Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium."— Előadás másolata:

1 NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztály

2 Foglalkoztatáspolitikai intézkedések helye az Operatív programokban GINOP 5. prioritás (ESZA) – foglalkoztatási és képzési intézkedések GINOP 6. prioritás (ERFA) – szociális gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi eszközök VEKOP 7. prioritás – foglalkoztatási és képzési intézkedések a KMR területén – szűkülő források TOP 5. prioritás – foglalkoztatási együttműködések támogatása, helyi és megyei szintű egyedi beruházásokhoz kapcsolódó foglakoztatási és képzési támogatások támogatása

3 GINOP 5. és GINOP 6. - tematikus célkitűzések EU 2020 célokból levezethető, uniós jogszabály- tervezetben rögzített 11 tematikus célkitűzések közül: A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) Beruházások az oktatás, a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás terén (10.)

4 GINOP 5. és 6. prioritások GINOP 6. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ - OP keret 5%- a 1. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása 2. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása

5 GINOP 5. A munkanélküliek és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése Tervezett intézkedések: 1.Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása aktív munkaerő-piaci eszközökkel 2.Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése 3.Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 4.Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai

6 Foglalkoztatási ráta 2012.2013. EU28 Magyar ország Különbség EU28 Magyar ország Különbség (Magyarország- EU28) %-pont% 20-64 évesek 68,462,1-6,368,363,2-5,1 15-24 évesek 32,718,6-14,132,319,8-12,5 25-49 évesek 77,474,8-2,677,075,6-1,4 55-64 évesek 48,836,9-11,950,138,5-11,6 20-64 évesek Alapfokú végzettségűek 52,137,5-14,651,438,2-13,2 Középfokú végzettségűek 69,563,6-5,969,364,9-4,4 Felsőfokú végzettségűek 81,878,7-3,181,778,9-2,8 20-64 évesek Férfiak 74,568,1-6,474,269,7-4,5 Nők 62,356,4-5,962,557,0-5,5

7 Társadalmi vállalkozások ösztönzése beruházási prioritás IntézkedésCélcsoportKedvezményezettek típusai: szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a szociális gazdaság szereplői, társadalmi vállalkozások társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői (szervezeti formától függetlenül) Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása: „Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások

8 6 8 8 8 20 28 11 20 12 24 2 9 13 26 6 5 13 1 6 2 5 25 13 12 8 2 8 1 6 1 4 3 4 1 5 7 2 Önfenntartó szociális szövetkezet – 127 db – 1,8 Mrd Szociális gazdaság fejlesztése – 208 db – 8,2 Mrd Szociális gazdaság támogatása jelenleg

9 Már a Partnerségi Megállapodás is a jelentős foglalkoztatási hatású gazdasági szegmensként jelöli meg a társadalmi célú vállalkozásokat, és három fontos beavatkozási területet jelöl meg Társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása “Tranzit” foglalkoztatás (transit employment) a hátrányos helyzetűek számára Társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdasági (inclusive social economy) megoldások Szociális gazdaság a Partnerségi Megállapodásban

10 GINOP 5. A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja Tervezett intézkedések: 1.Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások (pl. foglalkoztatást elősegítő támogatás, munkaerő-piaci képzés, szolgáltatás) 2.Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében Cél, hogy „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön”. (EU tanácsi ajánlás)

11 Munkaerő-piaci körkép - aktivitás

12 A fiatalok foglalkoztatási lemaradása az európai átlagtól

13 Összefoglaló helyzetkép 15-24 éves fiatalok 2013 2014 II. negyedév Aktivitási ráta Fogl. ráta Munka- nélküliség NEET arány Fogl. ráta Munka- nélküliség Magyarország27,219,827,215,423,1 20,0 EU 2842,232,323,413,0 32,3 21,6

14

15 GINOP 5. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez Tervezett intézkedések: 1.Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, munka és a magánélet összehangolása, vállalati munkaszervezési kultúra javítása, családbarát munkahelyi környezet kialakítása, alkalmazkodás támogatása 2.Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelem, jogtudatos magatartás elterjesztése, munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, szociális partnerek programjainak támogatása

16 BeavatkozásForrás GINOP 2014. nov. 7. (EUR) A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése … 725 008 302 A fiataloknak fenntartható munkaerő- piaci integrációja … 544 386 056 A fiataloknak fenntartható munkaerő- piaci integrációja (YEI) 49 765 356 A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez 144 018 977

17 GINOP 6. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása Tervezett intézkedések: 1.Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése 2.Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése 3.Digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztése 4.Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása

18 GINOP 6. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása Tervezett intézkedések: 1.A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása Tananyagfejlesztés, szakmai tanárok és gyakorlati oktatók (tovább)képzése, gyakorlati képzőhelyek fejlesztése, a szakképzés minőségbiztosítási folyamatának fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése 2.Az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC) programban való részvétel 3.Duális képzés elterjesztésének támogatása, a szakképzés és a gazdaság összekapcsolása

19 BeavatkozásForrás GINOP 2014. nov. 7. (EUR) Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt … 319 804 034 Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése … 51 846 832

20 GINOP 8. prioritás Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása 100 570 116 Munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása visszatérítendő támogatás eszközével Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések