Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország demográfiai jellemzőinek és szociális ellátórendszerének bemutatása különös tekintettel az időskorú népességre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország demográfiai jellemzőinek és szociális ellátórendszerének bemutatása különös tekintettel az időskorú népességre."— Előadás másolata:

1 Magyarország demográfiai jellemzőinek és szociális ellátórendszerének bemutatása különös tekintettel az időskorú népességre

2 Magyarország területe 19 megyére oszlik Magyarország lakónépessége 9 937 000 fő. A népsűrűség pest megyébe és azon belül a fővárosban Budapesten a legnagyobb.

3 Az ország demográfiai jellemzői közül a legfontosabb, hogy az 1980-as évek óta évről évre természetes fogyás tapasztalható ami azt jelenti, hogy az 1980-as évek óta minden évben kevesebb a gyermek születés mint a halálozás, így a migrációs folyamatokat is figyelembe véve fogyó és elöregedő a társadalmunk. A magyar társadalom kor és nem szerinti eloszlását az alábbi korfán láthatják, amely a 2011-es népszámlálási adatok alapján készült.

4

5 A népszámlálás során kapott eredmények segítségével megállapították, hogy az időskorú népesség tekintetében nagy mértékű növekedés következett be a 60-69 évek esetében, valamint a 80 évnél idősebbek száma szintén növekedést mutatott a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest mintegy 120 ezer fővel nőtt a számuk. Jelenleg az ország minden tizedik lakosa 70 évnél idősebb.

6 Az időskorú népességre jellemző, hogy nagy részük egyszemélyes háztartásban főleg falvakban él. Egészségi állapotuk kifejezetten rossznak mondható egy részük szakszerű segítségnyújtásra szorul az önálló életvitelének fenntartásában saját lakókörnyezetében, másik részük pedig intézményi ellátásra szorul. 2011-ben 457 ezer fő, a népesség 4,6 százaléka élt fogyatékkal. A tartós betegek száma 1 millió 648 ezer volt. A elöregedés Baranya megyére azon belül Pécs lakosságára szintén jellemző. 2011-ben a 65 évesnél idősebbek száma a népességen belül 66265 fő, ezen belül Pécsett 27972 fő volt. Az alábbi grafikonon láthatják Baranya megye népességének alakulását korcsoportokra bontva 1980-as évektől 2011-ig.

7

8 A családok nem minden esetben tudják a hozzátartozók ellátását biztosítani, ennek több oka van az egyik, hogy nagy mértékben lecsökkent a három generációs családok száma, a másik, hogy sok esetben a romló egészségi állapot miatt mindenképp szakszerű ellátás szükséges. A fent említett adatok miatt az egyik legnagyobb teher a szociális ellátórendszer számára az idősek ellátásának megoldása, hiszen a rászorulók száma évenkénti folyamatos növekedést mutat. Magyarországon a szociális szolgáltatásokat az állami, a nem állami (alapítványok) és az egyházi szervezetek biztosítják a rászorultak részére.

9 Az időskorúak számára biztosított szociális szolgáltatások magukba foglalják a személyes gondoskodás körébe tartozó alap és szakellátásokat. Szociális alapszolgáltatások célja a segítség nyújtása szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.

10 Az alapszolgáltatások : 1.-A házi segítségnyújtás, melynek keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

11 2.- A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tartalma a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

12 3.-Nappali ellátás során az egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

13 4.-Étkeztetés, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni.

14 A szakosított ellátásban részesülhetnek,ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult személyekről az alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni. Szakosított ellátást biztosító intézmények:

15 1.- Tartós bentlakást biztosító ápolást, gondozást nyújtó intézményeken belül az idősek otthona ahol az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról gondoskodnak. 2.- Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény az időskorúak gondozó háza, ahol ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást

16 Baranya megyében 2011-ben 5231 fő házi segítségnyújtásban,2136 fő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 4004 fő pedig tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesült. Pécsett 2011-ben 1033 fő házi segítségnyújtásban, 469 fő jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 1071 fő pedig tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásban részesült.


Letölteni ppt "Magyarország demográfiai jellemzőinek és szociális ellátórendszerének bemutatása különös tekintettel az időskorú népességre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések