Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25

2 1.A gazdasági pénzügyi válság 2008.év végén begyűrüző gazdasági-pénz- ügyi válság > kiszámithatatlanná változtatta a gazdasági környezetet. Tovább folytatódott az ország eladósodása 2008:13,5ezer Md Ft állami költségvetési ki- adásból államadósság kamata:1111Md A legnagyobb vesztesek: a közszféra mun- kavállalaói és a nyugdijasok

3 2.A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma Év Jelentkező 2002 165.000 2003 160.000 2004 167.000 2005 150.000 2006 132.000 2007 108.000 2008 97.000 2009 127.000

4 3.Az engedélyezett hallgatói létszám Államilag finanszirozott hallgatói keret- szám: 56.000 fő A keretszámból felsőfokú sz: 12.500 fő Alapképzésre felvehető: 39.650 fő Egységes, osztatlan képzésre: 3.850 fő Mesterképzésre: 19.600 fő Doktoranduszkép: 1.000 fő Hitéleti képzésre: 800 fő

5 4.Az intézményrendszer jellemzői 2005 2006 2007 2008 2009 Intézm. 64 68 69 71 73 Oktató 22873 23288 23787 23188 22076 Hallg. 327.289 409.075 421.520 424.161 416.348 1okt.jutó hallg. 14,3 17,6 17,7 18,3 19,1

6 5. A felsőoktatás fenntartói helyzete 2008/2009 nappali tagozat Int.sz. Hallgató Oktató Költségv.int. 31 323.244 18.426 Egyházi 27 22.715 2.112 Magán 15 29.860 1.538 Összesen: 73 375.819 22.076

7

8 6. A felsőoktatás jelenlegi helyzete A felsőoktatás szakmailag felkészült a többciklusú rendszerre való átállásra. 2007-ben végzett az első BSc-évfolyam. 2007/2008-ben elindult a mesterképzés, a bekerülési feltételeket az intézmények állapitják meg. Jelen időben:marad a 480 pontos rend- szer,de a bekerülési ponthatár nő Vonalhúzás:2009 július 25-én

9 7. A felsőoktatási törvény módositási ja- vaslata /Felsőokt.kerekasztal:2009.05.26/ A „Magyar Bálint” törvénymódositások lényege: -külföldi felsőoktatási intézmények Mo-ra te- lepitése, megmenteni a CEU-t és az Andrássy -korlátozni a hallgatói jogosultságokat -kutatás, fejlesztés területén vállalkozási lehe- tőségek /A privatizációt egyelőre sikerült ki- védeni/ -beleavatkozás az intézmények belügyeibe -előirható az emelt szintű érettségi /vita!!!/

10 1.Ágazati Kollektiv Szerződés kötése: A Közalkalmazottak jogállásáról szóló tör- vény módositása lehetőséget biztosit Ágaza- ti Kollektiv Szerződések megkötésére. 2009 őszén: Munkabizottság /OKM, Rektori Konferencia, Szakszervezetek képviselői ter- vezet kidolgozása, megvitatása Országos Vá- lasztmányon, majd a Felsőoktatási Érdek- egyeztető Tanács elfogadja 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 1

11 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 2 2.Tiltakozás a további pénzkivonások ellen: Az eddigi pénzelvonások már a meglévő tartalékok teljes „felélését” jelentik. Amennyiben további pénzelvonásokra kerül sor a minőségi oktatás veszélybe kerül.

12 8.Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács 3 3.Az Országos Közszolgálati Érdek- egyeztető Tanács állásfoglalása: 2009.évben a közszférában nem kerülhet sor elbocsátásokra. A felsőoktatásban ez kiemelten indokolt: -egyrészt az egy oktatóra jutó hallgatói létszám, -másrészt a megnövekedett jelentkezési arányszám miatt is

13 9.Az FDSZ és az állami vezetés kapcsolata 8.1.Országos Közszolgálati É.T./OKÉT/ -Bérmegállapodások: a 2009-ra kötött Megállapodás módosulása a gazdasági válság miatt: kérdés meddig kompenzál- jon a júl.1-től életbe lépő új adótörvény -A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módositása. Vita a bértábla be- sorolásokba beszámitható szolgálati idő miatt, valamint a tábla bővités miatt. A táb- labővitést a pénzhiány akadályozza.

14 9.Az FDSZ és az állami vezetés kapcsolata 8.2.Az intézményi vezetés és az intéz- ményi FDSZ alapszervezetek kapcsolata. -Az intézményi integrációk következtében több nagy intézményünkben több szak- szervezet /AOKDSZ, OSZSZ/ működik. Az együttműködés nem surlódásmentes. -A Felsőoktatási Törvény eredményekép- pen: a Szenátusban szavazati jogú tagság, és a Gazdasági Tanácsokban állandó meghivotti tagság.

15 10. A Tagozatok munkája 1.Alkalmazotti tagozat: Szedlay Péter 2.Gyak.Intézményi Tagozat:Dudics Pál 3.Ifjúsági tagozat: Horváth László 4.Könyvtári Tagozat: Fürstner Krisztina 5.Nyelvoktatói Tagozat: Juhász Zsuzsa 6.Nyugdijas Tagozat: Balogh Tiborné Áprilisban tagozati üléseket rendeztünk Alkalmazotti-könyvtári tagozat együtt Nyugdijas tagozat:Debrecenben Tagozatvezetők beszámolnak

16 2008:Együttműködési Megállapodás a Pedagógusok Szakszervezetével. 2009:Együttműködési Megállapodás a Pedagógusok Demokratikus Szakszerve- tével /PDSZ/ Cél: együttes akcióprogramok kidolgozá- sa a közoktatásban és a felsőoktatásban a minőségi képzés megvalósitásáért. 2009/2010 tanévben: Konferencia pályázati forrásból az OKM, a Rektori Konferenciával 11.Együttműködésünk a Pedagógus szakszervezetekkel

17 12. Munkánk az Értelmiségi Szakszervzeti Tömörülésben /ÉSZT/ 1 Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülési tagságunk szavazati jogot biztosit: -az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, -az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető tanácsban, -Országos Felnőttképzési Tanácsban, -Felnőttképzési Akkreditációs Testületben, -Országos Szakképzési Tanácsban, -Gazdasági és Szociális Tanácsban.

18 12. Munkánk az ÉSZT-ben 2. Részvétel a különböző pályázatokon: -Részvétel a Magyar Nemzeti Üdülési Ala- pitvány – pályázatán -Részvétel az OÉT- pályázatán Koordináció a felsőoktatásban működő többi szakszervezettel /OSZSZ,AOKDSZ/ -Együttműködés az intézményi Szenátusok- ban és a Gazdasági Tanácsokban -Együttműködés a Felsőoktatási Érdek- egyeztető Tanácsban és az Intézményi ÉT-ben

19 A gazdasági világválság: új kihivások a fel- sőoktatásban is. Cél: „többlábon-állás” megvalósitása M.o.:iskolarendszerben összesen 2 millióan felsőoktatásban 400 e. felnőttképz. 800 e.fő Negatív tendencia: -a fiatal korosztály létszámának csökkenése, -a képzettség nélküli iskolaelhagyók száma, -a képzési struktúra nem felel meg a munka- erőpiaci igényeknek. 13. Felnőttképzés 1

20 14.Felnőttképzés 2 Cél: felsőoktatási intézmények nagyobb szerepvállalása a felnőttképzésben Lehetőség a csökkenő hallgatólétszám mel- lett az oktatói-alkalmazotti kör foglalkoztatá- sára, A hátrányos helyzetű munkavállalók elhe- lyezkedési esélyeinek javitása, Az intézményi bevételek javitása, a többlet- bevételek szociális célra történő felhaszná- lása.

21 Alapvető célkitűzéseink –a gazdasági vál- ság ellenére- sem változtak: -a tagságunk munkahelyének védelme, -a tagságunk élet- és munkakörülményeinek javitása, -a felsőoktatás anyagi helyzetének javitása, az állami finanszirozás kiszámithatóvá tétele -a közalkalmazotti munkakör biztositása a tel- jes körben, A taglétszámunk megtartása,ill. növelése 15.Hogyan tovább FDSZ ? /gondolatok/

22 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete XXII. KÜLDÖTTGYŰLÉS 2009 JÚNIUS 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések