Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények."— Előadás másolata:

1 1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények működésében, a hatékony munka ismérvei. (saját példán keresztül) Szervezet:munkahelyi szervezet,egy embercsoport egy adott cél érdekében közösen munkát végez Nem szükséges hozzá épület,az iskola is szervezet,melynek része a pedagógusok és egyéb dolgozók,de nem része a diák és a szülő. A szerv. működésének van formális és informális rendje. Szervezeti jéghegy/Hermann/: 1.formális nyílt réteg(szabályok,mnköri leírások,célok,elvek)10%kb. 2.felszín alatt a form. És inform. között,mások érzékelései(nézetek, vélemények,bizalom) 3.Informális, rejtett réteg( hatalom,szövetség,probléma) Szervezet működése 7s modell MC Kinsey:1.stratégia2.szervezeti struktúra 3.rendszerek 4.stílus 5.munkatársak 6.készségek 7. közös érdekek Szervezet működési formája:1. lineális(vezető,hely,beosztott) 2.funkcionális (szakmai vezetők,egy beoszt-nak több főnöke is van)3.projekt,team,mátrix 4.divizionális( összevont intéz. földrajzilag elkülönül tesco) Az iskolai életet szabályozó dokumentumok:Közoktatási törvény,Nemzeti alaptanterv,SZMSZ,PED.PROG.,minőségbiztosítási prog.2002-es OM rendelet szab,házirend,éves munkaterv,tanmenetek,tentervek,etikai kódex Hatékony vezető hatása:pozitív,a beosztottak többet akarnak telj.,meg akarnak felelni,fejlődni akarnak,elkötelezettek,utánozzák a vezért,újítók

2 1. A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények működésében, a hatékony munka ismérvei. (saját példán keresztül) Hatékony vezető 8 jellemzője: 1.elképzelése világos,2.képzett csapatot alakít,3.értékek tisztázása,pontos4. helyzetmeghatározás,5.megfelelő kommunikáció,6.képes a többieket mozgósítani,7.többiek segítése, felkészítése folyamatos,8.mérés, értékelés,visszajelzés a siker érdekében A tantestület mint csoport az iskola minőségének legmeghatározóbb tényezője Hatékony csapat: 1.csoportcélok mindenkinek világosak 2.a tagok nyitottak egymás felé 3.rugalmas csoportdöntések 4.az egyéni befolyása képességek a tudás adja 5.a tagok felvállalják a véleménykül.ből adódó konfliktust 6.erős a csoportkohézió 7. jó problémamegoldók 8.a tagok együtt értékelnek Csoportfejlődés modellje: Orientéációs szakasz(egymás megfigyelése)2.polarizáció és belharc(negatív érzelmek) 3.konszolidációs szakasz (normák kialakulása) 4.munkafázis( mi tudat) Belbin csapattípus kérdőív:vállalatépítő,elnök,serkentő,palánta,forrásfeltáró,helyzetértékelő,csapatjátékos,megvalósító típusok

3 2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei
2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei. A szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése a szervezetfejlesztés módszerei. (saját vonatkoztatáson keresztüli bemutatás) Szervezeti kultúra: a sz.által elfogadott értékek,meggyőződések,hiedelmek rendszere,gondolkodás és magatartásmódok. Ezt befolyásolja:külső tényező(nemzeti kult,társ,pol,csal)szervezeti tényezők(szakértelem,stílus,a sz. történelme és hagyományai) Szintjei: 1.külső jegyek(épület,jelképek,szabályok) 2.tapintható és tapasztalható kifejeződések(dokumentumok stílusa,nyelvez,pepo)3.láthatatlanmozgatórugók(előfelvetések,előitéletek,vélemények,ideal,filozof) Kultúratipológiák: Hardy féle 1.klubkultúra(laza szerveződés, karizmatikus vezető-pókmodell) 2.szerepkult.(bürokratikus,formalizált,elit gimik) 3.feladatkult.(nem túlszabályozott,gyors reakc képes,nagy álét.isk.-hálókult 4.személyiségkult(a sz tagok egymástól függetlenek,altern.isk.-csillagháló) Quinn modell:1.célkultúra,racionális célm(hatékony és gazdaságos) 2.szabályozókult,belső folyamatok modell (stabilitás,hierarchia,tekintélyelv,bürokratikus) 3.támogatókultúra,emberi kapcs.m(kohézió,morál,együttműködés,verbális k,kölcs.bizalom) 4.innovatív,nyitott rendszer m(rugalmasság,cselekvőkészség,kockázatváll,egyéni tudás,problémamegoldás) A szervezeti kult fokmérője a szervezeti klíma.hangulat,hogy érzik magukat

4 2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei
2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei. A szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése a szervezetfejlesztés módszerei.(saját vonatkoztatáson keresztüli bemutatás) Az adott ország kultúrajellemzői: 1.hatalmi távolságon nyugvó, bizonytalanságkerülő vagy tűrő,individualizmus-kollektivizmus arányában mérő,férfias vagy nőies értékek mentén mérő M.O.régen német-jelenleg a latin kultúrkör felé tart Szervezetfejlesztés: szerv-i forma keresése, amely összhangban van a stratégiával és kultúrával(kommunikác, konfliktusmenedzs) Jellemzői: tervszerű,a sz egészére hat,felülről szervezet,hatékonyságra hat,magatartástud. ismeretekre épít Lépései:indítás,szerződésköt,adatgyűjt.elemzés,visszajelzés,beavatkozás tervezése,megvalósít,kiértékelés beavatk módszerei: szfejlesztés,érzék tréning,csapatép,motiváció fejl stb pedagógus teljesítm- értékelése: eredményalapú,fejlesztő Hatékonysági modell(margaréta)középen cél,körbe:program,vezetés,iskola-szervezet,operacionalizálás,teljesítmény körülötte előző szintirányítás,követk szint-kimenet,társad.körny.család Az intézmények hatékonysága mindig az adott saját célok tükrében értelmezhető-akkor hatékony ha a modell elemei optimálisan együttműködnek a célok megvalósulása érdekében Commenius minőségfejl.prog.PDCA.tervezés2.megvalósítás3.ell.4.korrigálás

5 3. Az előítélet szerepe és mérséklésének lehetőségei a iskolai gyakorlatban
Előítélet: bizonyos feltételezések másokról, előzetes bizonyíték nélkül. neg.v poz.,összetevői:megalapozatlan ítéletre hivatk,érzelmi színezet,tanuljuk Előzetes ítélet: új ismeret változtat a hibás ítéleten Előítélet-az új ismeret sem képes változtatni a régieken Sztereotipizálás-általánosítás Attribúció- tulajdonítás,következtetés Diszkrimináció jogok lehetőségek megtagadása,ellenséges cselekedetek egyes csop. és tagjak ellen. Előítéletfokozatai: szóbeli(zsidózás)elkülönítés, diszkriminatív döntések,testi fizikai erőszak, kiírtás Okai:1.személyes önigazolás 2.hatalom,státusz iránti igény 3.gazdas,polit.konkurencia 4.bűnbak keresés 5.konformítás 6.előítéletes személyiség Előítélet mérséklése: konfliktuskez,türelem,szeretetteljes nevelés,önismeret, empátia,másság elfogad,iskoláztatás,közös nevelés együttnevelés Iskolai szinten mérséklés:egyenlő pozíció elve,integráció,kooperáció, információ gyüjt másokról,közös élmények,tapasztalat más kult-ban,törvények,felzárkóztatás,differenciálás,motiváció,multikulturális oktatás Előítélet a ped-ban: burkolt vagy nyílt szelekció,szegregáció,versengéshez való viszonyulás, hh,nyelvi hátrány,kategorizálás Pygmalion effektus-önbeteljesítő jóslat

6 4. Tétel Az iskolai szelekció és a hátrányos helyzet, az esélyegyenlőség okai és mérséklésének lehetőségei. Fő kérdés mindenki egyformán tanítható?Ha nem, mi a megold?-szelektív nev, felzárkóztatás differenciált nev?Szelekció:kiválasztás vm.szemp.szer. Szelekció isk.rendszer szintjén: M.O-on II.Vh-tól egységesség elve a 90-es évekig,8 oszt-os ált isk. utána skésői szelekció-gimn,szakköz,szakmunk, rejtett szelekció, 90-től 6-8 oszt-os gimn,-korábbi szelekciót eredményezett,választhatóság látszólagos!korlátok:szülői tájékozottság,gyer képességei,lakóhely adotts,financiális lehetőségek,felvételik Szelekció iskolán belül: tagozatos oszt,speciális o,felzárkóztató o,ABCD erősség szerint, szegregáció-kiválasztott gy-ek elkülönítve tört.nev. oktatása Magyar közoktatás szelektív: felvételi rendszer,elit isk olló jobban nyílik,átlagnak nincs motiváció, problémák címkék-jó isk. rossz isk.,kudarcok,ált.isk-ból elmennek 4-ben 6-ban a jók,összteljesítmény a szelektált oszt-ban rosszabb PISA Iskolai szelekc.és a hh összefüggése:a szelekció a hh-ek helyzetét tovább rontja,különböző társad.helyzetű gyerek esélyei különbözőek. Iskolai nehézségek okai: intellektuális kül,részképességek zavarai,figyelemzavar,érzelmi probl,motiváció hiány,testi érzéksz-iértelmi beszédfogyatékosság,pszichés fejlődés zavarai. Hátrányos helyzet:hh akinél az anyagi h és kulturális körülmény az átl-nál gyengébb isk-i telj-t eredményez okai,problémái:szociokult.háttér,nyelvi hátrány,jövőkép,tanuláshoz isk-hoz v visz.,továbbtan, előítélet

7 4. Tétel Az iskolai szelekció és a hátrányos helyzet, az esélyegyenlőség okai és mérséklésének lehetőségei. A hh és az esélyegyenlőség összefüggései: ma még nincs esélyegyenlőség-társadalmi szemléletmód, paradigmaváltás kell, politikai törekvések-esélyegyenlőségi minisztérium Az iskolai szelekció mérséklésének lehetőségei:1.későbbi szelekcióval 2.homogén, integrált osztályokkal, iskolákkal 3.adaptív, kooperatív iskolákkal (együtt a tanulásban korlátozott tanulókkal) 4.Dániában: ott van több pénz az oktatásra, ahol több a hiány, és 12.-ig mindenki együtt jár a lakóhelye szerinti iskolában 5. az iskolák közötti verseny visszafogásával, hogy minél később legyen a hajtás 6. tanulópárok kialakításáva 7. felkészült pedagógusokkal, akik meg tudják valósítani a differenciált oktatást8.több pénz a rászorulók részére

8 5.Tétel Drogprevenció,pedagógus,iskola
Szenvedélybetegség, addikció: kötődés, függés, túlzás, mindig tünet,közöl vmit,rosszul működő kapcsolatok következményi is lehet,,nem a tünetet hanem az okokat kell megszüntetni,gyakran a család áll az okok hátterében Addiktilógia: szenvedélybetegségekkel fogl. tudomány, egészségügyi rendszer,amely célja az addikció megelőzése,gyógyítása, rehabilitációja. Addikció kialakulásának folyamata(drogkarrier) Addikció csoportosítása: 1.kémiai(szerek haszn) 2. viselkedési add .játéksz. szex,anorexia,bulémia,munkaalkoholizmus,hatalomfüggőség,társfüggőség Drog: 1.növényi hatóanyag 2.minden ami megváltoztatja a szerv. Működését Csoportosítások:1.legális,illegális 2.kemény,lágy 3.természetes,mesterséges 4.kábítószerek,pszichoaktív anyagok,narkotikumok funkció szerint: 1.medikális 2.kultikus Abbúzus: visszaélés szerű használat Alkohol,nikotin,opiátok,anfetamin,kannabisz,kokain,LSD Drogkarrier lépcsői: (születés előtti tényezők,embrionális fejl,első hónapok)1.lépcső:6-12 év között vmi kipróbálása 2.lépcső újabb hatás, mert jó volt 3.lépcső(baj)a szer jó élmény látszólag megoldja a problémát,felszabadul 4. lépcső szembefordulás a társadalmi normákkal Az Iskola világa,mint az addikciót segítő tényező : teljesítmény centrikusság,kiégett pedagógus,rivalizálás,rosszlégkör,agresszió stb.

9 5.Tétel Drogprevenció,pedagógus,iskola
Addikció megjelenése:a kontrollvesztés mentén,normavesztés, normaszegés,ideálok elvesztése,identitás zavar,devianciák mentén,lázadás,üzenet,önazonosság keresése Addikció elkerülésének lehetőségei: Őszinteség,nyílt komm.,érzésekkel, értékekkel valóazonosulás,szabályok betart,együttműködés stb. Megelőzés jell: as évektől(hippy)80-ig-elrettentés,tiltás,büntetés -nem csökken as évek eleje-információ átadás a káros hatásokról szerekről 3.90-es évek egészségfejlesztés szemléletei: mentálhigiénés,prevenciós(betegségből indul ki),egészségfejlesztő Prevenció lépései: megelőzés, korai felismerés, rehabilitáció Prev.fajtái:általános,szelektív(iskolai),indukált (egyénre irányul) kortársképzés,kortárssegítő képzés Prevenciós program hatékonysága: hatástalan(kampány jellegű program, egészségnap,)elrettentés hatásos ha:folyamatos,holisztikus,okokat keres, korrekt,rendszerszemléletű,beépül a tananyagba,interaktív,pedagógus hiteles Egészségfejlesztés területei: politika,környezet,helyi közösségi akciók,egyéni készségek fejl,egészségügyi ellátás orientációja Konkrét programok:DADA,CHET,NEVI,Csendes Éva Életvezetési pr-ja Iskolai drogstratégia-egészségfejl.prog kidolgozása lépési, formái

10 A viselkedési zavarok leggyakoribb oka a szorongás.
6. Tétel Milyen tényezők húzódnak meg a képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók eredményei mögött? Mit tehet a pedagógus a probléma megszűntetésének érdekében? Tehetség fogalma(kiemelkedő képességekkel bíró egyén) tehetségtípusok(szabályos,takart,problémás,kreatív), felismerése,Nielsen többszörös intelligencia, Mönks-Renzulli modell belső összetevők kiemelkedő képesség,motiváció,kreativitás,külső:család,isk., társak Alulteljesítés okainak kiderítése:biológiai,szociális,személyiségfejlődési,aktivitás,részképesség zavar,alulelvárás-felülelvárás,tevékenységhiány,megfigyeléshiány,elérhető tanítás hiánya stb. A viselkedési zavarok leggyakoribb oka a szorongás. Szorongás: normális (veszély vagy stresszhelyzetre)vagy abnormális reakció(indokolatlan helyzetbenis) Tünetei:nyugtalanság,feszültségaggódás,elbizonytalanodás stb vegetatív jelei:szívdobogás,izzadás Fajtái:1.szeparációs( félelem a szeretett személytől való elszakadástól elvesztéstől) 2.Teljesítményszorongás(ha nem produkálok nem szeretnek) 3.generalizált (állandó kétely,félelem,)Pánikbetegség(stressz hozza elő,szorongásroham,halálfélelemstb-terápia gyógyszeres kezelés) Pedagógusi teendők: probléma diagnosztizálása,megoldási terv, fejlesztés, differeciálás,öndifferenciálás-vegye fel mindenki a rávalót!(azonos méretű cipő,nadrág?) adaptáció, gondolkodásfejlesztés(zene,matematika,nyelvtanulás)Játék,

11 7. tétel A gyermekvédelem alapfogalmai (hátrányos helyzet veszélyeztetettség)jelenlegi törvényi háttér, a gyerekek jogai Gyermekvédelem: gyermeket fenyegető veszélyek elleni küzdelem. Fajtái:1.általános(terhes gondozás,gyermek lelki gondozása,gyneveléshez szüks.feltételek bizt,családpolitika/nevtan,iskolázt,otthonteremt/,gyjogok biztosítása/minden emberre v,speciális,gyermekre von kizárólagos tanköt,örökbefog szülökkelv érintk/egyéb jogok:politikai-név nemz,gazdasági Tb,kulturális,szociális 2.speciális gyvédelem a)Hátrányos helyzet, olyan gyerek,akinél a kult körülm és anyagi helyzet az átlagosnál gyengébb iskolai telj.eredményez. jogilag hh akit a jegyző védelembe vett vagy rendszeres gyvédelmi segélyben részesül. halmozottan hh ha a szülő isk. 8 ált alacsonyabbés tartós nevelésű b) veszélyeztetettség olyan magatartás vagy mulasztás miatt kialakult tartós állapot ami a gyerm. testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését akadályozza fokozatai:alacsony fokú,mérsékelten súlyos,nagyon súlyos,életveszélyes veszélyeztető magatartás okai:környezeti,gy személyiségében mutatkozó, anyagi,egészségügyi(alkoholizm,tartós betegségek),erkölcsi,nevelési okok Veszélyeztetett családok(mérgező)ismérvei Gyermekvédelmi rendszer:1. alapellátások pénzbeli(önkorm,gyámhiv) természetbeli(ruha,tank,eü.szolg)személyes gondoskodás(gyermekjóléti sz, napközi,gy átmeneti gond) 2. gyermekvédelmi szakellátások 1.területi gyvédelmi szakszolg.2.otthont nyújtó ellátás3.utógondozói ellátás

12 7.tétel Hatósági intézkedések: 1. védelembe vétel 2.családba fogadás 3.ideiglenes elhelyezés 4.átmeneti vagy tartós védelembe vétel vagy nevelési felügyelet 5.utógondozás 6.utógondozói ellátás 7. örökbefogadás Gyermekv-ben működő jelzőrendszeri tagok:1..eü szolgáltatók 2.családseg és gyermekjól szolgáltatók3.közokt.intézmények, nev.tan. 4.rendőrség, ügyészség, bíróság 5.menekülteket befog állomás 6.társ.szerv,egyházak,alapítv 7.gyerjogi képviselők 8.pártfogói felügyeleti szolgálat Családseg.és gyjóléti szolgáltatók feladatai: 1.gy.nevelés elősegítése 2.veszélyeztetettség megelőzése 3.vesz.ség megszüntetése 4. visszahelyezés, utógondozás 5. utcai szoc munka,kapcsolattartási ügyek,kórházi szoc munka,készenléti szolg. Közoktatásban: 1.nev.tan 2. gyerm és ifjúságvédelmi felelős3. minden pedagógus-kompetenciája a segítség elérhetőségének megadása 4.pepo Törvényi háttér: 1991.gyermekek jogairól szóló törvény (New York1989),1992 Korm .rend.az okt intézmények alapfeladatairól,1993 közokt törv 96 módosítva,93 szociális igazgatásról sz törv 97. gyermekvédelmi törv 98.családok támogatásáról sz törv 98 NM rendelet a szem gondosk nyújtó intézm-ről 2000 OM r. gyerm és ifjúságv. felelős munkájáról, mindenkori költségvetési törvény

13 8. Tétel Az életkori krízis meghatározása,főbb életkori krízisek, serdülőkori k. jellemzői
Krízis: gör ered.szó,jelentése.fordulópont az események rendjében. Az akcidentális(alkalmankénti) nem összetévesztendő a fejlődési krízissel,ami normális kr. Természeti népeknél rituálék segítenek, Erikson:regresszív és progresszív krízis-előzőtől függ Életkori krízisek: Születés, 2 hónapos kor-vegetatív változások,anyák apák szerepe, 8-36 hónapos korszeparáció.individuáció-leválás és kötődés,újraközelítés,dac,önszabályozás-szobatisztaság, Óvodás kor ödipális kor,szeparációss szorongás,válás,szuperego,ego,ösztön én Iskolába kerülés ösztön én nyugalma,teljesítmény, csökkentértékűség, kritikai érzék 10 éves kor prepubertás,felső tagozat,felnőtté avatás: vallás-konfirmáció,bérmálás,term népek-beavatási rítus-helyette extrém sportok Serdülőkori feladatok és problémák: testkép elfogadása2. azonosulás a nemi szereppel 3.kortárskapcsolatok 4. érzelmi függetlenedés5.felnőtt társmi szerep kialakítása,pályaválasztás 6. párválasztás7. felelősségteljes viselkedés 8.idealódgia és morális elköteleződés Nagykorúság 18 év érettségi-érettség,menni-maradni,dolgozni-tanulni év pálya, párválasztás fészekrakás év férfi krisztusi kor, nők veszélyben 40 év középkor mit értemel év klimax, utolsó perces szülés, válás év fiatal öregkor nyugdíj kezdete, jó öregkor

14 Aszketizmus- télen nyári cipőben,intellektualizálás - én jobban tudom
8.tétel Serdülőkori vészjelek (Moses Laufer):1.ragaszkodás a gyerm.kori magatartásmódokhoz 2.túl merev viselkedés 3. kisebb gyerekek társaságát keresi4.szülőkről nem tud leválni5.nem képes reális érzéseket jelezni6.fél a jövőtől7. mások viselkedését rosszul értelmezi8.úgy érzi más erők irányítják Anna Freud: nem baj amíg változik a kamasz a szélsőségek között,ha megreked az a baj 4 féle elhárítási mód: 1.érzelmeit visszavonja a családtagokról és másra viszi át 2.érzelmeit ellentétükre fordítja 3.érzelmeit saját magára fordítja8narcisztikus regresszió)4. ellenáll a serdülés lelki folyamatainak,saját fantázia világban él Aszketizmus- télen nyári cipőben,intellektualizálás - én jobban tudom Serdülő krízis típusai. 1. Autoritás krízis-lázadás 2. identitás kr.( reaktív hangulatzavar, pszichogén rosszullét,szexuális fejlődés prob) 3. öngyilkosság krízis Allport: az érett személyiség 6 kritériuma; 1. a külvilág iránti belső érdeklődés 2. meghitt viszonyok 3.érzelmi biztonság4. visszajelzések valósághű elfogadása5. önismeret és humor 6. egységesítő életfilozófia


Letölteni ppt "1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések