Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mentálhigiéné professzionális intézményei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mentálhigiéné professzionális intézményei"— Előadás másolata:

1 Mentálhigiéné professzionális intézményei
1

2 Egészségügyi intézmények
Szociálpolitika intézményei Nevelési célú intézmények

3 Az iskola A pedagógusoktól a mai társadalom elvárja:
személyiségformáló, fejlesztő funkció, betöltését. oktató ismeretátadó funkciót a családi szocializáció hiányosságait reszocializáló, korrigáló funkció zavarfelismerő, diagnosztikai funkció családdal kapcsolattartó, rekreációs, családgondozó funkció a gyermek személyiségfejlődési, magatartási problémát helyreigazító „pszichoterapeutai” funkció betöltését is. (Bagdy, Telkes) 3

4 Egyik leggazdaságosabb –mindenki kapcsolatba kerül vele
4

5 Az iskolai mentálhigiéné lehetőségei (Buda):
A mentálhigiénés oktatás. Ez felvilágosítást jelent, ami önmagában kevéssé hatékony. Mentálhigiénés prevenció. Ide például olyan programok tartoznak, amelyek felkészítik a gyermeket arra, hogy ellen tudjon állni a csábításoknak, mondjuk olyan esetekben, ha droggal kínálják stb.. Korrektív programok. Ezek a korrekciót célozzák. Ilyenek például azok a programok amelyek a kommunikációs készségeket fejlesztik magyaróra keretein belül, vagy a saját testtel, annak lehetőségeivel, képességeivel való bánást testnevelés óra során stb. 5

6 Önértékelés fejlesztése
Önértékelés fejlesztése. Ezek általában kreatív vagy mozgásfejlesztő programok stb. Önsegítés, kortárs segítők. A kortárs segítők olyan speciálisan kiképzett tanulók, akik képesek a társaiknak valamilyen problémájuk megoldásában segíteni. A felnőtt segítőkkel szembeni előnyük, hogy a hozzáfordulóknak nagyobb az önhatékonyság, az autonómiaérzetük, inkább érzik úgy, hogy szabad akaratukból kértek segítséget, mint azok, akik felnőtt segítőkhöz fordulnak. 6

7 Tanári személyiség erősítése, védelme
Tanári személyiség erősítése, védelme. Ide az esetmegbeszélés, a szupervízió módszerei tartoznak. Iskolai szervezeti konzultáció és szervezetfejlesztés. Ezek a módszerek az iskola egész kollektívájának a fejlesztését célozzák. Szülőkapcsolatok befolyásolása. A szülőkkel való szoros kapcsolattartás segíthet a gyermekek mentálhigiénés problémáinak felismerésében, a mélyebb okok feltárásában, és a korrekcióban is. Nyitás a közösség az adott ökoszisztéma felé. Például ünnepségek, vagy ismeretterjesztő előadások stb. megrendezésével. Így az iskola az adott közösség mentálhigiénés centrumává válhat. 7

8 Tanulók mentálhigiénés problémái
Életkorfüggő Szülőtől elszakadás (óvódás) Teljesítmény Beilleszkedés Kortársak közötti szerep Identitás (serdülő) Specifikushelyzetek: Hátrányos helyzetűek Nehezen nevelhetőek Iskolai bántalmazás 8

9 Pedagógusok mentálhigiénés problémái
Erős elvárások Kvázi professzionális jelleg Nagy adminisztratív teher Nagy felelősség – kevés eszköz Alacsony presztízs,fizetés 9

10 Bölcsőde: Ártalmas-e? Fontos:
1 éves kor után kevésbé kockázatos, 1,5-2 éves kortól egyenesen javasolt Ártalmas, ha nem találkozik napi rendszerességgel az anyával, vagy ha az anya érzelmileg és fizikailag elhanyagolja a hátrányos helyzetű gyerekek esetében komoly szociális funkciója van. Fontos: Mivel a beszéd kialakulásának időszaka – gondozók megfelelően kommunikáljanak a gyerekkel személyesség légköre. A gondozók ne éreztessék a gyerekekkel saját szimpátiájukat vagy averziójukat ismétlődő napirend- biztonságot ad alapvető szokások (öltözködés, tisztálkodás), elemi korlátok kialakítása megszokják a másokhoz való alkalmazkodást és az együttműködést 10

11 Kortársak közé beilleszkedés
Szülőkről leválás Kortársak közé beilleszkedés Családon kívüli tekintélyszemélyek elfogadása 11

12 Egészségnevelés a bölcsödében
Testi – lelki – szellemi harmóniára nevelés Embert olyan fejlettségi szintre juttatni, hogy maga akarjon minél egészségesebb lenni, megszerzett egészségét megőrizni Függ: Adott gyerek életkorától Egészségi állapotától Konkrét területei: Táplálkozás Testápolás Testedzés Családi élet Mentális élet 12

13 Személyes elbeszélgetés (szülővel)– család szociális viszonyai
Felmérés (megfigyelés) – tisztaság, viselkedéskultúra – tükrözi anyagi, lélektani, szociális helyzetet Személyes elbeszélgetés (szülővel)– család szociális viszonyai Szoktatás – családból hozott jó szokások megőrzése, hiányzóak kialakítása Mintakövetés – egyik gyerek a másik számára 13

14 Szülők feladata Elfogadni az új életszakaszt A bölcsőde szabályait
Saját szokások és a bölcsődei szabályok összeillesztése Hátrányos helyzetűek problémái 14

15 Egészségviselkedés és szociokulturális háttér:
Alacsonyabb szocioökonómiai státuszú emberek: Rosszabb várható élettartam Több egészségkárosító magatartás USA-beli vizsgálatok eredményei: Kisebb születési súly Nagyobb csecsemő- és gyerekhalandóság Több krónikus felnőttkori betegség Több 65 év alatti haláleset Több korlátozott aktivitású nap 15

16 Oka: Rosszabb egészségszokások
Attitűdbeli különbségek: kevésbé hisz abban,hogy aktívan tehetne valamit Külső kontrollosság Kevesebb ismeret a kockázati tényezőkről 16

17 Munkahelyi mentálhigiéne http://www.human-service.hu/mmhp.pdf
A dolgozót feladata ellátásában a munkahelyén akadályozhatja: alapkészségek hiánya speciális szakismeretek hiánya testi/lelki erőnlét vagy egyensúly hiánya a végzett tevékenység nem illik az egyén személyiségéhez

18 A munkahelyi mentálhigiéné területei
A dolgozó SEGÍTÉSE saját önismereti erőfeszítéseiben Szűrés Iránymutatás,tanácsadás, külsőszakértelem bevonása,ahhoz irányítás – az egyén ellátó rendszer felé történő irányba-állítás Együttműködés és társas kapcsolatok fejlesztése pszicho-edukáció

19 Munkáltatói előítéletek
A vállalat érdeke a munkakörhöz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése az egyénnél, nem az egyén pszichés erősítése A változástól és az ismeretlentől való szorongás Megtérülés kiszámíthatósága

20 Előnye Növeli az egyén vagy csoport önismeretén keresztül a csoportkohéziót Növeli az egyén belső rugalmasságát, nyitottságát és kreativitását A közösségi kapcsolatokat fejleszti Növeli a munkahelyt iránti elkötelezettséget Csökkenti a csoporton belüli és csoportközi agressziót (pl.: mobbing jelenlétét) Felismerhetővé teszi a munkavégzést gátló tényezőket Támogatást biztosít a munkaszervezetben időlegesen segítségre szoruló embereknek. Munka-magánélet határokat tudatosítja, Kikapcsolódási és feltöltődési lehetőséget biztosít Visszacsatolást biztosít a munkaszervezet mentális potenciáljáról

21 A mentálhigiéné intézményei: a bölcsőde
A gondozók mentálhigiénéje,az empátia szerepe a csecsemőgondozói munkában 21

22 Milyen a jó gondozónő? Rogersi hármas: Empátia Kongruencia
Feltétel nélküli elfogadás 22

23 Empátia Az empátia beleérző képességet jelent.
Adler: az empátia a másik ember szemével látás, a másik ember fülével hallás és a másik ember szívével érzés képessége Buda: az empátia a nem verbális kommunikáció, tulajdonképpen a metakommunikáció felfogásának és értelmezésének a képessége 23

24 Empátia II. Az empátia olyan képesség amely személyiségtől függ:
Az empátia ugyanakkor függ a személy pillanatnyi állapotától is. Tulajdonképpen minden olyan dolog ami személy figyelmét a saját énjére irányítja csökkenti az empátia mértékét. Az empátia hiányának az énkép védelmében is szerepe lehet. 24

25 Problémák Magárahagyottság Magas elvárások
Kvázi professzionális jelleg 25


Letölteni ppt "Mentálhigiéné professzionális intézményei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések