Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Gazdasági etika 4. Vállalati etika. 2 A vállalat érintettjei I. Egy szervezet érintettje (stakeholdere) bármely olyan egyén vagy csoport, amely befolyásolhatja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Gazdasági etika 4. Vállalati etika. 2 A vállalat érintettjei I. Egy szervezet érintettje (stakeholdere) bármely olyan egyén vagy csoport, amely befolyásolhatja."— Előadás másolata:

1 1 Gazdasági etika 4. Vállalati etika

2 2 A vállalat érintettjei I. Egy szervezet érintettje (stakeholdere) bármely olyan egyén vagy csoport, amely befolyásolhatja a szervezet céljainak elérését vagy befolyásolt általa. 1. Alkalmazottak (Érintettség: tisztességes munkáért tisztességes bér; a személyiség védelmével kapcsolatos jogok tiszteletben tartása; jog a biztonságos és egészséges munkahelyhez.) 2. Fogyasztók (Érintettség: informáltság a termékjellemzőkről; tisztességes reklám; biztonságos termék.) 3. Menedzserek (Érintettség: az eredményes munkát tükröző fizetés; a sikeres munkával járó presztízs.) 4. Helyi közösség (Érintettség: jog a tiszta természeti- és lakókörnyezethez.) 5. Tulajdonosok (Érintettség: a befektetett tőke megtérülése; a vállalat presztízse; a vállalat irányításában való részvétel joga.)

3 3 A vállalat érintettjei II. 6. Hitelezők (Érintettség: a hitelek törlesztő-részleteinek pontos fizetése; szabályos és hiteles pénzügyi kimutatások készítése.) 7. Szállítók (Érintettség: tervezhető, stabil és kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolat.) 8. Állam (Érintettség: a törvények tiszteletben tartása; a közteherviseléshez való hozzájárulás az adók megfizetésével.) 9. Versenytársak (Érintettség: tisztességes piaci magatartás.) 10. Természeti és épített környezet (Érintettség: a természeti lények, ökoszisztémák illetve a Föld épségének és fenntarthatóságának megőrzése. Az épített környezet ápolása) 11. Jövő generációk (Érintettség: a jelenben meghozott döntések és cselekvések jelentősen befolyásolják a majdani életfeltételeket.)

4 4 A vállalat érintettjei III.

5 5 A stakeholder-menedzsment etikai elemei I. A stakeholderek kezelésének három szintje van (Boda Zs.): (1) a feltérképezés szintje, (2) a folyamatok szintje, (3) a tranzakciók szintje. (1)A feltérképezés szintje és az etikai elemzés A feltérképezés szintjének kérdései: a) Kik a szervezet érintettjei és azokra milyen érintettség jellemző? b) Milyen tényezők alkotják a vállalat társadalmi, kulturális és történelmi összefüggéseit? c) Milyen érintettséget tulajdonít a vállalat az egyes stakeholdereknek?

6 6 A stakeholder-menedzsment etikai elemei II. (2) A folyamatok szintje E szint fő kérdései: a)Milyen folyamatokon keresztül irányítja a vállalat az érintettekkel való kapcsolatát; a vállalat-környezet viszonyt. b)Milyen vállalati politikát kíván alkalmazni a vállalat a stakeholderekkel kapcsolatban? c)Hogyan kell kezelnie a vállalatnak az új problémák vagy az új stakeholderek megjelenését, vagy az intézményrendszerben bekövetkező változásokat. (3) A tranzakciók szintje A tranzakciók szintjének a fő kérdései: a)milyen motiváció irányítja a vállalatnak az érintettekkel kapcsolatos interakcióit? b)Hogyan bánjunk az érintettekkel az adott szituációkban?

7 7 Az alkalmazottak mint érintettek Az alkalmazottak szempontjából legproblémásabb területek (1)a felvételi eljárás (diszkrimináció mentesség: kor, nem, etnikum, vallás stb.) (2)a fegyelmezési eszközök (méltányosság, pl. meghallgatás joga) (3)az alkalmazottak bérezése (törvények betartása, pl. minimálbér) (4)a munkahely egészségügyi és környezeti biztonsága (élethez és egészséghez való jog, pl. Tengiz-betegség) (5)a vezetési módszerek és elvek etikai szempontú értékelése (A vállalatvezetés nem építhet olyan módszerekre, amelyek sértik az alkalmazottak érdekeit. Így etikai szempontból kizárandók például a megfélemlítésen alapuló vezetési stílusok)

8 8 A fogyasztók mint érintettek I. A fogyasztók szempontjából legproblémásabb területek (1)A termékfelelősséggel összefüggő kérdések (2)a fogyasztók informáltsága (1)A termékfelelősséggel összefüggő kérdések Kinek és milyen arányban kell viselnie a termék fogyasztásakor esetleg fellépő károk költségeit? –az egyik véglet a,,károkért a fogyasztó felelős" elve helyezkedik el. Ezt a nézetet szokás a szakirodalomban,,fogyasztó vigyázz!" nézőpontnak nevezni. –A képzeletbeli skála másik végpontján,,a termelő felelős a károkért", azaz a,,termelő vigyázz!" elve áll." Napjainkban a törvényi szabályozás a fogyasztók egyre szélesebb körű védelmét szolgálja, ezért a termék minőségéért a vállalatok nemcsak etikailag, hanem jogilag is felelnek.

9 9 A fogyasztók mint érintettek II. (2) A fogyasztók informáltsága Ezen a területen két követelményszintet különböztethetünk meg: a),,Minimumkövetelmény„ –A fogyasztó tisztában lehessen a megvásárolni kívánt termék felhasználásával járó kockázatokkal. (Pl. a gyógyszereknél fel kell tüntetni a gyártó által ismert mellékhatást.) b),,Realitási követelmény„ –a vállalat számára nem megengedhetők az olyan termékbemutatások, amelyek a fogyasztó elvárásait olyan mértékig növelik, hogy annak a termék nem felel meg. –Itt természetesen elsősorban a reklámoknak van kitüntetett szerepe (pl. a reklám kétértelműsége, lényeges információk elhallgatása, kizárólag érzelmekre és érzelmi szükségletekre építő reklám).

10 10 A vállalati etika intézményei I. A vállalati etika intézményei nagyban hozzájárulnak az etikus vállalati kultúra kialakulásához. A leggyakrabban előforduló etikai intézmények: vállalati krédó, etikai kódex, etikai audit, etikai bizottság, etikai forródrót etikai képzési programok.

11 11 A vállalati etika intézményei II. (1) Vállalati krédó A vállalati krédó a vállalat által követett értékek és célok tömör összefoglalása és kinyilvánítása. Ebből fakadóan szoros kapcsolatban áll a vállalat küldetésével. (2) Etikai kódex A leggyakrabban alkalmazott etikai intézmény. Az etikai kódex a vállalatnak az alkalmazottaitól elvárt viselkedésre vonatkozó iránymutatásait tartalmazza. Kidolgozásának fő elvei: –Részvétel elve: a kódex tartalmát a vállalat különböző szintjein dolgozóknak együttesen kell kialakítaniuk. –Érvényesség elve: a kódexeknek konzisztens logika alapján releváns etikai normákra kell épülniük. –Hitelesség elve: az etikai kódexek útmutatásai és a szankciók - a vállalati hierarchiában elfoglalt pozíciótól függetlenül - a vállalat minden alkalmazottjára egyformán érvényesek.

12 12 A vállalati etika intézményei III. (3) Etikai audit Az etikai audit egy elemzési és mérési folyamat, amelynek tárgya a vállalat érintettjeivel kapcsolatos politikája. Az etikai audit néhány szokásos eleme: –Beszámoló a jogszabályoknak, előírásoknak történő megfelelésről (perek, bírságok, büntetések stb.) –Beszámoló az önkéntes vállalati tevékenységről (pl. a munkahelyi körülmények javítása stb.) –Beszámoló a társadalmilag hasznos tevékenységekről (pl. alapítványi támogatások). (4) Etikai bizottságok Az etikai bizottságok kettős feladatot ellátó fórumok: Monitoring funkció: az etikai kódexben leírt normák betartásának folyamatos figyelése. Szankcionálási funkció: a normák megszegőivel szembeni fellépés.

13 13 A vállalati etika intézményei IV. (5) A vállalat etikai igazgatója Az etikai igazgató a vállalat etikai ügyeiért felelős vezető az állandó etikai kontroll biztosítására alkalmas szervezeti megoldás (6) Etikai forródrót A vállalaton belüli etikai forródrót egy olyan telefonszámot jelöl, amelyet akkor tárcsázhatnak a vállalati alkalmazottak, ha etikátlan cselekedet jut a tudomásukra. Ez a rendszer biztosítja az anonimitást. (Tilos nyomozni a telefonáló után.) (7) Etikai képzési programok Az etikai képzési programok segítséget nyújtanak az alkalmazottaknak a komplex, etikai vetülettel rendelkező problémák kezeléséhez. (8) A vállalat etikai programja A vállalati etikai program az egyes etikai intézmények egymásra épülését mutatja be.


Letölteni ppt "1 Gazdasági etika 4. Vállalati etika. 2 A vállalat érintettjei I. Egy szervezet érintettje (stakeholdere) bármely olyan egyén vagy csoport, amely befolyásolhatja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések