Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak története. Mezopotámia  Ninive (Asszurbanipál király)  60 ezer agyagtábla  British Múzeumban találhatók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak története. Mezopotámia  Ninive (Asszurbanipál király)  60 ezer agyagtábla  British Múzeumban találhatók."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak története

2 Mezopotámia  Ninive (Asszurbanipál király)  60 ezer agyagtábla  British Múzeumban találhatók

3 Alexandria  Az ókori világ legnagyobb gyűjteménye  Papirusztekercsek (600 000)  Könyvtárosok  Katalógus  Elégett i.e. 43

4 Görög-római kultúra  Papirusz és pergament  Magánkönyvtárak és nyilvános könyvtárak (Róma)  Kiadók megjelenése (rabszolgák másoltak)  Nyilvántartás korszerűsítése (csonttáblácskák) Celsus könyvtár Ephesosban Hadrianus könyvtára Athénban Villa dei Papiri Herculaneumban

5 Középkor  Kolostorok, egyetemek (pl. Oxford)  Kódexek (szerzetesek másoltak)  Könyvnyomtatás (Gutenberg 1445 körül) Bolognai egyetem

6 Híres könyvtárak

7 Biblioteca Capitolare  Olaszország, Verona  A világ legrégibb könyvtára (5. szd)

8 Vatikáni könyvtár  Vallási témájú könyvek, főleg kéziratok, kódexek (Mátyás korvinák)

9 Brit Könyvtár (British Library)  1753: British Museum könyvtára  1998-ban épült a jelenlegi épület  Több milliós könyvállománya és több százezres időszaki kiadványa van

10 Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothéque Nationale)  A 14. szd-i királyi könyvtár utódja  Kötelespéldány bevezetése (1537.)

11 Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress)  1800-ban alapították  A világ talán legnagyobb könyvtára (28 millió kötet)  a Nemzeti Levéltár őrzi a Függetlenségi Nyilatkozatot, az Alkotmányt és az alkotmánymódosításokat

12 Magyar könyvtárak

13 Bibliotheca Corviniana (Mátyás király könyvtára - Buda)  Korvina: Kézzel írott aranyozott, selyem, bőrkötés.  Az ókor és a saját kora műveltségét tükrözi ez a könyvtár  2500 db-ból 200 maradt fent (Országos Széchényi könyvtárban 32 db korvinát őriznek, ezenkívül még 20 van hazánkban)

14 Bencés főapátsági könyvtár Pannonhalma  1580-ban: több száz kódex, kézirat  Jelenleg 320.000 kötet és 14 kézzel írt kódex  Tihanyi alapítólevél (1055)

15 Cisztercita Apátság Könyvtára Zirc  Ma Reguly Antal nevét viseli  70 000 példány (híresek a természettudományos művek a 18-19. szd-ból)

16 Debreceni református kollégium  450 éves  Jellemzői: 39db kódex, 146 db ősnyomtatvány, 600.000db kötet

17 Sárospataki református kollégium  475 éves  Az elrabolt könyvek 2006-ban kerültek vissza Oroszországból

18 Helikon Könyvtár  Keszthely: Festetics György (1799 és 1801 között építette)  Európa legnagyobb épen maradt főúri gyűjteménye  Híres a lovakról szóló gyűjteménye

19 Nemzeti Könyvtár (Ma: Országos Széchenyi Könyvtár)  gróf Széchényi Ferenc alapította (1802) ( 15.000 db-os könyvtárát ajándékozta)  1949-ig a nemzeti múzeum része  1985-től a Budai várba költöztek át  Több mint 5 millió kötet, ebből kb. 500 kódex

20 Könyvtárak típusai

21 Nemzeti könyvtár  Feladata az adott nemzet területén, annak nyelvén és arról a nemzetről szóló összes dokumentum gyűjtése.  Kötelespéldány joggal rendelkezik (az a jog, hogy a Magyarországon megjelenő összes kiadványból megőrzésre 2 példányt megőrzésre megkapjon a könyvtár). Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is ellát. Évente elkészíti és közreadja a könyvek, hanglemezek, zeneművek, térképek és időszaki kiadványok bibliográfiáját. Csak helyben olvasást biztosít.  Országos Széchenyi Könyvtár

22 Közművelődési könyvtár  Általános gyűjtőkörű: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat is gyűjt. Szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, tájékoztatás, reprodukció, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, téma- és irodalomfigyelés, adatszolgáltatás. Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is elláthat.  Megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  Városi könyvtárak: Berzsenyi Dániel Könyvtár, Bendefy László Könyvtár  Községi könyvtárak:

23 Szakkönyvtár  Feladata egy-egy tudományág szakirodalmának gyűjtése. Szolgáltatásai: a közművelődési könyvtárral azonos, illetve referáló lapok, információs kiadványok megjelentetése, adatbázis szerkesztés.  Országgyűlési Könyvtár  Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár  Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára  Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ  Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

24 Felsőoktatási könyvtár  Feladata: az adott oktatási intézmény oktató-nevelő és tudományos tevékenységének (pl. kutatómunka, szakdolgozat írása) kiszolgálása. Szolgáltatásai: kölcsönzés, helyben használat. Rendszert alkotnak a központi - kari - intézeti, tanszéki könyvtárakkal.  Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára

25 Iskolai könyvtár  Feladata: az oktatáshoz-neveléshez szükséges dokumentumok biztosítása.  Szolgáltatásai: kölcsönzés, helybenolvasás, tájékoztatás, könyvtárhasználati órák tartása

26 Magángyűjtemények, egyházi könyvtárak  Megfelelő engedéllyel látogathatók, muzeális értékeket őriznek.

27 Kézikönyvtár  a. lexikon (az egyes fogalmak rövid, tömör, szakszerű magyarázatát betűrenden közli); lehet általános~ vagy szak~; felépítése betűrendes; pl. ált. ~:Magyar nagylexikon, szak~: Magyar irodalmi lexikon  b. enciklopédia (összefüggésében tárgyalja az ismereteket); lehet általános~ és szak~; felépítése tematikus; pl. ált~: Cambridge Enciklopédia, szak~: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája  c. kézikönyv (egy tudományterület összefoglaló műve)  d. szótár (egy nyelv vagy szakterület szavait betűrendbesorolva közlik); lehet egynyelvű (értelmező, betűrendes, helyesírási, szinonima, kiejtési, történeti, etimológiai, írói) vagy többnyelvű; pl. egynyelvű értelmező: Magyar Értelmező Kéziszótár, kétnyelvű: Magyar-angol szótár

28  e. közhasznú ismeretek tára: menetrend (tematikus);térkép (égtájak szerinti)pl. Budapest térkép; telefonkönyv (betűrendes); szaknévsor (betűrendes, tematikus) pl. Arany Oldalak ; polgári kisokos (tematikus); pályaválasztási tanácsadó (tematikus )  f. adattár: fogalomtár (betűrendes) pl. Irodalmi fogalomtár A-Z ; kronológia (időrendi) pl. Magyar történeti kronológia;eseménytár (tematikus, időrendi) pl. Tények könyve; névtár (betűrendes) pl. Ki kicsoda  g. atlasz (tematikus) pl. Képes Világatlasz  h. bibliográfia lehet általános vagy szak; felépítése:tematikus, pl. ált.:Magyar Nemzeti Bibliográfia, szak: A középkor világa

29 Kérdések: Mi a könyvtár feladata? Hol van az első magyar nyelvű írásos dokumentum? Mi a neve? Ki alapította a nemzeti könyvtárat? Hány korvina van ma Magyarországon? Kinek a nevét viseli a zirci könyvtár? Mondj református könyvtárakat! Hol van a világ legrégibb könyvtára? Mióta működik? Hol található a világ legnagyobb könyvtára? Mi a kötelespéldány? Melyik országban vezették be?

30 Asszír birodalom „könyvei”: Melyik múzeumban vannak? Mire rögzítették Egyiptomban a műveket? Mi volt ennek a hátránya? Mikor történt? Kik végezték a sokszorosítást a római birodalomban? Hová írták fel a könyv adatait? Hol dolgoztak az első könyvtárosok? Hol jelentek meg az első közkönyvtárak? A középkorban hol gyűjtötték a könyveket? Híres középkori kollégium pl.: Kik sokszorosították a középkorban a könyveket? Mi gyorsította fel a másolást? Ki fedezte fel?

31 Jellemezd a bibliográfia műfajt! Mi a különbség a lexikon és az enciklopédia között? Mondj példát rájuk (magyar és külföldi )! Milyen csoportjai vannak a szótáraknak? Példával! Melyek a leggyakoribb kézikönyvtípusok?


Letölteni ppt "Könyvtárak története. Mezopotámia  Ninive (Asszurbanipál király)  60 ezer agyagtábla  British Múzeumban találhatók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések