Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Digitális átállás a rádiózásban, televíziózásban” 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Digitális átállás a rádiózásban, televíziózásban” 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati."— Előadás másolata:

1 „Digitális átállás a rádiózásban, televíziózásban” 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati feladatairól 12. Televízió és hangtechnikai konferencia Budapest, 2007. május 2-3. Vári Péter MeH

2 Kormányhatározat 1. A Kormány elfogadta a televíziózás és a rádiózás digitális átállás stratégiáját. Cél, hogy a fogyasztók a legfejlettebb műsorterjesztési technológiákra való átállásnak köszönhetően a ma elérhetőnél több szolgáltatáshoz jobb minőségben juthassanak hozzá. A Kormány egyetért azzal, hogy a földfelszíni televízió és rádió műsorszórásra rendelkezésre álló frekvenciahálózatok üzemeltetésére és használatára vonatkozó olyan jogosultsági modell jöjjön létre, amely a közszolgálati tartalmak nézőkhöz való eljuttatásán keresztül biztosítja az alkotmányos tájékoztatási kötelezettség mellett a hálózat üzemeltetőjének döntési szabadságát és felelősségét a jogszabályi keretek között.

3 Kormányhatározat 2. Ki kell dolgozni a televíziózás és rádiózás digitális átállás stratégiájának végrehajtását lehetővé tevő törvényjavaslatot, jogszabályokat és jogszabályok módosítását. Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter gazdasági és közlekedési miniszter igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: 2007. április 11.

4 Kormányhatározat 3. Ki kell dolgozni a televíziózás és rádiózás digitális átállás stratégiájának végrehajtását lehetővé tevő pénzügyi feltételrendszert. Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter pénzügyminiszter Határidő: 2007. szeptember 1.

5 Kormányhatározat 4. A pénzügy-, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter véleményének kikérésével jelentést kell készíteni a Kormány részére a televíziózás és rádiózás digitális átállás stratégiájának végrehajtásáról, pénzügyi, költségvetési, társadalmi, médiapolitikai, versenypolitikai, elektronikus hírközlési vonzatairól. Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter Határidő: 2008. március 1., majd évente

6 Kormányhatározat 5.5. Annak érdekében, hogy a fogyasztók műsorválasztéka a jelenlegi földfelszíni analóg televíziós műsorszórás adta lehetőségekhez képest jelentősen növekedjen, és a műsorterjesztés minősége az elérhető technológiai fejlettséghez igazodva javuljon, a földfelszíni analóg televízió műsorszórást 2011. december 31-ig teljes körben át kell állítani digitális műsorszórásra.

7 Kormányhatározat 6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a földfelszíni digitális televízió műsorszórásra való átállás elsődleges kormányzati feladatairól szóló 1021/2005. (III. 10.) Korm. határozat hatályát veszti.

8 Cél és indikátor rendszer média- pluralizmus archívumok digitalizálása interaktív szolgáltatások Tartalom Ésszerű korlátos erőforrás gazdálkodás fenntartható és hatékony piaci verseny fogyasztói tudatosság hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése ÁtvitelFogyasztók Közpolitikai eszközök Közpolitikai eszközök Szabályozási eszközök Szabályozási eszközök Támogatási eszközök Támogatási eszközök A Digitális Átállás Stratégiája a célokat és prioritásokat az audiovizuális értéklánc logikáját követve jelöli ki. A stratégia minden platformra, továbbá a televízíózás valamint a rádiózás digitális átállásának kérdéseire is kiterjed.

9 Közpolitikai eszközök Stratégiai orientáció A földfelszíni digitális multiplexek pályáztatásának rendszere A fogyasztók tájékoztatása A közszolgálati csatornák szerepe a digitális átállásban A digitális archívumok létrehozatalával összefüggő intézkedések

10 Szabályozási eszközök Frekvencia gazdálkodás Versenyszabályozás Médiaszabályozás Szerzői jogi szabályok Vevőkészülékek forgalmazásának feltétel rendszere Szabványosítás Törvény a digitális átállásról

11 Támogatási eszközök A műsorszolgáltatási Alap hálózatfejlesztési támogatásai Digitális set top box támogatások Innovatív alkalmazás és technológia fejlesztés

12 A cél és eszközrendszer összefüggése E 1. A Digitális Átállás Stratégiájának elfogadása E 2. A földfelszíni digitális multiplexek pályáztatásának rendszere E 3. A fogyasztók tájékoztatása E 4. A közszolgálati műsorszolgáltatók szerepe a digitális átállásban E.5A digitális archiválás elősegítése E 6. Frekvenciagazdálkodás E 7. Versenyszabályozás E 8. Médiaszabályozás E 9. Szerzői jogi szabályok E 10. Vevőkészülékek forgalmazásának feltételrendszere E 11. Szabványosítás E 12. Törvény a digitális átállásról E 13. A Műsorszolgáltatási Alap hálózatfejlesztési támogatásai E 14. Digitális set-top box támogatások E 15. Innovatív alkalmazás- és technológiafejlesztés a digitális műsorterjesztés területén

13 A cél és eszközrendszer összefüggése Beavatko zási területek Prioritás ok Specifikus célok E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5 E6E6 E7E7 E8E8 E9E9 E10E10 E11E11 E12E12 E13E13 E14E14 E15E15 M Ű S O R Sz O L G Á L T A T Á S Médiaplura lizmus Az analóg műsorszórás lekapcsolása senki számára ne jelentse a jelenleg ingyenesen nézhető népszerű csatornák (m1, RTL, tv2) elvesztését (Digitális Alapcsomag) XXXXXX A sokcsatornás (10+) televíziós szolgáltatás elérhetősége és igénybevétele dinamikusan növekedjen a digitalizáció hatására XXXXXXX A közszolgálati rádió kapjon sugárzási lehetőséget a DVB-T multiplexen és önálló DAB multiplex lehetőséget XXX Digitális tartalom- és szolgáltatás fejlesztés Meglévő audiovizuális tartalmak digitalizálásának elősegítése XXXX Interaktív DTV szolgáltatások fejlesztése XXXXXXXX

14 A cél és eszközrendszer összefüggése Beavatkozási területek Prioritáso k Specifikus célok E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5 E6E6 E7E7 E8E8 E9E9 E10E10 E11E11 E12E12 E13E13 E14E14 E15E15 M Ű S O R T E R J E Sz T É S Fenntartható és hatékon y verseny A digitális műsorterjesztési szolgáltatást igénybe vevő háztartások részaránya érje el az EU15-be tartozó benchmark országok szintjét: Portugália, Írország, Norvégia, Finnország, Németország, Dánia, Svédország XXXXXXXXXXXXXXX Hatékony korlátos erőforrá s gazdálk odás Kiegyensúlyozott átmenetet és kedvező távlatos üzleti lehetőségeket biztosító frekvenciák XXX Hatékony tömörítési eljárások elterjedésének elősegítése XXXX Az analóg földfelszíni szolgáltatás fokozatos (szigetszerű lekapcsolása) 2012-ig a jelenleg analóg műsorszórásra használt frekvenciák felszabadítása céljából XXXXXXXXXX

15 A cél és eszközrendszer összefüggése Beavatkozási területek Prioritáso k Specifikus célok E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 E5E5 E6E6 E7E7 E8E8 E9E9 E10E10 E11E11 E12E12 E13E13 E14E14 E15E15 V É G F E L H A Sz N Á L Ó K Fogyasztói tájékozt atás A háztartások felkészítése az analóg földfelszíni szolgáltatás lekapcsolására és a vételi mód váltás lehetőségeinek, előnyeinek és költségeinek hatékony kommunikációja XXX Hátrányos helyzetű csoportok hozzáféré se A Digitális Alapcsomaghoz való hozzáférést biztosító támogatott végfelhasználói eszköz mindazoknak, akik erre rászorulnak XXX

16 Köszönöm a figyelmüket !


Letölteni ppt "„Digitális átállás a rádiózásban, televíziózásban” 1014/2007. (III. 13.) Korm. határozat a televíziózás és a rádiózás digitális átállásának kormányzati."

Hasonló előadás


Google Hirdetések