Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek"— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek
KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Vidékfejlesztés az Európai Unióban
145.lecke

3 A vidékfejlesztés kihívásai az EU-ban
növekvő nemzetközi agrárpiaci verseny; növekvő igény a rurális szolgáltatások (multifunkcionális mezőgazdaság) iránt; keleti kibővülés: depressziós térségek, rurális diszparitások növekedése; korlátozott források a közös költségvetésből; a Közös Agrárpolitika megkérdőjelezése.

4 Az Európai Unió térségei NUTS 3
alapvetően városi jellemzően vidéki alapvetően vidéki egyéb országok

5 Mezőgazdasági terület
A mezőgazdasági terület és az erdőterület aránya az egyes EU-tagországokban Mezőgazdasági terület Erdőterület Összesen Ausztria 40,1 41,6 82,5 Franciaország 54,1 31,6 85,6 Görögország 64,0 22,8 86,8 Nagy-Britannia 69,9 11,6 81,5 Németország 47,7 30,2 77,9 Olaszország 50,1 23,3 73,4 EU15 41,9 38,2 81,1 Csehország 46,1 34,1 80,1 Lengyelország 52,1 30,0 82,1 Magyarország 61,8 19,7 81,5 Szlovákia 39,3 41,6 80,9 Szlovénia 24,2 60,1 84,3

6 Paradigma-váltás élelmiszer önellátást, paritásos agrárjövedelmet célzó agrárpolitika térségi alapú vidékpolitika, amely a vidéki területek fenntartható fejlődését biztosítja eltolódás, folyamatos kihívás „új vidéki gazdaság”

7 Új vidékfejlesztési paradigma I.
térségi alapú, integrált (multifunkcionális) politika, amely a vidéki területek fenntartható fejlesztését biztosítja; középpontban a versenyképesség javítása: a helyi sajátosságok (környezeti vagy kulturális adottságok, tradicionális termékek stb.)kompetitív előnnyé alakítása; illetve a vidéki közjavak előállításának előmozdítása; a mezőgazdaság kiemelt szerepet tölt be a vidéki gazdaságban: a helyi inputok, üzleti szolgáltatások fő vásárlója;a vidéki közjavak fő előállítója; ám egyedül nem teljesítheti a vidékfejlesztés funkcióit.

8 Új vidékfejlesztési paradigma II.
Az „új vidéki gazdaság” fő jellemzői: az elérhetőség, a megközelíthetőség javítása kommunikáció és a támogató infrastruktúra révén (vállalkozói hálózatok stb.); vidéki vállalkozások versenyképességének növelése a vállalkozói és menedzsment ismeretek fejlesztése, a termékinnováció és az innovatív marketing révén; a közjavak előállításának előmozdítása révén vonzó vidéki környezet, magas életminőség fenntartása, meghatározó szektor lehet a turizmus; innováció előmozdítása (piaci rések, új termékek, eljárások, innovatív marketing); tudásalapú biogazdaság lehetősége; emberi erőforrás fejlesztése

9 Legjobban teljesítő vidéki térségek I.
Sikeresebbek a helyi közjavak munkahelyekké, jövedelmekké, életminőséggé alakításában népességmegtartás, -növelés sikeres diverzifikáció Jellemzők: 1.„jó kormányzás” (good governance): döntéshozatali és finanszírozási autonómia magas foka; intézményi együttműködés; jó kapcsolatok a civil (NGO) szervezetekkel, a magánszektorral → alacsonyabb tranzakciós költség, komplex és hatékony politikák helyi és regionális szinten

10 Legjobban teljesítő vidéki térségek II.
2. élénk mikro-, kis- és középvállalati szektor, vállalkozásalapítás magas dinamikája, belső és külső hálózatépítés 3. természeti és kultúrális vagyon hatékony új alkalmazása 4. széleskörű tulajdonlás 5. magas életminőség

11 Európai közjavak és vidékpolitika
európai (környezeti) közjavak előállítása modernizáció és szerkezetátalakítás lokális és regionális közösségek szolgálata

12 Európai közjavak és vidékfejlesztés
Fiskális föderalizmus → közösségi finanszírozás a határokat átlépő pozitív és negatív externalitások, tovagyűrűző hatások esetén indokolt Multifunkcionalitás → határokon átnyúló externalitások (a felszíni vizek, a levegő tisztasága; folyók vízgyűjtő területe; éghajlat; állat- és növényegészségügyi, állattartási és környezetgazdálkodási szempontok egységes érvényesítése; rendezett tájak; életképes rurális közösségek; kulturális örökség megőrzése) európai közjavak

13 Az EU vidékfejlesztési politika fő problémái
bonyolult programozás és végrehajtás korlátozott források a közös költségvetésből eltérő lehetőségek a nemzeti költségvetésekből „agrár-vidékfejlesztés” ? versenyképességi paradoxon magas tranzakciós költségek tisztázatlan viszony a regionális politikával

14 Közös Agrárpolitika Változó súlypontok
piaci támogatások helyett közvetlen jövedelemtámogatás versenyképességi kényszer agrár-környezetgazdálkodás → feltételesség második pillér: a vidékfejlesztés új reformlépcső, újabb felülvizsgálat Fenntarthatóság gazdasági, környezeti, társadalmi értelemben

15 A KAP támogatások szerkezetének alakulása

16 A KAP költségvetés szerkezete (1991-2005)

17 EU vidékfejlesztési politika prioritásai
Versenyképes mezőgazdaság és erdészet megteremtése szerkezeti átalakítás Vidéki környezet minőségének javítása földfelszín gondozása (földmenedzsment) biomassza, megújuló energiaforrások Vidéki közösségek gazdasági-társadalmi életképességének növelése diverzifikáció helyi kezdeményezések

18 A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása I.
Lehetőségek növekvő kereslet a kertészeti termékek, egyes állati termékek iránt; elektronikus vásárlás nő a kényelmi élelmiszerek iránti igény; nő a funkcionális élelmiszerek (természetes, adalékanyagoktól mentes élelmiszerek, biotermékek) iránti kereslet; megújítható energiaforrások az agrártermelésben; erdészet: a faipari termékek előállításán túl megújuló energia, környezeti javak szolgáltatások előállítása, rekreáció

19 A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének javítása II.
A versenyképesség javításának forrásai: a termelékenység növelése; javuló költséghatékonyság a betakarítás, a szállítás/raktározás és a disztribúció területén; termékdifferenciálás a hozzáadott érték növelése; méretgazdaságosság (a termelés és a feldolgozás területén); állandó minőségű, biztonságos, a környezetvédelmi és az állatjóléti szabályok betartásával előállított termékek; a világpiacra orientált élelmiszeripari, erdészeti, turisztikai vállalkozások hálózatai hatékonyabban használják ki a természeti erőforrásokban rejlő lehetőségeket; természeti erőforrások komparatív előnyei alapozva tudásalapú biogazdálkodás folyatatható

20 A vidéki környezet minőségének javítása
hagyományos, vagy jelentős természeti értéket képviselő mezőgazdasági vidékek megóvása és fejlesztése vízgazdálkodás, éghajlatváltozás pozitív irányú befolyásolása biológia sokféleség (biodiverzitás) fenntartása és fejlesztése fenntartható termőföld-használati gyakorlat (a termőterületek végleges kivonása, az elsivatagosodás, az erdőtüzek kockázatainak csökkentése) megújuló energia, bioenergetikai létesítmények támogatása; üvegházhatást okozó gázok kibocsátásnak csökkentése; erdők és az egyéb növényzet széndioxid megkötő hatásának, a szerves anyagok talajalkotó szerepének megőrzése

21 Bioenergia-lehetőségek
technikailag jelentős mennyiségű biomassza hasznosítható energetikai célra, szigorú környezetvédelmi feltételek mellett is; a növekedés legfontosabb forrása a termelékenység emelkedése és a mezőgazdasági szektor további liberalizációja; rövidtávon a hulladékok (azon belül a szalma, trágya, faipari hulladék), míg hosszú távon a már ismert, illetve új, magas hozamú energianövények jelentik a legfontosabb forrást; minden szakaszban érvényesíteni szükséges a megfelelő környezeti előírásokat

22 Vidéki térségek és a foglalkoztatás I.
Kiinduló feltételek kedvezőtlen demográfiai és migrációs folyamatok alacsonyabb aktivitás, magasabb munkanélküliség tartós munkanélküliség rejtett munkanélküliség az agrárgazdasági foglalkoztatás csökkenése a szolgáltatási ágazat alacsonyabb fejlettsége alacsonyabb képzettség a nők és a fiatalok sajátos problémái

23 A népesség változása (1990-2000 éves átlagos változás %-ban )
Egyéb országok

24 Gazdasági aktivitási ráta (2001, az összes %-ban kifejezve)
60 alatt 60-65 65-70 70-75 75 fölött Nincs adat Egyéb országok

25 A mezőgazdasági foglalkoztatottak számának változása a Kelet- Közép Európai országokban (1990=100)2 Bulgária Szlovénia Románia Litvánia Lettország Lengyelország Szlovákia Csehország Magyarország Észtország

26 Mezőgazdasági foglalkoztatottság (2003, fő, %-ban kifejezve)
5 alatt 5-10 10-15 15-20 20-25 25 felett Nincs adat Egyéb ország

27 Vidéki térségek és a foglalkoztatás II.
Lehetőségek turizmus, kézművesség, vidéki szálláshelyek lehetőségei új mikrovállalkozások, illetve a mezőgazdasági diverzifikáció számára gyermekgondozás diverzifikáció, vállalkozásösztözés, a kulturális örökség, a helyi szolgáltatási infrastruktúra létrehozása és fejlesztése a gazdasági fejlődésben és az élelmiszerminőség javulásához egyaránt hozzájárulhat képzési, humántőke fejlesztési programok info-komunikációs technológiák elsajátítása és fejlesztése megújuló energiaforrások innovatív használata helyi infrastruktúra fejlesztése

28 Multifunkcionalitás Az európai mezőgazdasági modell fő jellemzője.
Kulcselemek együttes kibocsátás egyes nem termék kibocsátások externalitások, közjavak Magán és közjavak együttes előállítása esetén: magánjavak termelése, felhasználása és kereskedelme célzott és szétválasztott gazdaságpolitikai intézkedések Szétválasztás (decoupling)

29 Nem-termék kibocsátások
Sajátos térbeli dimenziók regionális, lokális termelékenység nem-termék outputok iránti igény Más gazdasági ágazatok lehetséges szerepe: nem-termék kibocsátás elválasztható-e a mezőgazdasági termeléstől? milyen mértékben képes annak előállítására más tevékenység? mely megoldás kevésbé költséges?

30 Környezeti előírások, illetve gyakorlati kódexek
A mezőgazdasági termelés és a vidéki környezet előnyeinek kombinációja Vidéki környezet előnyei Környezeti előírások, illetve gyakorlati kódexek Mezőgazdasági kibocsátás 3 4 1 2

31 Multifunkcionalitást előmozdító intervenció I.
Erős együttesség a termék és nem-termék kibocsátás között Piaci kudarc kapcsolódik a nem-termék outputhoz Nem kormányzati lehetőségek (piacosítás vagy önkéntes előállítás) alapos vizsgálata

32 Multifunkcionalitást előmozdító intervenció II.
Leghatékonyabb intervenció kínálati oldalon az együttesség jellegétől keresleti oldalon a közjavak jellemzőitől függ További szempontok tranzakciós (adminisztratív) költségek stabilitási, méltányossági tényezők nemzetközi következmények

33 Implicit támogatás, implicit adóztatás I.
Szabályozatlan negatív környezeti következmény implicit támogatás a belső mezőgazdasági termelő számára. környezet asszimilációs kapacitását a mezőgazdaság szabad ráfordításként használja lehetséges következmény: nitrát-szennyeződés, talajerózió, szikesedés stb.

34 Implicit támogatás, implicit adóztatás II.
Szabályozatlan pozitív externalitás (a kultúrtáj, a biodiverzitás fenntartása; az árvizek megelőzése stb.) a belső mezőgazdasági termelők implicit adóztatása. e nem-termék kibocsátások előállításának támogatása kereskedelmet korrigáló intézkedés

35 Különböző támogatási formák értékelése

36 Szétválasztott támogatások problémai
Hiányzó piacstabilizáló hatás Tőkésítés lehetősége Magas tranzakciós költségek

37 A tranzakciós költségek két kategóriája:
Nem politikafüggő tranzakciós költségek: költségek, melyek azokat a feleket terhelik, akik szabad akaratukból szánják magukat egy adott tranzakcióra Politikafüggő tranzakciós költségek: különböző politikák implementációjához kapcsolódó költségek/ implementációs költségek, melyek adott politikák és kifizetések tervezésével, implementációjával, végrehajtásával és kiértékelésével kapcsolatosak, valamint a gazdálkodók és szervezeteik költségei (Cahill and Moreddu, OECD 2004)

38 Politikafüggő tranzakciós költségek

39 A 2003 évi reformlépcső hatásai I.
A piaci koordináció növekvő szerepe, erősödő versenyképességi kényszer Csökkenő feleslegek, növekvő versenyképesség Redisztribúciós hatások multifunkcionalitás moduláció nemzeti implementáció

40 A 2003 évi reformlépcső hatásai II.
Szerkezeti változások, hatékonyabb erőforrás allokáció állattenyésztés leggazdaságtalanabb része kiszorul marginális földterületeken csökken az árunövények előállítása nem versenyképes egységek tevékenysége visszaszorul: extenzifikáció, tájgondozás Csökkenő földköltség, földár? területi alapú támogatások hatása feltételesség hatása bérlet szerepe eltérő implementációs modellek a tőkésítés lehetősége Korlátozott vidékfejlesztési lehetőségek Csökkenő támogatások?

41 Kihívások Szűkülő költségvetési lehetőségek Strukturális feszültségek
További bővítés WTO – kötelezettségek Kritikák

42 Közös költségvetés a viták kereszttüzében
Változó szerkezet Versenyképesség és kohézió A természeti erőforrások megőrzése Nettó befizetők KAP I. pillér kiadásainak rögzítése, támogatási degresszió Veszélyben a vidékfejlesztés?

43 Költségvetési kötelezettségvállalás alakulása 1979-2003 az EU GNI%-a

44 A vision for agriculture (Brit tanulmány, 2005. december)
Cél: „a következő évtized második felében az EU mezőgazdaságát nem kelljen másképp kezelni, mint a gazdaság más szektorait….. a termeléshez kötött támogatás és az egységes mezőgazdasági támogatás teljesen eltűnik… (Mindez) a KAP költségvetés igen jelentős csökkentését teszi lehetővé.” Az új KAP körvonalai: a mezőgazdaság bekapcsolása az EU versenypolitikájába; világos agrárpolitikai célok, közösségi keretek meghatározása; célzott, a termelést nem torzító tagországi, regionális (illetve helyi) szinten meghatározott és alkalmazott intézkedések; importvámok közelítése a gazdaság más területéhez; ártámogatás, exportviszatérítés, más termelési és fogyasztói támogatások teljes kiiktatása; „nincs olyan jövedelem-, vagy termeléstámogatás, amely a mezőgazdaságot a többi szektortól eltérően kezelné”; EU mezőgazdasági kiadás alapja a jelenlegi II. pillér.

45 Lehetséges irányzatok I.
Konszolidáció Radikális reform mennyiségi korlátozások megszüntetése közvetlen támogatások teljes szétválasztása kötelező feltételesség bővítése erőteljes további moduláció piaci reformok elmélyítése intézményi árak csökkentése intervenció kizárólag biztonsági háló csökken a külső védelem, de fennmarad a közösségi preferencia

46 Lehetséges irányzatok II.
Renacionalizáció az iparhoz hasonló szintű külső védelem, belső intervenció teljes hiánya támogatások teljes szétválasztása a támogatások szabályozása és finanszírozása nemzeti hatáskörben Totális szétválasztás, Zöld kötvény

47 A kötvény - rendszer kiépítésének elemei
1-2. A támogatás (növénytermesztés illetve állattámogatás) szétválasztása a termeléstől 3. A támogatás szétválasztása a földterülettől (illetve gazdaságtól), a jogosultság egyénhez kapcsolása 4. A támogatás időtartamának korlátozása, időbeli degresszója 5. A jövőbeni támogatás szintjének előzetes rögzítése 6. A támogatási jogosultság átalakítása kötvénnyé

48 A kötvényrendszer problémai
Technikai problémák Feltételesség hiánya Finanszírozás

49 A kötvényrendszer és a szélesebb CAP-reform lehetséges kérdései
D (a második pillér) C A B Idő

50 KAP opciók A évi reformlépcső megvalósítása pénzügyi megszorításokkal Ugyanaz, mint körül a reform felülvizsgálata és lényeges kiigazítása A KAP renacionalizálása (közös politika helyett nemzeti kompetencia és finanszírozás) Totális liberalizálás

51 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések