Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanári mesterszak gyakorlatai Vezetőtanári tájékoztató 2009. szeptember 7. Salát Magdolna PK OTF Tanárképzési Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanári mesterszak gyakorlatai Vezetőtanári tájékoztató 2009. szeptember 7. Salát Magdolna PK OTF Tanárképzési Osztály."— Előadás másolata:

1 A tanári mesterszak gyakorlatai Vezetőtanári tájékoztató 2009. szeptember 7. Salát Magdolna PK OTF Tanárképzési Osztály

2 Amiről szó lesz A gyakorlati képzés aránya A csoportos gyakorlatok A szaktárgyi tanítási gyakorlat Az egyéni szakmai gyakorlat

3 A gyakorlati képzés aránya

4 A csoportos gyakorlatok pályaismeret, iskolaismeret, gyermek- és önismereti, konfliktuskezelési módszerek, óramegfigyelések és elemzések, tematikus terv, tanítási eszközök stb. készítése Pedagógiai, pszichológiai kurzusokhoz kapcsolódóan Kb. 30–50 óra

5 4. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK 8.4. A szakmai gyakorlat, amelynek előírt formái: b) iskolában vezetőtanár irányításával az adott szakképzettség területén végzett csoportos gyakorlat szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a hospitálást, az óramegbeszéléseket és legalább 15 önállóan megtartott órát/foglalkozást (a hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát az 5- 8., a másikat pedig a 9-12. évfolyamon kell, hogy végezze);

6 Szaktárgyi tanítási gyakorlat 1. Felelősei a szakterületek Felelős oktatója a vezetőtanár Tanárképzési Osztály szervezi A szakterületi modul része 3 kredit, 60 munkaóra Ütemezése, előfeltételei a szakterületi modul szerint

7 Célja: ismerkedés a tanári munkával és tapasztalatgyűjtés a szaktárgy tanításában Tartalma: felkészülnek szaktárgyuk tanításának sajátosságaira, és alkalmazzák tanításuk során a különböző életkorú és fejlettségű tanulók nevelésével-oktatásával kapcsolatosan. Szaktárgyi tanítási gyakorlat 2.

8 Tevékenységek:  ismerkedés a tanulócsoportokkal és munkájukkal  ismerkedés a szaktárgyi munkával kapcsolatos iskolai egységekkel  szakmai kapcsolat az iskola más tanáraival  ütemterv  egyéni hospitálás  óratervezés  taneszközök megismerése  tanórák megtartása (legalább 15 tanóra)  az órák elemzése, értékelése reflektív beszélgetés keretében  utóhospitálás  értékelés  bemutatóóra Szaktárgyi tanítási gyakorlat 3.

9 Szaktárgyi tanítási gyakorlat 4. Értékelés: vezetőtanár jeggyel és szövegesen is értékel Bemutatóóra Ha elégtelen valamelyik részjegy a gyakorlatot újra teljesíteni kell Portfólió készítése Szervezés: levelezős hallgatók tömbösítve

10 4. számú melléklet a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelethez TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK 8.5. Szakdolgozat A tanári szakdolgozatnak kettő összetevője van: 1. a pedagóguspálya megismerésére irányuló és a vezetőtanár irányításával végzett [8.4. a) és b)] gyakorlat tapasztalatainak, valamint az összefüggő, szakképzettségenkénti egyéni gyakorlatok során gyűjtött, illetve a tanítást, gyakorlatot kísérő szeminárium [8.4. c)] tapasztalatainak a rendszeres összegzése (portfólió),

11 Portfólió A hallgató iskolai munkája, tanítási gyakorlata során készített dokumentumok, például tervezési dokumentumok (óravázlatok, tématervek, programcsomagok, projektleírások stb.); a tanításhoz készített segédanyagok (program, szemléltetőeszköz, makett stb.); az értékeléssel kapcsolatos dokumentumok (feladatbank, dolgozatok stb.); tanítási órákon túli tevékenységek dokumentumai (szabadidős tevékenységekhez, tanulói önkormányzat támogatáshoz kapcsolódóak stb.); az IKT-eszközök tanulói használatának bemutatása (digitális tábla, honlap, távoktatás, e-learning stb.); a tanítási gyakorlat során végzett óramegfigyelések tanulságai; a tanítási óra audio- vagy videofelvétele; saját tanítványainak reflexióval ellátott munkái stb.

12 A hallgató reflexiója saját munkájára (összesen 3–10 oldal): a jelölt tanári céljainak megfogalmazása, a tanári kompetenciakövetelmények teljesítése terén megfogalmazott személyes feladatok; az egyes dokumentumokhoz fűzött megjegyzései, magyarázatai, javaslatai, önreflexiói; ha készült tanári értékelés a beadott munkáról, és a hallgató rendelkezésére áll, akkor csatolandó az adott anyaghoz; összegző önreflexió a képzés során elért eredményekről és fejlesztendő területekről; a további szakmai célok és az ezekhez kapcsolódó cselekvési terv megfogalmazása. A tanári kompetenciákra figyelő reflexió tipikus elemei: a dilemma; a probléma felismerése, azonosítása, definiálása; a dilemma lebontása, elemzése, megoldási-következtetési módok megfogalmazása; az optimális válasz kiválasztása és indoklása.

13 Egyéni szakmai gyakorlat Utolsó félév Előfeltétele a MZV Nem gyakorlóiskolában 20 vagy 30 kredit, 600–900 munkaóra Tanításkísérő szeminárium: 3 kredit, az összes modulhoz kapcsolódóan Sokféle tevékenység, igazi iskolai élet Portfólió

14 Köszönöm a figyelmüket! Salát Magdolna mb. osztályvezető PK OTF Tanárképzési Osztály salat.magdolna@pk.elte.hu tanarkepzes@pk.elte.hu


Letölteni ppt "A tanári mesterszak gyakorlatai Vezetőtanári tájékoztató 2009. szeptember 7. Salát Magdolna PK OTF Tanárképzési Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések