Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A differenciálás iskolán belüli és iskolaközi lehetőségei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A differenciálás iskolán belüli és iskolaközi lehetőségei"— Előadás másolata:

1 A differenciálás iskolán belüli és iskolaközi lehetőségei

2 I. A pedagógia időszerű problémái
Étterem, ahol mindennap egyféle kosztot tálalnak fel; Kórház, ahol csak a könnyebb sérülteket látják el; Szupermarket, ahol csak a nagypénzűeket szolgálják ki

3 Értékzavar a világban Romló presztízs Biztos egzisztencia hiánya Pedagógiai sikertelenségeink Nincs nyugalom Nem kapunk konkrét segítséget Megszámlálhatatlanul sok dokumentum

4 …és az örökös elvárások:
Erénylisták és bűnlajstromok. A fenntartó, az igazgató, a munkaközösség-vezető, a kollégák, a tanulók, a szülők és önmagunk elvárásai.

5 1. Igazságosság 2. Humorérzék 3. Az órát érdekesen tartsa 4. Segítsen, ha valamit nem értünk 5. Elismert legyen 6. Szaktudás

6 II. William Shakespeare Antoniusa
„Temetni jöttem Caesart, nem dicsérni…”

7 SORAKOZÓ!!!!

8 tanMENET

9 FRONTális osztálymunka

10 Osztály, VIGYÁZZ!!!

11 TISZTELETTEL JELENTEM…

12 A MIT tanítsak? mellett a HOGYAN tanítsam? irányába mozdulni.

13 III. A szelektív iskolatípus jellemzői
Egyenlőtlen tudáselosztás. A szociális háttér determinálja a tanulmányi eredményeket. Egyenlőtlen starthelyzet. Iskola: NAGYMÉRTÉKŰ TÁRSADALMI SZELEKCIÓ

14 IV. A differenciálást a középpontba helyező iskola
Szelekció nélkül beenged mindenkit. Mozgékony belső differenciálás. Heterogén csoportok. Csoportos és egyéni munka dominanciája. Alternativitás A buktatás megszüntetése. Árnyaltabb (szöveges) értékelés. Érzelmi biztonság. Tág tanulói, szülői részvétel.

15 V. Kiindulási alapelvek és következtetések
1. Minden gyermek egyedi univerzum, egyszeri „produktum”. Komplex gondoskodás, az a törődés, amire éppen ő jogosult 2. Minden gyermek folyamat, fejlődése egyedi ritmusú

16 A minden tanulóval egyenlő mértékben törődő iskola
Differenciálás A minden tanulóval egyenlő mértékben törődő iskola

17 A legjobb tanulóért épp olyan felelősek vagyunk, mint a legrosszabbért!!!

18 3. A gyermek társadalmi lény, társadalmi természet ↓
Nevelés: találja meg társadalmi helyét a világban

19 4. Tapasztalatait társas tevékenység közben szerzi ↓ Kooperál másokkal
A tanulást is társas tevékenységgé kell tenni.

20 Kooperatív tanulási technikák Projekt módszerek alkalmazása
5. Az egymástól tanulás és a tapasztalás által nyert tudás jelentőségének elismerése Heterogén csoportok Kooperatív tanulási technikák Projekt módszerek alkalmazása

21 VI. A differenciálás három alaptípusa
1. Tartalmi differenciálás: különböző tananyagok kínálata, elsődleges az érdeklődés 2. Követelmények differenciálása: különböző szinteken folyik az oktatás → pedagógiai hozzáadott érték 3. Módszertani differenciálás: ugyanaz a tartalom más-más megközelítésű utakon

22 VII. A differenciálásra épülő tanterv jellemzői
Kétpólusú Nem külső, jövő idejű, deklarált és életszerűtlen célok ↔ hanem a személyiségből induló, aktuális, reális és egyénhez igazított fejlesztési feladatok.

23 2. A differenciálás elve Eltérő helyzetű iskoláknak is kiindulópont lehessen; Alternatívák biztosítása (tartalom, irány, mélység); Kooperatív formák, módszerek; Követelmények többszintű megfogalmazása, alternatívák a számonkérésben.

24 3. A tudás alkalmazásának elve
Kinyilatkoztatások helyett: probléma jellegű tudás; Jövőbeli reális, tényleges haszon reménye; Alap: a gyerekek korábban szerzett tudása, tapasztalata.

25 A „BOKORISKOLA”-TÁRSULÁS MODELLJE

26 I. A „bokoriskola”-társulás fogalma
Szerződéses együttműködési forma Indoka: a kistelepülések tanulási hátrányainak csökkentése

27 II. A kistelepülések tanulóinak tanulási hátrányai
1. Tanulásszervezés 2. Infrastruktúra 3. Személyi feltételek 4. Továbbtanulási feltételek

28 III. A „bokoriskola”-társulás mint megoldási alternatíva
Vagy egy komplex (több funkciójú) általános és középiskola (KT.: egységes iskola) Vagy szervezeti önállóságukat megtartó, eltérő profilú általános és középiskolai társulás

29 IV. A társulásos forma előnyei
1. Hatékonyabb, differenciáltabb tanulásszervezés

30 2. A szakembergárda hatékonyabb biztosítása

31 3. Infrastruktúra differenciált fejlesztése

32 4. Automatikus továbbtanulás

33 5. Támogatás, jutalmazás

34 V. A kivitelezés módja, ajánlott lépései
A társulás megszervezése: együttműködési megállapodás A tartalmi munka összehangolása A pedagógusok felkészítése A társulásban végzett munka rendszeres értékelése

35 „A mai ifjúság velejéig romlott, gonosz, istentelen és lusta
„A mai ifjúság velejéig romlott, gonosz, istentelen és lusta. Sohasem lesz olyan, amilyennek az ifjúságnak lennie kell, és képtelen lesz kultúránk megőrzésére.”


Letölteni ppt "A differenciálás iskolán belüli és iskolaközi lehetőségei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések