Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Linux kezelés MIN1U1 3. gyakorlat. JZsCs 20052 Könyvtár- és állománykezelés pwd az aktuális munkakönyvtár elérési úttal ellátott nevének kiírása ls [-altrR]

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Linux kezelés MIN1U1 3. gyakorlat. JZsCs 20052 Könyvtár- és állománykezelés pwd az aktuális munkakönyvtár elérési úttal ellátott nevének kiírása ls [-altrR]"— Előadás másolata:

1 Linux kezelés MIN1U1 3. gyakorlat

2 JZsCs 20052 Könyvtár- és állománykezelés pwd az aktuális munkakönyvtár elérési úttal ellátott nevének kiírása ls [-altrR] könyvtár egy könyvtár tartalmának kilistázása ABC sorrendben -r a rendezés iránya fordított -R alkönyvtárak is rekurzívan -a a rejtett állományok is -l kiegészítő információk drwxrwxrwx ln user group size date time name -t módosítási idő szerinti rendezés

3 JZsCs 20053 mkdir [elérési_út/]k ö nyvt á r egy új könyvtár létrehozása mkdir – p./elso/masodik létrehozza az elso könyvtárat is cd [elérési_út/]könyvtár könyvtárváltás ln -s állománynév keresztkapcsolatnév keresztkapcsolat létrehozása -s szimbolikus keresztkapcsolat cat állomány1 [...állományN] állományok összefűzése: cat állomány1 állomány2 > állomány3 állomány kiíratása: cat állomány új állomány létrehozása: cat > állomány +

4 JZsCs 20054 rm kapcsolók állománynév állomány törlése -f nincs figyelmeztető üzenet -r könyvtárak törlése rekurzívan rmdir könyvtárnév üres könyvtár törlése !kitörölt állomány nem állítható vissza wc kapcsolók állománynév állomány jellemzőinek számlálása -c bájtok -l sorok -w szavak cp kapcsolók forrás cél állományok másolása -r rekurzív -s szimbolikus linket hoz létre másolás helyett (csak akkor működik, ha az aktuális könyvtárba másolunk) -f nincs figyelmeztető üzenet

5 JZsCs 20055 Feladat hozzunk létre a saját könyvtárunkban alkönyvtárakat az alábbi nevekkel: ora/bin, ora/tmp, ora/doboz, ora/munka, ora/munka/tarol listázzuk ki saját könyvtárunk és az alkönyvtárak tartalomjegyzékét a lista állományba számoljuk meg az állomány sorait másoljuk át a lista állományt a tarol könyvtárba hozzunk létre egy 2 soros szöveges állományt szoveg néven a doboz könyvtárban fűzzük össze a lista és a szoveg állományokat osszeg néven úgy, hogy az eredmény a tmp könyvtárba kerüljön

6 JZsCs 20056 Feladat készítsünk egy szöveges állományt forras néven a saját könyvtárunkban másoljuk be a temp és a munka könyvtárakba forr_temp és forr_munka néven tegyük a forr_temp –et írásvédetté készítsünk a tarol és a doboz könyvtárban merev hivatkozást a forras állományra mindegyik hivatkozás készítés után kérjünk részletes könyvtár tartalomjegyzéket az eredeti forras állományról

7 JZsCs 20057 Feladat töröljük a tarol és a doboz könyvtárban levő merev hivatkozást a forras állományra kérjünk részletes könyvtár tartalomjegyzéket a bin könyvtárról nézzük meg, hogy milyen rejtett állományok vannak a saját könyvtárunkban

8 JZsCs 20058 find kezdőpont kifejezés állomány keresése a könyvtárrendszerben kezdőponttól lefelé - name minta név szerint - user n é v tulajdonos szerint grep kapcsoló minta állománynév minta előfordulását keresi állományokban -c csak a mintát tartalmazó sorok száma -i kis és nagy betű azonos -l csak állománynevek -n sorszám + sor -v mindent ami nem tartalmazza a mintát

9 JZsCs 20059 mv kapcsolók forrás cél állományok átnevezése és/vagy mozgatása -f létezőt kérdés nélkül felülír -b mozgatás előtt biztonsági másolatot készít c é l állomány vagy könyvtár more kapcsolók állomány... állomány tartalmának oldalakra tördelt megjelenítése a képernyőn -p nem görget, hanem lapoz -s több üres sorból egyet cmp kapcsolók áll1 áll2 állományok összehasonlítása -c a különböző bájtokat karakterként írja ki

10 JZsCs 200510 dd kapcsoló if=áll1 of=áll2 állomány másolása és konvertálása conv=ascii EBCDIC->ASCII conv=ebcdic ASCII->EBCDIC conv=ibm ASCII->IBM conv=lcase nagybetűből kisbetű conv=ucase kisbetűből nagybetű sort kapcsolók állománynév állomány sorainak rendezése -b beveztő szóközt kihagy -c rendezettséget vizsgál -o á llom á ny állományba írja az eredményt -r fordított sorrend

11 JZsCs 200511 tar kapcsolók újnév állományok állományok/könyvtárak összecsomagolása és kibontása -t lista (teszt) -f lemezes álomány -x kibont -c becsomagolás (újat létrehoz) -r becsomagolás (hozzáfűz) -A hozzámásol tar állományt --delete töröl -W ellenőriz -v kiírja az állományneveket a képernyőre

12 JZsCs 200512 Tar tar –cvf ujnev.tar allomanyok tar –xvf ujnev.tar tar –tvf ujnev.tar

13 JZsCs 200513 compress kapcsoló állomány állományok be/kitömörítése; törli a régi áll.-t, az újnak Z lesz a kiterjesztése -d kitömörítés -f akkor is ha már van ilyen vagy kicsi a tömörítési arány -v mindent kiír uncompress állomány kitömörít, törli a tömörítettet gzip kapcsoló állomány tömörít, gz lesz a kiterjesztés -dkitömörítés, törli a tömörítettet

14 JZsCs 200514 Feladat csomagoljuk be tar segítségével a munka könyvtár tartalmát m.tar néven listáztassuk ki az m.tar állomány tartalmát tömörítsük be a gzip program segítségével az m.tar állományt

15 JZsCs 200515 Feladat hozzunk létre a saját könyvtárunkból nyílóan egy torold alkönyvtárat, és oda csomagoljuk ki a korábban becsomagolt és betömörített állományokat

16 JZsCs 200516 tree kapcsolók könyvtárnév könyvtárstruktúra, állományok, bejegyzések száma -a mindent kiír -d csak könyvtár -f teljes elérési út -i nincs vonal -l könyvtárra irányuló szimbolikus linket követ -P minta csak mintának megfelelőt -I minta csak mintától különbözőt -p védelmi kódsor -s méret is -u UID -g GID -D dátum -t idő szerint rendez

17 JZsCs 200517 File file fájlnév megadja az állomány típusát a magic fájl alapján

18 JZsCs 200518 Állományrendszerek beiktatása és leválasztása felcsatolás az állományrendszer valamely könyvtára helyére általában rendszergazdai jogosultság szükséges felcsatolás mount lecsatolás umount

19 JZsCs 200519 Mount /dev/hda1 /dev/hda2

20 JZsCs 200520 Mount tábla /etc/mount a partíció száma a szuperblokk bufferére mutató pointer a mount jegyzék i-böge (mount point) a gyökér jegyzék i-böge /etc/fstab

21 JZsCs 200521 A szuperblokk tartalma... a fájlrendszer mérete a szabad blokkok száma a szabad blokkok listája + index a listán az i-lista mérete a szabad i-bögök száma a szabad i-bögök listája + index a listához lock mező a két listához jelző, hogy történt-e módosítás a szuperblokkban

22 JZsCs 200522 A védelmi rendszer uid - user identifier gid - group identifier /etc/passwd uid és alap gid /etc/group felhasználó-csoport összerendelések Felhasználói körök: tulajdonos csoporttárs többiek su - superuser (uid=0)

23 JZsCs 200523 A su parancs su su felhasználónév

24 JZsCs 200524 Jogok olvasás - állomány tartalmának megtekintése, könyvtár esetén a tartalom kilistázása írás - állomány bővítése, kicserélése, megváltoztatása, ill. könyvtár esetén bejegyzés létrehozása, törlése végrehajtás - állomány futtatás, könyvtárban keresés, belépés az adott könyvtárba cd -vel, és informálódás az ls utasítás segítségével egy konkrét könyvtár vagy állomány meglétéről és tulajdonságairól

25 JZsCs 200525 Védelmi kódsor trwxrwxrwx t - bejegyzés típusa b blokkorientált speciális állomány (pl. /dev/hda1 ) c karakterorientált speciális áll. (pl. /dev/stty4 ) d alkönyvtár-bejegyzés l szimbolikus keresztkapcsolat - egyszerű állomány tulajdonos csoporttárs bárki

26 JZsCs 200526 Jogadás Futtatási időre setgid bit setuid bit Állandó chmod chown chgrp

27 JZsCs 200527 chown újtulajdonos állománynév állomány tulajdonosának megváltoztatása chgrpújcsoportállománynév állomány csoportjának megváltoztatása chmod kapcsoló[kinek] op jogok [op jogok] jogok beállítása - adása kinek : u az aktuális felhasználónak g a csoportnak o a többieknek op + jogokat adunk hozzá - jogokat veszünk el = pontosan

28 JZsCs 200528 jogok a következő betűk kombinációi lehetnek: r olvasási jog w írási jog x végrehajtási jog X végrehajtási jog, ha az állomány könyvtár vagy ha már van másik x bitje; s setuid vagy setgid mód chmod g-w állomány chmod +x állomány chmod 622 állomány

29 JZsCs 200529 Feladat állítsuk be a hozzáférést az alábbi minta szerint: –bin : mindenki számára kereshető-olvasható, csak a tulajdonos számára írható –doboz : mindenki számára csak írható, a csoporttársak keresni is tudnak benne, a tulajdonos számára olvasható is


Letölteni ppt "Linux kezelés MIN1U1 3. gyakorlat. JZsCs 20052 Könyvtár- és állománykezelés pwd az aktuális munkakönyvtár elérési úttal ellátott nevének kiírása ls [-altrR]"

Hasonló előadás


Google Hirdetések