Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak története.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak története."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak története

2 Mezopotámia Ninive (Asszurbanipál király) 60 ezer agyagtábla
British Múzeumban találhatók

3 Alexandria Az ókori világ legnagyobb gyűjteménye
Papirusztekercsek ( ) Könyvtárosok Katalógus Elégett i.e. 43

4 Görög-római kultúra Papirusz és pergament
Magánkönyvtárak és nyilvános könyvtárak (Róma) Kiadók megjelenése (rabszolgák másoltak) Nyilvántartás korszerűsítése (csonttáblácskák) Celsus könyvtár Ephesosban Hadrianus könyvtára Athénban Villa dei Papiri Herculaneumban

5 Középkor Kolostorok, egyetemek (pl. Oxford)
Kódexek (szerzetesek másoltak) Könyvnyomtatás (Gutenberg 1445 körül) Bolognai egyetem

6 Híres könyvtárak

7 Biblioteca Capitolare
Olaszország, Verona A világ legrégibb könyvtára (5. szd)

8 Vatikáni könyvtár Vallási témájú könyvek, főleg kéziratok, kódexek (Mátyás korvinák)

9 Brit Könyvtár (British Library)
1753: British Museum könyvtára 1998-ban épült a jelenlegi épület Több milliós könyvállománya és több százezres időszaki kiadványa van

10 Francia Nemzeti Könyvtár (Bibliothéque Nationale)
A 14. szd-i királyi könyvtár utódja Kötelespéldány bevezetése (1537.)

11 Kongresszusi Könyvtár (Library of Congress)
1800-ban alapították A világ talán legnagyobb könyvtára (28 millió kötet) a Nemzeti Levéltár őrzi a Függetlenségi Nyilatkozatot, az Alkotmányt és az alkotmánymódosításokat

12 Magyar könyvtárak

13 Bibliotheca Corviniana (Mátyás király könyvtára - Buda)
Korvina: Kézzel írott aranyozott, selyem, bőrkötés. Az ókor és a saját kora műveltségét tükrözi ez a könyvtár 2500 db-ból 200 maradt fent (Országos Széchényi könyvtárban 32 db korvinát őriznek, ezenkívül még 20 van hazánkban)

14 Bencés főapátsági könyvtár Pannonhalma
1580-ban: több száz kódex, kézirat Jelenleg kötet és 14 kézzel írt kódex Tihanyi alapítólevél (1055)

15 Cisztercita Apátság Könyvtára Zirc
Ma Reguly Antal nevét viseli 70 000 példány (híresek a természettudományos művek a szd-ból)

16 Debreceni református kollégium
450 éves Jellemzői: 39db kódex, 146 db ősnyomtatvány, db kötet

17 Sárospataki református kollégium
475 éves Az elrabolt könyvek 2006-ban kerültek vissza Oroszországból

18 Helikon Könyvtár Keszthely: Festetics György (1799 és 1801 között építette) Európa legnagyobb épen maradt főúri gyűjteménye Híres a lovakról szóló gyűjteménye

19 Nemzeti Könyvtár (Ma: Országos Széchenyi Könyvtár)
gróf Széchényi Ferenc alapította (1802) ( db-os könyvtárát ajándékozta) 1949-ig a nemzeti múzeum része 1985-től a Budai várba költöztek át Több mint 5 millió kötet, ebből kb. 500 kódex

20 Könyvtárak típusai

21 Nemzeti könyvtár Feladata az adott nemzet területén, annak nyelvén és arról a nemzetről szóló összes dokumentum gyűjtése. Kötelespéldány joggal rendelkezik (az a jog, hogy a Magyarországon megjelenő összes kiadványból megőrzésre 2 példányt megőrzésre megkapjon a könyvtár). Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is ellát. Évente elkészíti és közreadja a könyvek, hanglemezek, zeneművek, térképek és időszaki kiadványok bibliográfiáját. Csak helyben olvasást biztosít. Országos Széchenyi Könyvtár

22 Közművelődési könyvtár
Általános gyűjtőkörű: nyomtatott és nem nyomtatott dokumentumokat is gyűjt. Szolgáltatásai: helyben olvasás, kölcsönzés, tájékoztatás, reprodukció, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, téma- és irodalomfigyelés, adatszolgáltatás. Tudományos és szakkönyvtári feladatokat is elláthat. Megyei könyvtárak, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Városi könyvtárak: Berzsenyi Dániel Könyvtár, Bendefy László Könyvtár Községi könyvtárak:

23 Szakkönyvtár Feladata egy-egy tudományág szakirodalmának gyűjtése. Szolgáltatásai: a közművelődési könyvtárral azonos, illetve referáló lapok, információs kiadványok megjelentetése, adatbázis szerkesztés. Országgyűlési Könyvtár Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

24 Felsőoktatási könyvtár
Feladata: az adott oktatási intézmény oktató-nevelő és tudományos tevékenységének (pl. kutatómunka, szakdolgozat írása) kiszolgálása. Szolgáltatásai: kölcsönzés, helyben használat. Rendszert alkotnak a központi - kari - intézeti, tanszéki könyvtárakkal. Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára

25 Iskolai könyvtár Feladata: az oktatáshoz-neveléshez szükséges dokumentumok biztosítása. Szolgáltatásai: kölcsönzés, helybenolvasás, tájékoztatás, könyvtárhasználati órák tartása

26 Magángyűjtemények, egyházi könyvtárak
Megfelelő engedéllyel látogathatók, muzeális értékeket őriznek.

27 Kézikönyvtár a. lexikon (az egyes fogalmak rövid, tömör, szakszerű magyarázatát betűrenden közli); lehet általános~ vagy szak~; felépítése betűrendes; pl. ált. ~:Magyar nagylexikon, szak~: Magyar irodalmi lexikon b. enciklopédia (összefüggésében tárgyalja az ismereteket); lehet általános~ és szak~; felépítése tematikus; pl. ált~: Cambridge Enciklopédia, szak~: A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája c. kézikönyv (egy tudományterület összefoglaló műve) d. szótár (egy nyelv vagy szakterület szavait betűrendbesorolva közlik); lehet egynyelvű (értelmező, betűrendes, helyesírási, szinonima, kiejtési, történeti, etimológiai, írói) vagy többnyelvű; pl. egynyelvű értelmező: Magyar Értelmező Kéziszótár, kétnyelvű: Magyar-angol szótár

28 e. közhasznú ismeretek tára: menetrend (tematikus);térkép (égtájak szerinti)pl. Budapest térkép; telefonkönyv (betűrendes); szaknévsor (betűrendes, tematikus) pl. Arany Oldalak ; polgári kisokos (tematikus); pályaválasztási tanácsadó (tematikus ) f. adattár: fogalomtár (betűrendes) pl. Irodalmi fogalomtár A-Z ; kronológia (időrendi) pl. Magyar történeti kronológia;eseménytár (tematikus, időrendi) pl. Tények könyve; névtár (betűrendes) pl. Ki kicsoda g. atlasz (tematikus) pl. Képes Világatlasz h. bibliográfia lehet általános vagy szak; felépítése:tematikus, pl. ált.:Magyar Nemzeti Bibliográfia, szak: A középkor világa

29 Kérdések: Mi a könyvtár feladata?
Hol van az első magyar nyelvű írásos dokumentum? Mi a neve? Ki alapította a nemzeti könyvtárat? Hány korvina van ma Magyarországon? Kinek a nevét viseli a zirci könyvtár? Mondj református könyvtárakat! Hol van a világ legrégibb könyvtára? Mióta működik? Hol található a világ legnagyobb könyvtára? Mi a kötelespéldány? Melyik országban vezették be?

30 Asszír birodalom „könyvei”:
Melyik múzeumban vannak? Mire rögzítették Egyiptomban a műveket? Mi volt ennek a hátránya? Mikor történt? Kik végezték a sokszorosítást a római birodalomban? Hová írták fel a könyv adatait? Hol dolgoztak az első könyvtárosok? Hol jelentek meg az első közkönyvtárak? A középkorban hol gyűjtötték a könyveket? Híres középkori kollégium pl.: Kik sokszorosították a középkorban a könyveket? Mi gyorsította fel a másolást? Ki fedezte fel?

31 Jellemezd a bibliográfia műfajt!
Mi a különbség a lexikon és az enciklopédia között? Mondj példát rájuk (magyar és külföldi )! Milyen csoportjai vannak a szótáraknak? Példával! Melyek a leggyakoribb kézikönyvtípusok?


Letölteni ppt "Könyvtárak története."

Hasonló előadás


Google Hirdetések