Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Javaslatok a látogató bizottságok munkájához Temesi József LB-elnök, P18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Javaslatok a látogató bizottságok munkájához Temesi József LB-elnök, P18."— Előadás másolata:

1 Javaslatok a látogató bizottságok munkájához Temesi József LB-elnök, P18

2 Háttér - 1 Fokozatváltás a felsőoktatásban, 4.3. fejezet: gazdaságtudományi képzés http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fel s%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B 3.pdf http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fel s%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B 3.pdf Nemzetközi kitekintés: a gyakorlat sokszínű Informatikai, agrár vagy sporttudományi párhuzamos akkreditációs anyagok a MAB honlapján 2015. január 22. Temesi József 2

3 Háttér - 2 Alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményei (KKK), 2014-es módosításokkal http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A 0600015.OM#lbj41param vagy http://tir.mab.hu http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A 0600015.OM#lbj41paramhttp://tir.mab.hu Intézményekhez rendelt szaklista és a korábbi MAB-határozatok száma http://tir.mab.huhttp://tir.mab.hu Korábbi MAB-határozatok: ugyanott a publikus részben, szám szerint keresve Egyéb információk: OH, felvi, int. honlapok 2015. január 22. Temesi József 3

4 Előkészítés: kiemelések Akkreditációs elvárások tanulmányozása LB tagok: munkamegosztás, felelősségek Önértékelés részletes tanulmányozása További információk gyűjtése (internet, korábbi értékelések eredményei) Fókuszkérdések azonosítása, LB egyeztetése Látogatási ütemterv (ki, mikor, kivel találkozik) LB elő-megbeszélés Egyes kritikus kérdések előzetes tisztázása MAB titkársági segítség 2015. január 22. Temesi József 4

5 Az egységesség biztosítása A jelentés szempontjainak követése Kiemelt területek megjelenítése A vélemények alátámasztása adatokkal, intézményi bizonyítékokkal Javaslatok: konkrét megfogalmazásban Minden esetben kitérni a képzési formák, székhelyen kívüli képzések, idegen nyelven folyó képzések sajátosságaira és értékelésére 2015. január 22. Temesi József 5

6 Látogatás – javaslatok Intézményi vezetés, szakvezetés: stratégiai kérdések – szakok, tagozatok, képzési formák jövője, a fejlesztések irányai; regionális szerep Önértékelés készítői: kiegészítő kérdések – értelmezés, hiánypótlás, következtetések Oktatók: tanulási eredmények az oktatásban és a számonkérésben; kutatási feltételek Hallgatók: ők mit látnak erősségnek, gyengeségnek 2015. január 22. Temesi József 6

7 Kiemelni javasolt témák - 1 A szakra vonatkozó (felvételi, akadémiai, pénzügyi, személyzeti) döntések meghozatalának helye és módja Székhelyen kívüli képzések és az idegen nyelven folyó képzések külön tárgyalása Képzési formák (N, E, L, T vagy nappali és részképzéses) értékelése Végleges lemorzsolódási adatok, időben végzettek aránya – intézkedések és eredményeik 2015. január 22. Temesi József 7

8 Kiemelni javasolt témák - 2 Kreditallokáció a tanterveken belül, különös tekintettel a mesterképzésre (alacsony kreditértékű tárgyak léte) Szakirányok, specializációk helyzete A szakmai gyakorlat félévének értékelése A nemzetköziesítés mutatói Alap- és mesterképzések viszonya, különösen lineáris képzések esetében A hallgatói támogató rendszer elemei 2015. január 22. Temesi József 8

9 Hierarchikus: intézményi szakakkreditáció (192), BA (10) és MA (14) szakok országos értékelése, képzési ágak (2) értékelése, képzési terület értékelése Érdemes előre megállapodni a jelentések megírásának munkamegosztásáról és a jelentés első változatát a látogatás előtt, az önértékelés és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján elkészíteni, majd a látogatás tapasztalatai alapján a nyitott kérdéseket lezárva véglegesíteni Az egyes minőségi területeken a 2014 októberi állapot értékelése mellett az adott terület időbeli dinamikáját, a változások irányait is figyelembe kell venni. LB jelentések - 1 2015. január 22. Temesi József 9

10 A minőségértékelés lépjen túl a tantervek és a személyi feltételek formális vizsgálatán és feltétlenül térjen ki a kirajzolódó tendenciákra, akár mennyiségiek (belépési- végzési létszámok; képzési formák, tagozatok, specializációk belső arányai; oktatói részarányok különböző ismérvek szerint; kutatási teljesítmény; infrastrukturális kapacitás, stb.), akár nem kvantifikálhatók azok (tantárgyi-tantervi minőség; oktatói megfelelőség; diplomamunkák színvonala; oktatásszervezés; hallgatói támogatás, stb.), az erősségek említésén túl nem visszariadva az alátámaszthatóan negatív konklúzióktól sem. LB jelentések - 2 2015. január 22. Temesi József 10

11 Ugyanakkor… a minőségértékelés alapvető célja a kiegyensúlyozott, objektív külső véleményalkotás egyrészt a kiválóság felismerésével, másrészt a lehetséges javítások irányainak felmutatásával, ajánlások megfogalmazásával. 2015. január 22. Temesi József 11

12 Köszönöm a figyelmet! 2015. január 22. Temesi József 12


Letölteni ppt "Javaslatok a látogató bizottságok munkájához Temesi József LB-elnök, P18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések