Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PUBLIC RELATIONS elmélete és gyakorlata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PUBLIC RELATIONS elmélete és gyakorlata"— Előadás másolata:

1 A PUBLIC RELATIONS elmélete és gyakorlata
Beküldendő feladat Készítette: Nemes Marianna Informatikus Könyvtáros Szak Távoktatás tagozat II. évfolyam

2 Vachott Sándor Városi Könyvtár
Gyöngyös

3 A könyvtár tevékenysége
A könyvtár nyilvános könyvtár, elsőrendű feladata, hogy a város polgárait, olvasó közönségét megfelelő, friss információval lássa el. Ennek érdekében gyűjti és folyamatosan gyarapítja dokumentumait, elsősorban a könyveket, amely reprezentálja a nemzeti könyv és folyóirattermést, és kitekint az egyéb ismerethordozó dokumentumokra is. A könyvtár alapvetően általános gyűjtőkörű nyilvános, városi könyvtárként működik. Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, feltárja (katalogizálja), megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja (helyben használat, kölcsönzés), ezáltal biztosítja a művelődéshez, tanuláshoz, a közéleti-szakmai tájékozódáshoz, valamint az igényes szórakozáshoz szükséges könyvtári dokumentumokat. A gyűjtemény egy részét szabadpolcon helyezi el, s a teljes állományt katalógusrendszerben tárja fel.

4 Küldetésnyilatkozat A Vachott Sándor Városi Könyvtár a mindennapi elvárásoknak megfelelően egy korszerű információs, közéleti, művelődést, oktatást segítő központtá a város szellemi, kulturális életének centrumává kíván lenni. Célja olyan szolgáltató központ kialakítása, amely a fenti igényeket magas színvonalon elégíti ki abból következően, hogy megfelelő információs forrásokkal és a kor színvonalán álló technikai eszközzel rendelkezik. A könyvtári kultúra meghatározó eleme a minőségközpontúság. A könyvtári munkának nincs olyan eleme, amellyel kapcsolatban ne volna felvethető a megfelelő minőség igénye – legyen szó akár a könyvtár állományáról, a könyvtáros személyiségéről, a könyvtári szolgáltatásról, vagy akár a környezeti kultúráról. Minden tevékenységében a minőségre törekszik és igyekszik azt a legmagasabb szintű szolgáltatás-színvonalat biztosítani, amelyet az olvasó, a használó elvár. Az olvasói elégedettségről számot kíván adni (olvasói felmérések segítségével ), a munkát pedig a minőségellenőrzés eszközeivel kívánja értékelni.

5 Vachott Sándor a könyvtár névadója
1818. nov ápr. 9. A névadó emlékére november 17. Vachott nap. kiállítás a Vachott dokumentumokból előadás Vachott Sándorról pályázat meghirdetése középiskolások és felnőtt olvasók részére: „Mit jelent számomra „Vachott Sándor” címmel 4-5 oldalas tanulmány megírása.

6 A könyvtár alapterülete
Második emelet Első emelet

7 Nyitvatartás Felnőtt-könyvtár Gyermek-könyvtár Zenei részleg Hétfő
9 - 18 Kedd Szerda Csütörtök szünnap Péntek Szombat 9 - 13

8 A könyvtár szolgáltatásai
Ruhatár Kölcsönzés Információ Javaslat: eligazító feliratok, tájékoztatók a könyvtár rendezvényeiről

9 Felnőtt szépirodalom Szolgáltatások: Kölcsönzés Tájékoztatás
„Hangos könyvek" kölcsönzése vakok és csökkentlátók számára Idősek és betegek könyvtári ellátása (könyvek házhozszállítása) Könyvtárközi kölcsönzés

10 Felnőtt szakirodalom I.
Általános gyűjtőkörű könyvtár lévén, minden tudományterületről az alapvető műveket szerezik be. A kölcsönözhető szakirodalom megosztva, két szinten helyezkedik el. Az első emeleten található szakterületek: Általános művek Filozófia, pszichológia Vallás Társadalomtudományok (szociológia, politológia, pedagógia stb.) Természettudományok (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) Alkalmazott tudományok (orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, számítástechnika stb.)

11 Felnőtt szakirodalom II.
A második emeleten található szakterületek: Művészetek (építészet, képzőművészetek, zene) Sport Nyelv- és irodalomtudomány Földrajz, történelem Itt található az idegennyelvi gyűjtemény is.  

12 Felnőtt kézikönyvtár Szolgáltatások:
Helybenolvasás. Általános és szaklexikonok, kézikönyvek állnak az olvasók rendelkezésére. A fontosabb folyóiratok régebbi évfolyamait bekötött formában tárolják. Tájékoztatás katalógusból, bibliográfiákból, számítógépes adatbázisból. Irodalomkutatás igény alapján Fénymásolás könyvtári anyagból (színes és fekete-fehér) Rendezvények szervezése (irodalmi, képzõművészeti) Iskolai csoportok fogadása, könyvtári órák tartása

13 Helytörténeti részleg
Gyöngyös városról és a vonzáskörzetéről, a Mátráról szóló művek gyűjteménye. A városban élt és alkotott híres emberek nyomtatott műveinek gyűjtése, a róluk szóló irodalom regisztrálása (pl. Bugát Pál, Zalár József, Berze Nagy János … és sokan mások). A várostörténet jeles személyiségeinek irodalma. Könyvek (kb kötet) Folyóiratok, újságok: (52 féle, mikrofilmen tanulmányozhatók) 1959-tõl a megyei sajtó gyűjtése, folyamatosan Képeslapgyűjtemény a városról és környékéről Egyéb aprónyomtatványok (korabeli plakátok, fotók, meghívók, stb.)

14 A képeslapgyűjteményből
Gyöngyös Fő tér

15 Internet és CD-ROM használat, régi bútorok cseréje.
Gyermekkönyvtár Gyermekolvasószolgálat Kölcsönzés helybenolvasás, tájékoztatás Csoportos foglalkozások óvodásoknak, iskolásoknak Rendezvények Könyvtárbemutató órák Javaslat: rendszeresebbé tenni a csoportos foglalkozásokat, vetélkedőket, nyáron olvasótáborok szervezése a gyerekeknek. Internet és CD-ROM használat, régi bútorok cseréje.

16 Gyermekkézikönyvtár Szolgáltatások:
Könyvtári anyagok helyben használata (kézikönyvek, lexikonok, gyermek folyóiratok, helytörténeti gyűjtemény) Ünnepi összeállítások, versek gyűjtése Gyermekvers adatbázis, Mesegyűjtemények analitikus bibliográfiája adatbázis Javaslat: kiállítások szervezése a gyerekek bevonásával

17 Folyóiratolvasó 160 féle kurrens hírlap, napilap, folyóirat helyben történő olvasására Napilapok: 8 féle országos és megyei lap Női magazinok (Nők Lapja, Kiskegyed, Családi Lap, Burda, Tina, ...) Egyéb képes magazinok (Lakáskultúra, Otthon, 168 óra, ...) Ismeretterjesztő lapok (Természetgyógyászat, Természetbúvár, Természet Világa, ...) Számítógépes lapok (PC World, Internet, Számítástechnika, ...) Irodalmi lapok (Élet és Irodalom, Alföld, Nagy Világ, Kortárs, Lyukasóra, ...) Közlönyök (Magyar Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, ...) Tudományos folyóiratok (Magyar Tudomány, Pedagógiai Szemle, ...)

18 Zenei részleg Szolgáltatások: Zenehallgatás helyben
Hangfelvételek másolása Műsorokhoz (pl. iskolai rendezvényekhez) zenei anyag szerkesztése Kották fénymásolása Hanglemezkölcsönzés (régi bakelit-lemezek) Hanglemez, kazetta, CD Műfajok: klasszikusok, népzene, irodalom, könnyűzene (beat, pop, rock, musical, jazz, operett, sanzonok), gyermeklemezek, humor, kabaréfelvételek, nyelvleckék Zenei kézikönyvek (nem kölcsönözhetők) Kották (kb. 250 db), elsősorban könnyűzenei. Javaslat: zenebarátok köre, szolgáltatások bővítése

19 Európai Unió Információs Téka
Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása kapcsán fontos feladat az állampolgárok tájékoztatása a csatlakozás lehetőségeiről, feltételeiről. Ezt a feladatot Gyöngyösön a Vachott Sándor Városi Könyvtár vállalta fel. Javaslat: vitafórumok szervezése

20 Bajza József születésének 200. évfordulója alkalmából
Rendezvény Javaslat: felnőttek számára is több rendezvény pl.: író olvasó találkozó, olvasói klubok kialakítása Bajza József születésének 200. évfordulója alkalmából

21 Internet A Vachott Sándor Városi Könyvtár a Széchenyi Terv pályázat eredményeként május 15-től a támogatás időszakában (egy évig), ill. önkormányzati támogatással még egy évig költségtérítés nélküli Internet hozzáférést biztosít a beiratkozott olvasók számára. (elektronikus levelezés, szörfözés az Interneten, internetes oldalak megtekintése, keresés a világhálón, fájlok le ill. feltöltése) Multimédiák használata: a könyvtár CD-ROM-jait az olvasók is használhatják: pl. Magyar betűkészlet, Találmányok és feltalálók, Magyarország nemzeti parkjai, Irodalmi lexikon, Magyar könyvtárak, Révai Nagy Lexikona, stb.

22 Adatbázisok CD jogtár CD-ROM HVG Archív (1993-1998)
Irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája Mesegyűjtemények analítikus bibliográfiája ( ) Szociológiai információ ( ) Szociológiai információ ( ) PAD Pedagógiai adatbázis PRESSDOK-HUNDOK Verstár ’98 – félszáz magyar költő összes verse. ISIS gyermekvers adatbázis A könyvtár 2000-ben megkezdte a könyvek számítógépre vitelét. Ehhez a TEXTLIB integrált könyvtári programot használják a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisának segítségével.

23 Tervek az informatikai fejlesztéshez
1. Számítógéppark mennyiségének növelése az alábbi munkafolyamatokhoz - TEXTLIB rendszer további folyamatos és gyorsabb feldolgozásához, - számítógépes kölcsönzés kialakításához, - az olvasói tájékoztatás gyorsabbá, korszerűbbé tételéhez (pl. Internet a szaktájékoztatásban); - olvasói terminálok kialakítása (az állományt feltáró katalógusok használatához) 2. További olvasói internetes szolgáltatóhelyek kiépítése a felnőtt, ill. a gyermekkönyvtárban A pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

24 Javaslat: a könyvtár logojának elkészítése
Kiadványok Gyöngyösi Kalendárium Mátrai Tanulmányok A Gyöngyösi Műsorban havonta jelentkezünk, ahol a könyvtár szolgáltatásait népszerűsítjük, aktuális programokat közlünk, újdonságokra hívjuk fel a figyelmet. Ugyancsak a könyv, a könyvtár iránt hívjuk fel a figyelmet a Saturnus Rádióval közös, hetenként egy alkalommal jelentkező irodalmi játékkal, könyvajánlással. Javaslat: a könyvtár logojának elkészítése

25

26 Herman Lipót állandó kiállítás
Herman Lipót Munkácsy-díjas festőművész (Nagyszentmiklós, Budapest, 1972) A művész halála után hagyatékát özvegye Gyöngyös városnak ajándékozta 1980-ban.  

27 Hermann Lipót hagyatéka a kis galéria képeiből
Kiszáradó fa fürdőzőkkel Tenger melletti villa A könyvtár az állandó kiállítás mellett, képző-, ipar-, fotó- és egyéb művészeti kiállításokat is rendez.

28 Statisztika-látogatottság

29 Társintézmény a Ferencesek Műemlék Könyvtára
Több közös program szervezése

30 A város térképe a két intézménnyel

31 A könyvtár elérhetősége
Felnőtt olvasószolgálat, zenei és helyismereti részleg, gyermekkönyvtár: Cím: Vachott Sándor Városi Könyvtár 3200 Gyöngyös, Fő tér 10. Tel/fax: 37/ Honlap:


Letölteni ppt "A PUBLIC RELATIONS elmélete és gyakorlata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések