Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 9. óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 9. óra."— Előadás másolata:

1 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 9. óra A tantárgy a BME munkapiaci kapcsolatrendszerének fejlesztése című ROP 3.3 projekt keretében került kifejlesztésre NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

2 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. TARTALOM  Nemzeti Fejlesztési Terv  Operatív Programok  Pályázati lehetőségek  Pályázati Programok TARTALOM  Nemzeti Fejlesztési Terv  Operatív Programok  Pályázati lehetőségek  Pályázati Programok NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

3 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV

4 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV 2oo4. május 1: EU-tagság Jogosultság 1.1oo-1.6oo mrd HUF fejlesztési forrás felhasználására (SA / KA források: 2oo4-2oo6 között) Kötelező: NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Fejlesztési prioritások, célkitűzések Elkészítéséért a Kormány felelős Európai Bizottság elé kell beterjeszteni Magyar NFT: 2oo1. februártól EU Tanács 126o/1999 rendelete

5 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV Stratégiai dokumentum Egységes koncepció, amely a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásainak célzott felhasználási tervezetét tartalmazza Benyújtás az Európai Bizottságnak: NFT: 2oo3.III. 31. OP-k: 2oo3. IV. 3o. Programkiegészítő Dokumentumok: 2oo3. ősz

6 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: HELYZETÉRTÉKELÉS Nemzeti SWOT-analízis STRATÉGIA HOSSZÚ TÁVÚ CÉLJA Az életminőség javítása

7 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: STRATÉGIA ÁLTALÁNOS CÉLJA Egy főre eső jövedelem szintjében az EU-átlaghoz képest a lemaradás csökkentése SPECIFIKUS CÉLOK Versenyképes gazdaság Humán erőforrások jobb kihasználása Jobb minőségű környezet Kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés

8 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV NFT felépítése és részei: FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK Termelőszektor versenyképessége növelése Foglalkoztatás növelése Emberi erőforrások fejlesztése Jobb infrastruktúra, tisztább környezet biztosítása Regionális és helyi potenciál erősítése Technikai segítségnyújtás OPERATÍV PROGRAMOK GVOP HEFOP KIOP AVOP ROP

9 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMOK ERDF ESF FIFG EAGGF GVOPKIOP ROPHEFOP AVOP

10 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM FŐ CÉLOK: A magyar gazdaság európai fejlettségi szintre való felzárkóztatása Gazdasági versenyképesség erősítése Vállalkozások modernizációja Fejlett gazdasági környezet kialakítása

11 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM CÉLKITŰZÉSEK: 1.Tudásgazdaság, tudásbázis fejlesztése, innovációs képesség színvonalának emelése 2.A technológia-intenzív iparágakra és szolgáltatásokra épülő gazdaság kiépítése 3.A gazdaság duális jellegének oldása a KKV-k fejlesztésével 4.Horizontális célok: környezetminőség, fenntartható erőforrás gazdálkodás, kiegyensúlyozott területi fejlődés

12 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM CÉLKITŰZÉSEKRE ÉPÜLŐ STRATÉGIA: 1.K+F, innováció, információs technológiák, információs társadalom és gazdaság, versenyelőnyök kiaknázása, tudás hasznosulása 2.Magas hozzáadott értékű tevékenységek ösztönzése, üzleti környezet, humán erőforrás, infrastruktúra fejlesztése 3.KKV-szektor támogatása, technológiai modernizáció, vállalatirányítási képességek fejlesztése, együttműködések

13 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS K+F ÉS INNOVÁCIÓ KKV-K FEJLESZTÉSE INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM GAZDASÁGFEJLESZTÉS PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás”

14 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM BEFEKTETÉS-ÖSZTÖNZÉS Vállalkozások modernizációja, munkahelyteremtés Korszerű termékeket előállító feldolgozóipari kapacitások bővítéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések Magas szintű szolgáltatásokat nyújtó ipari parkok, logisztikai központok fejlesztése Célorientált és hatékony marketing tevékenység ösztönzése

15 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE KKV-k eszközeinek, technológiai folyamatainak kotszerűsítése, innovációs tevékenység erősítése Üzleti szolgáltatások elterjedése, korszerű minőségirányítási rendszerek bevezetése, nemzetközi szabványoknak való megfelelés, üzleti tapasztalat fejlesztése Vállalkozások együttműködése, hálózatok Vállalkozási ismeretek, szakmaspecifikus ismeretek

16 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ Magas hozzáadott értéket képviselő termékek, szolgáltatások, technológiák - eredmények gazdasági hasznosítása K+F együttműködések, ráfordítások növelése, erőforrás-koncentráció Oktatási-kutatási intézmények fejlesztése, együttműködés a vállalkozói szférával Kutatóhelyek létrehozása, tudás-és technológia-intenzív vállalkozások (spin-off) támogatása

17 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG OPERATÍV PROGRAM INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Szélessávú infrastruktúra fejlesztése, információs és kommunikációs technológiák elterjesztése, alkalmazása Korszerű gazdálkodási, termelési viszonyok, hatékony tudásmenedzsment, elektronikus gazdaság kiépítése, e-kereskedelem Digitális-tartalom iparág, szoftverek, forgalmazás, elosztás Elektronikus közigazgatás

18 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM FŐ CÉLOK: Foglalkoztatás európai fejlettségi szintre való felzárkóztatása Munkaerő-piaci és társadalmi kirekesztés csökkentése Munkaerő alkalmazkodóképességének növelése Rehabilitáció, egészségügy Intézményi és infrastrukturális háttér biztosítása

19 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM CÉLKITŰZÉSEK: 1.Foglalkoztatási szint emelése 2.Munkaerő versenyképességének növelése 3.Társadalmi beilleszkedés elősegítése 4.Horizontális célok: nők és férfiak esélyegyenlőségének biztosítása, romák esélyegyenlőségének általános érvényesítése

20 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM CÉLKITŰZÉSEKRE ÉPÜLŐ STRATÉGIA: 1.Munkaerő iránti kereslet növelése, munkahelyteremtés, munkanélküliek és inaktívak visszasegítése a munkaerő-piacra, egészségi állapot helyreállítása 2.Oktatási rendszer és a gazdaság közötti kapcsolatok erősítése, képzés, továbbképzés, készségek fejlesztése, egészség-megőrzést szolgáló fejlesztések 3.Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedésének segítése, területi különbségek csökkentése

21 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM AKTÍV MUNKAERŐ-PIACI POLITIKÁK PRIORITÁSOK: + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM A MUNKAERŐ PIACRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SEGÍTSÉGÉVEL OKTATÁS, KÉPZÉS TÁMOGATÁSA (LIFE-LONG LEARNING) ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG, KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

22 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM AKTÍV MUNKAERŐ PIACI POLITIKÁK TÁMOGATÁSA Munkanélküliség megelőzése, munkanélküliek munkához segítése A munkaerő piaci szervezetek megfelelő információi a munkaerő kereslet-kínálat aktuális helyzetésről Helyi igényekhez, egyéni adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó szolgáltatási rendszer kialakítása

23 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TÁRSADALMI KIREKESZTÉS ELLENI KÜZDELEM A MUNKAERŐ PIACRA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS SEGÍTSÉGÉVEL Oktatási rendszer integrációs kapacitásának megerősítés, a munkaerő piaci részvétel elősegítése Kirekesztés és szegénység elleni küzdelem: forrásokhoz, javakhoz, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, társadalmi kirekesztődés jobb megértését szolgáló tevékenységek támogatása Oktatás, képzés, reintegrációt szolgáló tevékenységekkel hátrányos helyzetűek lehetőségeinek javítása

24 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM OKTATÁS, KÉPZÉS TÁMOGATÁSA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS POLITIKÁJÁNAK RÉSZEKÉNT Oktatási rendszer átfogó fejlesztésével a munkaerő piacra történő belépéshez szükséges ismeretek, készségek biztosítása, életen át tartó tanulás megalapozása Oktatási rendszer és a gazdaság (vállalkozói szféra) közötti kapcsolatok javítása, együttműködés Információs és kommunikációs technológiák ismerete, alkalmazása

25 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG ÉS VÁLLALKOZÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE Gazdaság igényeihez alkalmazkodó képzés-kínálat kialakítása (life- long-learning) Vállalkozói készségek fejlesztése, a változó környezethez való alkalmazkodás elősegítése Munkahelyteremtő beruházásokhoz kapcsolódó képzési programok támogatása

26 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Intézményi infrastrukturális beruházások: épületek, technológiák, szolgáltatások Szociális intézmények infrastrukturális fejlesztése Egészségügyi ellátórendszer fejlesztése, felszereltség, információs és kommunikációs technológiák alkalmazása, elterjesztése

27 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM FŐ CÉLOK: Környezetterhelés csökkentése Megújuló energiaforrások felhasználása Közlekedési infrastruktúra megfelelő kiépítése Fenntartható, kiegyensúlyozott fejlődés biztosítása

28 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEK: 1.Környezetbarát fejlődés elősegítése Specifikus célok: A környezeti állapot javítása az egész ország területén A fő közlekedési folyosók elérhetőségének javítása, a lakott területek közlekedési terhelésének csökkentése KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

29 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEKRE ÉPÜLŐ STRATÉGIA: Településeken jelentkező problémák javítása, a környezeti értékek megőrzését szolgáló intézkedések (ivóvíz, hulladék-kezelés, hulladék- ártalmatlanítás) Környezetbiztonsági intézkedések (árvízvédelem, természetvédelem) Megújuló energiaforrások felhasználása az energiagazdaságban Gyorsforgalmi úthálózatok, településeket elkerülő utak kiépítése, környezetbarát közlekedés Regionális repülőterek KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

30 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

31 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK Települési környezetvédelem erősítése Ivóvíz minőségének javítása, szennyvízkezelés, korszerű szennyvíztisztítás, hulladékgazdálkodás korszerűsítése, zaj-és levegőszennyezettség mérséklését segítő beruházások Környezetbiztonság növelése Árvízvédelem: fővédvonal megerősítése, árapasztó rendszer kiépítése (Tisza mederrendezés, közös árvízvédelmi fejlesztések KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

32 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése Megújuló energiaforrás-potenciál hatékony kihasználása, a termelő- szolgáltató szféra valamint az önkormányzatok beruházásainak támogatása Természetvédelem erősítése Gazdag biodiverzitás, természeti-táji örökség megőrzése, természeti értékek védelmi színvonalának növelése

33 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Elkerülő és tehermentesítő utak építése a települési tranzitforgalom és a környezetterhelés csökkentése érdekében Minél több település bevonása a fejlesztésbe, tőkevonzó képesség növelése Gyorsforgalmi és összekötő utak fejlesztése (sugaras szerkezet oldása), regionális repülőterek fejlesztése, korszerűsítése Települések elérhetőségét biztosító úthálózat, hálós térszerkezet Regionális repülőterek (1oo-2oo km távolságban – vonzerő) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

34 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM FŐ CÉLOK: Mezőgazdasági termelékenység hatékonyságának növelése Termelők versenypiaci helyzetének javítása Mezőgazdaság multifunkcionális jellegének erősítése Táj, környezet, kulturális örökség fenntartása

35 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEK: 1.Mezőgazdasági termelés és élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása 2.Mezőgazdaság környezetbarát fejlesztése, földhasználat racionalizálása 3.Vidék felzárkóztatásának elősegítése AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

36 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEKRE ÉPÜLŐ STRATÉGIA: 1.Mezőgazdasági termelés korszerűsítése, humán feltételek javítása (K+F, szakképzett munkaerő, földhasználat) 2.Nemzeti Vidékfejlesztési Terv: agrárkörnyezet, kedvezőtlen adottságú térségek támogatása, erdősítések, termelői közösségek 3.Vidéki gazdasági potenciál fejlesztése, foglalkoztatás javítása, környezet vonzóbbá tétele, kulturális örökség AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

37 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV VERSENYKÉPES ALAPANYAG TERMELÉS MEGALAPOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN PRIORITÁSOK:+ 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS MODERNIZÁLÁSA VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE

38 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV VERSENYKÉPES ALAPANYAG-TERMELÉS MEGALAPOZÁSA A MEZŐGAZDASÁGBAN Mezőgazdasági beruházások támogatása (környezetvédelmi, higiéniai, állattartási szabályok betartása, szakmai ismeretek) Halászat korszerűsítése (tógazdaságok modernizálása, halfeldolgozás fejlesztése) Termelés humán feltételeinek javítása (fiatal gazdálkodók támogatás, gazdák továbbképzése, alternatív jövedelemszerzés) AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

39 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV AZ ÉLELMISZERFELDOLGOZÁS MODERNIZÁLÁSA Termékek minőségének javítása, élelmiszerbiztonság, élelmiszer-higiénia növelése Környezetkímélő-és védő technológiák Értékesítési csatornák, hálózatok javítása, racionalizálása Melléktermékek, hulladékok megfelelő kezelése AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

40 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV A VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE Mezőgazdasági termelést és helyi feldolgozást megalapozó infrastruktúra fejlesztése (földminőség, vízi erőforrások) Gazdálkodókat segítő alapvető szolgáltatások fejlesztése, vidéki gazdasági tevékenységek bővítése, (turizmus, kézművesség, diverzifikáció) Vidéken előállított termékek, szolgáltatások skálájának bővítése, minőségjavítás, marketing-fejlesztés Vonzó települési környezet kialakítása (falumegújítás) AGRÁR-ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

41 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM FŐ CÉLOK: A kiegyensúlyozott területi fejlődés biztosítása Területi különbségek mérséklődése Tematikus prioritások és intézkedések az ország egészére Régiókon belüli együttműködések fejlesztése

42 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEK: 1.Meghatározó nagyvárosi centrumtérségek gazdasági környezetének fejlesztése 2.A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek, a többségében hátrányos helyzetűek által lakott településrészek fejlesztése REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

43 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV CÉLKITŰZÉSEKRE ÉPÜLŐ STRATÉGIA: 1.Nagyvárosi térségek nemzetközi versenyképességének növelése, rugalmas alkalmazkodás, régiók közti különbségek mérséklése, megfelelő infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztés 2.Társadalmi feszültségek, gazdasági különbségek csökkentése, a jövedelemtermelésbe bevonható fizikai és humán erőforrások körének bővítése, foglalkoztatási potenciál növelése REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

44 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV SPECIFIKUS CÉLOK: 1.A természeti értékek és a kulturális örökség gazdasági, turisztikai célú hasznosítása 2.A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott térségek gazdasági potenciáljának erősítése 3.Vonzó települési környezet kialakítása a gazdasági tevékenységek ellátása és az életkörülmények javítása érdekében 4.Megújulásra képes helyi társadalom megteremtése REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

45 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV A REGIONÁLIS GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE PRIORITÁSOK: A célkitűzések megvalósulása a prioritásokon keresztül + 1 prioritás: „Szakértői segítségnyújtás” REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TÉRSÉGI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE A TÁRSADALOM MEGÚJULÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA

46 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV A REGIONÁLIS GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSE Helyi erőforrások, természeti és kulturális örökség értékeinek hasznosítása Turisztikai vonzerő nemzetközileg is versenyképes szintre emelése Szolgáltatási szektor bővítése, minőségi javulás elősegítése Piaci igényekhez igazodó, rugalmas oktatási-képzési rendszer REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

47 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV TÉRSÉGI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE Térségi közlekedési utak fejlesztése, térségen belüli elérhetőség, kapcsolatok javítása Közösségi szolgáltatások (közművek) megefelő színvonala, biztosítása, mindenki számára elérhetősége Régiónként eltérő adottságok figyelembe vétele, építészeti és természeti örökségek megóvása REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

48 Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV A TÁRSADALOM MEGÚJULÓ KÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Humán feltételrendszer megújítása (helyi adminisztráció és fejlesztéspolitika) Piaci igényekhez igazodó képzési lehetőségek, képzési kínálat fejlesztése Foglalkoztatási programok az inaktív lakosság bevonására, jövedelemszerzési esélyek növelése Civil szervek szerepének növekedése REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM


Letölteni ppt "Regionális üzleti trendek A projekt az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. 2004. január 27. Regionális üzleti trendek 9. óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések