Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzetgazdasági minisztérium Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzetgazdasági minisztérium Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági."— Előadás másolata:

1 Nemzetgazdasági minisztérium Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatási Programok Főosztály

2 Foglalkoztatáspolitikai intézkedések helye az Operatív programokban
GINOP 5. prioritás (ESZA) – foglalkoztatási és képzési intézkedések GINOP 6. prioritás (ERFA) – szociális gazdasághoz kapcsolódó pénzügyi eszközök VEKOP 7. prioritás – foglalkoztatási és képzési intézkedések a KMR területén – szűkülő források TOP 5. prioritás – foglalkoztatási együttműködések támogatása, helyi és megyei szintű egyedi beruházásokhoz kapcsolódó foglakoztatási és képzési támogatások támogatása

3 GINOP 5. és GINOP 6. - tematikus célkitűzések
EU 2020 célokból levezethető, uniós jogszabály-tervezetben rögzített 11 tematikus célkitűzések közül: A foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő mobilitásának támogatása (8.) Beruházások az oktatás, a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás terén (10.)

4 GINOP 5. és 6. prioritások GINOP 6. VERSENYKÉPES MUNKAERŐ OP keret 5%-a 1. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása 2. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása + VEKOP 8. prioritás – foglalkoztatási és képzési intézkedések a KMR területén – szűkülő források

5 Tervezett intézkedések:
GINOP 5. A munkanélküliek és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése Tervezett intézkedések: Hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása aktív munkaerő-piaci eszközökkel Munkaerő piaci szolgáltatások fejlesztése Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai Célcsoportok: hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak pl. alacsony iskolai végzettségűek Kedvezményezettek: Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (NFA) keresztül az egyének és az őket foglalkoztatók Munkaügyi szervezet (NFSZ) és vele együttműködő szervezetek Társadalmi célú vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői (szervezeti formától függetlenül) Foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások

6 Alapfokú végzettségűek Középfokú végzettségűek Felsőfokú végzettségűek
Foglalkoztatási ráta  2012. 2013. EU28 Magyarország Különbség (Magyarország-EU28) % %-pont 20-64 évesek 68,4 62,1 -6,3 68,3 63,2 -5,1 15-24 évesek 32,7 18,6 -14,1 32,3 19,8 -12,5 25-49 évesek 77,4 74,8 -2,6 77,0 75,6 -1,4 55-64 évesek 48,8 36,9 -11,9 50,1 38,5 -11,6 Alapfokú végzettségűek 52,1 37,5 -14,6 51,4 38,2 -13,2 Középfokú végzettségűek 69,5 63,6 -5,9 69,3 64,9 -4,4 Felsőfokú végzettségűek 81,8 78,7 -3,1 81,7 78,9 -2,8 Férfiak 74,5 68,1 -6,4 74,2 69,7 -4,5 Nők 62,3 56,4 62,5 57,0 -5,5

7 Társadalmi vállalkozások ösztönzése beruházási prioritás
Intézkedés Célcsoport Kedvezményezettek típusai: szociális gazdaság fejlesztése, társadalmi vállalkozások támogatása hátrányos helyzetű munkanélküliek és inaktívak, a szociális gazdaság szereplői, társadalmi vállalkozások társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság egyéb szereplői (szervezeti formától függetlenül) Társadalmi vállalkozások ösztönzése és támogatása: „Tranzit” foglalkoztatás a hátrányos helyzetűek számára: Nem állami szervezetek komplex foglalkoztatási programjai foglalkoztatási célú nem állami non-profit szervezetek és a velük együttműködő vállalkozások

8 Szociális gazdaság támogatása jelenleg
Szociális gazdaság fejlesztése – 208 db – 8,2 Mrd 28 20 20 2 7 11 8 8 1 4 4 3 12 24 5 8 5 13 1 6 2 8 1 6 9 6 1 2 6 2 8 26 5 12 13 25 13 Önfenntartó szociális szövetkezet – 127 db – 1,8 Mrd

9 Szociális gazdaság a Partnerségi Megállapodásban
Már a Partnerségi Megállapodás is a jelentős foglalkoztatási hatású gazdasági szegmensként jelöli meg a társadalmi célú vállalkozásokat, és három fontos beavatkozási területet jelöl meg Társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása “Tranzit” foglalkoztatás (transit employment) a hátrányos helyzetűek számára Társadalmi integrációt szolgáló szociális gazdasági (inclusive social economy) megoldások

10 Tervezett intézkedések:
GINOP 5. A nem dolgozó és nem tanuló fiatalok fenntartható munkaerő-piaci integrációja Tervezett intézkedések: Ifjúsági Garanciához kapcsolódó foglalkoztatási támogatások (pl. foglalkoztatást elősegítő támogatás, munkaerő-piaci képzés, szolgáltatás) Gyakornoki program és vállalkozóvá válás támogatása a fiatalok körében Cél, hogy „valamennyi 25 év alatti fiatal a munkahelye elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapos időszakon belül színvonalas állásajánlatot kapjon, illetve további oktatásban, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vagy gyakornoki képzésben részesüljön”. (EU tanácsi ajánlás) Célcsoport: 25 év alatti fiatalok, különösen NEET fiatalok (vvt-nél: 30 év alatti pályakezdő fiatalok) Kedvezményezettek: Nemzeti Foglalkoztatási Alapon (NFA) keresztül a fiatalok és az őket foglalkoztatók Gyakornoki helyet kialakító vállalkozások, illetve vállalkozást indító fiatalok

11 Munkaerő-piaci körkép - aktivitás

12 A fiatalok foglalkoztatási lemaradása az európai átlagtól

13 Összefoglaló helyzetkép
15-24 éves fiatalok 2013 2014 II. negyedév Aktivitási ráta Fogl. ráta Munka-nélküliség NEET arány Fogl. ráta Magyarország 27,2 19,8 15,4 23,1 20,0 EU 28 42,2 32,3 23,4 13,0 21,6

14

15 Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése
GINOP 5. A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez Tervezett intézkedések: Munkahelyi rugalmasság és munka minőségének ösztönzése rugalmas munkaszervezési formák elterjesztése, munka és a magánélet összehangolása, vállalati munkaszervezési kultúra javítása, családbarát munkahelyi környezet kialakítása, alkalmazkodás támogatása Jogszerű foglalkoztatás ösztönzése be nem jelentett munkavállalás elleni küzdelem, jogtudatos magatartás elterjesztése, munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, szociális partnerek programjainak támogatása Célcsoportok: munkáltatók és munkavállalóik Kedvezményezettek: Munkáltatók (vállalkozások, szövetkezetek, civil szervezetek, államigazgatási szervek, közintézmények) szociális partnerek, NFSZ, adóhatóság

16 Beavatkozás Forrás GINOP nov. 7. (EUR) A munkakeresők és inaktívak foglalkoztatáshoz való hozzáférése … A fiataloknak fenntartható munkaerő-piaci integrációja … A fiataloknak fenntartható munkaerő-piaci integrációja (YEI) A munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodása a megváltozott körülményekhez

17 Tervezett intézkedések:
GINOP 6. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása Tervezett intézkedések: Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése Digitálisan írástudatlan népesség digitális alapkompetenciáinak fejlesztése Munkavállalók munkahelyi képzésének támogatása Célcsoportok: munkavállalási korú felnőtt népesség különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségűekre (+közfoglalkoztatottakra) Kedvezményezettek: 1-3. államigazgatási szervek, háttérintézmények (képző intézmények bevonásával), közvetve pedig a munkavállalási korú népesség (maga a képzésbe kerülő egyén) 4. képzéseket megvalósító munkáltatók; közvetve pedig a képzésben érintett munkavállalók

18 A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása
GINOP 6. Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása Tervezett intézkedések: A szakképzés és felnőttképzés minőségének javítása Tananyagfejlesztés, szakmai tanárok és gyakorlati oktatók (tovább)képzése, gyakorlati képzőhelyek fejlesztése, a szakképzés minőségbiztosítási folyamatának fejlesztése, lemorzsolódás csökkentése Az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése (PIAAC) programban való részvétel Duális képzés elterjesztésének támogatása, a szakképzés és a gazdaság összekapcsolása Célcsoportok: a szak- és felnőttképzésben résztvevő, munkavállalási korú népesség, valamint az őket foglalkoztató munkáltatók Kedvezményezettek: Az intézkedés végrehajtása a szak- és felnőttképzési intézményrendszeren keresztül történik, ahol szükséges, külső partnerek (köztük kamarák) bevonásával. A támogatás tényleges kedvezményezettjei (címzettjei) a képzésben érintett munkaképes korú népesség, valamint közvetve az intézkedés keretében támogatott egyéneket foglalkoztató munkáltatók.

19 319 804 034 51 846 832 Beavatkozás Forrás GINOP 2014. nov. 7. (EUR)
Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt … Az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet megkönnyítése …

20 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
GINOP 8. prioritás Fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása Munkanélküliek és inaktívak vállalkozóvá válásának támogatása visszatérítendő támogatás eszközével Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

21 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Nemzetgazdasági minisztérium Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági."

Hasonló előadás


Google Hirdetések