Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bányászat iparági környezete Horváth Zoltán Főosztályvezető, Energiagazdálkodási Főosztály Budapest, 2015. március 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bányászat iparági környezete Horváth Zoltán Főosztályvezető, Energiagazdálkodási Főosztály Budapest, 2015. március 19."— Előadás másolata:

1 A bányászat iparági környezete Horváth Zoltán Főosztályvezető, Energiagazdálkodási Főosztály Budapest, 2015. március 19.

2 2 Tartalom 1.Energiaügyért Felelős Államtitkárság feladatai 2.Nyersanyagbányászat Magyarországon 3.Nemzetközi nyersanyagár alakulás 4.A bányászat költségvetési kapcsolata 5.A bányászat gazdaságossága 6.Nem konvencionális szénhidrogének 7.Koncesszió

3 3 Energiaügyért Felelős Államtitkárság feladatai Miniszter Fejlesztés- és klímapolitikáért valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Energiaügyért felelős államtitkár Energiaszabályozási Főosztály Energetikáért felelős helyettes államtitkár Stratégia és Energiapolitikai Főosztály Az Államtitkárság gondoskodik: a fenntartható energiagazdálkodás stratégiai feltételeinek megteremtéséről, a fenntartható energiaellátásról, az energiaellátás biztonságáról, az ásványvagyon nemzetgazdasági érdekeket szolgáló hasznosításával, a fenntartható energiaellátással és az energia-ellátásbiztonsággal, a behozott kőolaj es kőolajtermékek biztonsági készletezésével, az atomenergia békés célú alkalmazásával kapcsolatos állami feladatok ellátásáról. Atomenergetikai Főosztály Országos Atomenergia Hivatal tevékenységének szakmai felügyelete Nukleáris Energia Kormánybizottság titkársági feladatai Magyar Bányászati és Földtani Hivatal tevékenységének irányítása Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenységének irányítása Energiagazdálkodási Főosztály

4 4 A magyar széntermelés a 60-as évek közepére érte el csúcsát 30 millió tonna feletti éves kitermeléssel A feketeszénből a 70-es évektől kezdve egyre kevesebbet termeltünk, a 2000-res évek közepétől kezdve megszűnt a hazai termelése A barnaszén évtizedekig a legnagyobb mennyiségben bányászott szén volt, de a korábbi 20 millió tonna feletti rekordkitermelés napjainkra 1 millió tonna alá csökkent A lignit kitermelése az elmúlt évtizedekben emelkedő tendenciát mutat, ebből közel 9 millió tonnát termelünk napjainkban külfejtéses bányászattal

5 5 A bauxitbányászat Magyarországon a 70-es évek közepétől a 80-as évek végéig élte virágkorát, ekkor jellemző volt a 3 millió tonnás éves kitermelés Az uránérc bányászatot a 60-as, 70-es és a 80-as években kb. 500 ezer tonnás kitermelés jellemezte A rendszerváltáskor hanyatlásnak indult a bányászat, mára gyakorlatilag megszűnt a bauxit és az uránérc bányászata

6 6 A szénhidrogének hazai kitermelése a 70-es évek végére és a 80-as években érte el csúcspontját, ekkor földgázból 6-7 millió tonna, míg kőolajból 2 millió tonna körüli termelés volt a jellemző A 90-es évek közepétől a szénhidrogének termelése meredeken zuhant A tendencia az elmúlt években is folytatódott

7 7 A nyersanyagárak 90-es évekbeli stabilitását 2005 táján gyors áremelkedés követte A 2008-as válságot követő gyors korrekció ideiglenesnek bizonyult A réz ára 2011-es csúcsa után fokozatosan, míg a kőolaj ára 2014-ben drasztikusan esni kezdett Nemzetközi nyersanyagár alakulás

8 8 A nemzetközi világválság után a nemzetközi szénárak ollója kinyílt, és elkülönültek a kontinensek árai. Az amerikai szén alacsony ára a palagáz forradalomnak tudható be. 2011-óta különböző mértékű, de folyamatos az árcsökkenés

9 9 BEVÉTELEK A bányajáradék bevételének 96,5%-a a szénhidrogén kitermeléséből származik. Mrd Ft A koncessziós eljárásokból 2014 óta származik bevétel.

10 10 MFt KIADÁSOK A finanszírozás forrása a központi költségvetés. A támogatás forrása a szénipari szerkezetátalakítási díj (2014- ig 0,17 Ft/kWh, jelenleg 0,21 Ft/kWh). A tervezett támogatás maximuma 42,3 milliárd Ft. Recsk I. környezetvédelmi kárelhárítási programjának keretösszege 17 Mrd Ft tény terv MFt Bányakárelhárítás

11 11 TOVÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI IGÉNYEK Kötelezettek: Pannon Hőerőmű Zrt., társfinanszírozó a Magyar Állam a Bányavagyon- hasznosító NKft-n (BVH NKft.) keresztül. Karolina külfejtés rekultivációja BVH NKft. finanszírozási kötelezettsége Mrd Ft Meddő CH kutak kezelése Jogszabályi kötelezés: 2027-ig évente a kötelezettségek 1/13-ának tájrendezése. Kötelezettek: BVH NKft. és MOL Nyrt. BVH NKft. tájrendezési kötelezettsége Mrd Ft A BVH NKft. éves finanszírozása max. 0,5 Mrd Ft-ot tartalmaz. További évi több mint 1,0 Mrd Ft költségnek nincs jelenleg fedezete.

12 12 A bányászat gazdaságossága Földtani adottságok Gazdasági, piaci folyamatok, áralakulás Műszaki és bányászati technológiák Szabályozási környezet, társadalmi felelősségvállalás Reálisan kitermelhető vagyon Méret- hatékonyság Korszerű, környezetbarát technológiák Piaci elhelyezhetőség Hosszú távú nyersanyag áralakulás Versenyképesség Fenntarthatóság Megvalósíthatóság

13 Energetikai szenek önköltségeinek - és azok összetevőinek - alakulása 2009-2012 között 60 USD/t (Márkush.)

14 14 Nem konvencionális szénhidrogén (földtani vagyon) Forrás: MBFH Az elmúlt félév kőolaj ár alakulása negatív hatást gyakorolt a nem konvencionális kitermelésre Az Európai Unió nagyságrendekkel lemaradt az USA palagáz és palaolaj termelése mögött Nagy-Britannia, Lengyelország támogató, korlátozott sikerekkel A hazai nem konvencionális kitermelés a teljes szénhidrogén kitermelésnek csupán 0,8%-át adja (kőolaj: 0,0003%, földgáz 0,1%)

15 15 Koncesszió

16 16 A koncessziós eljárás folyamata Beadási határidő Pályázati felhívás Koncessziós szerződések megkötése A pályázatok értékelése Adatszolgáltatás (data room, Q&A) Min.90 nap Koncessziós társaság létrehozása Max. 90 nap 60 + 60 nap Szerződéses tárgyalások Max. 90 nap Terület kijelölés Vizsgálatok lezárása Pályázati felhívás ~ 4 - 6 hónap~ 2 hónap Eredmény hirdetés Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok Tender dokumentumok előkészítése

17 Bányászati koncesszió – első és második kör 17 Tenderen győztes társaságok: Vermilion Exploration B.V. (Battonya-Pusztaföldvár dél, Ebes), MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Szegedi-medence nyugat, Okány kelet), CEGE Közép- európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. (Jászberény), O&GD Central Kft. (Nádudvar, Újléta), HHE GROUP Kft. (Nagylengyel), EU-FIRE EGS Hungary Kft. (Battonya)

18 18 Elsőkörös bányászati koncesszió (2013) 35 év Geotermikus területek* ( km 2 ) Koncessziós díj legkisebb nettó összege (Ft) Bányajáradék mértéke (%) PályázókNyertes pályázó Nyertes pályázó vállalt nettó koncessziós díja (Ft) 1. Jászberény (395) 38.500.000 J + 3% CEGE Közép-Európai Geotermikus Energia Termelő Zrt. 50.000.000 JÁSZ-PLASZTIK Kft. 2. Ferencszállás (100) 49.000.000 --- 3. Kecskemét (525) 50.000.000 --- 20 év Szénhidrogén területek (km 2 ) Koncessziós díj legkisebb nettó összege (Ft) PályázókNyertes pályázó Nyertes pályázó vállalt nettó díja (Ft) 1. Battonya-Pusztaföldvár É (390) 297.000.000 J + 6,9% MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 305.000.000 ** VERMILION EXPLORATION B.V. 2. Battonya-Pusztaföldvár D ( 470) 293.000.000 J + 6,8%VERMILION EXPLORATION B.V. 310.580.000 3. Szegedi-medence DK (280) 413.000.000 J + 10%-- - 4- Szegedi-medence NY (350) 300.000.000 J + 7%MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 1.505.000.000 *: Geotermikus területekre koncessziós pályázatra csak a 2500m alatti fúrás esetén van szükség. **:Battonya-Pusztaföldvár Észak területen a MOL került nyertesként kihirdetésre, de elállt a szerződéskötéstől, így a koncessziós pályázat nem volt eredményes. Szénhidrogén területen kettő, a geotermiában egy pályázat bizonyult érvényesnek és eredményesnek. Minden ajánlat növelt koncessziós díjat tartalmazott. A mindenkori bányajáradék felett került egy fizetendő többlet bányajáradék kulcs meghatározásra.

19 19 Okány-Nyugat kivételével minden területre érkezett ajánlat, növekvő befektetői diverzifikáció A szerződés minden nyertesnek minősített pályázóval megkötésre került A 3. körös kiírások elkészültek, előreláthatólag 2015. április végén, május elején jelennek meg az Európai Unió hivatalos honlapján (http://europa.eu/index_hu.htm)http://europa.eu/index_hu.htm A kiírások a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium), valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (www.mbfh.hu) oldalain is megtekinthetőkwww.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszteriumwww.mbfh.hu 35 év Geotermikus területek* ( km 2 ) Koncessziós díj legkisebb összege (Ft) Legkisebb bányajáradék Nyertes pályázó 1. Battonya-Pusztaföldvár (360) 27.500.000 2 %EU-FIRE EGS Hungary Kft. 20 év Szénhidrogén területek (km 2 ) Koncessziós díj Legkisebb nettó összege (Ft) Legkisebb bányajáradék 1.Ebes (830) 231.000.00019 %Vermilion Exploration B.V. 2.Nádudvar (805) 204.000.00019 %O&GD Central Kft. 3.Nagylengyel-Nyugat (910) 192.000.00019 %HHE GROUP Kft. 4.Okány-Kelet (400) 288.000.00019 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 5.Okány-Nyugat (485) 393.000.00019 % 6.Újléta (880) 300.000.00019 %O&GD Central Kft. Második körös bányászati koncesszió (2014)

20 Fő pályázati feltételek Jogi feltételek:  A jelentkező hazai vagy külföldi természetes személy vagy átlátható szervezet lehet.  A koncesszió időtartama CH esetében legfeljebb 20 év, míg geotermia és szén tekintetében 35 év lehet, mely egyszer meghosszabbítható  A koncessziós szerződés nem mentesít a hatósági engedély megszerzése alól A szénhidrogén területek pénzügyi feltételei: Minimális koncessziós díjÁtlagosan 300 millió forint + áfa Minimális bányajáradék19% Pályázati biztosíték50 millió forint + áfa Részvételi díj10 millió forint + áfa A részletes pályázati dokumentáció ára 100.000 forint + áfa 20 A szén és geotermikus projektek kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett kerülnek kiírásra

21 21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

22 22 Okány-Nyugat kivételével minden területre érkezett ajánlat, növekvő befektetői diverzifikáció A szerződés minden nyertesnek minősített pályázóval megkötésre került A 3. körös kiírások elkészültek, előreláthatólag 2015. április végén, május elején jelennek meg az Európai Unió hivatalos honlapján (http://europa.eu/index_hu.htm)http://europa.eu/index_hu.htm A kiírások a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium), valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (www.mbfh.hu) oldalain is megtekinthetőkwww.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszteriumwww.mbfh.hu 35 év Geotermikus területek* (km 2 ) Koncessziós díj legkisebb összege (Ft) Legkisebb bányajáradék Nyertes pályázó Nyertes pályázó által vállal bányajáradék Nyertes pályázó által vállalt koncessziós díj (nettó) 1.Battonya (360) 27.500.000 2 %EU-FIRE EGS Hungary Kft.2,1%32.000.000 20 év Szénhidrogén területek (km2) Koncessziós díj Legkisebb nettó összege (Ft) Legkisebb bányajáradék 1.Ebes (830) 231.000.00019 %Vermilion Exploration B.V.20,1%237.930.000 2.Nádudvar (805) 204.000.00019 %O&GD Central Kft.22%376.650.000 3.Nagylengyel-Nyugat (910) 192.000.00019 %HHE GROUP Kft.19%192.000.000 4.Okány-Kelet (400) 288.000.00019 % MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 21%305.000.000 5.Okány-Nyugat (485) 393.000.00019 % 6.Újléta (880) 300.000.00019 %O&GD Central Kft.20,1%498.150.000 Második körös bányászati koncesszió (2014)


Letölteni ppt "A bányászat iparági környezete Horváth Zoltán Főosztályvezető, Energiagazdálkodási Főosztály Budapest, 2015. március 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések