelésnél csak az utasításban leírt megoldás fogadható el.

7 Számonkérés formái a két módszer együttes alkalmazásával
a tanuló kap egy nyomtatott mintát és az alapján kell a dokumentumot elkészíteni de a feladat néhány elemről pontos leírja, hogy milyen művelettel kell elkészíteni a tanulók figyelmét mindig felhívjuk arra, hogy a feladat leírása nem tartalmazza a megoldásához szükséges összes információt, ezért a minta alapján végezze a formázásokat

8 Számonkérés formái Az esetek többségében a feladatok megoldása során a tanuló kap egy nyers szöveget és azt kell megformáznia. Ritkábban fog előfordulni, hogy neki kell a szöveget is begépelnie.

9 Számonkérés formái Körlevél készítése esetén a nyers szöveg mellé adatforrást is kap a tanuló Az adatforrásból kell kiválasztania azokat a mezőket, amelyeket az alapdokumentumba be kell illesztenie. A feladat tartalmazhat feltételeket is, azaz nem kell mindenkinek elküldenie a levelet, csak azoknak, akik a feltételben megfogalmazottaknak eleget tesznek. A feltételek minden esetben egyszerű feltételek lesznek.

10 Számonkérés formái Az elkészítendő dokumentumok egy része képet is tartalmazhat. Ha a képet nem mellékeljük a forráshoz, akkor a tanulónak nem kell feltétlenül a mintában szereplő képet beillesztenie – hiszen nem biztos, hogy az ő számítógépén ugyanaz a kép megtalálható -, hanem jellegében valami hasonlót. De nem szabad az értékelés során olyan kép beillesztését elfogadni, ami egyáltalán nem illik a szövegkörnyezethez!!!!

11 Értékelési kritériumok
mindent értékeljünk, amit a feladat kér; csak azt értékeljük amit kér a feladat;

12 Értékelési kritériumok
Minden feladat kéri, hogy a tanuló mentse megadott néven az elkészült dokumentumot. Erre azonban nem fog pontot kapni, hiszen a mentés nem tipikusan szövegszerkesztési művelet. Nyers szöveg megnyitására kap pontot, mert nemcsak megnyitnia, hanem konvertálnia is kell.

13 Értékelési kritériumok
Részletes műveletleírás esetén minden műveletre 1 pontot kap, és csak akkor kap pontot, ha elvégezte a műveletet. Ha egy művelet több pontot ér, fel kell tüntetni a pont bonthatóságát!!! Ha bontható, meg kell adni a bonthatóság kritériumait!!!

14 Értékelési kritériumok
Minta alapján készítendő dokumentum esetén minden elemet pontozunk Elem lehet: kép beillesztés, táblázat, bekezdés, stb. Az elem elkészítése annyi pontot ér, ahány művelet minimálisan szükséges az elkészítéséhez.

15 Értékelési kritériumok
Tilos művelet: bekezdések közötti távolságok beállításához ¶ jelet használni, azaz nem lehetnek a dokumentumban üres bekezdések. Maximum 3 pont adható, ha nincs fölösleges bekezdésvég jel. Minden fölösleges bekezdésvég jel használata esetén 1 pont levonandó, de max. 3 pontot lehet levonni.

16 Értékelési kritériumok
Ha a feladat valamilyen objektum beszúrását és formázását kéri, akkor 1 pont adható azért, hogy megvan-e az objektum. További pontok adhatók a megfelelő formázásokért.


Letölteni ppt "Szövegszerkesztés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések