Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények."— Előadás másolata:

1 1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények működésében, a hatékony munka ismérvei. (saját példán keresztül) Szervezet:munkahelyi szervezet,egy embercsoport egy adott cél érdekében közösen munkát végez Nem szükséges hozzá épület,az iskola is szervezet,melynek része a pedagógusok és egyéb dolgozók,de nem része a diák és a szülő. A szerv. működésének van formális és informális rendje. Szervezeti jéghegy/Hermann/: 1.formális nyílt réteg(szabályok,mnköri leírások,célok,elvek)10%kb. 2.felszín alatt a form. És inform. között,mások érzékelései(nézetek, vélemények,bizalom) 3.Informális, rejtett réteg( hatalom,szövetség,probléma) Szervezet működése 7s modell MC Kinsey:1.stratégia2.szervezeti struktúra 3.rendszerek 4.stílus 5.munkatársak 6.készségek 7. közös érdekek Szervezet működési formája:1. lineális(vezető,hely,beosztott) 2.funkcionális (szakmai vezetők,egy beoszt-nak több főnöke is van)3.projekt,team,mátrix 4.divizionális( összevont intéz. földrajzilag elkülönül tesco) Az iskolai életet szabályozó dokumentumok:Közoktatási törvény,Nemzeti alaptanterv,SZMSZ,PED.PROG.,minőségbiztosítási prog.2002-es OM rendelet szab,házirend,éves munkaterv,tanmenetek,tentervek,etikai kódex Hatékony vezető hatása:pozitív,a beosztottak többet akarnak telj.,meg akarnak felelni,fejlődni akarnak,elkötelezettek,utánozzák a vezért,újítók

2 1. A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények működésében, a hatékony munka ismérvei. (saját példán keresztül) Hatékony vezető 8 jellemzője: 1.elképzelése világos,2.képzett csapatot alakít,3.értékek tisztázása,pontos4. helyzetmeghatározás,5.megfelelő kommunikáció,6.képes a többieket mozgósítani,7.többiek segítése, felkészítése folyamatos,8.mérés, értékelés,visszajelzés a siker érdekében A tantestület mint csoport az iskola minőségének legmeghatározóbb tényezője Hatékony csapat: 1.csoportcélok mindenkinek világosak 2.a tagok nyitottak egymás felé 3.rugalmas csoportdöntések 4.az egyéni befolyása képességek a tudás adja 5.a tagok felvállalják a véleménykül.ből adódó konfliktust 6.erős a csoportkohézió 7. jó problémamegoldók 8.a tagok együtt értékelnek Csoportfejlődés modellje: Orientéációs szakasz(egymás megfigyelése)2.polarizáció és belharc(negatív érzelmek) 3.konszolidációs szakasz (normák kialakulása) 4.munkafázis( mi tudat) Belbin csapattípus kérdőív:vállalatépítő,elnök,serkentő,palánta,forrásfeltáró,helyzetértékelő,csa patjátékos,megvalósító típusok

3 2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei. A szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése a szervezetfejlesztés módszerei. (saját vonatkoztatáson keresztüli bemutatás) Szervezeti kultúra: a sz.által elfogadott értékek,meggyőződések,hiedelmek rendszere,gondolkodás és magatartásmódok. Ezt befolyásolja:külső tényező(nemzeti kult,társ,pol,csal)szervezeti tényezők(szakértelem,stílus,a sz. történelme és hagyományai) Szintjei: 1.külső jegyek(épület,jelképek,szabályok) 2.tapintható és tapasztalható kifejeződések(dokumentumok stílusa,nyelvez,pepo)3.láthatatlanmozgatórugók(előfelvetések,előitéletek,vél emények,ideal,filozof) Kultúratipológiák: Hardy féle 1.klubkultúra(laza szerveződés, karizmatikus vezető-pókmodell) 2.szerepkult.(bürokratikus,formalizált,elit gimik) 3.feladatkult.(nem túlszabályozott,gyors reakc képes,nagy álét.isk.-hálókult 4.személyiségkult(a sz tagok egymástól függetlenek,altern.isk.-csillagháló) Quinn modell:1.célkultúra,racionális célm(hatékony és gazdaságos) 2.szabályozókult,belső folyamatok modell (stabilitás,hierarchia,tekintélyelv,bürokratikus) 3.támogatókultúra,emberi kapcs.m(kohézió,morál,együttműködés,verbális k,kölcs.bizalom) 4.innovatív,nyitott rendszer m(rugalmasság,cselekvőkészség,kockázatváll,egyéni tudás,problémamegoldás) A szervezeti kult fokmérője a szervezeti klíma.hangulat,hogy érzik magukat

4 2. Tétel A szervezeti kultúra fogalma, szintjei modelljei. A szervezeti kultúra diagnosztizálása és fejlesztése a szervezetfejlesztés módszerei.(saját vonatkoztatáson keresztüli bemutatás) Az adott ország kultúrajellemzői: 1.hatalmi távolságon nyugvó, bizonytalanságkerülő vagy tűrő,individualizmus-kollektivizmus arányában mérő,férfias vagy nőies értékek mentén mérő M.O.régen német-jelenleg a latin kultúrkör felé tart Szervezetfejlesztés: szerv-i forma keresése, amely összhangban van a stratégiával és kultúrával(kommunikác, konfliktusmenedzs) Jellemzői: tervszerű,a sz egészére hat,felülről szervezet,hatékonyságra hat,magatartástud. ismeretekre épít Lépései:indítás,szerződésköt,adatgyűjt.elemzés,visszajelzés,beavatkozás tervezése,megvalósít,kiértékelés beavatk módszerei: szfejlesztés,érzék tréning,csapatép,motiváció fejl stb pedagógus teljesítm- értékelése: eredményalapú,fejlesztő Hatékonysági modell(margaréta)középen cél,körbe:program,vezetés,iskola- szervezet,operacionalizálás,teljesítmény körülötte előző szintirányítás,követk szint-kimenet,társad.körny.család Az intézmények hatékonysága mindig az adott saját célok tükrében értelmezhető-akkor hatékony ha a modell elemei optimálisan együttműködnek a célok megvalósulása érdekében Commenius minőségfejl.prog.PDCA.tervezés2.megvalósítás3.ell.4.korrigálás

5 3. Az előítélet szerepe és mérséklésének lehetőségei a iskolai gyakorlatban Előítélet: bizonyos feltételezések másokról, előzetes bizonyíték nélkül. neg.v poz.,összetevői:megalapozatlan ítéletre hivatk,érzelmi színezet,tanuljuk Előzetes ítélet: új ismeret változtat a hibás ítéleten Előítélet-az új ismeret sem képes változtatni a régieken Sztereotipizálás-általánosítás Attribúció- tulajdonítás,következtetés Diszkrimináció jogok lehetőségek megtagadása,ellenséges cselekedetek egyes csop. és tagjak ellen. Előítéletfokozatai: szóbeli(zsidózás)elkülönítés, diszkriminatív döntések,testi fizikai erőszak, kiírtás Okai:1.személyes önigazolás 2.hatalom,státusz iránti igény 3.gazdas,polit.konkurencia 4.bűnbak keresés 5.konformítás 6.előítéletes személyiség Előítélet mérséklése: konfliktuskez,türelem,szeretetteljes nevelés,önismeret, empátia,másság elfogad,iskoláztatás,közös nevelés együttnevelés Iskolai szinten mérséklés:egyenlő pozíció elve,integráció,kooperáció, információ gyüjt másokról,közös élmények,tapasztalat más kult- ban,törvények,felzárkóztatás,differenciálás,motiváció,multikulturális oktatás Előítélet a ped-ban: burkolt vagy nyílt szelekció,szegregáció,versengéshez való viszonyulás, hh,nyelvi hátrány,kategorizálás Pygmalion effektus- önbeteljesítő jóslat

6 4. Tétel Az iskolai szelekció és a hátrányos helyzet, az esélyegyenlőség okai és mérséklésének lehetőségei. Fő kérdés mindenki egyformán tanítható?Ha nem, mi a megold?-szelektív nev, felzárkóztatás differenciált nev?Szelekció:kiválasztás vm.szemp.szer. Szelekció isk.rendszer szintjén: M.O-on II.Vh-tól egységesség elve a 90-es évekig,8 oszt-os ált isk. utána skésői szelekció-gimn,szakköz,szakmunk, rejtett szelekció, 90-től 6-8 oszt-os gimn,-korábbi szelekciót eredményezett,választhatóság látszólagos!korlátok:szülői tájékozottság,gyer képességei,lakóhely adotts,financiális lehetőségek,felvételik Szelekció iskolán belül: tagozatos oszt,speciális o,felzárkóztató o,ABCD erősség szerint, szegregáció-kiválasztott gy-ek elkülönítve tört.nev. oktatása Magyar közoktatás szelektív: felvételi rendszer,elit isk olló jobban nyílik,átlagnak nincs motiváció, problémák címkék-jó isk. rossz isk.,kudarcok,ált.isk-ból elmennek 4-ben 6-ban a jók,összteljesítmény a szelektált oszt-ban rosszabb PISA Iskolai szelekc.és a hh összefüggése:a szelekció a hh-ek helyzetét tovább rontja,különböző társad.helyzetű gyerek esélyei különbözőek. Iskolai nehézségek okai: intellektuális kül,részképességek zavarai,figyelemzavar,érzelmi probl,motiváció hiány,testi érzéksz-iértelmi beszédfogyatékosság,pszichés fejlődés zavarai. Hátrányos helyzet:hh akinél az anyagi h és kulturális körülmény az átl-nál gyengébb isk-i telj-t eredményez okai,problémái:szociokult.háttér,nyelvi hátrány,jövőkép,tanuláshoz isk-hoz v visz.,továbbtan, előítélet

7 4. Tétel Az iskolai szelekció és a hátrányos helyzet, az esélyegyenlőség okai és mérséklésének lehetőségei. A hh és az esélyegyenlőség összefüggései: ma még nincs esélyegyenlőség-társadalmi szemléletmód, paradigmaváltás kell, politikai törekvések-esélyegyenlőségi minisztérium Az iskolai szelekció mérséklésének lehetőségei:1.későbbi szelekcióval 2.homogén, integrált osztályokkal, iskolákkal 3.adaptív, kooperatív iskolákkal (együtt a tanulásban korlátozott tanulókkal) 4.Dániában: ott van több pénz az oktatásra, ahol több a hiány, és 12.-ig mindenki együtt jár a lakóhelye szerinti iskolában 5. az iskolák közötti verseny visszafogásával, hogy minél később legyen a hajtás 6. tanulópárok kialakításáva 7. felkészült pedagógusokkal, akik meg tudják valósítani a differenciált oktatást8.több pénz a rászorulók részére

8 5.Tétel Drogprevenció,pedagógus,iskola Szenvedélybetegség, addikció: kötődés, függés, túlzás, mindig tünet,közöl vmit,rosszul működő kapcsolatok következményi is lehet,,nem a tünetet hanem az okokat kell megszüntetni,gyakran a család áll az okok hátterében Addiktilógia: szenvedélybetegségekkel fogl. tudomány, egészségügyi rendszer,amely célja az addikció megelőzése,gyógyítása, rehabilitációja. Addikció kialakulásának folyamata(drogkarrier) Addikció csoportosítása: 1.kémiai(szerek haszn) 2. viselkedési add.játéksz. szex,anorexia,bulémia,munkaalkoholizmus,hatalomfüggőség,társfüggőség Drog: 1.növényi hatóanyag 2.minden ami megváltoztatja a szerv. Működését Csoportosítások:1.legális,illegális 2.kemény,lágy 3.természetes,mesterséges 4.kábítószerek,pszichoaktív anyagok,narkotikumok funkció szerint: 1.medikális 2.kultikus Abbúzus: visszaélés szerű használat Alkohol,nikotin,opiátok,anfetamin,kannabisz,kokain,LSD Drogkarrier lépcsői: (születés előtti tényezők,embrionális fejl,első hónapok)1.lépcső:6-12 év között vmi kipróbálása 2.lépcső újabb hatás, mert jó volt 3.lépcső(baj)a szer jó élmény látszólag megoldja a problémát,felszabadul 4. lépcső szembefordulás a társadalmi normákkal Az Iskola világa,mint az addikciót segítő tényező : teljesítmény centrikusság,kiégett pedagógus,rivalizálás,rosszlégkör,agresszió stb.

9 5.Tétel Drogprevenció,pedagógus,iskola Addikció megjelenése:a kontrollvesztés mentén,normavesztés, normaszegés,ideálok elvesztése,identitás zavar,devianciák mentén,lázadás,üzenet,önazonosság keresése Addikció elkerülésének lehetőségei: Őszinteség,nyílt komm.,érzésekkel, értékekkel valóazonosulás,szabályok betart,együttműködés stb. Megelőzés jell: 1. 60-as évektől(hippy)80-ig-elrettentés,tiltás,büntetés -nem csökken 2. 80-as évek eleje-információ átadás a káros hatásokról szerekről 3.90- es évek egészségfejlesztés szemléletei: mentálhigiénés,prevenciós(betegségből indul ki),egészségfejlesztő Prevenció lépései: megelőzés, korai felismerés, rehabilitáció Prev.fajtái:általános,szelektív(iskolai),indukált (egyénre irányul) kortársképzés,kortárssegítő képzés Prevenciós program hatékonysága: hatástalan(kampány jellegű program, egészségnap,)elrettentés hatásos ha:folyamatos,holisztikus,okokat keres, korrekt,rendszerszemléletű,beépül a tananyagba,interaktív,pedagógus hiteles Egészségfejlesztés területei: politika,környezet,helyi közösségi akciók,egyéni készségek fejl,egészségügyi ellátás orientációja Konkrét programok:DADA,CHET,NEVI,Csendes Éva Életvezetési pr-ja Iskolai drogstratégia-egészségfejl.prog kidolgozása lépési, formái

10 6. Tétel Milyen tényezők húzódnak meg a képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók eredményei mögött? Mit tehet a pedagógus a probléma megszűntetésének érdekében? Tehetség fogalma(kiemelkedő képességekkel bíró egyén) tehetségtípusok(szabályos,takart,problémás,kreatív), felismerése,Nielsen többszörös intelligencia, Mönks-Renzulli modell belső összetevők kiemelkedő képesség,motiváció,kreativitás,külső:család,isk., társak Alulteljesítés okainak kiderítése:biológiai,szociális,személyiségfejlődési,aktivitás,részképesség zavar,alulelvárás-felülelvárás,tevékenységhiány,megfigyeléshiány,elérhető tanítás hiánya stb. A viselkedési zavarok leggyakoribb oka a szorongás. Szorongás: normális (veszély vagy stresszhelyzetre)vagy abnormális reakció(indokolatlan helyzetbenis) Tünetei:nyugtalanság,feszültségaggódás,elbizonytalanodás stb vegetatív jelei:szívdobogás,izzadás Fajtái:1.szeparációs( félelem a szeretett személytől való elszakadástól elvesztéstől) 2.Teljesítményszorongás(ha nem produkálok nem szeretnek) 3.generalizált (állandó kétely,félelem,)Pánikbetegség(stressz hozza elő,szorongásroham,halálfélelemstb-terápia gyógyszeres kezelés) Pedagógusi teendők: probléma diagnosztizálása,megoldási terv, fejlesztés, differeciálás,öndifferenciálás-vegye fel mindenki a rávalót!(azonos méretű cipő,nadrág?) adaptáció, gondolkodásfejlesztés(zene,matematika,nyelvtanulás)Játék,

11 7. tétel A gyermekvédelem alapfogalmai (hátrányos helyzet veszélyeztetettség)jelenlegi törvényi háttér, a gyerekek jogai Gyermekvédelem: gyermeket fenyegető veszélyek elleni küzdelem. Fajtái:1.általános(terhes gondozás,gyermek lelki gondozása,gyneveléshez szüks.feltételek bizt,családpolitika/nevtan,iskolázt,otthonteremt/,gyjogok biztosítása/minden emberre v,speciális,gyermekre von kizárólagos tanköt,örökbefog szülökkelv érintk/egyéb jogok:politikai-név nemz,gazdasági Tb,kulturális,szociális 2.speciális gyvédelem a)Hátrányos helyzet, olyan gyerek,akinél a kult körülm és anyagi helyzet az átlagosnál gyengébb iskolai telj.eredményez. jogilag hh akit a jegyző védelembe vett vagy rendszeres gyvédelmi segélyben részesül. halmozottan hh ha a szülő isk. 8 ált alacsonyabbés tartós nevelésű b) veszélyeztetettség olyan magatartás vagy mulasztás miatt kialakult tartós állapot ami a gyerm. testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődését akadályozza fokozatai:alacsony fokú,mérsékelten súlyos,nagyon súlyos,életveszélyes veszélyeztető magatartás okai:környezeti,gy személyiségében mutatkozó, anyagi,egészségügyi(alkoholizm,tartós betegségek),erkölcsi,nevelési okok Veszélyeztetett családok(mérgező)ismérvei Gyermekvédelmi rendszer:1. alapellátások pénzbeli(önkorm,gyámhiv) természetbeli(ruha,tank,eü.szolg)személyes gondoskodás(gyermekjóléti sz, napközi,gy átmeneti gond) 2. gyermekvédelmi szakellátások 1.területi gyvédelmi szakszolg.2.otthont nyújtó ellátás3.utógondozói ellátás

12 7.tétel Hatósági intézkedések: 1. védelembe vétel 2.családba fogadás 3.ideiglenes elhelyezés 4.átmeneti vagy tartós védelembe vétel vagy nevelési felügyelet 5.utógondozás 6.utógondozói ellátás 7. örökbefogadás Gyermekv-ben működő jelzőrendszeri tagok:1..eü szolgáltatók 2.családseg és gyermekjól szolgáltatók3.közokt.intézmények, nev.tan. 4.rendőrség, ügyészség, bíróság 5.menekülteket befog állomás 6.társ.szerv,egyházak,alapítv 7.gyerjogi képviselők 8.pártfogói felügyeleti szolgálat Családseg.és gyjóléti szolgáltatók feladatai: 1.gy.nevelés elősegítése 2.veszélyeztetettség megelőzése 3.vesz.ség megszüntetése 4. visszahelyezés, utógondozás 5. utcai szoc munka,kapcsolattartási ügyek,kórházi szoc munka,készenléti szolg. Közoktatásban: 1.nev.tan 2. gyerm és ifjúságvédelmi felelős3. minden pedagógus-kompetenciája a segítség elérhetőségének megadása 4.pepo Törvényi háttér: 1991.gyermekek jogairól szóló törvény (New York1989),1992 Korm.rend.az okt intézmények alapfeladatairól,1993 közokt törv 96 módosítva,93 szociális igazgatásról sz törv 97. gyermekvédelmi törv 98.családok támogatásáról sz törv 98 NM rendelet a szem gondosk nyújtó intézm-ről 2000 OM r. gyerm és ifjúságv. felelős munkájáról, mindenkori költségvetési törvény

13 8. Tétel Az életkori krízis meghatározása,főbb életkori krízisek, serdülőkori k. jellemzői Krízis: gör ered.szó,jelentése.fordulópont az események rendjében. Az akcidentális(alkalmankénti) nem összetévesztendő a fejlődési krízissel,ami normális kr. Természeti népeknél rituálék segítenek, Erikson:regresszív és progresszív krízis-előzőtől függ Életkori krízisek: Születés, 2 hónapos kor-vegetatív változások,anyák apák szerepe, 8-36 hónapos korszeparáció.individuáció-leválás és kötődés,újraközelítés,dac,önszabályozás-szobatisztaság, Óvodás kor ödipális kor,szeparációss szorongás,válás,szuperego,ego,ösztön én Iskolába kerülés ösztön én nyugalma,teljesítmény, csökkentértékűség, kritikai érzék 10 éves kor prepubertás,felső tagozat,felnőtté avatás: vallás- konfirmáció,bérmálás,term népek-beavatási rítus-helyette extrém sportok Serdülőkori feladatok és problémák: testkép elfogadása2. azonosulás a nemi szereppel 3.kortárskapcsolatok 4. érzelmi függetlenedés5.felnőtt társmi szerep kialakítása,pályaválasztás 6. párválasztás7. felelősségteljes viselkedés 8.idealódgia és morális elköteleződés Nagykorúság 18 év érettségi-érettség,menni-maradni,dolgozni-tanulni 18-30 év pálya, párválasztás fészekrakás 30-33 év férfi krisztusi kor, nők veszélyben 40 év középkor mit értemel 40-50 év klimax, utolsó perces szülés, válás 50-60 év fiatal öregkor nyugdíj kezdete, jó öregkor

14 8.tétel Serdülőkori vészjelek (Moses Laufer):1.ragaszkodás a gyerm.kori magatartásmódokhoz 2.túl merev viselkedés 3. kisebb gyerekek társaságát keresi4.szülőkről nem tud leválni5.nem képes reális érzéseket jelezni6.fél a jövőtől7. mások viselkedését rosszul értelmezi8.úgy érzi más erők irányítják Anna Freud: nem baj amíg változik a kamasz a szélsőségek között,ha megreked az a baj 4 féle elhárítási mód: 1.érzelmeit visszavonja a családtagokról és másra viszi át 2.érzelmeit ellentétükre fordítja 3.érzelmeit saját magára fordítja8narcisztikus regresszió)4. ellenáll a serdülés lelki folyamatainak,saját fantázia világban él Aszketizmus- télen nyári cipőben,intellektualizálás - én jobban tudom Serdülő krízis típusai. 1. Autoritás krízis-lázadás 2. identitás kr.( reaktív hangulatzavar, pszichogén rosszullét,szexuális fejlődés prob) 3. öngyilkosság krízis Allport: az érett személyiség 6 kritériuma; 1. a külvilág iránti belső érdeklődés 2. meghitt viszonyok 3.érzelmi biztonság4. visszajelzések valósághű elfogadása5. önismeret és humor 6. egységesítő életfilozófia


Letölteni ppt "1.tétel A közoktatási intézmények formális szabályozása: dokumentumok funkciója, tartalma, a szervezeti formák. A munkahelyi csoportok szerepe az intézmények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések