Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése"— Előadás másolata:

1 AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése
A logikai adatszerkezet jelöléseinek és struktúrájának bemutatása Annak bemutatása, hogy a logikai adatmodellezés használatával hogyan lehet az szervezeti információ- követelményekből egy kezdeti modellt megalkotni. A technika SSADM szerkezeten belüli helyének bemutatása Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

2 A LOGIKAI ADATMODELLEZÉS HELYE A RENDSZERFEJLESZTÉSI ALAPMINTÁBAN
Vizsgálat/ helyzetfelmérés Döntési A jelenlegi rendszer logikai adatmodellje Koncepciók Felhasználói struktúra és szervezet eljárás- Specifikáció rendek Az igényelt rendszer logikai adatmodellje Fogalmi Modell Rendszer- Belső terv felület-terv Rendszerépítés Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

3 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás 0. szakasz irányítása
Megállapodás a vizsgálat határairól Kölcsönösen elfogadott probléma megfogalmazás Megvalósíthatósági alternatívák kiválasztása 0. szakasz tervei Projekt dokumentáció Projekt és a rendszerelemzés kiterjedése 020 Problémamegfogalmazás A PROBLÉMA MEGFOGAL- MAZÁSA Megvalósíthatósági tanulmány Akció terv A megvalósítha- tósági tanul mány összeállítása A jelenlegi helyzet vázlatos leírása Az igényelt környezet Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 030 MEGVALÓSÍT- HATÓSÁGI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA Megvalósíthatósági alternatívák Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

4 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
1. szakasz irányítása 1. szakasz tervei Megegyezés a vizsgálat határairól A projekt és a vizsgálat kiterjedése Kontextus ábra Jelenlegi fizikai DFD-k Elemi folyamatok leírása Külső egyedek leírása B/K leírás Megvalósíthatósági tanulmány Projektalapító okirat előző vizsgálatok eredménye 130 A JELENLEGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 115 A szervezeti tevékenység modell A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG MODELL KIFEJLESZTÉSE Felhasználójegyzék 120 A szervezeti tevékenység modell Kontextus ábra Jelenlegi környezet LDM-je Logikai DFM Logikai adattár-entitás megfeleltetés Követelményjegyzék Felhasználójegyzék KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA ÉS MEGHATÁROZÁSA Követelményjegyzék 150 Jelenlegi LDM A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁ- SOK RACIONALI- ZÁLÁSA A szervezeti tevékenység modell Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 140 A JELENLEGI ADATOK VIZSGÁLATA A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE- INEK ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA0 2. szakasz számára Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

5 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
2. szakasz irányítása 2. szakasz tervei Alternatíva választás 210 Projektalapító okirat Rendszerszervezési RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA alternatívák 1. szakaszból Rendszerszervezési alternatívák Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell 220 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA Kiválasztott rendszer- szervezési alternatíva Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

6 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
3. szakasz tervei 3. szakasz irányítása Adatjegyzék Logikai adatmodell Logikai adattár-entitás megfeleltetés Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell Igényelt rendszer DFM Felhasználói szerepkörök 310 Funkcióleírások Munkafolyamat modell AZ IGÉNYELT R. FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA 330 335 A RENDSZER FUNKCIÓINAK ELÕÁLLÍTÁSA A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE Követelményjegyzék Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva (BSO) Szerepkör/ funkció mátrix B / K adatszerkezet 320 IGÉNYELT R. ADATMODELLJÉ- NEK KIDOLGOZÁSA Követelmény jegyzék Jelenlegi logikai adatmodell B / K adatszerkezet B / K adatszerkezet Igényelt rendszer LDM Szerepkör/ funkció mátrix Funkcióleírások 340 360 Eseményhatás-ábra Lekérdezési utak Entitás-élettörténetek Esemény és lekérdezés jegyzék IGÉNYELT ADATMODELL MEGERőSÍTÉSE ADATFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Szerepkör/ funkció mátrix 370 RENDSZER- CÉLKITűZÉSEK VÉGLEGESÍTÉSE Követelményjegyzék 350 Szervezeti szintű környezeti útmutató Prototípus kiterjedése A KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Követelmény specifikáció Parancsszerkezet Prototípus kiértékelése Menüszerkezetek A SPECIFIKÁCIÓS PROTOTÍPUSOK KIDOLGOZÁSA Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

7 AZ ELNEVEZÉS TOVÁBBI VARIÁCIÓI
Egyedmodellezés Adatmodellezés Adatszerkezetek Bachman diagrammok entitás-kapcsolat ábrák Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

8 A LOGIKAI ADATMODELLEK HASZNÁLATA
AZ SSADM-BEN Megvalósíthatósági tanulmány (020 & 030 lépés) A szervezeti tevékenység modell kifejlesztése (115. lépés) Jelenlegi adatok vizsgálata (140. lépés) Rendszerszervezési alternatívák meghatározása (210.lépés) Igényelt rendszer LDM (320. lépés) (+választott adatmodell véglegesítése [340.lépés]). Feldolgozási folyamatok meghatározása (360. lépés) A rendszer-célkitűzések véglegesítése (370. lépés) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

9 MEGHATÁROZÁS A logikai adatmodell (LDM) :
precíz és egyértelmű specifikációja az információs követelményeknek, az alkalmazási terület határain belül Az alábbi típusokat tartalmazza: Egyed (entitás) (Egy tárgy, vagy fogalom, amelyről adatokat kívánunk tárolni) Kapcsolat (Két entitásnak egymáshoz, vagy az entitásnak önmagához való viszonya) Attribútum (az entitás egy jellemzője) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

10 ENTITÁS NÉZET VAGY MEGJELENÉS (ASPEKTUS)
Entitás főtípusok és altípusok: Entitás név -alap Egy entitásnak több különböző nézete is lehet egyidejűleg: egy alrendszeren belüli, a való világból származtatott entitás viselkedése, amelyet azonban összhangba kell hozni ugyanennek az entitásnak más alrendszerekbeli viselkedésével; egy adott rendszerben egy bizonyos entitás megjelenésének a viselkedése, amelynek több párhuzamos és egymással nem összekapcsolt élete lehet (ennek a jelentősége az entitás viselkedés elemzésekor fog megmutatkozni.). Entitás név 1. megj. Entitás név 2. megj. Entitás főtípus neve Altípus neve Altípus neve Entitás főtípus neve Entitás altípus neve Entitás altípus neve Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

11 ENTITÁS ALTÍPUSOK Az altípusok jellemzőit a következőkben foglalhatjuk
össze: az azonosítójuk (kulcsuk) közös (azonosak az értéktartományok); a típusok diszjunkt halmazokat alkotnak, vagyis két különböző típus példányai között nem lehet azonos a típusok példányainak összessége (halmazelméleti uniója) le kell fedje , ki kell merítse a főtípusban előfordulható összes entitást Altípusa BELSő DOKUMENTUM Főtípusa DOKUMEN- TUM KÜLSő DOKUMENTUM Főtípusa Altípusa JOGI SZEMÉLY Altípusa Főtípusa ÜGYFÉL TERMÉSZETES SZEMÉLY Főtípusa Altípusa Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

12 Fő -és alentitás közötti kapcsolatok
Átvihető, nem átvihető kapcsolatok ÜGYFÉL TÁROLÓHELY Például, egy folyószámla egy tulajdonoshoz tartozhat csak, de ha a tulajdonos (cég) kettéválik, akkor a két új tulajdonos közül az egyik örökölheti a régi folyószámlát. Ilyenkor a folyószámlát az új tulajdonoshoz kell kötni, azaz a Folyószámla-Ügyfél kapcsolat átvihető az Ügyfél entitáson belül. Tárol Birtokol Tartozik Elhelyezkedik FOLYÓSZÁMLA DOKUMENTUM Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

13 AZ ENTITÁSOK ATTRIBUTUMAINAK FELJEGYZÉSE
VEVő ELLÁTÁSI TERÜLET TERMÉK K Vevő azonosító kód K Terület azonosító K Termék kód Vevő neve Eladó neve Termékleírás Vevő címe Cél Alapár Vevő egyenlege Vevő státusza VÁSÁRLÓI RENDELÉS Árengedménykód K Rend. szám Dátum SZÁMLA K Számlaszám VÁSÁRlÓI RENDELÉSSOR Számla dátuma K Rend. szám Számla végösszege K Termékkód Értéktöbbletadó Mennyiség Sor ár Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

14 Attributum, adatelem -leírás
attribútum/adatelem neve előadás vége attribútum/adatelem azonosító 8 hivatkozási hely neve és típusa tanfolyam előadás (entitás), napi dátum (tartomány) keresztreferenciák szinonímák tanfolyam-befejezés dátuma, utolsó előadási nap leírás a szóban forgó tanfolyam befejezésének napja ellenőrzés/származás ellenőrizendő, hogy nem esik-e hétvégére, ünnepnapra, vagy más munkaszüneti napra alapérték kezdés+tanfolyami napok száma logikai formátum dátum logikai hossz éééé.hh.nn. hossz leírás kötelező igen szerepkör és hozzáférési tanfolyamfelelős korlátlan, mindenki más olvasás jogok felhatalmazó cégvezetés üzenetek Nem szokványos naptári dátum. A tanfolyam túl hosszú. megjegyzések Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

15 Közös értéktartományok
Közös értéktartományba lehet sorolni két, vagy több olyan attribútumot, amelyeknek vannak közös adatérvényesítési, helyességellenőrzési (szemantikai) és formátum ellenőrzési szabályai (szintaktikai) vagy megengedett értéktartománya. Például a “Nyilvántartásba vétel dátuma”, ”Ellenőrzés dátuma”, ”Lezárás dátuma” tartozhat egy ”Hivatali dátum” nevű közös tartományba. Közös értéktartományok hierarchikus viszonya. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

16 KULCSOK -Az egyedi azonosító lehet:
egy vagy több kötelező attribútum, egy vagy több kötelező attribútum és az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. egyszerű hierarchikus kulcsok); az előfordulás részvétele egy vagy több kötelező, nem átvihető kapcsolatban (ld. összetett kulcsok) Az SSADM-ben minden entitáshoz meg kell nevezni azt az egyedi, egyértelmű azonosítót, amelyet elsődleges kulcsnak nevezünk: -Külső kulcsok: egy vagy több attribútumot (ami lehet az elsődleges kulcs része) fel kell venni az alentitásokban a főentitás felé menő kapcsolat miatt. Ezt a főentitás kulcsának alentitásba való másolásával lehet elérni. Összetett több részes kulcsok: hierarchikus kulcs, összetett kulcs Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

17 KÖLCSÖNÖS KAPCSOLATOK ÉS
JELÖLÉSÜK ELLÁTÁSI TERÜLET ellát tartozik VEVő kap kiad küldendő jön VÁSÁRLÓI RENDELÉS SZÁMLA TERMÉK tartalmaz összegyűjt megjelenik megjelenik VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR megjelenik hivatkozik Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

18 HOGYAN CSINÁLJUK? Koncentráljunk a tényekre Azonosítsuk az entitásokat
Azonosítsuk a kapcsolatokat ( és vezessük egy mátrixban [ opcionális] ) Rajzoljuk meg a logikai adatszerkezetet Nevezzük el a kapcsolatokat Normalizáljuk a logikai adatmodellt Vessük össze a modellt és a funkcionális követelményeket (ellenőrizzük, hogy a modell konzisztens a DFM-mel) A modell áttekintése (sok itt a teendő - még több később) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

19 ENTITÁSOK AZONOSÍTÁSA
Tipikus kulcsok: Entitások: vevőkód vevő számlaszám számla termékkód termék szállítói rendelésszám szállítói rendelés vásárlói rendelés száma vásárlói rendelés MEGJEGYZÉS : A kulcsokat DFD folyamokról vehetjük NAGYKERES- KEDő- VEVő Vásárlói rendelés Szállítói rendelés Számla Számla Kiigazított küldési jegyzék KÖNYVELÉS FELADÓ Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

20 KAPCSOLATOK AZONOSÍTÁSA
Entitások: vevő számla termék szállítói rendelés vásárlói rendelés stb. ENTITÁS REND. VÁS. VEVő SZÁMLA TERM. SZ.R. stb. ENTITÁS VEVő X X SZÁMLA X TERMÉK X X SZ.R. VÁS.REND. stb. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

21 A KÖZVETLEN KAPCSOLATOK MEGHATÁROZÁSA
GYER-MEK ISKO-LA 'A' kapcsolódhat-e 'B'-hez anélkül hogy a kapcsolat leírásához valamely más, a táblázatban szereplő entitást használnánk? ENTITÁS SZÜ-Lő ENTITÁS GYERMEK X X SZÜLő ISKOLA Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

22 LDS RAJZOLÁS Tartozhat-e egyetlen 'B'-hez több 'A' ?
Tartozhat-e egy 'A'-hoz több 'B' ? 'A' birtokol-e 'B' birtokol-e 'B'-ket? 'A'-kat A Egy a többhöz I N B B Egy a többhöz N I A vagy A B A B Több a többhöz I I KAPCSOLAT A B Egy az egyhez N N vagy vagy A+B B A Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

23 RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA
Környezet A vevők a termékeket vásárlói rendelések feladásával rendelik. Egyetlen rendeléshez több termék tartozhat. Minden vevő a 600 zóna egyikébe tartozik. Minden vevő ellátásáról a 20 raktár egyike gondoskodik. Minden vevőt egyetlen szolgáltató raktár szolgál ki, amely a vevő zónájának elhelyezkedésétől függ. A termékek a raktárban vannak tárolva. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

24 RENDELÉSFELDOLGOZÁSI PÉLDA
ellát tartozik RAKTÁR áll ellátva van ZÓNA tárol VEVő felad jön VÁSÁRLÓI TERMÉK RENDELÉS megjelenik megjelenik tartalmaz tartozik tárolva van VÁSÁRLÓI RENDELÉS SOR KÉSZLET hivatkozik hivatkozik Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

25 LDM PÉLDÁK **DARABJEGYZÉK** * * REKURZIVITÁS * * MALACFÜL RÉSZLEG BOR
SZERVEZET helyettesítője helyettesíthető OSZTÁLY HELYETTESÍTő * * KIZÁRÓ KAPCSOLAT * * TAGOZAT NEM KOEDUKÁLT ISKOLA OKTATÓ VEZETő FIÚ LÁNY TANFOLYAM Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

26 A STRUKTÚRA ÁTTEKINTÉSE
A külalak és az elrendezés áttekinthetőségi szempontból fontos, ezért az SSADM-nek van néhány, a struktúrára vonatkozó irányelve: Topológia A főentitások az alentitások fölött Lefelé irányuló vonalak Igyekezzünk elkerülni a vonalak keresztezését A legtöbb kapcsolattal rendelkező entitások kerüljenek a lap közepére ** Legyünk készek újrarajzolni ** Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

27 A logikai adatszerkezet partícionálása (részekre bontása)
nagy méretű logikai adatszerkezet esetén használják, olyan részdiagramok létrehozására, amelyek az LDS egyes részeit mutatják be ‘befejezetlen’ entitások (‘incomplete’ entity) használata (azokat az entitásokat jelöljük így, amelyek a részdiagramhoz nem tartozó kapcsolatokkal is rendelkeznek) az LDS partícionálásának egy másik módja az entitás aspektusok használata (az entitás különböző aspektusai jelenjenek meg a különböző részdiagramokon) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

28 LDM NORMALIZÁLÁS Az entitások tartalmának ellenőrzése az RDA szabályok alkalmazásával [később erről bővebben szólunk] 1NF 1. Bármely időben egy attribútumnak csak egy értéke lehet a megfelelő entitás egy előfordulásában. (Az ismétlődő csoportokat különálló entitásként kell kezelni) 2NF 2. Az attribútumoknak az egyedi azonosítótól teljesen kell függeniük (a kulcs részeitől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni). 3NF 3. Minden adatelem csak egyedi azonosítótól függhet (nem kulcs adatelemektől függő csoportokat külön entitásként kell kezelni) Normalizált adatokat biztosít. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

29 Kapcsolatok egyéb SSADM technikákkal
adatfolyam-modellezés követelménymeghatározás BSO funkciómeghatározás entitás viselkedés modellezés relációs adatelemzés fogalmi folyamat modellezés fizikai adattervezés Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

30 AZ EDDIGIEK ÖSSZEFOGLALÁSA
Azonosítsuk az entitásokat Azonosítsuk a kapcsolatokat Rajzoljuk meg az LDS-t és nevezzük el a kapcsolatokat Tekintsük át a struktúrát (topológia) A DFD érvényesítés egy későbbi előadás tárgya Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

31 ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK)
ugyanazon valós világbeli egyed adott (al)rendszer(ek)ben megjelenő különböző formái nem egymást kizáró, hanem együtt, párhuzamosan létező viselkedés, általában szükséges a nézetek közötti összehangolás, lehetnek közös tulajdonságaik, egyik nézettel kapcsolatos esemény befolyásolhatja a másik nézet életét. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

32 ENTITÁSNÉZETEK (MEGJELENÉSI FORMÁK)
Entitásnév -alap Ügyfél Entitásnév -egyik Entitásnév -másik Ügyfél -tanfolyamon Ügyfél -könyvelésben Az alap megjelenési forma összevonható egy másikkal: Entitásnév -alap+egyik Entitásnév -másik Ügyfél Ügyfél -könyvelésben Az ügyfél elsődlegesen a tanfolyami rendszerben jelenik meg Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens


Letölteni ppt "AZ ELőADÁS CÉLJA A logikai adatmodellezés fogalmának bevezetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések