Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése A logikai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése A logikai."— Előadás másolata:

1 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása Annak bemutatása, hogy a logikai adatmodellezés használatával hogyan lehet az szervezeti információ- követelményekből egy kezdeti modellt megalkotni. A technika SSADM szerkezeten belüli helyének bemutatása

2 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 2 A LOGIKAI ADATMODELLEZÉS HELYE A RENDSZERFEJLESZTÉSI ALAPMINTÁBAN Döntési struktúra Vizsgálat/ helyzetfelmérés Felhasználói szervezet Koncepciók és eljárás- rendek Specifikáció Fogalmi Modell Belső terv Rendszer- felület-terv Rendszerépítés A jelenlegi rendszer logikai adatmodellje Az igényelt rendszer logikai adatmodellje

3 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 3 0. szakasz irányítása A jelenlegi helyzet vázlatos leírása Az igényelt környezet vázlatos leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 020 A PROBLÉMA MEGFOGAL- MAZÁSA 030 MEGVALÓSÍT- HATÓSÁGI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA Megállapodás a vizsgálat határairól Kölcsönösen elfogadott probléma megfogalmazás Megvalósíthatósági alternatívák Akció terv Megvalósíthatósági tanulmány Projekt és a rendszerelemzés kiterjedése Projekt dokumentáció Problémamegfogalmazás Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A megvalósítha- tósági tanul mány összeállítása 0. szakasz tervei Megvalósíthatósági alternatívák kiválasztása

4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 4 A JELENLEGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 130 KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA ÉS MEGHATÁROZÁSA 120 A JELENLEGI ADATOK VIZSGÁLATA 140 A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁ- SOK RACIONALI- ZÁLÁSA 150 Megegyezés a vizsgálat határairól Megvalósíthatósági tanulmány Projektalapító okirat előző vizsgálatok eredménye 115 A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG MODELL KIFEJLESZTÉS E Kontextus ábra Jelenlegi fizikai DFD-k Elemi folyamatok leírása Külső egyedek leírása B/K leírás Jelenlegi LDM Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 1. szakasz irányítása Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A projekt és a vizsgálat kiterjedése A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE- INEK ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA0 1. szakasz tervei A szervezeti tevékenység modell A szervezeti tevékenység modell Kontextus ábra Jelenlegi környezet LDM-je Logikai DFM Logikai adattár-entitás megfeleltetés Követelményjegyzék Felhasználójegyzék A szervezeti tevékenység modell Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 2. szakasz számára

5 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 5 210 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA 220 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell Projektalapító okirat Kiválasztott rendszer- szervezési alternatíva Alternatíva választás Rendszerszervezési alternatívák 2. szakasz tervei 1. szakaszból 2. szakasz irányítása Rendszerszervezési alternatívák Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

6 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 6 3. szakasz irányítása AZ IGÉNYELT R. FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA 310 IGÉNYELT R. ADATMODELLJÉ- NEK KIDOLGOZÁSA 320 A RENDSZER FUNKCIÓINAK ELÕÁLLÍTÁSA 330 ADATFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA 360 IGÉNYELT ADATMODELL MEGERőSÍTÉSE 340 RENDSZER- CÉLKITűZÉSEK VÉGLEGESÍTÉSE 370 A SPECIFIKÁCIÓS PROTOTÍPUSOK KIDOLGOZÁSA 350 Követelményjegyzék Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva (BSO) Igényelt rendszer LDM Eseményhatás-ábra Lekérdezési utak Entitás-élettörténetek Esemény és lekérdezés jegyzék Követelmény specifikáció Parancsszerkezet Prototípus kiértékelése Menüszerkezetek Igényelt rendszer DFM Felhasználói szerepkörök Funkcióleírások Munkafolyamat modell Szerepkör/ funkció mátrix Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 335 A KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Szervezeti szintű környezeti útmutató Prototípus kiterjedése 3. szakasz tervei Adatjegyzék Logikai adatmodell Logikai adattár- entitás megfeleltetés Felhasználójegyzé k Szervezeti tevékenység modell Jelenlegi logikai adatmodell Követelmény jegyzék B / K adatszerkezet Szerepkör/ funkció mátrix Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM

7 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 7 AZ ELNEVEZÉS TOVÁBBI VARIÁCIÓI Egyedmodellezés Adatmodellezés Adatszerkezetek Bachman diagrammok entitás-kapcsolat ábrák

8 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 8 A LOGIKAI ADATMODELLEK HASZNÁLATA AZ SSADM-BEN Megvalósíthatósági tanulmány (020 & 030 lépés) A szervezeti tevékenység modell kifejlesztése (115. lépés) Jelenlegi adatok vizsgálata (140. lépés) Rendszerszervezési alternatívák meghatározása (210.lépés) Igényelt rendszer LDM (320. lépés) (+választott adatmodell véglegesítése [340.lépés]). Feldolgozási folyamatok meghatározása (360. lépés) A rendszer-célkitűzések véglegesítése (370. lépés)

9 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 9 MEGHATÁROZÁS A logikai adatmodell (LDM) : precíz és egyértelmű specifikációja az információs követelményeknek, az alkalmazási terület határain belül Az alábbi típusokat tartalmazza: Egyed (entitás) (Egy tárgy, vagy fogalom, amelyről adatokat kívánunk tárolni) Kapcsolat (Két entitásnak egymáshoz, vagy az entitásnak önmagához való viszonya) Attribútum (az entitás egy jellemzője)

10 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 10 Entitás altípus neve ENTITÁS NÉZET VAGY MEGJELENÉS (ASPEKTUS) Entitás főtípusok és altípusok: Egy entitásnak több különböző nézete is lehet egyidejűleg: egy alrendszeren belüli, a való világból származtatott entitás viselkedése, amelyet azonban összhangba kell hozni ugyanennek az entitásnak más alrendszerekbeli viselkedésével; egy adott rendszerben egy bizonyos entitás megjelenésének a viselkedése, amelynek több párhuzamos és egymással nem összekapcsolt élete lehet (ennek a jelentősége az entitás viselkedés elemzésekor fog megmutatkozni.). Entitás név -alap Entitás név 1. megj. Entitás főtípus neve Altípus neve Entitás főtípus neve Entitás altípus neve Entitás név 2. megj.

11 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 11 ENTITÁS ALTÍPUSOK Az altípusok jellemzőit a következőkben foglalhatjuk össze: az azonosítójuk (kulcsuk) közös (azonosak az értéktartományok); a típusok diszjunkt halmazokat alkotnak, vagyis két különböző típus példányai között nem lehet azonos a típusok példányainak összessége (halmazelméleti uniója) le kell fedje, ki kell merítse a főtípusban előfordulható összes entitást DOKUMEN- TUM Főtípusa Altípusa Főtípusa Altípusa BELSő DOKUMENTUM KÜLSő DOKUMENTUM ÜGYFÉL Főtípusa Altípusa Főtípusa Altípusa JOGI SZEMÉLY TERMÉSZETE S SZEMÉLY

12 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 12 DOKUMENTUM KAPCSOLATOK Fő -és alentitás közötti kapcsolatok ÜGYFÉL Birtokol Tartozik FOLYÓSZÁMLA Tárol Elhelyezkedik TÁROLÓHELY Átvihető, nem átvihető kapcsolatok Például, egy folyószámla egy tulajdonoshoz tartozhat csak, de ha a tulajdonos (cég) kettéválik, akkor a két új tulajdonos közül az egyik örökölheti a régi folyószámlát. Ilyenkor a folyószámlát az új tulajdonoshoz kell kötni, azaz a Folyószámla-Ügyfél kapcsolat átvihető az Ügyfél entitáson belül.

13 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 13 AZ ENTITÁSOK ATTRIBUTUMAINAK FELJEGYZÉSE VEVőELLÁTÁSI TERÜLETTERMÉK K Vevő azonosító kódKTerület azonosítóKTermék kód Vevő neveEladó neveTermékleírás Vevő címeCélAlapár Vevő egyenlege Vevő státuszaVÁSÁRLÓI RENDELÉS ÁrengedménykódKRend. szám Dátum SZÁMLA K SzámlaszámVÁSÁRlÓI RENDELÉSSOR Számla dátumaKRend. szám Számla végösszegeKTermékkód ÉrtéktöbbletadóMennyiség Sor ár

14 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 14 Attributum, adatelem -leírás attribútum/adatelem neveelőadás vége attribútum/adatelem azonosító8 hivatkozási hely neve és típusa tanfolyam előadás (entitás), napi dátum (tartomány) keresztreferenciák szinonímáktanfolyam-befejezés dátuma, utolsó előadási nap leírása szóban forgó tanfolyam befejezésének napja ellenőrzés/származásellenőrizendő, hogy nem esik-e hétvégére, ünnepnapra, vagy más munkaszüneti napra alapértékkezdés+tanfolyami napok száma logikai formátum logikai hossz hossz leírás kötelezőigen szerepkör és hozzáférési jogok tanfolyamfelelős korlátlan, mindenki más olvasás felhatalmazócégvezetés üzenetekNem szokványos naptári dátum. A tanfolyam túl hosszú. megjegyzések dátum éééé.hh.nn.

15 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 15 Közös értéktartományba lehet sorolni két, vagy több olyan attribútumot, amelyeknek vannak közös adatérvényesítési, helyességellenőrzési (szemantikai) és formátum ellenőrzési szabályai (szintaktikai) vagy megengedett értéktartománya. Például a “Nyilvántartásba vétel dátuma”, ”Ellenőrzés dátuma”, ”Lezárás dátuma” tartozhat egy ”Hivatali dátum” nevű közös tartományba. Közös értéktartományok hierarchikus viszonya. Közös értéktartományok

16 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 16 KULCSOK -Az egyedi azonosító lehet: egy vagy több kötelező attribútum, egy vagy több kötelező attribútum és az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. egyszerű hierarchikus kulcsok); az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. összetett kulcsok) Az SSADM-ben minden entitáshoz meg kell nevezni azt az egyedi, egyértelmű azonosítót, amelyet elsődleges kulcsnak nevezünk: -Külső kulcsok: egy vagy több attribútumot (ami lehet az elsődleges kulcs része) fel kell venni az alentitásokban a főentitás felé menő kapcsolat miatt. Ezt a főentitás kulcsának alentitásba való másolásával lehet elérni. Összetett több részes kulcsok: hierarchikus kulcs, összetett kulcs

17 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 17 KÖLCSÖNÖS KAPCSOLATOK ÉS JELÖLÉSÜK TERÜLE T ELLÁTÁS I VEVő VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR TERMÉK VÁSÁRLÓI RENDELÉS SZÁMLA tartalm az megjelenik összegyűjt megjelenik hivatkozikmegjelenik kiad jön ka p küldend ő ellát tartozik

18 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 18 HOGYAN CSINÁLJUK? Koncentráljunk a tényekre Azonosítsuk az entitásokat Azonosítsuk a kapcsolatokat ( és vezessük egy mátrixban [ opcionális] ) Rajzoljuk meg a logikai adatszerkezetet Nevezzük el a kapcsolatokat Normalizáljuk a logikai adatmodellt Vessük össze a modellt és a funkcionális követelményeket (ellenőrizzük, hogy a modell konzisztens a DFM-mel) A modell áttekintése (sok itt a teendő - még több később)

19 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 19 ENTITÁSOK AZONOSÍTÁSA Tipikus kulcsok:Entitások: vevőkódvevő számlaszámszámla termékkódtermék szállítói rendelésszámszállítói rendelés vásárlói rendelés számavásárlói rendelés MEGJEGYZÉS : A kulcsokat DFD folyamokról vehetjük NAGYKERES- KEDő- VEVő KÖNYVELÉS FELADÓ Számla Szállítói rendelé s Kiigazított küldési jegyzék Vásárlói rendelés

20 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 20 KAPCSOLATOK AZONOSÍTÁSA Entitások: vevő számla termék szállítói rendelés vásárlói rendelés stb. ENTITÁ S X X X X X VEVő SZÁMLA TERMÉK SZ.R. VÁS.REN D. st b. VEVő SZÁMLA TERM. SZ.R. VÁS. REND. stb.

21 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 21 'A' kapcsolódhat-e 'B'-hez anélkül hogy a kapcsolat leírásához valamely más, a táblázatban szereplő entitást használnánk? ENTITÁS GYERMEK SZÜLő ISKOL A GYER- MEK SZÜ- Lő ISKO- LA XX A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK MEGHATÁROZÁSA

22 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 22 LDS RAJZOLÁS Tartozhat-e egy 'A'-hoz több 'B' ? Tartozhat-e egyetlen 'B'-hez több 'A' ? 'A' birtokol-e 'B' birtokol-e 'A'- kat 'B'- ket? Egy a többhöz I N N I I I N N A B B A KAPCSOLAT A B B A A+B vagy Egy a többhöz Több a többhöz Egy az egyhez vagy BA B A

23 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 23 Környezet A vevők a termékeket vásárlói rendelések feladásával rendelik. Egyetlen rendeléshez több termék tartozhat. Minden vevő a 600 zóna egyikébe tartozik. Minden vevő ellátásáról a 20 raktár egyike gondoskodik. Minden vevőt egyetlen szolgáltató raktár szolgál ki, amely a vevő zónájának elhelyezkedésétől függ. A termékek a raktárban vannak tárolva. RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA

24 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 24 RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA VEVő ZÓN A RAKTÁR VÁSÁRLÓI TERMÉK KÉSZLET RENDELÉS VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR megjelenik hivatkozik tárolva vantartoz ik tartalma z jön felad ellátva van áll tartoz ik ellát tárol

25 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 25 LDM PÉLDÁK BOR HELYETTESÍTő helyettesíthe tő helyettesítő je RÉSZLEG OSZTÁLY TAGOZAT SZERVEZET NEM KOEDUKÁLT ISKOLA LÁNY FIÚ TANFOLYAM OKTATÓ VEZETő **DARABJEGYZÉK** MALACFÜL * * KIZÁRÓ KAPCSOLAT * * * * REKURZIVITÁS * *

26 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 26 A STRUKTÚRA ÁTTEKINTÉSE Topológia A főentitások az alentitások fölött Lefelé irányuló vonalak Igyekezzünk elkerülni a vonalak keresztezését A legtöbb kapcsolattal rendelkező entitások kerüljenek a lap közepére ** Legyünk készek újrarajzolni ** A külalak és az elrendezés áttekinthetőségi szempontból fontos, ezért az SSADM-nek van néhány, a struktúrára vonatkozó irányelve:

27 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 27 A logikai adatszerkezet partícionálása (részekre bontása) nagy méretű logikai adatszerkezet esetén használják, olyan részdiagramok létrehozására, amelyek az LDS egyes részeit mutatják be ‘befejezetlen’ entitások (‘incomplete’ entity) használata (azokat az entitásokat jelöljük így, amelyek a részdiagramhoz nem tartozó kapcsolatokkal is rendelkeznek) az LDS partícionálásának egy másik módja az entitás aspektusok használata (az entitás különböző aspektusai jelenjenek meg a különböző részdiagramokon)

28 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 28 LDM NORMALIZÁLÁS Az entitások tartalmának ellenőrzése az RDA szabályok alkalmazásával [később erről bővebben szólunk] 1. Bármely időben egy attribútumnak csak egy értéke lehet a megfelelő entitás egy előfordulásában. (Az ismétlődő csoportokat különálló entitásként kell kezelni) 2. Az attribútumoknak az egyedi azonosítótól teljesen kell függeniük (a kulcs részeitől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni). Normalizált adatokat biztosít. 3. Minden adatelem csak egyedi azonosítótól függhet (nem kulcs adatelemektől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni) 1NF 3NF 2NF

29 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 29 Kapcsolatok egyéb SSADM technikákkal adatfolyam-modellezés követelménymeghatározás BSO funkciómeghatározás entitás viselkedés modellezés relációs adatelemzés fogalmi folyamat modellezés fizikai adattervezés

30 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 30 AZ EDDIGIEK ÖSSZEFOGLALÁSA Azonosítsuk az entitásokat Azonosítsuk a kapcsolatokat Tekintsük át a struktúrát (topológia) A DFD érvényesítés egy későbbi előadás tárgya Rajzoljuk meg az LDS-t és nevezzük el a kapcsolatokat

31 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 31 ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK) ugyanazon valós világbeli egyed adott (al)rendszer(ek)ben megjelenő különböző formái nem egymást kizáró, hanem együtt, párhuzamosan létező viselkedés, általában szükséges a nézetek közötti összehangolás, lehetnek közös tulajdonságaik, egyik nézettel kapcsolatos esemény befolyásolhatja a másik nézet életét.

32 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 32 ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK) Entitásnév -alap Entitásnév -egyik Entitásnév -másik Ügyfél -tanfolyamon Ügyfél -könyvelésben Entitásnév -alap+egyik Entitásnév -másik Az alap megjelenési forma összevonható egy másikkal: Ügyfél -könyvelésben Az ügyfél elsődlegesen a tanfolyami rendszerben jelenik meg


Letölteni ppt "Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése A logikai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések