Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd samson.timea@bpk.nyme.hu
CSALÁDSEGÍTÉS A segítő kapcsolat szakaszai Vezérfonal a családsegítői munkához Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd

2 Az első találkozás, az első interjú
Kit hívjunk meg? Hol kerüljön sor az első interjúra? Miről kell beszélni az első interjú során? Az első találkozás döntő a kliens számára, a további találkozások és az egész segítő folyamat prototípusa!

3 A segítő feladatai az első interjúval kapcsolatban
Személyes kapcsolat kiépítése, mind az egyes családtagokkal, mind mint családdal Fel kell tárni a család elvárásait a segítési folyamattal kapcsolatban Ki kell deríteni, hogy a család, hogyan látja a problémát Fel kell tárni az egyes családtagok igényeit, kívánságait

4 A segítő feladatai az első interjúval kapcsolatban
A problémát családi problémaként kell meghatározni – ne legyen bűnbak A család és az egyének erős oldalainak megvilágításával kell kezdeni Az ismétlődő diszfunkcionális kommunikációs módokat fel kell térképezni, és ki kell deríteni, hogy akarnak-e rajta változtatni

5 A segítő feladatai az első interjúval kapcsolatban
Kezdjünk segíteni a családtagok egymáshoz való kapcsolatuk pozitívabbá válásában Nyújtsunk támogatást az egyéni és családi célok megvalósításában Fel kell mérni a család motivációját a változtatással kapcsolatban és el kell jutni a megállapodásig Összegezni kell a problémát, a célokat, feladatokat, az elért előrehaladást

6 A felmérés Dimenziói: A kliensrendszer problémáinak természete
A kliensrendszer erős oldalainak áttekintése A kliensrendszer és a releváns más rendszerek kapcsolata Források feltérképezése A kliensrendszer motivációjának feltérképezése

7 A felmérés Források: Küldés A klienstől kapott információk
A kliensrendszer tagjainak egymás közötti interakcióinak megfigyelése A kliensrendszer külső rendszerekkel való interakcióinak megfigyelése A külső rendszerekből származó információk Tesztek, vizsgálati eredmények A kliensrendszerrel történő interakció során kapott jelzések

8 A felmérésben megválaszolandó kérdések
Milyen személyek és rendszerek képezik a probléma részét? A résztvevők milyen módon involválódtak? A problémás viselkedés előzményei, lefolyása és következményei Milyen kielégítetlen vágyak és szükségletek vannak a problémába ágyazódva?

9 A felmérésben megválaszolandó kérdések
Milyen fejlődési stádiumok vagy élethelyzetek relevánsak a probléma szempontjából? Mit jelent a probléma a kliensrendszer számára? Hol jelentkezik a problémás viselkedés? Mikor jelentkezik a problémás viselkedés? Milyen gyakorisággal jelentkezik a problémás viselkedés?

10 A felmérésben megválaszolandó kérdések
Mióta áll fenn a probléma? Milyenek a kliens(ek) emocionális reakciói? Milyen megoldásokkal kísérleteztek, milyen készségek szükségesek a megoldáshoz? Melyek a kliens rendszer erősségei? Milyen külső erőforrások szükségesek a probléma rendezéséhez?

11 A felmérésben megválaszolandó kérdések
Ezekkel a kérdésekkel: Azonosítjuk a problémarendszer résztvevőit Kiderítjük, hogy a résztvevők és egyéb tényezők hogyan hatnak egymásra és a problémás viselkedés létrehozására illetve fenntartására

12 A felmérésben megválaszolandó kérdések
Meghatározzuk a résztvevők erős oldalait és korlátait, valamint az érintett külső erőforrásokat Kijelölődnek a célok Kiderül, hogy milyen beavatkozás alkalmazandó

13 Mindezek egymásra hatása meghatározó!
A felmérés szintjei Intraperszonális (személyen belüli) szint Interperszonális (személyek közötti) és környezeti szint: A család erőforrásai, működése A család és más rendszerek kapcsolata Mindezek egymásra hatása meghatározó!

14 A szerződés megfogalmazása
A szerződéskötés értelme: Segít tisztázni a szerepeket Létrehozza szükséges feltételeket Irányt mutat az együttműködésnek Csökkenti a teljesíthetetlen elvárások kialakulásának valószínűségét

15 A célok megfogalmazása
Mit? – meg kell felelnie a szándékoknak és szükségleteknek Hogyan? – irány és folyamatosság, fejlődés Egyeztetni kell a célokat – kliens, segítő Reális célok megfogalmazása Értékelés - eredményesség

16 A célok kiválasztása és meghatározása
A kliens által kívánt eredményhez kötődjön Legyen explicit és mérhető Legyen reális A segítő képzettsége legyen megfelelő Pozitív módon fogalmazzák meg Feleljen meg az intézmény profiljának

17 A célok kiválasztásának folyamata
A kliens hajlandó-e, képes-e a célok megfogalmazására? Fel kell tárni a kliens előtt a célok megfogalmazásának értelmét Ki kell deríteni az érintettek céljait, ezek egymáshoz való viszonyát Ki kell választani a kölcsönösen elfogadható célokat

18 A célok kiválasztásának folyamata
Meg kell határozni a célok elérését – előny, kockázat A nagyobb célokat megvalósítható egységekre kell bontani Figyelni kell a céllal kapcsolatos érzelmekre is Sorrendbe kell állítani a célokat a kliens prioritásainak megfelelően

19 A szerződés elemei Megvalósítandó célok
A résztvevők szerepei, feladatai Az alkalmazandó intervenciók és technikák Időkerete, a találkozások sűrűsége és hossza Hogyan történik az előrehaladás mérése A szerződés újratárgyalásának lehetőségei Gyakorlati kérdések

20 Befejezés és kiértékelés
A befejezéssel kapcsolatos feladatok: A befejezés idejének rögzítése Az elválással kapcsolatos érzelmi reakciók megoldása A folyamat áttekintése, értékelése Az elért eredmények megőrzésének megtervezése

21 A lezárás típusai Korai, egyoldalú befejezés Tervezett befejezés :
amit az időkényszer határoz meg időhatáros formák alkalmazásakor Nyílt határidejű beavatkozás formánál Befejezés a segítő akadályoztatása miatt

22 A nem önkéntes ügyfelek motiválása
Tisztázni kell, hogy mi az, ami nem alku tárgya Tisztázni kell, hogy miben lehet egyezkedni A kliens negatív, ellenséges érzelmeinek fogadása Közös nevező megtalálása – célok Ösztönzők létrehozása Saját érzelmeink figyelemmel kísérése

23 Vezérfonal a családsegítői munkához (Komlósi Ákos)
A család jelentkezésének körülményei Ki jött segítséget kérni? Ki küldte, s az miként vélekedik a "problémákról"? Milyen "problémát" kínál fel a segítséget kérő? Az egyes családtagok viszonyulása a problémához?

24 A család szocio-ökonómiai jellemzése
Életkor Életciklus iskolázottság Foglalkozás családi állapot jövedelem Lakáskörülmények

25 A család érzelmi viszonyulás-rendszere
Elfogadás-elutasítás Alrendszerek: szövetségek családon belül és kívül mely családtag milyen tartós frusztrációtól, hiánytól szenved mely családtag képes a többiek segítője, "gyógyítója" lenni

26 Beavatkozások története
Milyen más intézmények kerültek eddig kapcsolatba a családdal? Milyen beavatkozások történtek, s erről miként vélekedik a család? A "felkínált" probléma: Milyen más problémákkal párosul?

27 Érzelmi és indulati viszonyulás
Milyen érzelmi és indulati viszonyulást váltottak ki bennem, a segítőben: az egyes családtagok a család egésze a probléma jellege majd mindez hogyan változik a velük való munka során?

28 Kompetencia Milyen szinten, a problémák mely rétegében lehet kompetens a beavatkozásom? Ettől milyen változás remélhető? Milyen más szakemberek bevonása látszik szükségesnek? Ettől milyen hatás, változás remélhető?

29 Akadály-lista Milyen akadályokra kell előre számítanom:
Egyes családtagok, a család egészének illetve a környezetének részéről valamint egyéb intézmények illetve a családgondozói munkát végző oldaláról

30 "Szerzõdéskötés" a családdal
Mit vállalok el az ügyben felelősséggel? Mit nem vállalok? Mit vállal a család?

31 Cselekvési terv Milyen célok érdekében?
ki? mikor? mit tegyen? Milyen alternatívák tervezhetőek? Milyen módszerekkel? Milyen időhatárokkal?

32 Akadályok megoldása Elakadások, helyzet-átértékelődések, célkitűzések módosítása, váratlan akadályok, stb., amik menet közben kialakulnak? Milyen módón oldottam meg ezeket?

33 Értékelés A folyamatokat menet közben állandóan Végső értékelés:
a folyamat egészéről a cél megvalósításáról a módszerválasztásról a szerzõdés módosításról


Letölteni ppt "Összeállította: Sámson Tímea tanársegéd"

Hasonló előadás


Google Hirdetések