Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Képzések, szakirányok, felvételi lehetőségek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Képzések, szakirányok, felvételi lehetőségek"— Előadás másolata:

1 Képzések, szakirányok, felvételi lehetőségek
Informatikai Kar Képzések, szakirányok, felvételi lehetőségek Készítette: Dr. Gergó Lajos oktatási dékánhelyettes Elmondja: Dr. Gregorics Tibor

2 Informatikai képzések
informatikai alapszakok informatikai mesterszakok informatikai doktori iskola szakirányú továbbképzés felsőfokú szakképzések

3 Alapszakok (BSc) programtervező informatikus – 5 szakirány (6 félév)
[földtudományi alapszak térképész szakirány (6 félév)] Az ELTE Informatikai Karán 2005-ben indult a bolognai folyamat keretében alapított új programtervező informatikus BSc alapképzés. Ekkor kezdte tanulmányait az utolsó évfolyam is a „kifutó” programtervező matematikus szakon. A programtervező matematikus szak 1972-ben alakult, és kezdettől fogva kétlépcsős volt. A bolognai kétciklusú képzési formának tehát komoly hagyományai vannak karunkon. A programtervező informatikus BSc szak 2005-ben három szakiránnyal indult, melyek száma 2006-ban kettővel nőtt, mivel ettől az évtől a leendő informatika tanárok is ezen a szakon kezdik tanulmányaikat. Programtervező informatikus BSc: A, B, C, T1, T2 szakirány  programtervező informatikus mesterszak T1, T2 szakirány  informatika tanárszak 3

4 Felvételi eljárás (felsőfokú szakképzés, alapképzés)
2008-tól pontos rendszer osztályzatok + érettségi (%!) 200 pont érettségi (%!) 200 pont többletpontok pont emelt szintű érettségi pont nyelvvizsga pont előnyben részesítés 25/50 pont OKJ pont OKTV, OSZTV pont OKTV, OSZTV pont OKTV, OSZTV pont Minimális pontszám: felsőfokú szakképzés 140 pont alapképzés, osztatlan képzés 160 pont A fel nem vettek átjelentkezhetnek költségtérítéses képzésre.

5 Felvételi statisztika
Az ELTE Informatikai Karára jelentkezők és felvettek megoszlása 4 tanév alapján, különös tekintettel a BSc képzésre (2005-ös tanévben még jelentkezhettek az osztatlan képzésre is) Szak/szakpár 2004 2005 2006 2007 összes jelentkező felvettek száma programtervező matematikus 1355 471 554 196 programtervező informatikus (BSc) 1125 240 1373 550 1748

6 Programtervező informatikus alapszak szakirányai
A: modellező informatikus matematikai modellek megfogalmazása, numerikus és szimbolikus számítási módszerek mélyebb ismerete B: szoftverfejlesztő informatikus összetett szoftverrendszerek létrehozása, szoftvertechnológia elméleti és gyakorlati módszereinek alapos ismerete C: szoftveralkalmazó informatikus meglévő szoftverekkel létrehozott alkalmazói megoldások (esti tagozaton is) T1: informatika – matematika tanári előkészítő T2: informatika – egyéb tanári előkészítő (levelező tagozaton is) A modellező informatikus (A) szakirányt azoknak ajánljuk, akik a matematikai modellek megfogalmazását, a numerikus és szimbolikus számítási módszerek mélyebb ismeretét igénylő informatikai problémák megoldása iránt fogékonyak. A szoftverfejlesztő informatikus (B) szakirányt az összetett szoftverrendszerek létrehozása iránt érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, akik a szoftvertechnológia elméleti és gyakorlati módszereinek, eszközeinek alaposabb ismeretére törekszenek. A szoftveralkalmazó informatikus (C) szakirányra olyan hallgatókat várunk, akik főként az informatika gyakorlati vonatkozásai, elsősorban meglévő szoftverekkel létrehozott alkalmazói megoldások iránt érdeklődnek. Az informatika tanár (T1 és T2) szakirányokon olyan hallgatókat képzünk, akik az informatikus szakma mellett egy másik szakterületen is elmélyült tanulmányokat folytatnak és pedagógiai-pszichológiai ismereteket is szereznek. A T1 szakirányt a matematika szakpárt választók számára kínáljuk, míg a T2 szakirányra a más szakpárt (pl. fizikát, földrajzot vagy angolt) választó hallgatókat várjuk. A szakirányok ún. kimeneti követelmények. A képzés elején ugyan döntést kell hozni valamely szakirány választásáról, de ez az elhatározás bármely későbbi félév elején módosítható. A szakirányok bármelyikének elvégzése után a hallgatóknak egyaránt lehetőségük lesz a programtervező informatikus MSc mesterképzési szakra jelentkezni, vagy a szakmában elhelyezkedni; a T szakirányok azonban elsősorban az informatika tanár MSc-re készítenek fel.  (A mesterképzési szakok 2008-ban indulnak el.)

7 Programtervező informatikus alapszak szakirányainak kimenete
BSc T1 T2 A C B Programtervező informatikus MSc Informatika tanári

8 Mesterszakok (MSc) programtervező informatikus (4 félév)
informatika tanár (5 félév) informatikus mérnöktanár (4 félév) térképész, geoinformatikus (4 félév) Az ELTE Informatikai Karán 2005-ben indult a bolognai folyamat keretében alapított új programtervező informatikus BSc alapképzés. Ekkor kezdte tanulmányait az utolsó évfolyam is a „kifutó” programtervező matematikus szakon. A programtervező matematikus szak 1972-ben alakult, és kezdettől fogva kétlépcsős volt. A bolognai kétciklusú képzési formának tehát komoly hagyományai vannak karunkon. A programtervező informatikus BSc szak 2005-ben három szakiránnyal indult, melyek száma 2006-ban kettővel nőtt, mivel ettől az évtől a leendő informatika tanárok is ezen a szakon kezdik tanulmányaikat. Programtervező informatikus BSc: A, B, C, T1, T2 szakirány  programtervező informatikus mesterszak T1, T2 szakirány  informatika tanárszak

9 Felvételi eljárás (mesterképzés)
Szóbeli felvételi az informatikus BSc záróvizsga anyagából A fel nem vettek átjelentkezhetnek költségtérítéses képzésre. 9

10 Programtervező informatikus mesterképzés szakirányai
modellalkotó informatikus Nagyhatékonyságú és párhuzamos számítási modellek, kódolás, rejtjelezés és gyakorlati alkalmazások; szoftvertechnológia Programozási paradigmák és tervezési minták elméleti és gyakorlati ismeretei; projektek tervezése, vezetése információs rendszerek Adatbázisok és osztott rendszerek tervezése, elemzése fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák segítségével; térinformatikai rendszerek Vektoros, raszteres és domborzati adatbázisok tervezése, létrehozása; digitális képelemzés médiainformatika Szöveges és multimédia adatbázisok, multimédia alkalmazások, grafikus és tervező rendszerek tervezése, fejlesztése; Modellalkotó informatikus: A modellezés matematikai alapjai. Műszaki, gazdasági és természettudományos folyamatok matematikai modellezése. Nagyhatékonyságú és párhuzamos számítási modellek, kódolás, rejtjelezés és gyakorlati alkalmazások. Tudományos számítási módszerek. Nagypontosságú algoritmusok approximációs feladatok megoldására. Számítógépes geometria. Szoftvertechnológia: A szoftver rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett technológiai eszközök és módszerek ismerete és alkalmazása. Programozási nyelvek és megvalósításuk elméleti és gyakorlati ismeretei. Projektek tervezéséhez, irányításához, csoport-munka szakmai vezetéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek és azok készségszintű alkalmazása. Programozási paradigmák és tervezési inták elméleti ismerete és gyakorlati alkalmazása. Információs rendszerek: Információs rendszerek tervezése és megvalósítása során használt fejlett algoritmikus eszközök és adatstruktúrák ismerete és alkalmazása. Adatmodellezés, adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása korszerű adatbáziskezelő rendszerekben. Osztott információs rendszerek tervezése, elemzése, használata, megvalósítása Web-es környezetben. Döntéstámogató és információ- szolgáltató rendszerek tervezése, készítése, menedzselése. Projektek menedzselése. Térinformatikai rendszerek: A térinformatikai rendszerek tervezése, fejlesztése és megvalósítása során használt modern elméleti alapok és fejlett szoftvereszközök ismerete és alkalmazása. Vektoros, raszteres és domborzati adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása, konverziója, karbantartása, működtetése. Térinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképművek fajtáinak és térinformatikai felhasználási módjainak alapos ismerete. A számítógépes grafika, a digitális képelemzés és feldolgozás alapvető módszereinek ismerete és alkalmazása. Médiainformatika: Adatmodellezés, szöveges és multimédia adatbázisok tervezése, létrehozása, módosítása egy korszerű adatbázis-kezelő rendszerben. Osztott rendszerek tervezése, elemzése, használata, Web-es környezetben való Megvalósítása. Multimédia alkalmazások tervezése, fejlesztése és gyakorlati jártasság azok működtetésében. Grafikus és tervező rendszerek tervezése, fejlesztése és gyakorlati jártasság azok működtetésében. Informatikai tudás az elektronikus kiadványok (portálok, e-könyv, …) elkészítéséhez.

11 Informatika tanári mesterképzés
A tanárképzés kétszakos, az egyik szakot fő-, a másikat mellékszakként kell felvenni. Főszakként bármely informatikus alapszakról be lehet lépni (T1-T2 szakirány). Mellékszakként tanárképes szakok informatikai előképzéséről (M1-M2 szakirány) vagy a minor szakirányú továbbképzési szakról lehet belépni

12 Informatika tanári mesterszak szakpárjai
informatika–matematika informatika–fizika informatika–kémia informatika–biológia informatika–földrajz informatika–technika informatika–magyar informatika–történelem informatika–angol informatika–német informatika angol nyelven informatika német nyelven

13 Informatika tanárszakosok elhelyezkedési lehetőségei
5-12. osztály: informatika tanítás osztály: iskolarendszerű szak-képzés Felnőttoktatás (OKJ, ECDL) Távoktatás Tananyagfejlesztés Idegen nyelvű informatika tanítás Informatikai vezető Érettségi, OKJ, ECDL vizsgáztató

14 Együttműködések, ösztöndíjak
Kooperatív képzés A képzést felvevő hallgatók élet-közeli helyzetben ismerkednek az informatikusi szakma gyakorlati oldalával. Külső képzési helyeken tapasztalt szakemberek irányításával valós, komplex feladatok megoldásában vesznek részt, lehetőség szerint csoportmunkában. (Cora, IT Services, Lufthansa, Morgan Stanley, Nokia) Külföldi ösztöndíjak CEEPUS Linz, Kolozsvár, Kassa, Komárom, Klagenfurt, Bulgária Erasmus Ausztria, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Németország, Portugália, Szlovákia, Románia Kooperatív képzés: Speciális képzési forma. Az ELTE Informatikai Kar programtervező matematikus szak "második lépcsőjének" sáv-választékát bővíti a kooperatív képzés, amelyet a 2004/2005-ös tanév II. félévében indult először. A kooperatív képzés sajátos, kreditet adó képzési forma, amely különbözik a programtervező képzésben megszokott sávoktól. A hallgatók egy-egy informatikai cég életébe illeszkedve találkoznak a szakma gyakorlati oldalának azon jelenségeivel, folyamataival, amelyeket az egyetem falain belül nem, vagy csak modell helyzetben ismertek meg (csoportmunkában való együttműködés szakmai és emberi oldalról, speciális fejlesztő környezetek, szabályzatok, menedzsment-kérdések, technológiák, minőségbiztosítás, határidők stb.). CEEPUS: A csereprogram célja, hogy lehetővé tegye a részt vevő országok felsőoktatási intézményei számára vendégtanárok fogadását, diákcseréket, nyelvi- és szakmai kurzusokon, valamint nyári egyetemeken való közös részvételt, ezzel is elősegítve a közép-európai értelmiség szakmai kapcsolatainak erősítését és bővítését. Erasmus: Az Erasmust az egyetemek közötti együttműködés elősegítésének, az európai hallgatói és oktatói mobilitás növelésének, az átláthatóságnak és a külföldön végzett tanulmányok és megszerzett képesítések teljes akadémiai elismerésének / beszámításának szándéka vezérli. Mostanáig több mint 1,5 millió egyetemi hallgató mobilitását segítette elő Európában.

15 Informatika doktori iskola
Információs rendszerek Numerikus és szimbolikus számítások Az informatika alapjai és módszertana Információs rendszerek: Az Információs rendszerek szakirány olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. Speciális esetként az oktatásra való hatás kutatása és az informatikaoktatásának módszertana kapcsolódik a programhoz. Numerikus és szimbolikus számítások: a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és Fourier-analízis elmélete és felhasználásai, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. Az informatika alapjai és módszertana: olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a hallgatókat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és műszaki informatikai területeket, illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon.

16 Szakirányú továbbképzési szakok
Informatika tanári minor szak (1 év) Társadalominformatikai elemző (2 év) – TÁTK-IK együttműködés Pedagógus szakvizsgára felkészítés (2 év) – PPK-IK együttműködés

17 Tervezett felsőfokú szakképzések
általános rendszergazda (tervezett indítás 2008) informatikai statisztikus telekommunikációs asszisztens web-programozó (tervezett indítás 2008)


Letölteni ppt "Képzések, szakirányok, felvételi lehetőségek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések