Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia."— Előadás másolata:

1 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia

2 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munka definíciója Mi a munka? Filizófiai, antropológiai, szociológiai kérdés Az ember alapvető tulajdonsága, vagy egy tevékenység a sok közül? Tevékenység, vagy egy tevékenység végeredménye? Nyűg és teher, vagy pozitív életmegynilvánulás, teljesítmény? Produktív vagy destruktív? A természettel vagy a kultúrkörnyezettel való küzdelem? Anyagi vagy szellemi, immateriális folyamat?

3 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munka definíciója Még több kérdés... Szociológiai kategóriákban munka mint... Individuális vagy társadalmi tevékenység? Végtermékek vagy cseretermékek előállítása? Formális, fizetett, vagy informális, nem-fizetett munka?

4 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munka definíciója Házimunka Szellemi munka Munkaszolgálat Do it yourself Ipari munka Termelő munka

5 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munka definíciója Ember természeti és társadalomi környezettel való alkotó viszonya alapja a szabad akarat és felelősség célja a fizikai, szellemi és szociális igények kielégítése Hegel szabadság felfogása: a szükségesség belátása, beletörődés a szükségesbe Klasszikus filozófiai megközelítés: ember munkája során lel öntudatra, mivel munkája eredményében, mint tükörben látja önmagát

6 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet és munka szociológia Szociológia egy adott kérdéskör társadalmi relevanciájával foglalkozik 2 alapvető feladata: elemzés: általános formák és összefüggések diagnózis: adott történelmi körülmények, megjelenési formák és problémák Szervezet és munka modern társadalmak alapfogalmai: Szervezeti társadalom Munkatársadalom Ipari társadalom Rizikótársadalom

7 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet- és munka- szociológia Szervezet és munka szociológia II. Ùj irányítási stratégiák szükségesek: munkarend, szervezés, felügyelet, irányítás, munkamegosztás Modern times: http://www.youtube.com/watch?v=a0XjRivGfiw&feature=related Kisebb, családi, műhelyeket felváltja a gyár: központosított, nagyméretű, sok embert foglalkoztató termelési egység Technológiai fejlődés: gőzgép; egységes energiaközpontból számos gép egyidejű üzemeltetése Technológiai, szervezeti és társadalmi változások egymásra hatása

8 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet- és munka- szociológia Szervezeti társadalom XX.-XXI. sz.-i társadalmak szervezeti társadalmak szervezeti társadalmak születése az ipari forradalomra tehető emberi tevékenység mind nagyobb része szervezeti keretek között zajlik le társadalom egészét és benne az egyén lehetőségeit nemcsak az osztályok, rétegek, csoportok és milliők határozzák meg, hanem egyre inkább a szerveztek is gyár és bürokrácia az első társadalmi jelentőségű nagy szervezet

9 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet XIX. sz. végén, nagy szervezetek kialakulása idején születik Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Gazdasági és egyéb szervezetek, azok működésének, felépítésének és irányításának rendszerezett, tudományos leírása Kiemelkedő alakok: Henri Fayol (1841-1925) Történelmi jelentőségű változások, eddig ismeretlen kihívások: munkaszervezés, vezetés, vezető személyek képzése, beszerzés, szállítás, raktározás, energiaellátás, ellenőrzés

10 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Taylorizmus Alapelvek: Tervezés tudományos alapokon, „scientific management“, munkásnak nincs beleszólása Munka tervezését és kivitelezését külön kell választani Munkafolyamatok precíz előírása, mivel egy optimális megoldás van - „one best way“ Ennek érdekében minnél kisebb egységekre kell bontani a munkafolyamatot, bonyolultabb, nagyobb egységeknél nemcsak egy jó megoldás van Munkáltató és munkavállaló közötti antagonisztikus ellentét

11 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Taylorizmus II. Racionalizálás: Munka- és időtanulmányok Munkafolyamatok részekre bontása tudományos alapon Termeléstervezés- és irányítás Munkás pusztán végrehajtó, „gép meghosszabbított karja“ Munkások kiválasztása: pályaalkalmassági vizsgálatok alapján Műszaki normák, szabványosított munkafeltételek Szerszámok, technológiai előírások egységesítése

12 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Taylorizmus III. Ösztönzés, motiválás: Nagyobb teljesítmény, nagyobb bér Differenciált darabbérrendszer v. telejsítménybér rendszer Vezetés, ellenőrzés: Gyors teljesítményemelkedés, de szociális feszültségek „Magas bér - alacsony költség“ Teljesítményt elő kell írni, „feladat szerinti vezetés“ Központi irányítás

13 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Henry Ford (1863-1947) 1903-ban alapítja a Ford Motor Company-t 1913-ban bevezeti a futószalagos gyártást Kizsákmányolás, magánélet ellenőrzése, de magas bérek, szociális háló, „new deal“: munkások és kapitalisták „kiegyezése“ nagy innováció: felső szálítószalag (conveyor) munkatempónak futószalaghoz kell igazodnia conveyor irányít és ellenőriz is egyben óriási költségcsökkenés és sebességnövekedés (1925-től percenként 6 kocsi)

14 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Fordizmus Henry Ford (1863-1947) 1903-ban alapítja a Ford Motor Company-t 1913-ban bevezeti a futószalagos gyártást Kizsákmányolás, magánélet ellenőrzése, de magas bérek, szociális háló, „new deal“: munkások és kapitalisták „kiegyezése“ nagy innováció: felső szálítószalag (conveyor) munkatempónak futószalaghoz kell igazodnia conveyor irányít és ellenőriz is egyben óriási költségcsökkenés és sebességnövekedés (1925-től percenként 6 kocsi)

15 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Taylori üzemszociológiai kutatások „Western Electric“ hawthorn-i ipartelepén (Chicago) a 20as években „Human relations“ További teljesítménynövekedés érdekében a világítás hatását vizsgálták ún. „hawthorne- effektus“: mind a vizsgált, mind a kontrollcsoport teljesítménye növekedett Elton Mayo és más üzemszociológus magyarázata: nem fizikális tényezők, hanem vezetési stílus, csoportméret, participáció okozta „nem direktív“ vezetési stílus terjesztése, „human relations“, vagyis az emberi összetevő hangsúlyozása

16 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Munkahelyi kiscsoportok Informális kiscsoportok a szervezeten belül Jelentőségükre a hawthorn-i vizsgálatok hívták fel a figyelmet, további kutatások, szociometria Saját „szervezettség“, ellen tud állni a szervezet akaratának Különböző eredetűek: közös feladat, érdekközösségek, térbeli közelség, szimpátia Saját érték- és normarendszer alakul ki, csoporttagok viselkedését olykor jobban befolyásolja, mint az anyaszervezet Közvetít az egyén és a szervezet között: szervezeti hatásokat megszűri, másrészt egyén kicsoporton keresztül tagja a szervezetnek

17 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezetelmélet Munkahelyi kiscsoportok Egyén informális kis- csoportok szervezet Egyén szervezet kiscsoport

18 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definiciója Mesterségesen kialakított rendszer, melyben egy kitűzött cél érdekében a hozzá tartozó embereknek összehangolt feladatokat kell ellátniuk előírt szabályok szerint. Mi a szervezet? Szervezetet valamilyen funkció betöltésére, konkrét cél elérésére hozzák létre Emberi kapcsolatrendszer, közvetlen és közvetett kapcsolatok Szervezet szerkezetét, emberi kapcsolatok rendszerét e célnak alárendelve alakítják ki Működést, feladatköröket, szerepeket többnyire írott szabályok irányítják

19 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Formális, szabályozott és informális, nem szabályozott emberi kapcsolatok s szervezeten belül Formális és informális elemek Nem minden szerveződés szervezet, pl. játszótéri barátságok Informális: pl. munkacsoport, kiscsoport, focicsapat a szervezeten belül Àtmenetek a szerveződés és a szervezet között, pl. sakk-klub Formális + informális szervezet = tényleges szervezet

20 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Szervezetet létrehozzák, tudatosan Mesterséges rendszer Tudatos létrehozás személytelen kapcsolatokat alakít ki, nincs tekintettel a szimpátiára Meghatározzák, hogy az egyéneknek mit kell csinálniuk, kikkel kell együttműködniük, milyen feladatokért felelősek Szervezet személytelen, mivel elsődleges és legfontosabb maga a feladat

21 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Szervezet: szabályrendszer Irányított, célkövető rendszer Kitűzött cél határozza meg a szervezet működését: Elsődleges a cél, minden más ennek van alárendelve termelővállalat: profit kórház: gyógyítás múzeum: közművelődés iskola: oktatás Cél határozza meg a felépítést, alegységeket, egységek közötti kapcsolatokat, irányítás módszerét, ellenőrzést

22 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Tevékenységek egyértelmű, pontos leírása, melyet a munkavégzés során el kell látni; szabályozza a szervezet működését Technológia Tartalmazza a feladatokat, a feladatok elvégzésének módszerét, használható eszközöket, szükséges tudást milyen tantárgyak tananyag, tanterv pedagógiai módszer számonkérés módja alkalmalmassági kritériumok Pl. oktatási technológia:

23 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Pontosan meghatározható, hogy ki és mi tartozik a szervezethez és mi nem Határok Pl. személyek, pénzügyi folyamatok, költségek, eszközök Irányítás szempontjából nagyon jelentős: kontroll csak a belső tényezők fölött Határok szabják meg, hogy kiket vesznek fel tagnak, kikkel dolgoznak együtt külsősként Szűrőrendszer; diszkriminatív is lehet

24 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Bemeneti oldal (input): munkavállalók, eszközözök, pénzforrás, anyagok, alkatrészek, energia, tanulók, betegek, gyógyszerek, tudás, bűnügy Input-Output Cél határozza meg a legfontosabb input-output mozgást, de emellet másodlagos folyamatok is vannak Pénzügyi input-output (majdnem) minden szervezetben lejátszódik Kimeneti oldal (output): végeredmény, termék, szolgáltatás, tanítás, bizonyítványok, gyógyítás, kutatási beszámolók, ítéletek

25 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Tulajdonos, pl. vállalkozás Kinek az érdeke? Klientúra, pl. oktatási intézmények, kórház Össztársadalom, pl. rendőrség, katonaság Tagság, pl. szakszervezet, gazdasági kamarák

26 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet definíciója Gazdasági vállalkozás: tulajdonos, manager, felügyelői bizottság, hosszú és rövid távú érdekek Kik kontrollálják? Klientúra nem fér hozzá az intézményhez Össztársadalom: társadalmi kontroll igen gyenge Tagság érdekében működő szervezet: bonyolultabb az ellenőrzés, tagok nem tudják érdekeiket érvényesíteni

27 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet jellemzői Hatékonyság: inputok és eszközök segítségével a szervezet milyen mértékben tudja szolgálni érdekcsoportjai érdekét Szervezeti hatékonyság Inputokat milyen mértékben tudja az érdekcsoport érdekében felhasználi Hatékonyság relatív fogalom: nyereség, egészség, intézkedési sebesség, Tulajdonos, tag, kliens, össztársadalom Fő hatékonysági kritérium mellett másodlagos szempontok is

28 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet jellemzői Output hatékonyság: mi a szervezet alapvető célkitűzése Hatékonyság formái Formális hatékonyság: technológia, munkarend betartása Hatalmi hatékonyság: irányítás mennyire tud érvényesülni, konfliktusok mennyire kezelhetőek Gazdasági hatékonyság: legalább nulla szaldó Szakmai hatékonyság: munka szakmai minősége

29 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Szervezet és környezet Stabil környezet: Szervezetek környezete hosszú időn keresztül hasonló feltételek lassú technológiai változás piac alacsony változatossága stabil politikai, jogi és gazdasági feltételek kevés új szervezet alakul Változó, turbulens környezet: változó, kiszámíthatatlan környezet gyors technológiai változás nagy piaci verseny, konkurencia nem megbízható politikai, jogi és gazdasági feltételek

30 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Woodward: 3 fő technológiai csoport: Szervezeti technológia Tömeggyártás: merev vezető-beosztott viszony, változatlan munka, rosszul képzett betanított munkások, személytelen ellenőrzés, utasítások, elidegenedés, nincs munkásnak beleszólása Egyedi gyártás: munkások nagy szerepe, érteniük kell hozzá, vezető és munkacsoport között szoros kapcsolat, ellenőrzés személyes, kommunikáció kölcsönös, magasabban képzett dolgozók Sorozatgyártás: gyakori átállítások, dolgozók megkérdezése, jobb szakmai hozzáértése, beleszólása

31 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Kontingencia: esetlegesség; külső és belső feltételek esetleges együttállása Kontingenciaelmélet Minden feltételrendszerhez hozzárendelhetők a leghatékonyabb alkalmazkodási stretégiák Kontingenciaelmélet: ahány különböző feltételrendszer lehetséges, annyi környezeti feltétele a szervezetnek Nincsen egy legjobb alkalmazkodási stratégia!

32 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Minden szervezetnek külső feltételekhez kell alkalmazkodnia Struktúrális alkalmazkodás Alkalmazkodni kell: a fogyasztói igények fogyasztók térbeli eloszlása infrastruktúra, munkaerő működési feltételek, költségek adóterhek jogkörnyezet beszállítói kapacitás korrupció, megbízhatóság, adatvédelem

33 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Költség centrumok, profit centrumok elkülönítése Decentralizált irányítás Profit centrum: Adott gazdálkodó szervezetnek nyereségesen kell működnie Költség centrum: nem profitorientált szervezetek esetében, adott egységnek bizonyos költségeket nem szabad túllépnie Egységes hierarchiavonal (line) helyett mátrix tipusú szervezeti formák Mátrix: kettős igazgatás, igazgatója van az egyes szakmáknak, így a gazadasági, műszaki területeknek, fejlesztésnek; de a termékcsoportoknak is

34 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Tranzakció: két személy, szervezet, szervezeti egység kapcsolata Tranzakciós költségek Tranzakciós költségek, nyereségek, ezek egyenlege Szervezetek olyan struktúrát és szervezeti kapcsolatokat igyekeznek létrehozni, ahol kedvezőek a tranzakciós költségek Fő tranzakciós típusok: hierarchikus kapcsolatok, partnerség, piaci (szerződéses) kapcsolat Pénzügyi, hatalmi, stratégiai és szociális költségek és nyereségek

35 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Hierarchikus szervezet: nagy szervezetnél sok kapcsolat, ezeket mind felügyelni, ellenőrizni kell, irányítás költséges, rugalmatlan szervezt, sok szint, sok vezető Szervezeten belüli tranzakciók Klán szervezetcsoport: nem üzleti, hanem családi, szociális kapcsolatok szervezetek vezetői között. Szoros informális együttműködés, közös fellépés Tulajdonosi szervezetcsoport: hierarchikus struktúra szétbontása, különálló szervezetek létrehozása, melyeknek közös a tulajdonosa. Közvetett irányítás, elvárások. Pl. külön szállítási, könyvelési, vagyonkezelő szervezet.

36 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Belső környezet Szervezetek fejlődése indulás Kezdeti stabilizálódás Üzlet beindulása Gyors felfutás krízis Szervezeti stabilizálódás S-Modell

37 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Pszichológiai szerződés a munkavállaló és munkaadó közt Motivációs és érdekelméletek Munkavállaló elvárásai: pénz, pozíció, munka tartalma, munkafeltételek, előrejutás lehetősége Vezetés: teljesítmény, kötelességtudat, elkötelezettség Kényszer - motiváció Folyamatszabályozás: magatartás ellenőrzése, munkaidő, biztonság, kapcsolattartás, munkafolyamat Kimenetszabályozás: elvárt teljesítmény meghatározása, szellemi munkánál nehéz

38 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Teljesítmény mérésének nehézségei Motiváció és érdek II. Teljesítménykövetelmény megfogalmazásának nehézsége Teljesítmény-visszatartás: nem minden munkakörben egyformán lehetséges, csoportok érdekegyeztetésétől is függ, teljesítmény-optimalizálás természetes Èrdekelmélet: emberek hogyan viszonyulnak a szervezethez; aktív magatarást feltételez Motivációs elmélet: szervezet hogyan tudja az egyént ösztönözni: passzív hozzáállás

39 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció X elméletek (Taylorizmus): ember lusta, nem szeret dolgozni, autonómiát nem szereti, visszaél vele; fő motiváció: legkevesebb munkáért legnagyobb fizetés; szoros ellenőrzés szükséges; minnél kevesebb információ, annál jobb; szankciók Szervezeti emberkép Z elméletek: japán hagyományok; empátia, vezető érdeklődése a beosztott iránt, családszerű kötődés; döntéshozatalba való bevonás Y elméletek (human relations): emberek szeretik a munkát; fő ösztönző az érdekes munka; kereset az elismerés módja; önállóság és felelősség; információ szükséges az önállósághoz; ember hajlamos tanulni

40 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Participációs elméleti modell: motiváció legfontosabb eleme a részvétel; demokrácia, kooperáció Szervezeti emberkép II. 3 fő csoport: Fejlődéselméleti modell: legerősebb motiváció a fejlődés lehetősége; tudásorientált ember motivált érdektelen: kötelességszerűen elvégzi amit kell, de kihívásra nem vágyik, nem kezdeményez frusztrált: pszichológiai szerződés nem működik

41 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció 1. Fiziológiai szükséglet Maslow szükséglethierarchia 2. Biztonság szükséglet 3. Szociális szükséglet 4. Megbecsülés, elismerés, önértékelés szükséglete 4. Önmegvalósítási szükséglet

42 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Higiéniás faktor: munka fizikai környezete, munkakörülmények, munkafeltételek, kapcsolat munkatársakkal és vezetőkkel, tekintély, stressz, informáltság, csoportszellem Hertzberg kéttényezős modell Motivációs faktor: teljesítményarányos fizetés, kihívás, munka tartalma, karrier lehetősége, szellemi képesség kihasználása Két faktor független, de kompenzációs kapcsolat

43 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Viselkedés nemcsak reakciókból áll, hanem kalkuláló egyén Elváráselmélet végső cél: életszínvonal, karrier, beruházás, Kétfajta cél: eszközjellegű cél: közbülső célok a szervezeten belül; kihívást jelentő munka, pozíció, fizetés Vonzáserő: elérendő cél milyen erejű vonzást gyakorol Cél eléréséhez vezető út, végigjárásának valószínűsége Egyéni költségek elviselhetősége és időhorizontja Visszacsatolás; dinamikus modell

44 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Motiváció Èrdek: szükségeletek adott környezetben való megjelenítése Èrdekelmélet Érdekérvényesítés: taktikai eszközök, lépések, cselekvési stratégiák, melyek a szükségletkielégítéshez vezetnek Érdek felismerés, megfogalmazása Motivációs elméletek Èrdekelméletek passzív egyén adott motivációk helyzetészlelés motivációs eszközökre reagál hatalmi problémákat, konfliktusokat nem ismer az elmélet aktív egyén feltételekhez alakítja törekvését helyzetértékelés önálló cselekvési stratégia hatalom, konfliktus alapvető

45 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Èrdek: a szükségletek adott társadalmi-gazadasági-szervezeti környezetben való megjelése Èrdek a szervezeten belül Szervezet érdekstruktúrája az eltérő egyéni érdekekből és pozíciókból adódik Èrdekek 3 típusa: egyéni érdek csoportérdek (értékrend, együttműködési forma, kapcsolatok) szervezeti érdek (nagycsoportoknak lehet érdeke? Inkább egymásnak feszülő csoportérdekek) Szervezet érdekrelációja: érdekek eloszlása, struktúrája

46 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Vezetők és végrehajtók érdekhelyzet különbségei: pl. bér, munkaidő, hatékonyság Èrdekrelációk Szervezet hierarchiájából fakadó érdekkülönbségek: alsó- felső szint között mindíg antagonisztikus ellentét Horizontális érdekellentétek: szakmák, foglalkozások, munkakörök, szervezeti egységek Magasabb rendű érdek ?!

47 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek A eléri, hogy B érdeke ellenében is megtegyen valamit Hatalom A-nak hatalma van B felett, ha rá tudja venni B-t olyan cselekedetre, melyet A ráhatása nélkük B nem tett volna Max Weber Hatalom - kényszer Hatalom: kényszerítő eszközök alkalmazásának lehetősége, de annak alkalmazása nélkül is rá lehet venni valakit a cselekvésre; fenyegetés Társadalmi viszony, melyben a szereplők egy csoportjának lehetősége van arra, hogy ezt a viszonyt saját érdekében működtesse

48 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Érdekérvényesítési készség, érdekérvényesítés eszköze Hatalom II. Hatalmi eszköz: fizikai kényszerítő eszközök, utasítási lehetőségek Jutalom, kényszer: hatékonysága érdektől, szükségletektől függ Maslow piramis: étel v. pénz Szimmetria, aszimmetria: általában hatalom aszimmetrikus, minnél szimmetrikusabb, annál inkább kompromisszum Hatalom terjedelme: kik felett, milyen tevékenységi területen van hatalma vkinek

49 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Támadás, védekezés Aktív és passzív hatalom Aktív hatalom: mások cselekedetét akaratának megefelelően befolyásolja; nem szükséges közvetlen kapcsolat Passzív hatalom: érdekeit képes megvédeni mások törekvéseivel, érdekeivel szemben Érdek-csere kapcsolatok, szerződések Pozitív érdekcsere, negatív érdekcsere

50 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Hatalmi forrás: személyhez, csoporthoz, struktúrához kapcsolódó tényezők, melyek birtoklása, melyek feletti rendelkezés lehetővé teszi valakinek, hogy hatalma legyen Hatalmi források Amiből a hatalom származik, hatalmi eszköz: amit eszközként használnak, hogy mások cselekedetét befolyásolják 3 nagy csoport: pszichológia struktúrális meta-hatalmi források

51 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Információ: információ adagolása, ütemezése, torzítása, visszatartása Pszichológiai hatalmi források Tudás: szakmai tekintély, kapcsolatok rendszere Büntetési lehetőség: kellemetlenség, büntetés, kár okozásának lehetősége Jutalmazási lehetőség: vonzó, kívánatos források Karizma: személyiség, szimpatikus, megnyerő, meggyőző Autoritás: szervezeti struktúrában döntési, utasítási, ellenőrzési lehetőség

52 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek 1971: Philip Zimbardo, Stanford Prison Experiment Stanford http://www.youtube.com/watch?v=rmwSC5fS40w

53 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Szűk szervezeti keresztmetszet: ahol 100%-os a kihasználtság Struktúrális hatalmi források Kommunikációs központ: formális v. informális központok, titkárság, termék- v. területi menedzser Személyi kapcsolati háló: részlegek együttműködését, külső kapcsolatok összehangoló személyek Határtevékenység: környezettel való kapcsolat, marketing, beszerzés Fontosság a szervezet számára, lecserélhetőség Tevékenység átláthatósága

54 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Èrdek Metahatalom: másik csoport hatalmának megváltoztatása (erősítése v. gyengítése); pl. vállalatvezetés - szakszervezet, versenytársak - beszállítók feletti hatalom Metahatalom, hatalmi érdek Èrdek és hatalom viszonya: szükségletérdek: emberi v. csoporszükséglet kielégítése hatalmi érdek: adott pozíció megszerzése v. megtartása, érdekérvényesítési képesség megtartása, alapja a szükségletérdek kielégítésének

55 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Szervezeten belüli tekintélyviszonyok (autoritás): ki kinek adhat utasítást, kinek tartozik engedelmességgel Szervezeti tekintély Tekintély mindíg a szervezetek egyes hierarchikus pozícióját jelöli; nem köznapi értelemben! Szervezeti hatalom: mások feletti rendelkezés, mások engedelmességre kényszerítése Oka a munkamegosztást: bonyolult munkafolyamatokat résztevékenységekre oszottak, ezek koordinálásához központi akaratra van szükség Befolyás legtágabb kategória, hatalom majd tekintély egyre szűkebb

56 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Tekintély, kényszer szükséges a szervezet működéséhez Tekintélyviszonyok funkciója Hierarchia szükséges, alapismérve minden szervezetnek! Kölcsönös függőség a hierarchiában Hatalomnak, tekintélynek funkcionális szerepe van

57 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Patriarchális irányítás Történelmi irányítási formák Törzskari lineáris irányítás Funkcionális lineáris irányítás Egyszerű lineáris irányítás

58 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Tőkés termelés kezdeti időszaka Patriarchális irányítás Vezető minden beosztottat ismer, személyes kapcsolat Döntés személyes; engedelmesség nem előírásoknak, hanem „régről hagyományozott rend szentségének“ (Weber) Családi kisüzemek, kevés alkalmazott Engedelmesség hagyománynak és önkénynek szól; mester-szolga viszony Úr gondoskodik a beosztottak megélhetéséről, biztonságáról, cserébe hála Átmeneti forma, de számos maradvány ma is!

59 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély XIX. sz. vége, XX. sz. eleje Egyszerű lineáris irányítás hatáskörök elve hivatali hierarchia és szolgálati út elve iratokon nyugvó ügyvitel szakképzett hivatalnokok írott szabályokon alapul hivatástudat Bürokrácia alapja; alapelvei (Weber): Lapos és magas szervezeti piramisok előnyei és hátrányai Optimális nincs, technológiától függ, melyik alkalmasabb

60 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély XX. sz. első harmada Törzskari lineáris irányítás Nagy szervezetek, bonyolult irányítás, szakértelem iránti igény, racionalizálás Törzskarok: hierarchiától részben független, előkészítik a vezetők döntéseit és ellenőrzik a végrehajtást, döntési jogkörük nincs, szükséges szakértelem hordozói Kialakulásuk: termelés szerint, folyamat szerint, terület szerint, ügyfelek szerinti megosztás Előnyök: rugalmasabb kapcsolatok, növeli a szakszerűséget Hátrányok: számos konfliktus forrása: befolyásért, hatáskörért folyó küzdelem, iskolázottsági különbségek, előrejutási harcok

61 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Funkcionális lineáris irányítás Törzskari részlegek (osztályok, csoportok) önálló döntési, utasítási, ellenőrzési jogkörhöz jutnak Koordinációs feladatokat látnak el, melyek korábban a hierarchia kizárólagos illetékességébe tartoztak Újabb befolyási központok, hatalmi csomópontok Szervezet egyész tekintélyrendszerét átalakítja Hierarchiát erősíti és gyengíti is egyben

62 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Hegedűjátékos és a zenekar Marx: Tőke Hegedűjátékos minden vágya, hogy társaival együtt jól zenéljen - szervezet: kényszer is szükséges Zenekar tagjai közti különbségeket a hangszereik adják - szervezetben státuszkülönbségek is Zenekari tagok alávetik magukat a karmesternek - szervezetben versengés, nem teljes elfogadás

63 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Státuszkülönbségek szervezeti hierarchia elfogadtatja, hogy a tagok munkája különbözően fontos Alapfeltevései: magasabb pozícióban lévőknek nagyobb a szakmai tudása nagyobb a felelősségük munkájuk felfele haladva mind fontosabb Hierarchia a szervezeti tekintélyviszonyok megtestesülése: fizetésben címekben státusszimbólumokban cselekvési szabadságban

64 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Státuszkülönbségek szerepe Teljsítményre való ösztönzés, feljutás a szamárlétrán 3 tényező: kötelességek - felelősség - tekintély Fentiek összhangja szükséges, de ez általában nem sikerül March, Simon: meg-nem-felelés okai rossz szervezet-tervezés tagok, csoportok érdekei eltérnek a szervezeti érdektől szakértelem miatt döntéshozatalba való bevonódás, státusz nélkül

65 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tekintély Túlhierarchizálódás, előmenetel Túlhierarchaizálódás okai: nem organikus fejlődés, hanem adminisztratív, bürokratikus döntések Előrehaladás lehetősége korlátozott, új szinteket hoznak létre imitálás céljából Hatáskörrel nem rendelkező szintek, de ezeken is keresztül mennek az információk, melyeket megszűrnek Előmenetel a legfontosabb ösztönző erő, előmeneteli rendszer befolyásolja az egész szervezetet Alkalmazkodás 3 fő típusa: azonosulás, közömbösség, elutasítás

66 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Döntés Döntés és racionalitás Oscar Lange lenygel közgazdász Praxeológia: racionális cselekvés tudománya Eszközfelhasználás optimálása a cél maximalizálása: Adott eszközfelhasználaással maximális célelérés vagy: adott célt legkisebb eszközráfordítással 50‘es évek, matematikai modellek: optimum-számítás Herbert A. Simon: Korlátozott racionalitás elve, nincs mindenre kiterjedő információ

67 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Döntés Korlátozott racionalitás Racionalitás, irracionalitás két pólus, döntések valahol közte Racionalitás nem minden tekintetben optimális Racionalitás nem köthető egy konkrét döntéshez, csak folyamatában vizsgálható Még matematikai szimulációval sem jelezhető egy döntés minden következménye előre Szervezeti döntésekben mindíg érdekek is közrejátszanak Döntési folyamatok társadalmi természete: különböző érdekek, különböző hatások Pozíciók befolyásolják a döntéseket

68 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Döntés Döntési folyamat szakaszai 1. Döntés szükségességének felismerése: túl korai v. túl késő döntések; infomációáramlás korlátai 2. Probléma megfogalmazása: érdekek, befolyás hátráltathatja, egyensúly megbomlásától való félelem 3. Információgyűjtés: szaktudás fontos, de hallgatnak-e rájuk? Rugalmasság, külső és belső tényezőkhöz alkalmazkodás 4. Alternatívák kidolgozása: gyakran itt a legkevesebb racionalitás, sokszor rutinszerű, „programozott“ döntések 5. Alternatívák közti választás: ki dönt valójában? 6. Döntés végrehajtása: kontroll erőssége, külső tényezők

69 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Döntés Döntés és felelősség szervezet felelőtlenség veszélye: döntés anonimitása, munkamegosztással fokozódik Döntés is részmozzanatokra van osztva, nemcsak döntés és végrehajtás Szakadék a jog szerinti és tényleges döntéshozók között Döntési munkamegosztás alapformái: felügyeleti: érkekek ütköztetése nem történik meg koordinációs: érdekek ütköztetése, de egyszemélyi v. szavazati döntések kooperációs: egymás mellé rendelt partnerek egyezsége

70 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munkapszichológia Célja: Az emberi viselkedés tanulmányozása a munkában, a munkaszervezetben Hatékony munkavégzés elégedett dolgozókkal 3 tényező: dolgozó ember munkakörnyezet termelési tevékenység

71 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munkapszichológia Kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása: Társadalmi érdekek és egyéni érdekek egyeztetése Egyéni és vállalati érdek egyeztetése Könnyebb, biztonságosabb, örömtelibb munkavégzés Munkakörülmények javítása Pszichés ártalmak csökkentése Elégedettség fokozása Munka hatékonyságának növelése

72 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munkapszichológia feladatai British Psychological society szerint 1.Személyzet kiválasztás és értékelés 2.Képzés 3.Teljesítményértékelés 4.Szervezetfejlesztés 5.Ergonómia 6.Pályatanácsadás 7.Szociális jártasság fejlesztése 8.Esélyegyenlőség javítása 9.Foglalkozás-egészségügy pszichológiai vonatkozása

73 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munkapszichológia feladatai II. British Psychological society szerint 11. Munkakör tervezés 12. Attitüd vizsgálatokKépzés 13. Elégedettség Példák: Stressz vizsgálatok Info-kommunkációs technológiák Tesztek kidolgozása Tanácsadás Munkakörtervezés Szervezetfejlesztés Munkacsoportok

74 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Problémák Egyéni: Kiscsoport: Üzemrész: Üzemi: Ágazati: Népgazdasági: Világméretű:

75 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Milyen egy jó HR-es? gyakorlatias jól képzett általánosítás és konkretizálás képessége kreativitás kritikai érzék fantázia, humor magabiztos szociális jártasság: türelem, előzékenység, udvariasság, szerénység, megfontoltság etikai érzékenység vezetői képesség problémamegoldó képesség stratégiai orientáltság üzleti ismeretek kommunikációs készségek tárgyalási technikák meggyőzés befolyásolás határozottság piaci ismeretek

76 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Munkapszichológia története Már Ókortól fontos az alkalmasság megállapítása (Platon, Biblia) Középkortól a motiváció vált érdekessé Kapitalizmus: munka nem büntetés, szabad foglalkozásválasztás, új munkaszervezés – gyárak, bürokrácia - Kapitalizmus: kiválasztás, hatékonyság, motiváció fő problémák

77 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tudományos munkaszervezés Taylor: Első kísérlet az ipari termelésben rejlő szervezeti problémák tudományos megoldására Lépések: egyes munkafolyamathoz megállapítani a legmegfelelőbb eljárást, azok kiválasztása, akik a legrövidebb idő alatt elvégzik a feladatot, normaidő megállapítása, betanítás Problémák: tulajdonosok körében népszerű, technikai sikerek, de túlterhelés, sztrájkok, ember alkalmazkodik a munkához és nem fordítva

78 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Tudományos vezetés - Fayol 14 alapelv: 1.Munkamegosztás 2.Hatáskör és felelősség 3.Fegyelem 4.Rendelkezés egysége 5.Vezetés egysége 6.Általános érdekek prioritása 7.Ellenszolgáltatás 8.Centralizálás szükséges 9.Hierarchia pontos meghatározása 10.Rend 11.Méltányosság 12.Személyzet állandósága 13.Kezdeményezés 14.Szervezet ereje a tagok erejében rejlik

79 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Pszichotechnika (1915-1930) Technika: fizikához v. kémiához hasonló módszer, William Stern (1871-1938) – diagnosztika+bánásmód Első fellendülés: I. VH. Kiválasztás problémája. Army Alpha teszt, Binet iskolaérettségi tesztből fejlesztett IQ teszt Kraepelin: munkagörbe, teljesítmény nem egyenletes, hanem ingadozik Előzmények: W. Wundt első pszichológiai laboratóriuma, Emil Kraepelin müncheni pszichiáter, sérült munkaerő újbóli munkába állítása Új probléma: pályaválasztási tanácsadás, feminizmus, első: N.O., majd Svájc, USA

80 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Hugo Münsterberg (1863-1919) Alkalmazott pszichológia, gazdasági élet szükségszerűségei Taylori termeléscentrikus nézet elfogadása, de nem olyan goromba (pl. nem „lustaság”, nem ipari „átlagmunkás”) Ösztönzés nem csak bér (Taylor), hanem motiváció kérdése Dolgozó emberrel történő foglalkozás, individualitás, belső ellenállás leküzdése, akarat, motiváció Egyéni különbségek vizsgálata: fáradékonyság, terhelhetőség, tanulási képesség, emlékezés, emlékezés, felejtés, utánzás, kézügyesség, monotónia Pályaválasztási tanácsadás, betanítás, nem elszigetelt személyiségjegyek,hanem pszichikus funkciók összessége alapján

81 Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia Pszichotechnika eredményei Jelentős intézményrendszer kialakulása, N.O. és USA, több mint 300 Pl. villamosvezetők, szakácsok, hajók irányítói, telefonos kisasszonyok (16 000 vizsgált személy Bell társaságnál), katonai kiválasztás Pályaválasztás, alkalmasság, házastársválasztás „technika”: szimpatikus mérnököknek is Munka ésszerűsítése, gépek kialakítása (ergonómia előzménye!) – a „technika hozzáillesztése a pszichés feltételekhez” Foglalkozási profilok, „pályatükrök”, munkapróbák Fáradékonysági vizsgálatok, szünetek, munkaritmus


Letölteni ppt "Dr. Demszky Alma Míra Szervezet- és munkaszociológia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések