Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai Molnár Csilla Számviteli és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes 2014. szeptember 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai Molnár Csilla Számviteli és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes 2014. szeptember 4."— Előadás másolata:

1 Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai Molnár Csilla Számviteli és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes 2014. szeptember 4.

2 2 Témák:  Könyvvizsgálói Közfelügyeleti hatóság célja és feladatai  A kamarai és a hatósági minőségellenőrzések közötti különbségek  A hatósági minőségellenőrzések tapasztalatai és eredményei 2

3 3 A könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer célja a könyvvizsgálói tevékenység gyakorlása  átlátható,  ellenőrizhető,  számon kérhető legyen és  a közérdek megfelelően érvényesüljön. 3

4 4 Közfelügyeleti hatóság feladatai (1) Vizsgálja és értékeli a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer részelemeit  a könyvvizsgálói tevékenység végzésének engedélyezését, a kamarai nyilvántartások vezetését,  a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, a kamara etikai szabályzata, valamint a belső minőségellenőrzésre vonatkozó nemzeti standardok kialakítását, elfogadását,  a szakmai továbbképzési rendszer és a minőségbiztosítási rendszer működését,  a fegyelmi eljárásokat. 4

5 5 Közfelügyeleti hatóság feladatai (2)  Tevékenységét éves munkaterv alapján végzi.  Feladatai ellátásához szakértőt is igénybe vehet.  Évente nyilvánosságra hozza az éves munkatervének végrehajtásáról szóló beszámolót.  A beszámolóban ki kell térnie a lefolytatott független minőségellenőrzések (inspekciók) során tapasztalt főbb hiányosságokra, és a megtett intézkedésekre.  Átláthatósági jelentések közzétételét és tartalmát ellenőrzi. 5

6 6 Közfelügyeleti hatóság feladatai (3) A hatóság a könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet észlelése esetén a rendelkezésére álló tények elemzése, értékelése, mérlegelése alapján, a veszélyeztetés mértékének figyelembevételével:  javaslatot tesz a kamara, illetve a miniszter részére a könyvvizsgálói szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzet megszüntetésének módjára,  eljárást kezdeményez a kamara megfelelő hatáskörrel rendelkező szervénél,  törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez. 6

7 7 A kamarai és a hatósági minőségellenőrzések közötti eltérések (1)  A vizsgált könyvvizsgálók és könyvvizsgáló cégek köre  Gyakoriság (6 év vs. 3 év)  Időbeli eloszlás (3-4 hónap vs. 12 hónap)  Minőségellenőr státusza (aktív könyvvizsgáló kollegák vs. független ellenőrök)  Minőségellenőr egyedül vs. inspekciós munkacsoport  Kérdőívek terjedelme  Időráfordítás – a cégszintű vizsgálat akár 2 hétig is eltarthat egy-egy nagyobb könyvvizsgáló cégnél, egy megbízás vizsgálata akár két vagy több napig is tarthat  Kiválasztott megbízások száma (Kamara egyet, a hatóság többet is vizsgálhat, amelyek között lehet nem közérdeklődésre számot tartó megbízás is) 7

8 8 A kamarai és a hatósági minőségellenőrzések közötti eltérések (2)  Cégszintű és megbízás szintű vizsgálatok eredményei összefüggnek – ha egy megbízásnál jelentős kontrollbeli hiányosságot tapasztalunk, az visszahat a cégszintű vizsgálat eredményére  A hatóságnak joga van módosítani a kérdőív értékelése során kiadott eredményt, amennyiben az összkép attól eltér  Szankciók: a „nem felelt meg” minősítés automatikusan fegyelmi eljárást von maga után 8

9 9 A kockázat alapú kiválasztás 3 szintje 1. szint: A könyvvizsgáló / könyvvizsgáló cég kiválasztása: Minimum ellenőrzési periódus 3 év Előző évi inspekciók során gyűjtött információ Egyéb forrásból szerzett információ (más hatóságoktól, bejelentésekből, sajtófigyelés, közérdekű információk, stb.) Új könyvvizsgáló cég, vagy olyan könyvvizsgáló cég, amelynek nem volt korábban közérdeklődésre számot tartó ügyfele 2. szint: A könyvvizsgálói megbízás(ok) kiválasztása A könyvvizsgált társaság tulajdonságai (méret, bonyolultság) A könyvvizsgálati díj nagysága A megbízáson eltöltött munkaóra száma Előző évi inspekciók során gyűjtött információ A könyvvizsgált társaság egyéb tulajdonságai (iparági nehézségek, közérdekű információk, jelentős tranzakciók, stb.) 9

10 10 A kockázat alapú kiválasztás 3 szintje (folyt.) 3. szint: A fókusz terület kiválasztása (EAIG és IFIAR tapasztalatok alapján) Befektetések értékelése Goodwill értékelése Belső kontrollok tesztelése Beszámolók és kiegészítő megjegyzések megfelelősége Csoport audit Árbevétel elszámolás Belső minőségellenőri rendszer Készletek Csalásból eredő kockázat felmérése, stb. 10

11 11 Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók száma20122013 Tőzsdén jegyzett cégek5855 Hitelintézetek811 Biztosító társaságok28 Alapkezelők98 Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók összesen: 103102 11

12 12 Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók könyvvizsgálói Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál könyvvizsgálatot végző könyvvizsgáló cégek 20122013 BIG4 cégek44 Kisebb hálózatok55 Kisebb könyvvizsgáló cégek vagy egyéni könyvvizsgálók 1916 Összesen2825 12 Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónál könyvvizsgálatot végző könyvvizsgálók 20122013 BIG4 cégeknél dolgozó könyvvizsgálók26 Kisebb hálózatoknál dolgozó könyvvizsgálók88 Kisebb könyvvizsgáló cégeknél dolgozó könyvvizsgálók vagy egyéni könyvvizsgálók 2220 Összesen5654

13 13 Inspekciós tapasztalatok Magyarországon 2013-ban a kiválasztott és ellenőrzött könyvvizsgálók száma:  38 egyéni vizsgálat (17 fő a BIG4-nál)  19 cégszintű vizsgálat (ebből 1 BIG4), 2014-re tervezett vizsgálatok:  21 egyéni vizsgálat  9 cégszintű vizsgálat 13

14 14 A hatósági minőségellenőrzések tapasztalatai az egyedi megbízások minőségellenőrzése során (1)  a nagyobb könyvvizsgáló cégek, amelyek legtöbb esetben nemzetközi hálózathoz tartoznak, biztosabban tudják teljesíteni a könyvvizsgálati és számviteli standardok előírásait  nem, vagy nem pontosan alkalmazzák a nemzetközi könyvvizsgálati standardok előírásait (ISA 600, 240, 500, stb.)  Nincs kapcsolat a tervezésnél elvégzett kockázatbecslés és az elvégzett könyvvizsgálati lépések között  Úgy vállalnak el az IFRS-ek alapján összeállított beszámolók könyvvizsgálatát, hogy nem rendelkeztek megfelelő IFRS tapasztalattal.  Előfordult, hogy a közérdeklődésre számot tartó társaságok könyvvizsgálatánál nem lett bevonva független minőségvizsgáló (ISQC1)  A könyvvizsgálók túlságosan támaszkodnak a könyvvizsgálati szoftverekre 14

15 15 A hatósági minőségellenőrzések tapasztalatai az egyedi megbízások minőségellenőrzése során (2)  Kontrolltesztek hiánya  Ellenőrző listák alátámasztása bizonyítékokkal nem kielégítő  Dokumentációs hiányosságok  munkalapok hiányosak voltak (cél, módszer, eredmény, következtetés)  ügyféltől származó analitikus kimutatásokról nem lehetett megállapítani, hogy azokon bármilyen könyvvizsgálati eljárást végeztek volna  A könyvvizsgáló megállapítását nem az alapbizonylatok megvizsgálására támaszkodva hozta meg, hanem az ügyfél által generált dokumentumokra  a könyvvizsgálónak az ügyféllel tartott megbeszéléseinek a dokumentálása nem volt megfelelő mélységű. 15

16 16 Cégszintű ellenőrzések tapasztalatai  Nagyon alacsony megbízási díjak, amelyek megkérdőjelezik a könyvvizsgálat minőségét  Belső minőségellenőrzéssel kapcsolatos problémák (pl. a belső minőségellenőr nem független a könyvvizsgálati munkacsoporttól)  Archiválási problémák  Adatbiztonság hiányosságai  Figyelemmel kisérés csak a hálózathoz tartozó cégeknél működik 16

17 17 Eredmények Könyvvizsgáló% Megfelelt3181 % Megfelelt, megjegyzéssel38 % Nem felelt meg411 % Összesen38100 % 17 Könyvvizsgáló cég % Megfelelt1579 % Megfelelt, megjegyzéssel316 % Nem felelt meg15 % Összesen19100 %

18 18 Köszönöm a figyelmet! 18


Letölteni ppt "Közfelügyeleti ellenőrzések tapasztalatai Molnár Csilla Számviteli és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-helyettes 2014. szeptember 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések