Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kulturális projekt menedzsment sajátosságai. A két kultúra jellemzői : Céltevékenységkapcsolatértékelés KTMelvontelemzőzártértelmező PCMpragmatikusracionálisnyitottegzakt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kulturális projekt menedzsment sajátosságai. A két kultúra jellemzői : Céltevékenységkapcsolatértékelés KTMelvontelemzőzártértelmező PCMpragmatikusracionálisnyitottegzakt."— Előadás másolata:

1 A kulturális projekt menedzsment sajátosságai

2 A két kultúra jellemzői : Céltevékenységkapcsolatértékelés KTMelvontelemzőzártértelmező PCMpragmatikusracionálisnyitottegzakt vezéreszméje a fejlesztés, lelke a haszon

3 Lényege: a problémafölvetés MÓDSZERTAN, szigorú szabályokkal, definíciókkal, formai és tartalmi követelményekkel – ezek mind megtanulhatók

4 A PCM sajátosságai A komplex és nyitott gondolkodás módszere Rendszerszemlélet Partneri hálót épít, együttműködést fejleszt Eu-komform Folyamat szemlélet (célorientált)

5 A PCM alapfogalmai Ciklus Swot - analízis Lfa (logframe) (probléma és cél fa) Monitoring Indikátorok Hozzáadott érték Stratégia

6 A PCM előnyei Strukturált megjelenés Kereslet vezérelt megoldások Fejlett helyzetelemzés Mérhető hatások Hangsúly a minőségen Fenntarthatóság Tipizálható

7 II. Paradigmák A Kulturális Stratégiától az értékelvű közművelődésig

8 Paradigmák a közművelődés és a felnőttkori tanulás magyarországi és európai gyakorlatában 1950 – 2010 között 1. Utasítások kora (1950-1970) Tudományos-technikai forradalom (TTF) Divergál ( nagy a távolság a két felfogás között) jellemző: formális tanulás és felnőttképzés - Munkaerő-piaci, szakmaszerző felnőttképzések - Munkahelyi képzések, átképzések - Nyelvi képzések

9 3. Stratégia alkotás „kora” közösségi művelődés + LLL (1990-es évek közepe - napjainkig) Harmonizál (megegyezik) 2. Törvényi szabályozás „kora” permanens művelődés (1980 – 1995) TTF – a felnőttkori tanulás intézményesülése Konvergál ( közeledik az EU és a hazai álláspont a művelődésről )

10 2-3. paradigma jellemző: nonformális és informális felnőttkori tanulás és képzés A társadalmi integrációt, beilleszkedést elősegítő, a kirekesztés felszámolását célzó képzések Általános érdeklődést szolgáló non-formális (informális) képzések életvezetési kérdések, - szabadidő eltöltés, réteg specifikus, - oktatást kiegészítő, közösségfejlesztő, TÁMOP 3.2.3

11 KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIA 2007 – 2013. V. A STRATÉGIA PILLÉREI - BEAVATKOZÁSOK V.1. Kulturális vidékfejlesztés, területfejlesztés (regionális, kistérségi, önkormányzati szinteken + Agóra-multifunkcionális közösségi központok, IKSZT-k) V.2. A közművelődési intézmények szocio-kulturális szolgáltatásainak fejlesztése (nonformális és informális tanulási formák – „Építő közösségek”) V.3. Az élethosszig tartó tanulás (LLL) szakterületei (Esélyt a munkára, Innovatív szakszerűség) V.4. A kreativitás és önkifejezés alkotói és közösségei V.5. Az info-kommunikációs technológia szakmai megjelenésének formái

12 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek I. a formális oktatást kiegészítő, iskolán kívüli közművelődési programok megvalósítása, szoros együttműködés az oktatási intézményekkel; az egész életen át tartó tanulás nem formális és informális alkalmainak, tartalmainak és résztvevői körének bővítése a közművelődési intézményekben (ifjúság, generációk közötti együttműködés); a felnőttképzés rendezett jelenléte a közművelődésben;

13 Kiemelten értékelt, támogatott, stratégiai tevékenységek II. partnerség mindenben (hálózatosodás, civil szféra, közoktatás); szinergia, hozzáadott érték, kreativitás indikátorokkal történő igazolása – kreatív megoldások, folyamatos megújulás; szolgáltató jelleg működési és tartalmi érzékenysége; projektszemlélet beágyazódása a tervező- szervező munkában.

14 A projekt (tervezet) Pontosan meghatározott célok (eredmények) elérése megadott időre adott költségkeret mellett Kezdési és befejezési időpont adott Egyszeri tevékenység Összetettség, komplexitás Saját szervezeti háttér Tapasztalat alkalmazhatósága

15 A menedzsment definíciója Más megfogalmazásban: az embereknek és erőforrásoknak egy bizonyos céllal történő tervezésére, szervezésére és mobilizálására irányuló erőkifejtés. A menedzsment az ellenőrzés, irányítás, tervezés készsége és gyakorlata; „meghatározott céllal történő irányítási, vezetési tevékenység”. Más megfogalmazásban: az embereknek és erőforrásoknak egy bizonyos céllal történő tervezésére, szervezésére és mobilizálására irányuló erőkifejtés. A menedzsmentet úgy is definiálhatjuk, mint annak biztosítását, hogy a kitűzött célok eléréséhez a szükséges erőforrások felhasználása leghatékonyabb és legeredményesebb módon történjen.

16 A projektmenedzsment célja / feladata az adott feladatf előre meghatározott minőségben és költségkereten belüli megvalósítása fő feladatok projekt terjedelmének kontrollálása projekt idő/ütemezés menedzselése projekt költségek kontrollja minőségbiztosítás projekt humánerőforrás menedzsment projekt kommunikáció menedzselése kockázatkezelés változások-menedzselése szolgáltatások- és árubeszerzés menedzselése célja

17 A projektmenedzser legyen A kulturális programok specialitása, hogy új típusú bizalmon alapuló együttműködést kell kialakítani, a látszólag eltérő érdekeket egy platformra helyezni és a kidolgozott stratégiát konszenzusos alapon végrehajtani és működtetni. SzervezőStratéga MotiválóForrásszervező AktivistaLátnok Közösségi munkásSzociális munkás Tanár és tanuló

18 Projekt menedzsment funkciók I. Projekt tervezés A projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt team munkában végzi Jellemző a kettős feladat: A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása Projekt szervezés Team építés és fejlesztés A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése)

19 Projekt menedzsment funkciók II. Projekt koordinálás Kitűzött határidők betartása Információáramlás biztosítása Projekt irányítás A munkálatok terv szerinti lebonyolítása Projekt ellenőrzés A projekt futását folyamatosan követő tevékenység (Ki kell terjedjen mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra)

20 Négy fázis: 1. Kezdeményezési (koncepcionális) fázis Ötlet/igény felmerülése Projektjavaslat elkészítése Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése 2. Tervezési fázis Projekt célok definiálása Projekt menedzsment létrehozása Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése

21 Projekt életciklus (3 – 4) 3.Végrehajtási (implementációs) fázis Tervek „üzembehelyezése” Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti reviziója 4. Lezáró (befejező) fázis Projekt komplettálása Átadás Projekt kiértékelése Nyomon követési feladatok

22 1.LÉTREHOZÁS (kezdeményezés) 3. MEGVALÓSÍTÁS és NYOMONKÖVETÉS 4. ÉRTÉKELÉS 2. TERVEZÉS

23 Milyen a jó projekt? Valós problémákra és lehetőségekre szabott Illeszkedik a pályázó hosszú távú fejlesztési terveihez Élvezi a partnerek és érintettek támogatását Megvalósítható Egyedi Jelentős hatása van a külső környezetre is


Letölteni ppt "A kulturális projekt menedzsment sajátosságai. A két kultúra jellemzői : Céltevékenységkapcsolatértékelés KTMelvontelemzőzártértelmező PCMpragmatikusracionálisnyitottegzakt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések