Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Weblap: HTML nyelvű fájl. Web böngésző (HTTP kliens): weblapok értelmezése és megjelenítése, szükség esetén segédprogramok (plugin) segítségével. Web szerver.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Weblap: HTML nyelvű fájl. Web böngésző (HTTP kliens): weblapok értelmezése és megjelenítése, szükség esetén segédprogramok (plugin) segítségével. Web szerver."— Előadás másolata:

1 Weblap: HTML nyelvű fájl. Web böngésző (HTTP kliens): weblapok értelmezése és megjelenítése, szükség esetén segédprogramok (plugin) segítségével. Web szerver (HTTP szerver): webcímeket (URL-eket) fogad, és visszaadja a megfelelő weblapokat. Statikus weblap: HTML nyelvű dokumentum. Dinamikus weblap: program által generált HTML fájl. Az Apache+PHP+MySQL rendszer

2 LAMP LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP (vagy Perl vagy Python): népszerű, nyílt forráskódú szoftvercsomag, amelyet széles körben használnak dinamikus weblapok készítésére. Az egyes komponensek: Apache: web szerver program. Letölthető: www.apache.org PHP: interpretált nyelv, dinamikus weblapok készítéséhez általánosan használják. Letölthető: www.php.net MySQL: adatbázis szerver. Letölthető: www.mysql.com XAMPP telepítő csomag (Apache+PHP+MySQL egyben) http://www.apachefriends.org/en/xampp.html http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

3 A fejlesztési technológia lényege A statikus, HTML nyelvű weblapok forrásszövegébe PHP programrészeket illesztünk. Az Apache-ba integrált PHP- értelmező ezeket végrehajtja, melynek eredményeként egy módosított HTML-kód generálódik, és az Apache ezt a weblapot küldi ki a kliens felé. A PHP program függvényhívásokon keresztül éri el a MySQL szervert, és az adatbázisból lekért adatokkal építheti fel a dinamikus weblapot.

4 Az Apache webszerver Telepítés után a gépünk web-szerverként használható. A saját gépre "localhost" domain névvel vagy az 127.0.0.1 IP-címmel hivatkozhatunk. Az Apache működésének ellenőrzése: a böngészőbe írjuk be a http://localhost URL-t, akkor az Apache bejelentkezik. A web-szerver dokumentumainak gyökérkönyvtára a htdocs, amely az Apache telepítési könyvtárából nyílik. Ha ide helyezünk egy xxx.php fájlt, akkor futtatása a böngészőben http://localhost/xxx.php URL segítségével történik.

5 MySQL Lásd az Adatbázisok tárgy tananyagában

6 A HTML nyelv HTML (HyperText Markup Language): Az interneten a World Wide Web információs lapok leírására használt nyelv. „Karakteresen formázott” szövegfájlok leírására alkalmas. Fájlnév kiterjesztés:.htm vagy.html Alapvető szintaxis: Szóköz csak elválasztásra szolgál (egy szóköz egyenértékű akárhány szóközzel) Enter hatástalan (csak a forrásszöveg tagolására szolgál) A böngésző automatikusan tördeli sorokra a szöveget az aktuális ablakméret szerint.

7 Tag (= címke) fogalma Kezdőcímke: Zárócímke: A címkenévben kis- és nagybetű használata egyenértékű. A hibás címkéket figyelmen kívül hagyja a böngésző.

8 HTML fájl felépítési sémája lapcím...... TITLE rész: a böngészőablak fejlécében jelenik meg. (Megadása nem kötelező.) BODY rész: a böngészőablakban jelenik meg.

9 Karakterek formázása - 1 Betűstílusok megadása (hatásuk a megfelelő zárócímkéig terjed): bold (félkövér); italic (dőlt); underlined (aláhúzott); teletype, azaz fix szélességű betűtípus. Példa: Forrásszöveg: Első, második, harmadik Megjelenítés: Első, második, harmadik

10 Karakterek formázása - 2 Betűméret megadása:, ahol i értéke 1-től 7-ig változhat. Betűk színe:, ahol „rrggbb” hexadecimális RGB színkód: rr = piros, gg = zöld és bb = kék komponensét kell megadni. Egy komponens intenzitása 0 és 255 között (hexadecimálisan 00-tól FF- ig) változhat. Példa: piros színt jelent.

11 Bekezdések formázása - 1 Bekezdés (paragrafus) kezdete:, hatására a szöveg új sorban folytatódik. Nincs zárócímke, hatása a következő címkéig terjed. Igazítás megadása: igazítás balra; igazítás jobbra; igazítás középre. Kényszerített sorváltás:. A szöveg új sorban folytatódik, de ez nem jelent új bekezdést. Cím (heading) megadása:, ahol i értéke 1, 2,..., 6 lehet. -hez tartozik a legnagyobb betűméret. A cím végét zárócímke jelzi.

12 Bekezdések formázása - 2 Felsorolások: unordered list (rendezetlen lista) ordered list (sorszámozott lista) list item (listaelem). A felsorolás egyes pontjai elé kerülő szimbólumok alakját egy TYPE paraméter segítségével adhatjuk meg. ( DISC = teli kör, CIRCLE = üres kör, SQUARE = négyzet) Példa: Első tétel Második tétel Harmadik tétel Megjelenítés: Első tétel Második tétel Harmadik tétel

13 Hivatkozások (linkek) megadása szöveg A „szöveg” aláhúzva jelenik meg a weblapon, ez alkotja a hivatkozást, a „cím” pedig a kapcsolódó hely vagy weblap azonosítója. Típusai: cím = URL, azaz a világhálón egy másik weblap címe; cím = path, azaz a saját gépen egy másik fájl elérési útvonala; cím = #név, ahol név az adott fájl egy másik pontját azonosítja. A hivatkozott részt szöveg módon kell jelölni.

14 Ékezetes betűk - 1 Ha az ékezetes betűk nem jól jelennek meg: & alapbetű ékezet ; Az egyes ékezettípusok megadása: acute = vessző, uml = két pont, tilde = hullámvonal (kettősvessző helyett), circ = kalap (kettősvessző helyett). Példák:Á = ÁMegjelenítés: í = í ö = ö ő = õ ű = û

15 Ékezetes betűk - 2 ASCII kód alapján karakterek bevitele: & # kód ; Példák: Á = Á © = © összekötő szóköz =

16 Weblap minta Demo weblap Mintalap a HTML nyelvhez Ebben a bekezdésben bemutatjuk a különféle betűstílusokat: dőlt, vastag, és fix szélességű betűk.

17 Ez egy felsorolás: Első tétel Második tétel Harmadik tétel Ebben a szövegben az ékezetes karakterek biztosan jól fognak megjelenni! Végül linkek különböző webhelyekre: Ugrás a demo lap elejére, vagy az aktuális könyvtár demo2.htm nevű fájljára, vagy egy igazi weblap ra

18

19 Táblázat készítése táblázat kezdete táblázat sorának kezdete (table row) táblázat bejegyzés kezdete (table data)

20 Példa táblázatra Sorszám Megnevezés 1. Első sor 2. Második sor

21 Táblázat megjelenése a képernyőn

22 A PHP nyelv Interpretált nyelv. Szintaxis: a C nyelvhez hasonló, fontosabb eltérések: Változók: $név, kis- és nagybetű különbözőnek számít. Változót deklarálni nem kell, típusát az első értékadás határozza meg. Újabb értékadás a típust megváltoztathatja, például $x=4; $x="alma"; Alaptípusok: egész, logikai, string, lebegőpontos szám. Változó állapota: isset(változó) értéke igaz, ha a változó definiált, egyébként hamis.

23 Szövegkonstans: 'szöveg' vagy "szöveg". "szöveg" esetén a szövegben szereplő PHP változók kiértékelése megtörténik, 'szöveg' esetén nem! A szövegkonstans több sorra tördelhető. String megjelenítése: print string; vagy echo string; Stringek konkatenációja „pont” karakterrel történik, például ’alma’.’fa’ Logikai műveletek: and, or, xor, ! (negáció), de használható && (és), || (vagy) is. Logikai konstansok: true, false. Tömbök használata: például $x=(10,20,30), ekkor $x[1] értéke 20. Egysoros kommentár: # vagy // Többsoros kommentár: /*... */

24 HTML-be ágyazott PHP A PHP nyelv kétféleképpen használható: Önálló programnyelvként (ezzel nem foglalkozunk). Az Apache szerver kiegészítő moduljaként. Jelemzők: A PHP programot a HTML forrásszövegébe írjuk. A fájlnév kiterjesztése.php Az Apache a PHP modul segítségével végrehajtja a PHP kódot, annak eredményeként generált weblapot küldi el a klienshez, és a böngésző ezt jeleníti meg. A PHP kód (vagy ) karakterpárok között szerepel.

25 Példa PHP kódra

26 A kigenerált weblap A PHP működik... PHP!

27 A képernyőn megjelenő kép

28 PHP - MySQL kapcsolat A PHP Windows-változata már eleve tartalmazza a MySQL támogatást. Kapcsolódás a DBMS-hez: $azonosító = mysql_connect ("szerver", "felhasználó", "jelszó"); Adatbázis kiválasztása: mysql_select_db("adatbázisnév"); Kapcsolat bontása: mysql_close($azonosító);

29 PHP - MySQL függvények Lekérdezés: $tábla = mysql_query ("mysql_parancs"); Kurzor léptetése: $sor = mysql_fetch_row($tábla); Sorok száma: $nur=mysql_num_rows($tábla); Oszlopok száma: $nur=mysql_num_fields($tábla); i-edik oszlop neve: $nur=mysql_fields_name($tábla, $i);

30 2. példa

31 Magyarázat a 2. példához A mysql_query() függvény segítségével a "show tables" MySQL-parancsot küldjük el a DBMS-hez. Ez egy egyoszlopos eredménytáblát ad vissza, amely az adatbázisban tárolt táblák neveit tartalmazza. $res a lekérdezés eredménye. A mysql_fetch_row($res) a $res tábla következő sorát adja vissza egy stringeket tartalmazó tömb formájában. Ha már nincs több sor, akkor a mysql_fetch_row() FALSE értékkel tér vissza.

32 2. példa: a kigenerált weblap Ha az adatbázisunkban csak a Könyv és Olvasó táblák vannak, akkor a PHP kód végrehajtása után a következő HTML-kód keletkezik: Jelenlegi adattáblák: 1. Konyv 2. Olvaso

33 2. példa: a képernyőn megjelenő kép Jelenlegi adattáblák: 1. Konyv 2. Olvaso

34 3. példa: Táblázat Feladat: A Könyv(könyvszám, szerző, cím) adattábla tartalmának kiírása weblapra táblázatos formában. A Könyv tábla tartalma: KönyvszámSzerzőCím 2276KarinthyÍgy írtok ti 1782JókaiAranyember

35 3. példa: a generálandó weblap Könyvszám Szerző Cím

36 2276 Karinthy Így írtok ti 1782 Jókai Aranyember

37 3. példa: táblázat generálása { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/11/3031869/slides/slide_37.jpg", "name": "3.példa: táblázat generálása <.", "description": "$ID=mysql_connect( localhost , adm , pwd ); mysql_select_db( personal ); print ; $res=mysql_query( select * from konyv ); $nur=mysql_num_rows($res);.", "width": "800" }

38 print ' '; for ($i=0; $i

39 Magyarázat a 3. példához A mysql_num_rows($res) függvény a $res tábla sorainak számát adja vissza. A mysql_num_fields($res) függvény a $res tábla oszlopainak számát adja vissza. A mysql_fields_name($res, $i) függvény a $res tábla i-edik oszlopának nevét adja. A count($row) függvény a $row tömb elemeinek számát adja.

40 3. példa: a képernyőn megjelenő kép

41 4. példa: Kiválasztó mező Tegyük fel, hogy a Tábla(mező) adattábla rendre az „Első”, „Második” és „Harmadik” stringeket tartalmazza. A képernyőn megjelenítendő:

42 Első Második Harmadik 4. példa: a generálandó HTML kód

43 4. példa: kiválasztó mező generálása function dbselect($qry,$nam) { $res=mysql_query($qry); $nur=mysql_num_rows($res); if (!$nur) return 'EMPTY'; $out="\n \n"; for($i=0; $i<$nur; $i++) { $val=mysql_fetch_row($res); $out.=" $val \n"; } $out.=" \n"; return $out; }

44 A képernyőn megjelenő kép: A fenti függvény meghívása: print dbselect(’select mezo from tabla’, ’név’);

45 Webhelyek PHP honlap: www.php.net A dokumentáció magyar nyelven is letölthető. XAMPP telepítő csomag (Apache+PHP+MySQL egyben): www.apachefriends.org/en/xampp.html PHP ingyenes tárhely: www.freeweb.hu


Letölteni ppt "Weblap: HTML nyelvű fájl. Web böngésző (HTTP kliens): weblapok értelmezése és megjelenítése, szükség esetén segédprogramok (plugin) segítségével. Web szerver."

Hasonló előadás


Google Hirdetések