Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségügyi alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségügyi alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Minőségügyi alapismeretek
Tóth Georgina Nóra I.em. 120.

2 Követelmények Évközi jegy Zárthelyi dolgozat (min. 40%) – 2010. 04.24
2 feladat elvégzése Felmentés Tananyagok, tematika: Jelszó: x5CrNi189

3 Miről lesz szó? Minőség fogalma Termékkategóriák Termékjellemzők
Fokozat Kano-modell Műszaki szabályozás az EU-ban Szabványosítás

4 Alapfogalmak Termék: egy folyamat eredménye
Minőség (MSZ EN ISO 9000:2005) „Annak mértéke, hogy a saját jellemző egy csoportja, mennyire teljesíti a követelményeket.”

5 Alapfogalmak A minőség értelmezése (piaci)
Shiba: (4 szint) 1. megfelelés az előírásoknak, direktíváknak, szabványoknak 2. megfelelés a használatra való alkalmazásnak 3. megfelelés a felhasználó nyilvánvaló igényeinek 4. megfelelés a vevő latens (ki nem mondott) igényeinek Taguchi: „Egy terméket mindig funkciójáért és az ezzel arányban álló áráért vásárolunk meg.”

6 Termékek csoportosítása
Hardver Szoftver Feldolgozott anyag Szolgáltatás

7 Definiciók Hardver: minden olyan tárgy, ami saját alakkal rendelkezik, megfogható, mennyisége megszámolható. (nemcsak számítástechnikai hardver) Szoftver: információ, szellemi termék, amelynek tartalma nem függ a hordozójától. (nemcsak számítástechnikai szoftver)

8 Definiciók Feldolgozott anyag: a hardvertől annyiban tér el, hogy mennyisége folytonos jellemző. Szolgáltatás: a beszállító és a vevő közötti találkozásnál végbemenő tevékenység eredménye.

9 Minőség és saját jellemzők
Minőségjellemző:„terméknek, folyamat-nak vagy rendszernek egy követelménnyel kapcsolatos saját jellemzője.”

10 Saját jellemzők fizikai érzékszervi viselkedésbeli idővel kapcsolatos
ergonómiai funkcionális Minden, amit utólag raknak hozzá és nincs minőségi követelménye, az nem saját jellemző. (pl. az ár)

11 Igény és követelmény Igény: szokásosan megkövetelt, elvárt, rejtett
Követelmény: „kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező.” Példa: Igény: hideg sör, gyors kiszolgálás Követelmény: 10 0C-os sör 5 percen belül

12 Termék jellemzők (más csoportosításban):
technológiai jellemzők (méret, súly, fizikai-kémiai paraméterek)-fizikai és funkcionális jellemzők pszichológiai és esztétikai jellemzők-érzékszervi jellemzők idővel kapcsolatos (pl. pontosság, megbízhatóság, használhatóság) szerződéses jellemzők (szavatosság, jótállás) etikai jellemzők- viselkedésbeli jellemzők.

13 Fokozat fogalma Fokozat (grade): „azonos funkcionális rendeltetésű (használatú) termékek, folyamatok vagy rendszerek kategóriája vagy besorolása, amelyet különböző minőségi követelményekhez rendeltek.” Numerikusan kifejezve pl. 1 osztályú, 2 osztályú (vonaton) Jelekkel kifejezve pl. szálloda lehet **, ***, ****,*****

14 Kano-modell Kano-modell megjelenés minősége megelégedettség
alapminőség versenyminőség megjelenés minősége megelégedettség minőségszínvonal

15 Műszaki szabályozás területei
Jogilag szabályozott területeken a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos előírásokat jogszabályok tartalmazzák. Piacszabályozott területen a termékkel és szolgáltatással kapcsolatos előírásokat nem jogszabályok rögzítik, hanem a gyártók, forgalmazók által önkéntesen elfogadott dokumentumok tartalmazzák. Ide tartoznak a szabványok, szerződések, műszaki feltételek, stb.

16 A műszaki szabályozás két fő területe
a)      Jogilag szabályozott terület - a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előírásokat jogszabályok tartalmazzák -  olyan termékek forgalmazását szabályozzák, amelyek az élet, az egészség, a környezet és a vagyonbiztonságot veszélyeztetik -  a termékek csak egy jogi procedúra után kerülhetnek a forgalomba ezen a területen a Termékfelelősségi törvény a mérvadó

17 A műszaki szabályozás két fő területe
 b) Piac által szabályozott terület -  piaci elvek dominálnak -  a piac szereplői döntik el, hogy mit, hogyan, mennyiért vásárolnak meg -  a termék piacra jutását nem akadályozza jogszabályi előírás -  a termék gond nélkül forgalomba kerülhet, ha a használata során gond, probléma merül fel, akkor utólag kell kivizsgálni ezen a területen a Fogyasztóvédelmi törvény a mérvadó

18 Szabványosítás Fogalma: olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen.

19 A szabványosítás általános céljai:
egységesítés és korszerűsítés a termékgyártásban és a szolgáltatásban; műszaki fejlesztés és minőségvédelem; az élet, a testi épség és az egészség védelme; közlekedés és vagyonbiztonság; környezetvédelem; termelői és fogyasztói érdekvédelem; a kereskedelem műszaki akadályainak csökkentése, illetve elhárítása; nemzetgazdasági igények érvényesítése a nemzetközi és a regionális szabványosításban.

20 Szabvány Fogalma: „elismert szerv által jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan dokumentum, amely tevékenységekre vagy azok eredményére vonatkozik és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.”

21 Szabványosítás szintjei
Nemzetközi szabványosítás: Olyan szabványosítás, amelyben bármely ország illetékes területei részt vehetnek. Regionális szabványosítás: Olyan szabványosítás, amelyben a világ csak egy földrajzi, politikai vagy gazdasági területéhez tartozó országok illetékes testületei vehetnek részt.

22 Szabványosítás szintjei
Európai szabványosítás: Olyan szabványosítás, amelyben teljes joggal az EK-hoz és az EFTA-hoz tartozó országok illetékes testületei vehetnek részt. Nemzeti szabványosítás: Egy meghatározott ország szintjén folyó szabványosítás. Vállalati szabvány: A vállalaton belül érvényes, kötelező többnyire termékhez kapcsolódó műszaki előírás.

23 Nemzetközi szabványosítás
ISO (International Organization for Standardization) Nemzetközi Szabványügyi Szervezet IEC (International Elektrotechnical Commission) Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság ITU (International Telecommunication Union) Nemzetközi Távközlési Unió

24 Regionális szabványosítás
CEN (Comité Européen de Normalisation) (European Committee for Standardization) Európai Szabványügyi Bizottság CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság ETSI (European Telecommunications Standards Institute ) Európai Távközlési Szabványügyi Intézet

25 Nemzeti szabványosítás
Magyar Szabványügyi Testület MSZT

26 Helyi „szabványra” példa

27 Köszönöm a figyelmüket. Legközelebb ugyanitt 2010. 02
Köszönöm a figyelmüket! Legközelebb ugyanitt én találkozunk!


Letölteni ppt "Minőségügyi alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések