Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Tartalom Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Az EU stratégiái Hazai stratégiák – stratégiai jelentőségű dokumentumok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Tartalom Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Az EU stratégiái Hazai stratégiák – stratégiai jelentőségű dokumentumok."— Előadás másolata:

1

2 Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin

3 Tartalom Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Az EU stratégiái Hazai stratégiák – stratégiai jelentőségű dokumentumok és ezek hatásai

4  EU Stratégiák és részstratégiák  A kezdetek – 1993 – 1999 a remény évei  A tervezés időszaka 1999-2004 – Európa és az információs társadalom átértékelése  A kijózanodás és a realitás időszaka – 2005- Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

5  A „remény évei”  Verseny ahol EU a harmadik, tét a versenyképesség és a gazdasági prosperitás: a lelkesedés túlzott optimizmusba hajlik  Fehér könyv a növekedésről, versenyképességről és a foglalkoztatásról – 1993  Pán-Európai infrastruktúra, lehetőségteremtő hatás  Bangemann Jelentés - 1994  Információs forradalom és anomáliái  Szolgáltatások: prémium, testreszabott csomagok, meglévők új technológiákon  Üzleti és tudományos szféra szerepe  Prioritások: távközlési liberalizáció, „EU-NHH”, szabványosítás, szellemi tulajdonjog védelme, titokvédelem szabályozása,  Építőkockák: hálózatok, alapszolgáltatások, alkalmazások, interkonnektivitás és interoperabilitás Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

6  A „remény évei”  Bangemann Jelentés – 10 kezdeményezés  Távmunka végzés  Távtanulás  Egyetemi és kutatói hálózat  Telematikai szolgáltatások  Elektronikus utak  Elektronikus légi utak  Egészségügyi hálózatok  Elektronikus közbeszerzés (EKR)  Transz-európai államigazgatási hálózat  Városi információs hálózatok Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

7  A „remény évei”  Korfui európai csúcs – 1994  Fehér könyv és Bangemann elfogadása – innentől stratégiai célok  Európa útja az információs társadalomba – a Tanács esseni nyilatkozata – 1994  Törvényi és jogi keretek szükségessége: »az általános szolgáltatás definiálása és finanszírozása »interkonnektivitás és interoperabilitás »szellemi tulajdonjogok védelme »elektronikus és jogi védekezés »a médiumok ellenőrzése »nemzetközi vonatkozások –ISPO projektiroda felállítása  Bled-i közép-európai miniszteri tanácskozás  Közép-Európa országainak reménykeltő nyilatkozata a terület fontosságáról és lehetőségeiről Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

8  A „remény évei”  FP4: 1994-1998  Keretprogramok: tudományos kutatás és technológiai fejlesztés prioritásai (1984-, 1987-, 1990-;)  FP4: nagyságrendekkel nagyobb tőke, nagyobb jelentőség »a vállalatok, a kutató intézetek és az egyetemek közötti együttműködést erősítő kutatási programok támogatása; »az Unión kívüli tagországokkal és nemzetközi szervezetekkel való kutatási együttműködés támogatása; »a közösségi támogatással keletkezett kutatási és fejlesztési eredmények elterjesztése és optimalizálása; »a kutatók képzésének és mobilitásának a támogatása; Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

9  A „remény évei”  G7 konferencia az információs társadalomról – 1995  Kakukktojás, de nagy európai jelentősége miatt fontos  8 alapelv a beruházások ösztönzésére: –a dinamikus verseny elősegítése –a magánberuházások bátorítása –adaptálható szabályzó keretek definiálása –a hálózatokhoz történő szabad hozzáférés –a szolgálatokkal történő egyetemes ellátottság és az azokhoz történő hozzáférés biztosítása –az állampolgárok egyenlő lehetőségeinek elősegítése –a tartalom diverzitásának biztosítása, köztük a kulturális és nyelvi diverzitásé is –a világot átfogó együttműködés szükségességének felismerése, különös tekintettel a gyengén fejlett országokra Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

10  A „remény évei”  IDA – 1995  Infrastruktúra és információcsere program – lökés az e-közigazgatáshoz  „Élet és munka az Információs társadalomban: az ember az első helyen” c. Zöld könyv - 1996  Az emberek életminőségének változásáról  „Korfutól Dublinig – Kibontakozó, új prioritások” közlemény - 1996  Kiegészítő jellegű közösségi tevékenységek akcióterve  „Telekommunikáció, a media és az információtechnológia közös fejlődési tendenciái, konvergenciája” c. Zöld könyv - 1997  Vitairat az életminőségről és a szabályozandó területekről, hasonló a korábbiakhoz  eTEN – TEN-TELECOM program – 1997 (eTEN)  eTrans Európai Hálózatok e-szolgáltatásokért Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

11  A „remény évei”  A Felső Szintű Szakétrői Csoport végső jelentése az információs társadalomról - 1997  „Egy európai Információs Társadalom építése mindannyiunknak”  Több mint 30 ajánlás, a korábbiak fényében  FP5 – 1998-2002  Gördülő tervezés  Tematikus prioritások:  Elővilág és ökoszisztéma  Felhasználóbarát információs társadalom  Versenyképes és fenntartható növekedés elősegítése  A Tanács 253/1998/EK döntése az Információs Társadalom Promóciójáról: PROMISE program - 1998  Szolgáltatások és hasznosítási lehetőségek promóciója Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

12  A „Tervezés időszaka”  „Jelszógyár” helyett új információs társadalmi megközelítés és valódi tervek  „Állami szektorból származó információk – kulcsfontosságú erőforrás Európa számára” c. Zöld könyv -1999  Felzárkózás (USA-hoz képest) a közhasznú adatok szabályozása terén  Vö: Információszabadságról szóló hazai TV – 2005!  Safer Internet Action Plan (SIAP) rendelet - 1999  Négy tevékenységcsoport: »Biztonságosabb környezet megteremtése »Szűrő és osztályozó rendszerek fejlesztése »Ismeretterjesztő tevékenységek támogatása »A program megvalósítását segítő akciók. (Itt kaptak helyet a belső szabályozás és önszabályozás kialakítását segítő akciók.) –A programot többször hosszabbították, még most is tart... Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

13  A „Tervezés időszaka”  IDA II - 1999  Nemzetközi és internetes technológiák  Prioritások:  Adatcsere  Telematikai megoldások, hálózatok fejlesztése  G2B, G2C, G2G kapcsolatok költséghatékonyabb kialakítása  Nemzetközi, online tudás-, ismeret- és tapasztalati tár  Horizontális programok:  TESTA – infrastrukturális program  CIRCA – virtuális munkatér – ügyiratkezelő rendszer  PKICUG – e-azonosítás  AG – Technológiai egységesítést szolgáló program  Fehér könyv az európai kormányzásról – 2000  A jó kormányzás építőkövei: nyitottság, részvétel, elszámoltathatóság, hatékonyság és koherencia, megerősítve az arányosság és szubszidiaritás, valamint a partnerség figyelembevételével, az általános és tematikus hálózatok szükségességével  Hangsúly a civil kooperáción! Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

14 Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák A „Tervezés időszaka” eEurope - 2000 CLBPS 12+8 Szolgáltatási szintek: - Offline világ - Információ – jelenlét - Egyirányú kapcsolat - Interaktivitás - Tranzakció - Targetizáció

15  A „Tervezés időszaka”  IST a Hatodik Keretprogramban (FP6 – 2002-2006)  Európai Kutatási Térség megvalósításáért  E-közig kapcsolódások Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

16  A „Tervezés időszaka”  eContent  Célja az európai digitális nemzeti adatvagyon megőrzése és bővítése, a nyelvi és kulturális sokszínűség megőrzésével  eEurope 2002 és 2005-ben is kapcsolódik (gördülő tervezés)  Állami és önkormányzati adatok  Többnyelvű, multikulturális digitális tartalomfejlesztés  Digitális tartalomfejlesztés  eEurope 2003+  A csatlakozó 10-ek módosított forgatókönyve.  Követelmények és prioritások a csatlakozóknak  Government Online alprogram – forgatókönyv határidőkkel.  Területek: nyilvános adatok hozzáférése, közszolgáltatások hozzáférése, egyszerűsített ügyintézés, nyílt forráskódú szoftverek preferenciája, e-szignó, e-piactér, PIAP-ok sűrítése; Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

17  A „Tervezés időszaka”  eEurope 2005 (- 2002)  Szélessávon működő Európa  E-kormányzati célok:  Kapcsolódások eTEN, IDA, eCONTENT, FP6;  EIF – Európai Interoperabilitási Keret  Szervezeti-  Szemantikai- (adatformák)  Technikai- (front office és back-office ajánlások) Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

18  A „Tervezés időszaka”  The Role of E-government for Europes’s Future – Európai Bizottsági közlemény – 2003  Pontosítja és aktualizálja az eEurope 2005-öt  Visszacsatol a csatlakozás utáni állapotról, ezek fényében ajánl  IDAbc - 2004  Kiterjesztés üzletre és civilekre 2005. január 1-től  Safer Internet Plus program - 2004  A biztonsági követelmények igazítása az új technológiákhoz  Ezzel kapcsolatos jogalkotási feladatok  Galileo Program (2002)- 2004-  GPS európai alternatívája Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

19  A „Kijózanodás és realitás időszaka”  „i2010: Európai Információs Társadalom a növekedésért és foglalkoztatásért” Stratégia  3%-os K+F ráfordítás nem realizálódik!  Lisszaboni kiábrándultság  Három társadalmi prioritás:  Egységes Európai Információs Tér (szélessávú, nagytartalmú, biztonságos, interoperábilis)  Infokommunikációs K+F beruházások növelése  Befogadó (inklúzív) Európa: (e-Gap!) a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása  FP7 – 2007-2013  Elfogadása 2006-ra várható  Gyorsabb adminisztráció és pályáztatás, kevesebb részprogram Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

20  Hazai stratégiák  Stratégiai ismérvek:  társadalmat és nemzetgazdaságot átfogó programozás  Kormányszintű – intézményi - képviselet  Előzmények:  Számos, de nem átfogó  Néhány, de nem intézményi  Központi államigazgatás informatikai stratégiája 1995-1997. évekre  Személyi és tárgyi feltételekről szól  NIS – Nemzeti Informatikai Stratégia – 1995-1996  22, főleg EU-ból adaptált stratégiai cél  Az „informatikai társadalom” kialakításának kormányzati teendői  Zöld könyvre emlékeztető, antropocentrikus tanulmány 20 feladattal  Magyar válasz – 1999  Tézisek az információs társadalomról – 1999  Két „előzménydokumentum” Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

21  Hazai stratégiák  Magyar Informatikai Charta - 2000  INFORUM – figyelemfelhívás a lemaradásra és hiányokra  Számos eleme megjelenik a NITS-ben  TEP – Technológiai Előretekintési Program - 2001  Három éves (OMFB) bizottsági munka eredménye  Négy problémát vet fel: »Várhatóan milyen társadalmi, gazdasági, környezeti és piaci trendek bontakoznak ki hosszú távon? »A K+F mely területei a legfontosabbak ezen trendek szempontjából (hasznosítás, ill. a kedvezőtlen hatások enyhítése, kivédése)? »Hogyan lehet a versenyképesség növelése és az életminőség javítása érdekében a leghatékonyabban felhasználni az állami forrásokat? »Milyen kölcsönhatások érvényesülnek az intézmény-rendszer, illetve a műszaki-technikai és a piaci lehetőségek között? –Állami szerepvállalás szükségességét állapítja meg Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

22  Hazai stratégiák  NITS – 2001  Intézményi háttér: IKB  Integrálódik a Széchenyi Tervbe –Forráshiány és zárt költségvetési keret: szűk kereteket biztosított  NITS – EKP  Az államigazgatás kopernikuszi fordulata – szolgáltatás  Elvek:  Infrastrukturális alapok (infrastruktúra, biztonság, képzés)  Polgárbarát ügyintézés (e-ügyintézés)  Hatékonyabb hivatali munka (funkcionális feladatok informatikai támogatása)  A NITS-EKP az e-Kormányzat 2005. előzménydokumentuma Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

23  Hazai stratégiák  MITS - 2003  Beavatkozási területek (6) – főirányok (13) - programok  A főirányok fedik le a beavatkozási területek és a programok közötti rést  Programok:  Kiemelt Központi Program (KKP)  Ágazati Kiemelt Program (ÁKP)  Ágazati Program –Először jelenik meg a benchmarking, mutató-elvű követés  MITS – EÖR  Elvárás-halmaz – az ideális önkormányzat képének lefestése  Front Office és Back office tudatos szétválasztása Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

24  Hazai stratégiák  E-Kormányzat 2005  MEH-EKK kvázi önálló, de a MITS része  Kiemelendő az „e-kormányzat 2005 programozása” c. anyag, mely részletes forgatókönyvet ad.  Kormányzati programok és projektek  Infokommunikációs Iparpolitikai Ajánlás – 2005  Kapcsolódik az NFT II-höz  Megfogalmaz kitörési irányokat:  Nem termelő ágazatok informatizálása (Eü, oktatás, környezetvédelem, kultúra stb.)  Olcsó, szolgáltató állam fejlesztése  Gazdasági versenyképesség fokozása informatizálással  Jövő iparágainak informatikai katalizálása  Informatikai infrastruktúra továbbfejlesztése  Európa Terv (2007-2013)  Nemzeti konszenzusra épülne, informatikai része tárgyalás alatt Dr. Budai Balázs Benjámin Stratégiák

25 Dr. Budai Balázs Benjámin Köszönöm figyelmüket! balazs.budai@e-government.hu Stratégiák


Letölteni ppt "Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Tartalom Stratégiák Dr. Budai Balázs Benjámin Az EU stratégiái Hazai stratégiák – stratégiai jelentőségű dokumentumok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések