Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program „ DIA-MOND – szövegértést fejlesztő,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program „ DIA-MOND – szövegértést fejlesztő,"— Előadás másolata:

1 TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program „ DIA-MOND – szövegértést fejlesztő, komplex, innovatív gyakorlat” módszertani modell TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu

2 TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program NYELVI ÉRZÉKENYSÉG SOKOLDALÚ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI INTERNETES WORKSHOP „ DIA-MOND – szövegértést fejlesztő, komplex, innovatív gyakorlat” módszertani modell TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu

3 A NYELVI ÉRZÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉNEK INDOKOLTSÁGA Az anyanyelv sokoldalú és árnyalt ismerete minden nevelés, oktatás, tanulás, ismeretszerzés alapja. A nyelv kultúrát közvetít, lehetővé teszi értékek megismerését, az értelmi képességek fejlődését, a társas kapcsolatok kialakulását, az emberek közötti kommunikációt. A gondolkodás- és a személyiségfejlesztés fontos eszköze és a társadalomba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele. A társadalom kisebb-nagyobb közösségeiben való részvétel és együttműködés is az anyanyelv biztos tudását feltételezi. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

4 Az irodalom megismerése összeköti a múltat a jelennel biztosítja a kultúra folytonosságát segíti az egyént kulturális önazonosságának kialakításában, meghatározó szerepe van az érzelmi élet, a kreativitás, az esztétikai érzék fejlesztésében az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében a saját és mások kultúrájának megismerésében és tiszteletében TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu AZ ANYANYELV ÉS IRODALOM ELVÁLASZTHATATLAN :

5 Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás Olvasás, írott szöveg megértése Ismeretek az anyanyelvről Ismeretek az irodalomról Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK :

6 Beszédpartnerrel való együttműködés, érvelés, cáfolat, érvek felkutatása, rendszerezése, álláspont, vélemény kialakítása, továbbfejlesztése. Ágh István Árokból jön a törpe kötete, Bábel tornya c. mű ÉRTJÜK EGYMÁST? IDÉZZETEK 1-1 példát a NOVELLÁBÓL Látszólag értik egymást a szereplők, de mégsem:…………………….. Látszólag nem értik egymást a szereplők, és mégis:………......... Megértik egymást a falu lakói félszavakból is:………………… A gesztusaik is beszédesek:……….. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu BESZÉDKÉSZSÉG, SZÓBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA ÉS MEGÉRTÉSE :

7 ÍRÁSBELI SZÖVEGEK ALKOTÁSA, ÍRÁSKÉP, HELYESÍRÁS A személyiség és a személyesség kifejezésének képessége a szövegformálás kreatív eszközeinek birtokában (pl. szövegek kiegészítése, átírása különböző nézőpontokból, stílus- és hangnemváltással; élményszerű személyes történet elbeszélése). Lázár Ervin A Kék meg a Sárga című meséjéből készítsetek egy érdekes sztorit a Story című lapba! A Kék meg a Sárga legyen valamilyen híresség, vagy celeb. (Lehetnek valós vagy kitalált személyek.) A cikk terjedelme 15- 20 mondat legyen. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

8 OLVASÁS, ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE Képesség a szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére (pl. műfaji, tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

9 Bibliai történet, bibliai szereplő: Megjelenik a Szakonyi- műben? Hogyan jelenik meg? Jézus születése Krisztus alakja Jézus betegeket gyógyít Keresztre feszítés Jézus Pilátus előtt Jézus a vizet borrá változtatja Az utolsó vacsora Jézus vízen jár A 12 apostol Jézus lecsendesíti a vihart Komparatisztika A komparatisztika összehasonlító irodalom-, nyelvtudomány. Szakonyi Károly Adáshiba című művében számos bibliai utalás van. a) Jelöljétek meg X-szel azt a bibliai történetet, amelyik megjelenik meg az Adáshiba című műben! Írjátok le azt is, hogyan! (10 pont)

10 OLVASÁS, ÍROTT SZÖVEG MEGÉRTÉSE A művekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése és értelmezése. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

11 Érvek a cím állítása mellettÉrvek a cím állítása ellen 1. 2. 3. Szakonyi Károly: Életem, Zsóka Írjatok 3-3 érvet a dráma címének igazolására, illetve cáfolására! Írjatok levelet barátotoknak (vagy barátnőtöknek), amelyben leírjátok, hogy mi a véleményetek N. R. anyaságáról! Ügyeljetek a levél műfaji és formai követelményeire! (Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér)

12 ISMERETEK AZ ANYANYELVRŐL A nyelvi állandóság és változás megfigyelése a szókincsben. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

13 FeladatBeváltatlan álmaimban élek Meddő óraÁcsorgok üvegcsarnokban A vers első szavaKeressetek rokon értelmű szavakat, kifejezéseket! (2-2) HangulatskálaÍrjátok ki a vers hangulati kulcsszavait! (3-3) StílusmustraHatározzátok meg a vers stílusát! (1-1) NyelvhasználatMutassatok példát élőnyelvi fordulatra és elavult szóra a versekből! (1-1) SzófejtésAdjátok meg a kifejezések jelentését! (1-1) zümmjeszemaformegriadok Fény és árnyékÍrjatok egy-egy példát az életszeretetre és az élet nehézségeinek elfogadására! (2-2) TrópusokNevezzétek meg és írjátok ki a felismert szóképet! (1-1) AlakzatokNevezzétek meg és írjátok ki a felismert alakzatot! (1-1)

14 ISMERETEK AZ IRODALOMRÓL Tájékozódás egy-egy mű kontextusáról, például egy téma változatairól, a motívumok eredetéről és megjelenéséről más művekben, illetve művészeti ágakban. TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :

15 FELFEDEZŐ-KUTATÓ FELADAT Csukás István A felidézett toronyszoba c. kötetének versei számos olyan toposzt, motívumot tartalmaznak, amelyek más magyar és világirodalmi egyéniségek műveiben, egyéb művészeti ágak alkotásaiban is fellelhetők. Bizonyítsátok ezt az alábbi táblázat kitöltésével! TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu : Csukás- vers címe Idézet/ toposz v. motívum IrodalomKépzőmű vészet Zene

16 AZ ÍTÉLŐKÉPESSÉG, AZ ERKÖLCSI ÉS ESZTÉTIKAI ÉRZÉKENYSÉG NÖVELÉSE Fogékonyság a részvétre, az igazságra, a megértésre mint értékre, a tragikumra, az erkölcsi és érzelmi konfliktusok felfogására, a szépségre, a szépség sokféleségére. Készíts szövegkönyvet az alábbi részlethez! Zárójelben jelezd a színészi játékra vonatkozó utasítást! „Ő mondta Anyának, hogy a koponyát ne adják oda, de Anya azt felelte, boldog, hogy az a rettenetes halálfej egyszer már kinn van a házból, és akkor ő kiállt az ablakba, nézett le az utcára, és azt gondolta, Anyának Barnanéni miatt fáj a szíve, akinek kígyóból van a haja, pedig annak igazán semmi értelme sincs, senki sem látott még kígyóhajú embert,” (Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának) TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 32. Tel: 06-1/795-1170 E-mail: tankerulet@klik.gov.hu Honlap: www.klik.gov.huwww.klik.gov.hu :


Letölteni ppt "TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt Módszertani Innováció modul Mentoráló intézményi program „ DIA-MOND – szövegértést fejlesztő,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések