Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cafetéria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cafetéria."— Előadás másolata:

1 Cafetéria

2 Mi a Cafetéria? A cafeteria a munkavállalói béren kívüli juttatások szervezeten belüli menedzselésének rugalmas eszköze. Lényege, hogy a munkavállalók egy adott keretösszegen belül saját igényeik szerint állíthatják össze juttatási csomagjukat. A juttatási keretet és annak választható elemeit a cégvezetés határozza meg, kihasználva a különböző juttatási csomagok létrehozásának lehetőségét is.

3 Mi a Cafetéria? A rendszer elnevezése a Cafetéria, amely arra utal, hogy a dolgozók maguk választhatják ki (akár egy kávéház étlapjáról) a béren kívüli juttatások közül azt, amely az életkorukhoz, családi állapotukhoz, hétköznapjainkhoz, fogyasztási szokásaikhoz és céljaikhoz legjobban illeszkedik.

4 A kezdetek A rugalmas juttatások első megjelenése az Egyesült Államokban az 1970-es, 80-as évekre tehető, amikor a munkaadók új juttatási formákkal próbálták meg csökkenteni függőségüket a növekvő egészségbiztosítási költségektől. Az újdonság 90-es évekre már Európában, főként Angliában és Írországban is megjelent és eredményeképpen a foglalkoztatás költségei tervezhetőbbé és a munkavállalóval megoszthatóvá váltak.

5 Az új rendszer előnyei További előnye volt ennek az új ösztönzési filozófiának, hogy vállalatok fúziója során a különböző juttatási csomagokat könnyebb harmonizálni egymással, valamint az új juttatási elemek bevezetése gyorsabb és kevésbé költséges lett. Az amerikai multinacionális vállalatok által bevezetett rugalmas juttatási rendszerek elterjedése teret engedett olyan juttatások alkalmazásának is, mint például a szolgáltatás alapú vállalati nyugdíjprogramok, a szakszervezetmentes munkakörnyezet vagy a változó fizetési és részvényjuttatási programok. A rugalmas juttatási rendszerek elterjedtek egész Európában és rövid időn belül Ázsiában, ahol ezen területek eltérő ösztönzési/javadalmazási filozófiát alkalmaztak. A kulturális tradíciók alapján az USA-ban a teljesítményközpontú, Európában a munkakör vagy pozíció, míg Japánban az emberközpontú szemléletmódok a meghatározók (Milkovich-Newman 2002).

6 A cafetéria juttatási forma fejlődése
A cafetéria juttatási forma fejlődését következő sajátosságok segítették elő: figyelembe veszi a rugalmas munkafeltételeket, teljes kompenzációs megközelítést tesz lehetővé, megváltoztatja a foglalkoztatási kultúrát, rávilágít a munkahely és a magánélet közti egyensúlytalanság problémájára, figyelembe veszi a munkavállalók közti különbözőségeket és a változó családstruktúrákat, a nyugdíjazás terén csökkenti az állam terheit.

7 Amerikai Egyesült Államok
Megolgások 1997 2001 A rugalmas juttatási rendszer (Base flexible benefits) 30% 69% Rugalmas munkaidő (Flextime) 16% 58% Távmunka (Telecommuting) 20% 37% Sűrített munkahét (Compressed work week) 22% 31% .A legnépszerűbb rugalmas technikák az amerikai gyakorlatban

8 Amerikai Egyesült Államok 2.
A munkáltatók a választható béren kívüli juttatási rendszer kialakításakor a következőkben felsorolt célokat jelölték meg: választás lehetőségének felajánlása a munkavállaló számára a juttatások kiválasztásakor, a juttatási költségek átláthatóvá tétele, a munkáltató versenyképességének fokozása a munkaerőpiacon. A munkavállaló megválaszthatja a béren kívüli juttatások típu- sát, illetve mértékét. A munkaadó a juttatások széles köréből történő választást ajánlhat fel: készpénz, orvosi ellátás, fogorvos, tréningek, különböző egészség- és balesetbiztosítások, nyugdíjprog­ramok, de bizonyos rendszerekben vásárolhat a munkavállaló szabadnapot is.

9 Amerikai Egyesült Államok 3.
Sorszám Típusok Jellemzők 1. Kiegészítő módszer Alacsony értékű alapjuttatások. Megmarad minden addig kínált juttatás és a javadalmazási csomag értékét növelik a juttatásokra fordítható keretösszeggel, amelyet új jut­tatásokra vagy a jelenlegi juttatások kiegészítésére költhet a dolgozó nagyobb fedezet mellett.

10 Amerikai Egyesült Államok 4.
Sorszám Típusok Jellemzők 2. Átcsoportosításos módszer A munkaadó által kínált juttatások köre változatlan marad. A munkavállaló arról dönt, hogy melyik juttatásból kíván kevésbé részesedni, mihez szeretne nagyobb mértékben hozzájutni. Ha valame­lyik juttatásról lemond a dolgozó és az igy keletkező kreditet nem használja fel, az a bruttó béréhez adódik. Hasonlóan, a bruttó bérből kerül levonásra a dolgozó túlköltekezése, azaz ha a dolgozó a cafetéria kereténél többet költ egy juttatási elemre. Fontos jellemzője a rendszernek, hogy a munkaadó költsége változatlan marad, a munkavállaló mégis kap lehetőséget bizonyos keretek közötti választásra.

11 3. Alap- és kiegészítő juttatások A munkaadó meghatározza az alapjuttatások körét. Erre épül rá egy választható elemeket tartalmazó csomag. A munkavállaló minden évben ezen juttatások megvásárlására költheti a rendelkezésére bocsátott keretet. A változatlan (fix) juttatások körébe rendszerint az orvosi ellátás, a csoportos élet- és balesetbiztosítás kerül be. A rugalmas keretösszeget rendszerint a cég által kínált juttatásokra tudja a dolgozó felhasználni: az alapjuttatások valamelyikére nagyobb fedezetet költve, illetve az egyéni igényeket kielégítő juttatások valamelyikére, esetleg készpénzre. 4. Teljesen rugalmas megközelítés A juttatásokra elkülönített teljes keretösszeg szabadon elkölthető a felkínált juttatások bármelyikére. 5. Moduláris rendszer A munkavállaló előre elkészített juttatási csomagok közül választhat. A csomagok mindegyike ugyanazokat a juttatási elemeket tartalmaz­za, csak az arányaik térnek el, pl. az egyikben az életbiztosítás fede­zete baleseti halál esetén nagyobb, míg a másikban az egészségbiztosítási fedezet magasabb.

12 A cafetéria rendszerek bevezetését és működtetését segítő és gátló tényezők
Segítő tényezők Gátló tényezők az EEM-tervekkel és a javadalmazási filozófiával összhangban legyen túl sok kötelező juttatás világos, kutatással alátámasztott célok átláthatatlan adózási szabályok vezetői támogatás kulturális gátak (patemalizmus stb.) a pluszköltségek fedezete szakszervezetek dolgozói érdeklődés és fogadókészség munkaszerződések megfelelő adminisztráció biztosítása szerzett jogok és más szabályozások a kommunikációhoz szükséges erőforrások alacsony dolgozói tudatosság megléte túl kevés juttatás az adminisztrációs rendszer vagy külső szolgáltató hiánya más kezdeményezések .

13 Hazai helyzet Az első rugalmas juttatási rendszerek az 1970-es évek elején az Egyesült Államok­ban jöttek létre. Magyarországon a kulturális, társadalmi és nem utolsó sorban a gazdasági körülmények még akkor nem tették lehetővé a munkavállalók eltérő életkorától, a vállalatnál eltöltött időtől, családi állapottól stb. függő, egyedi igényeken alapuló ru­galmas javadalmazását. Magyarországon több mint 25 évvel később táján alakították ki, és vezették be az első cafetéria rendszert.

14 Hazai helyzet 2. Magyarországon a vállalati nyugdíj- és egészség célú juttatások csak az 1990-es évek közepén jelentek meg az önkéntes pénztári törvény elfogadását követően. A törvény lehetővé tette az önkéntes nyugdíj egészség-, és önsegélyező pénztárak létrehozását, emellett jelentős adókedvezménnyel is támogatta az ilyen pénztári tagságot. A magyar állam az egyes juttatási formákat külön-külön önálló formában szabályozta és szabályozza jelenleg is, azaz speciális adókedvezményekkel vagy más egyéb formában nem támogatja a juttatások konkrét juttatási rendszerbe, például cafetériába történő szervezését. Ezzel párhuzamosan még az 1990-es évek közepén is 20%-ot meghaladó éves inflációs ráta volt jellemző; ebben a gazdasági környezetben az alapbér számított egyedüli motiváló tényezőnek a munkavállalói javadalmazás kialakításakor. A béren kívüli juttatások szerepe napjainkra nőtt meg, amikor is az infláció jelentősen lecsökkent a tíz évvel korábbi állapothoz képest, és ennek következtében a béreket kevésbé tudták emelni a vállalatok.

15 Trendek, tendenciák A cafetéria bevezetése általában ráépül a meglévő juttatások rendszerére, és jellemzően inkább kiegészíti, mint megszünteti a korábbi juttatásokat. Általánosan elmondható, hogy a magyar vállalatoknál a cafetéria bevezetésével a juttatásoknak 3 fő csoportja jött létre: Alanyi jogon járó juttatások: a vállalatok bizonyos juttatási elemeket nem építenek be a cafetéria rendszereikbe, hanem minden dolgozónak alanyi jogon hozzáférhetővé teszik az ilyen juttatásokat. Ezek a juttatások általában eddig is léteztek, és a továbbiakban is minden munkavállaló számára elérhetőek lesznek. Ezt általában a kollektív szerződés vagy más egyéb dokumentum (pl. munkavállalói kézikönyv) rögzíti. Tipikus példái: csoportos élet- és balesetbiztosítás, vállalati rendezvények. Az étkezési támogatást a vállalatok egy része a cafetérián kívül képzeli el, míg más részük beépíti a cafetéria rendszerébe.

16 Trendek, tendenciák 2. Egyedi juttatások: ezek közé sorolhatók azok, amelyek nem minden munkavállaló számára állnak rendelkezésre, de jellegükből fakadóan nem választhatóak, hanem hozzáférési jogosultságukat más alapelvek szabályozzák (pl. munkakörhöz kapcsolódóan, szociális alapon, belső pályázat útján). Ide tartoznak: vállalati autó, mobiltelefon, albérleti támogatás, születési segély, továbbta­nulási támogatás stb. Az, hogy ebbe a körbe milyen juttatások tar­toznak, vállalati döntés kérdése. Választható juttatások: a juttatások harmadik köre a cafetéria elemei. Ezek azok, amelyekhez a hozzáférés a rendszeren keresztül történhet. Magyarországon egyelőre csak a nagyobb cégek/szervezetek ismerik, és alkalmazzák a javadalmazások fentiekben bemutatott hármas tagozódását, miközben a kisebbek is a harmadik csoport számos elemét alkalmazzák, igaz, nem mindig tudatosan.

17 Vállalati cafetéria példák
MOL: Hazai viszonylatban a MOL elsőként, 1996-ben vezette be cafetéria rendszerét, mert az akkori vezetők úgy érezték, hogy a hagyományos béren kívüli juttatásaik formája és módja el­avult . A hagyományos rendszer keretében nagyon eltérő módon részesültek belőlük az egyes munkavállalók — életkörülményeik, életvitelük, egészségi állapotuk, igényeik függvényében —, másrészt nem érzékelték a juttatások valódi értékét, jelentős költségét, így azok nem is hatottak ösztönzően. A rendszer bevezetése úgy valósult meg, hogy egyszerűen számba vették, a bevezetés előtt milyen juttatásokat kaptak dolgozóik (ezek mértéke eltért), és a teljes bruttó összeget elosztották az összes alkalmazott számával. Egy forinttal sem fordítottak többet juttatásokra, csak egyenlő mértékűvé tették. A cafetéria kialakításánál első lépésként a rendszerbe bevonható elemeket határozták meg. Ennek érdekében a béren kívüli juttatásokat alapellátást elemekre és választható, béren kívüli juttatási elemekre bontották.

18 Vállalati cafetéria példák 2.
Audi Hungária: A győri székhelyű Audi Hungária Motor Kft januárjától vezette be a béren kívüli juttatások (cafetéria) rendszerét. A béren kívüli juttatás éves kerete a cég 5200 alkalmazottjára nézve egységesen évi 120 ezer forint volt. Ez az összeg minden évben emelkedik, mégpedig a béremelést meghaladó mértékben. A pénzt mindenki élethelyzetének megfelelően, egyéni döntés szerint használhatja fel. Az összeg a vállalati büdzsé személyekre fordítható költségének öt százalékát teszi ki. A cég belső felmérése szerint a dolgozók többsége - a nyolcféle választ­ható szolgáltatásból — a kapott juttatás 60-65%-át egészségpénztári tagdíjra fordítja. A második helyre a munkába járás támogatását, a harmadik helyre az étkezési utalványt sorolják. A jelzett rangsorban ezt követi az albérleti támogatás, az üdülési csekk, az iskolakezdési támogatás, a sor végére szorul az önkéntes nyugdíj- pénztári befizetések kiegészítése és az Internetszolgáltatás.

19 Cafetéria rendszer tervezése
A sikeres cafetéria rendszer bevezetése érdekében a tervezés során számos külső és belső tényezőt kell figyelembe venni. A rendszer céljának meghatározására, amely egyben a tervezés kiindulópontját is jel lenti. Ezt követően kell a jól meghatározott stratégiai célokhoz ki választani a megfelelő eszközöket. A hazai és nemzetközi gyakorlatban egyaránt számos különböző cafetéria modell létezik. Ezek közül kell a tervezés első fázisában a vállalati célokhoz és lehetőségekhez legjobban igazodó: rendszer alternatívát kiválasztani. A felkínált juttatási elemekből a választási lehetőségek alapján három különböző típusú cafetéria rendszert lehet kialakítani.

20 1. Listából történő szabad választás
Egyéni csomag összeállítása a munkáltató által meghatározott juttatási elemeket tartalmazó listából az egyes juttatásokra vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az egyes juttatási elemekre vonatkozó szorzószámokkal kell az adott juttatásra szánt (nettó) összeget megszorozni — a felszorzott (bruttó) értékek összegének: meg kell egyeznie az éves keretösszeggel.

21 1. Listából történő szabad választás 2.
Előnyei: A dolgozók számára a legszélesebb választási lehetőségeket kínálja. Érezhetővé válik mindenki számára, hogy a bevezetett új juttatási rendszer tényleges választási lehetőséget nyújt az alkalmazottak számára. A dolgozó által összeállított juttatási lista valóban a dolgozó( igényeit tükrözi. Nagyobb vállalatok esetén nagyon heterogén; összetételű a dolgozói állomány, így nehéz olyan juttatási alap! csomagok összeállítása, melyek ténylegesen lefedik a dolgozók döntő többségének igényeit. A munkaadó humán szakembereivel a személyes találkozó jó alkalmat szolgáltat a vállalat és a dolgozók közötti kommuniká­cióra és információcserére. A dolgozóknak a juttatási elemek közötti választás során egy évre előre szóló, később nem módosítható döntést kell hozniuk, ez a kényszer jelentősen fejlesztheti a munkavállalók önálló dön­téshozatalhoz és a döntések következményeinek vállalásához szük­séges képességeit.

22 1. Listából történő szabad választás 3 .
Hátrányai: A nyilatkozat kitöltése komolyabb munkát igényel — jelentősebb számolási tevékenység kell hozzá, így az alkalmazottak egyes csoportjainál mindenképpen ajánlott a kitöltés személyes támogatása. Papíralapú nyilatkozattétel esetén a kitöltés során jelentős számban előfordulhatnak számszaki hibák (későbbiekben egy szoftveralapú megoldás ezt a problémát kiküszöbölheti), ha ezeket a kitöltés során nem javítják, akkor a határidők betartása veszélybe kerülhet. A nyilatkozattétel mellett a választott juttatási elemek rögzítése és az adatbázis karbantartása is jelentősebb adminisztratív terhet jelent. A nyilatkozat kitöltése, kivált a bevezetés időszakában, jelentősebb időráfordítást igényel a munkavállalók részéről; így munkaidőalap kieséssel lehet számolni.

23 2. Csomagok közüli választás
Ebben az esetben a vállalat a cafetéria rendszerbe bevont juttatási elemekből a munkavállalók különböző csoportjai (kor, családi állapot stb. szerint) számára különböző összetételű csomagokat állít össze, melyek bruttó értéke az adott évi keret nagyságával egyenlő. Ebből a dolgozó a számára leginkább megfelelőnek tűnő csomagot választja ki a nyilatkozattétel során.

24 2. Csomagok közüli választás 2.
Előnyei: Választás a vállalat által felkínált ajánlott csomagok közül történik; ebben az esetben nem kell foglalkozni az átváltási szorzókkal — jóval egyszerűbb a nyilatkozat adminisztrálása Az egyszerű kitölthetőség miatt (az adott csomagot kell beje­lölni) nem feltétlenül szükséges (bár a bevezetéskor mindenkép­pen ajánlott) a humán szakemberek személyes részvétele, támo­gatása. A nyilatkozatok rögzítése az előzetesen kialakított adatbázisba is jóval egyszerűbb, kevesebb időráfordítást igénylő feladat. Hátrányai: A dolgozók választási lehetősége a javasolt csomagok közöt­ti szelektálásra korlátozódik, így némileg megkérdőjelezhetővé, válik az új juttatási rendszer valódi rugalmassága. Az összeállított csomagok nem tükrözhetik az összes dolgo­zó valós igényeit. A vállalat nagyon heterogén összetételű dolgozói állományú, így nehéz olyan juttatási alapcsomagok összeállítása, melyek ténylegesen lefedik a dolgozók döntő többségének igényeit.

25 3. Kombinált megoldás A dolgozó maga dönti el, hogy az előzetesen kialakított juttatási csomagok közül kíván-e választani, vagy ő kívánja meghatározni az egyes juttatási elemekre költendő összegek nagyságát. Előnyei: A dolgozó a habitusának megfelelő döntési lehetőségek között választhat. A teljesen szabad választáshoz képest kevesebb adminisztrációs terhet jelent az adatok informatikai alkalmazásokban történő rögzítése. Hátrányai: A nyilatkozat kitöltésének bonyolultsága a választott módozattól függ (szabad választás vagy csomagok közötti választás), de mindenképpen szükséges a human szakemberek személyes közreműködése. A két típusú nyilatkozattételi lehetőség (szabad választás vagy csomag) kommunikálása, megértetése többletmunkát igényel a felelős szakterületek dolgozóitól. A két típusú nyilatkozattétel (szabad választás vagy csomag) más-más adatbeviteli, feldolgozási algoritmust és informatikai al­kalmazásokat követel, így ezek kialakítása és üzemeltetése na­gyobb munkaráfordítást igényel.

26 A rendszer bevezetése 1. Projekt terv
A rendszer bevezetési folyamatának keretét a projektterv adja, amely meghatározza azokat a részfolyamatokat és szükséges lépéseket, amelyek a zavartalan működéshez, a rendszerben rejlő kockázatok kiküszüböléséhez, illetve csökkentéséhez, valamint a dolgozói elégedettség megszerzéséhez nélkülözhetetlenek. A projekttervet az alábbi három részfolyamatra oszthatjuk: adminisztrációs terv, kommunikációs terv, tréningterv.

27 2. Adminisztrációs terv A rugalmas juttatási forma nyilvánvaló előnyei ellenére bizonyos adminisztrációs többletfeladatokat hordoz magában. Az adminisztrációs tery meghatározza a rendszer ügyviteli folyamatát, szabályozza az egyes funkcionális területek ellátandó feladatait és azok időbeli ütemezését. Az adminisztráció kialakításánál figyelembe kell venni a vállalat informatikai infrastruktúráját és adott esetben az ügyviteli szoftverek szolgáltatóinak kínálatát is.

28 3. Kommunikációs terv Mivel a cafetéria rendszer bevezetésekor a dolgozók újszerű megoldással szembesülnek, az elfogadottság növeléséhez szükséges a tájékoztatás egy előre megtervezett kommunikációs terv alapján. A kommunikációs tervnek az alábbi elvárásokat kell tükröznie: A kiválasztott juttatási elemek megfeleljenek a munkavállalói preferenciáknak. A rendszer alkalmas legyen a célcsoportok elérésére, és igényeinek kielégítésére. Biztosítsa az információáramlást és az információk vissza­csatolását.

29 4. Tréningterv A rendszer bevezetésekor szükségessé válhat a vezetők, az emberi erőforrás csoportból delegált szakemberek, valamint egyéb szakértők szakmai felkészítő tréningjének lebonyolítása. A gondosan előkészített és ütemezett tréningek révén érhető el, hogy a bevezetés gördülékeny, és az üzemeltetés során az adminisztrációs folyamat, valamint a rendszer szabályai minden érintett számára világosak és rutinszerűek legyenek. A tréningek az alábbi területekre terjedhetnek ki: jogosultsági szabályok, vezetői hatáskörök, bérszámfejtéssel kapcsolatos teendők, adózási és pénzügyi elszámolás kérdései, informatikai feladatok, kommunikációs technikák. A tréningek megszervezése és lebonyolítása esetenként komoly szervezési előkészületeket igényel (például több telephely esetén), ezért fontos a tréningek ütemezésének gondos kivitelezése. Szűk keresztmetszet lehet a tréninget levezető szakember, tanácsadó elérhetősége is.

30 5. Működtetés A cafetéria rendszer optimális esetben a tervezés során meghatározott keretek között működik. A rendszer bevezetése után azonban továbbra is nyomon kell követni a rendszer működését befolyásoló tényezőket, amelyek jelentős többletköltségek felmerülésének lehetőségét hordozzák magukban. Alapkövetelmény az adózási változásokat évről évre nyomon követni, valamint a dolgozók igényeinek, javaslatainak lehetőségek szerinti figyelembevétele is. Fokozatos fejlesztéssel, a hatékonyság növelésével kiforrott rendszerhez juthatunk, amely egyszerűen kezelhető, költséghatékony és elérhetjük vele a célunkat: a munkavállalók szimpátiáját, jobb teljesítményre ösztönzését is.

31 Cafetéria rendszeren belül adható juttatások egy lehetséges megoldása
Juttatás neve Keretösszeg Adóteher Juttatásának formái Megjegyzés Hideg étkezési hozzájárulás Korlátlan 54 % + járulékok Utalvány - Meleg étkezési hozzájárulás Ft /hó 25 % Utalvány, helyi konyha Iskolakezdési támogatás Ft /év /gyermek /szülő Utalvány, készpénz számla ellenében Üdülési csekk Ft /év Csekk Közeli hozzátartozóknak is. Helyi közlekedési bérlet Bérlet teljes összege Készpénz számla ellenében

32 Cafetéria rendszeren belül adható juttatások egy lehetséges megoldása 2.
Juttatás neve Keretösszeg Adóteher Juttatásának formái Megjegyzés Önkéntes nyugdíjpénztár Ft /hó 25 % Munkáltatói hozzájárulás - Egészségpénztár Ft /hó Ajándék utalvány Korlátlan 54 % + járulékok Utalvány, természetben Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak is. Otthoni Internet használat 0 % Utalvány, készpénz számla ellenében Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak is. Művelődési utalvány Utalvány

33 Szja. törvény, 1. számú melléklet, 8. 3
Szja. törvény, 1. számú melléklet, 8.3. az ugyanazon belföldi illetőségű magánszemélynek ingyenesen vagy kedvezményesen a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk (a továbbiakban: üdülési csekk) formájában, legfeljebb évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegét meg nem haladó értékben juttatott bevétel, feltéve, hogy a juttatást a) a munkáltató a munkavállalójának, a munkavállalója közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató - a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és közeli hozzátartozójának, b) a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázat alapján a szociálisan rászorulónak, c) a gazdasági társaság a személyesen közreműködő tagjának, a szövetkezet, a szakszervezet a tagjának, e juttatók a nyugdíjas tagjuknak, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának nyújtja, és feltéve, hogy az üdülési csekk kizárólag belföldi üdülési, pihenési, kikapcsolódási, egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, szabadidősport szolgáltatásra váltható be, azzal, hogy az üdülési csekk kibocsátója az igénybe vehető szolgáltatások körét az alapítói jogokat gyakorló miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter előzetes egyetértésével határozza meg;

34 Mire használható fel? Szállás és hozzá kapcsolódó egyéb szolgáltatások igénybevételére. Utazási szolgáltatásokra. Vonatutakra. Buszutakra. Hajóutakra. Kulturális szolgáltatások igénybevételére. Sport és szabadidő szolgáltatások igénybevételére.

35 Mire használható fel? Egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre.
Horgászengedélyek megvásárlására. Fürdő és uszodai szolgáltatások igénybevételére. Fővárosi Állat- és Növénykert belépőjegyeinek megvásárlására. Étkezésre. (Szálláshelyhez kapcsolódó éttermekben, szállás igénybevétele nélkül, valamint önálló vendéglátó helyeken.) Hungaroring belépőjegyek megvásárlására. Hungexpo belépőjegyek megvásárlására. Szabadidős cikk kölcsönzés. Belföldi utasbiztosítás.

36 Hol használható fel? A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvánnyal illetve annak háttérintézményeként működő Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel szerződésben levő több mint 8000 szolgáltatónál. Mik az előnyei? A címletezés miatt több alkalommal is felhasználható, akár eltérő időpontokban is. Utastársak költségei is fizethetők. Egy éves érvényesség, mely meghosszabbítható (érvényességi időn belül, a hosszabbítás költségének megfizetését követően). A csekktömbökbe fűzött akciós kuponok további megtakarításokat jelenthetnek.

37 Annak a magánszemélynek - vagy törvényes képviselőjének -, aki üdülési csekket ellenérték nélkül kap vagy engedménnyel vásárol, a csekket átadó kifizető számára nyilatkozatot kell adnia a következő tartalommal: a nyilatkozó magánszemély a) neve, b) adóazonosító jele, c) által az adott adóévben a nyilatkozatot megelőzően ellenérték nélkül átvett, illetőleg engedménnyel vásárolt üdülési csekk(ek) ca) értéke, cb) megfizetett ellenértéke, d) saját vagy törvényes képviselőjének aláírása.

38 Hideg-, meleg étkezési utalvány
Szja. törvény, 1. számú melléklet, a munkáltató által a munkavállaló részére (ideértve a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatóhoz kirendelt munkavállalót is) vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés nyújtása (biztosítása) révén juttatott bevételnek (ideértve a kizárólag e szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt is) a havi forintot meg nem haladó része, vagy a kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány (ideértve az étel-, ital-automatából történő vásárlásra jogosító elektronikus adathordozót is) formájában juttatott, 2010-ben nincs összeg korlátja e rendelkezés alkalmazásában a munkavállalóval esik egy tekintet alá a szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgató, valamint - ha volt munkáltatója (annak jogutódja) nyújtja részére e szolgáltatást - a nyugdíjban részesülő magánszemély is; a magánszemély egy adott hónapban csak egyféle (vagy a forintig, vagy a korlátlan összegű hideg utalványt) vehet igénybe;

39 Ajándék utalvány Szja. törvény, 1. számú melléklet, 8. 19. a) a
szakszervezet által a tagjának, nyugdíjas tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának, továbbá a munkáltató által a munkavállalójának, a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának, az elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozójának, valamint a szakképző iskolai tanulónak, kötelező szakmai gyakorlatának ideje alatt a hallgatónak, továbbá - ha a volt munkáltató vagy annak jogutódja a juttató – a nyugdíjban részesülő magánszemélynek és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának legfeljebb 2010-től korlátlan keretösszegig nyújtható

40 Iskolakezdési támogatás
Adómentes értékhatár: ,- Ft. / gyermek / év A családtámogatási törvény szerint nevelési ellátásra (családi pótlék) jogosult szülő/munkavállaló számára adható. Felhasználható:. A támogatást a munkáltató három formában biztosíthatja: - természetben a tankönyv ,taneszköz vagy ruházat juttatásával, - kizárólag tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására fordítható utalvány formájában, - készpénzben a tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlásáról szóló, a munkáltató nevére kiállított számla ellenében. Az  utalvány juttatása esetén a dolgozónak a munkáltató nevére kiállított számlát nem kell bemutatnia.  Az adómentességet ugyanis az utalvány beszerzéséről szóló számla igazolja. Járulékos költségek: Az utalványozás költsége kb. 2-6% , ez az utalványozó cégtől és a munkavállalók létszámától függ.

41 Iskolakezdési támogatás 2.
Szja. törvény, 1. számú melléklet, az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásban (vagy bármely EGT-államban ennek megfelelő oktatásban) részt vevő gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékra, vagy hasonló ellátásra jogosult - szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évente az adóév első napján érvényes havi minimálbér 30 százalékáig terjedő értékben juttat (adómentes iskolakezdési támogatás);

42 Iskolakezdési támogatás 3.
a munkáltató, a bér kifizetője az adómentes iskolakezdési támogatás összegéről magánszemélyenként - az adóazonosító jel, valamint a magánszemély útján adómentes iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelének (ennek hiányában természetes azonosító adatainak) feltüntetésével - nyilvántartást vezet, amelyet az adó utólagos megállapításához való jog elévüléséig megőriz; az iskolakezdési támogatásnak az adómentesség értékhatárát meghaladó része, valamint a munkáltató, a bér kifizetője által a szülővel vagy házastársával fennálló jogviszonyára tekintettel az említett feltételeknek nem megfelelő módon vagy pénzben a gyermeknek juttatott támogatás a szülő, illetve házastársa munkaviszonyból származó jövedelmének minősül;

43 Helyi közlekedési bérlet
Szja. törvény, 1. számú melléklet, a munkáltató által a nevére szóló számlával megvásárolt, a munkavállalónak ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában megszerzett bevétel;

44 Internet használat Szja. törvény, 1. számú melléklet, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását), továbbá az első üzembe helyezését követően legalább két évig használt számítógép ingyenes vagy kedvezményes megszerzése;

45 Művelődési intézményi támogatás
A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.6 pontja szerint a természetbeni juttatások közül adómentes a művelődési intézményi szolgáltatás. Miután a működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény művelődési intézménynek tekintendő, az általa a látogatóknak nyújtott kedvezményes szolgáltatások is adómentesek. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 8.6. pontja szerint "művelődési intézményi szolgáltatást" nyújtó művelődési intézmények körébe a következők tartoznak: Állami és önkormányzati költségvetési fenntartású - közművelődési intézmények és közkönyvtárak, - előadóművészeti intézmények (Magyar Állami Operaház, színházak, hivatásos szimfonikus zenekarok, énekkarok, zene- és táncegyüttesek). Ezen intézmények szolgáltatása minősülhet adómentes természetbeni juttatásnak. 2010-től korlátlan keretösszegig nyújtható

46 SZJA- és járulékmentes (bruttó = nettó).
Egészségpénztár Munkáltatónál Pénztártagnál Tagdíj a mindenkori hivatalos minimálbér 30%-áig ( Ft/hó/fő 2010-ben)* 25 % adófizetési kötelezettség SZJA- és járulékmentes (bruttó = nettó).

47 Önkéntes nyugdíjpénztár
Szja. törvény 7. § (1) A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket: kc) a munkáltató a magánszemély javára munkáltatói hozzájárulásként önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba együttesen legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladóan fizet;

48 Felhasznált irodalom Michael Armstrong – Helen Murlis: Javadalmazás–menedzsment. Stratégia és gyakorlat. KJK, Kerszöv Kft Poór József (szerk.): Rugalmas ösztönzés, rugalmas juttatások. KJK, Kerszöv Kft 1995. évi CXVII. törvény személyi jövedelemadóról 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

49 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Cafetéria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések