Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25

2 1.A gazdasági pénzügyi válság 2008.év végén begyűrüző gazdasági-pénz- ügyi válság > kiszámithatatlanná változtatta a gazdasági környezetet. Tovább folytatódott az ország eladósodása 2008:13,5ezer Md Ft állami költségvetési ki- adásból államadósság kamata:1111Md A legnagyobb vesztesek: a közszféra mun- kavállalaói és a nyugdijasok

3 2.A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma Év Jelentkező

4 3.Az engedélyezett hallgatói létszám Államilag finanszirozott hallgatói keret- szám: fő A keretszámból felsőfokú sz: fő Alapképzésre felvehető: fő Egységes, osztatlan képzésre: fő Mesterképzésre: fő Doktoranduszkép: fő Hitéleti képzésre: 800 fő

5 4.Az intézményrendszer jellemzői Intézm Oktató Hallg okt.jutó hallg. 14,3 17,6 17,7 18,3 19,1

6 5. A felsőoktatás fenntartói helyzete 2008/2009 nappali tagozat Int.sz. Hallgató Oktató Költségv.int Egyházi Magán Összesen:

7

8 6. A felsőoktatás jelenlegi helyzete A felsőoktatás szakmailag felkészült a többciklusú rendszerre való átállásra ben végzett az első BSc-évfolyam. 2007/2008-ben elindult a mesterképzés, a bekerülési feltételeket az intézmények állapitják meg. Jelen időben:marad a 480 pontos rend- szer,de a bekerülési ponthatár nő Vonalhúzás:2009 július 25-én

9 7. A felsőoktatási törvény módositási ja- vaslata /Felsőokt.kerekasztal: / A „Magyar Bálint” törvénymódositások lényege: -külföldi felsőoktatási intézmények Mo-ra te- lepitése, megmenteni a CEU-t és az Andrássy -korlátozni a hallgatói jogosultságokat -kutatás, fejlesztés területén vállalkozási lehe- tőségek /A privatizációt egyelőre sikerült ki- védeni/ -beleavatkozás az intézmények belügyeibe -előirható az emelt szintű érettségi /vita!!!/

10 1.Ágazati Kollektiv Szerződés kötése: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör- vény módositása lehetőséget biztosit Ágaza- ti Kollektiv Szerződések megkötésére őszén: Munkabizottság /OKM, Rektori Konferencia, Szakszervezetek képviselői ter- vezet kidolgozása, megvitatása Országos Vá- lasztmányon, majd a Felsőoktatási Érdek- egyeztető Tanács elfogadja 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 1

11 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 2 2.Tiltakozás a további pénzkivonások ellen: Az eddigi pénzelvonások már a meglévő tartalékok teljes „felélését” jelentik. Amennyiben további pénzelvonásokra kerül sor a minőségi oktatás veszélybe kerül.

12 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 3 3.Az Országos Közszolgálati Érdek- egyeztető Tanács állásfoglalása: 2009.évben a közszférában nem kerülhet sor elbocsátásokra. A felsőoktatásban ez kiemelten indokolt: -egyrészt az egy oktatóra jutó hallgatói létszám, -másrészt a megnövekedett jelentkezési arányszám miatt is

13 9.Az FDSZ és az állami vezetés kapcsolata 8.1.Országos Közszolgálati É.T./OKÉT/ -Bérmegállapodások: a 2009-ra kötött Megállapodás módosulása a gazdasági válság miatt: kérdés meddig kompenzál- jon a júl.1-től életbe lépő új adótörvény -A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módositása. Vita a bértábla be- sorolásokba beszámitható szolgálati idő miatt, valamint a tábla bővités miatt. A táb- labővitést a pénzhiány akadályozza.

14 9.Az FDSZ és az állami vezetés kapcsolata 8.2.Az intézményi vezetés és az intéz- ményi FDSZ alapszervezetek kapcsolata. -Az intézményi integrációk következtében több nagy intézményünkben több szak- szervezet /AOKDSZ, OSZSZ/ működik. Az együttműködés nem surlódásmentes. -A Felsőoktatási Törvény eredményekép- pen: a Szenátusban szavazati jogú tagság, és a Gazdasági Tanácsokban állandó meghivotti tagság.

15 10. A Tagozatok munkája 1.Alkalmazotti tagozat: Szedlay Péter 2.Gyak.Intézményi Tagozat:Dudics Pál 3.Ifjúsági tagozat: Horváth László 4.Könyvtári Tagozat: Fürstner Krisztina 5.Nyelvoktatói Tagozat: Juhász Zsuzsa 6.Nyugdijas Tagozat: Balogh Tiborné Áprilisban tagozati üléseket rendeztünk Alkalmazotti-könyvtári tagozat együtt Nyugdijas tagozat:Debrecenben Tagozatvezetők beszámolnak

16 2008:Együttműködési Megállapodás a Pedagógusok Szakszervezetével. 2009:Együttműködési Megállapodás a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve- tével /PDSZ/ Cél: együttes akcióprogramok kidolgozá- sa a közoktatásban és a felsőoktatásban a minőségi képzés megvalósitásáért. 2009/2010 tanévben: Konferencia pályázati forrásból az OKM, a Rektori Konferenciával 11.Együttműködésünk a Pedagógus szakszervezetekkel

17 12. Munkánk az Értelmiségi Szakszervzeti Tömörülésben /ÉSZT/ 1 Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülési tagságunk szavazati jogot biztosit: -az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, -az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető tanácsban, -Országos Felnőttképzési Tanácsban, -Felnőttképzési Akkreditációs Testületben, -Országos Szakképzési Tanácsban, -Gazdasági és Szociális Tanácsban.

18 12. Munkánk az ÉSZT-ben 2. Részvétel a különböző pályázatokon: -Részvétel a Magyar Nemzeti Üdülési Ala- pitvány – pályázatán -Részvétel az OÉT- pályázatán Koordináció a felsőoktatásban működő többi szakszervezettel /OSZSZ,AOKDSZ/ -Együttműködés az intézményi Szenátusok- ban és a Gazdasági Tanácsokban -Együttműködés a Felsőoktatási Érdek- egyeztető Tanácsban és az Intézményi ÉT-ben

19 A gazdasági világválság: új kihivások a fel- sőoktatásban is. Cél: „többlábon-állás” megvalósitása M.o.:iskolarendszerben összesen 2 millióan felsőoktatásban 400 e. felnőttképz. 800 e.fő Negatív tendencia: -a fiatal korosztály létszámának csökkenése, -a képzettség nélküli iskolaelhagyók száma, -a képzési struktúra nem felel meg a munka- erőpiaci igényeknek. 13. Felnőttképzés 1

20 14.Felnőttképzés 2 Cél: felsőoktatási intézmények nagyobb szerepvállalása a felnőttképzésben Lehetőség a csökkenő hallgatólétszám mel- lett az oktatói-alkalmazotti kör foglalkoztatá- sára, A hátrányos helyzetű munkavállalók elhe- lyezkedési esélyeinek javitása, Az intézményi bevételek javitása, a többlet- bevételek szociális célra történő felhaszná- lása.

21 Alapvető célkitűzéseink –a gazdasági vál- ság ellenére- sem változtak: -a tagságunk munkahelyének védelme, -a tagságunk élet- és munkakörülményeinek javitása, -a felsőoktatás anyagi helyzetének javitása, az állami finanszirozás kiszámithatóvá tétele -a közalkalmazotti munkakör biztositása a tel- jes körben, A taglétszámunk megtartása,ill. növelése 15.Hogyan tovább FDSZ ? /gondolatok/

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések