Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE. 1. Az óvoda napirendje  Az új curriculum szerint nincs órarend és órarendséma, hanem napirend (programul zilnic).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE. 1. Az óvoda napirendje  Az új curriculum szerint nincs órarend és órarendséma, hanem napirend (programul zilnic)."— Előadás másolata:

1 X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE

2 1. Az óvoda napirendje  Az új curriculum szerint nincs órarend és órarendséma, hanem napirend (programul zilnic).

3 A. Rövid programú óvoda Nap- szak IdőSzabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Egyéni fejlődést célzó tevékenységek

4 Nap- szak IdőSzabad tevékenység ek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Reg- geli n. 8-9Szabad tevékenység ek, játékok --Rutin: A gyermekek fogadása (specifikus készség) Fő n.9- 11.30 --Tapasztalati területek szerinti tev. Rutin: Reggeli találkozás (15 perc) Rutin és áthajlás: Felkészülünk a tevékenységekre (egyéni és kollektív higiéniai készségek, rendtartási és fegyelmezési készségek, önkiszolgálási készségek) Rutin: Uzsonna (specifikus készségek)

5 Nap- szak IdőSzabad tevékenysége k, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Kiegé- szítő n. 11.30- 13 Játékok és rekreációs tevékenysége k --Opcionális tevékenység (az egyetlen tev. I. szinten, és a 2 tev. – különböző napokon – a II. szinten Rutin és áthajlás: Ki a szabadba! Kiegé- szítő n. 13.00Rutin: hazamenetel (specifikus készség)

6 B. Napközi otthonos óvoda Nap- szak IdőSzabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek

7 Nap- szak IdőSzabad tevékenysége k, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Reggeli n. 8- 8.30 Szabad tevékeny- ségek, játékok --Rutin: A gyermekek fogadása (specifikus készség) Reggeli n. 8.30- 9 -- Rutin: Reggeli (specifikus készség)

8 Főn.9- 11.00 Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Rutin: Reggeli találkozás (15 perc) Rutin és áthajlás: Felkészülünk a tevékenységekre (egyéni és kollektív higiéniai készségek, rendtartási és fegyelmezési készségek, önkiszolgálási készségek) Kie- gé- szítő n. 11- 13.30 Játékok és szórakoztató tevékenységek --Opcionális tevékenység (II. szinten az első tev.) Rutin és áthajlás: Ki a szabadba! Rutin: Ebéd (specifikus készségek)

9 Dél- utáni n. 13.30 - 15.30 Lazító tevékenységek Szabad tevékenységek, játékok --Rutin és áthajlás: Készülünk lazítani! Dél- utáni n. 15.30 -16 -- Rutin: Uzsonna (specifikus készségek)

10 Dél- utáni n. 16- 17.30 Egyéni készség- fejlesztő játékok Felzárkoztató tevékenységek a tapasztalati területek szerint Rutin és áthajlás: Újból játsszunk! Opcionális tevékenység (I. szinten az egyetlen tev., II. szinten a második tev.) Dél- utáni n. 17.30-- Rutin: hazamenetel (specifikus készség)

11 2. A REGGELI TALÁLKOZÁS TERVEZÉSE

12 2.1. Mi a „reggeli találkozás”?  Lényege: egy demokratikus és cselekvésre alapuló nevelési módszer  Módszer kidolgozója: Children`s Resources International szervezet  a Step by step alternatív oktatási program része  Időtartam: 15-25 perc  Besorolás: személyes fejlődést célzó tevékenységek  rutinok

13 2.2. Reggeli találkozás témái  Önismeret  Kommunikációs képességek  Tanulás menedzsmentje játék révén  Empátia  Döntéshozatal  Konfliktuskezelés  +természetnaptár  + jelenlét (Megérkeztem tábla)

14 2.3. Reggeli találkozás felépítése – lásd 7. melléklet  A) Köszönés  B) Megosztás  C) Csoporttevékenység  D) Hírmondó/a nap hírei  Megjegyzés: minden szerkezeti elem beiktatható egy reggeli találkozásba, min. 2 elemet ajánlatos beiktatni

15 A) Köszöntés  Jellemzői: Változatos, mindennap más Szórakoztató Tisztelettudó Megmozgató  Példák: Kézfogások Köszönés idegen nyelveken Köszönés bókokkal Köszönés jelzőkkel Köszönés névválasztással Stb.

16 B) Megosztás  Véleménycsere  Benyomások  Tapasztalatok bemutatása  Problémák megfogalmazása

17 C) Csoporttevékenység  Játék  Mozgásos tevékenység  Napi témához kötődő tevékenység

18 D) Hírmondó/a nap hírei  Naptári adatok: jeles napok, események, évfordulók, születés- és névnapok  Természetnaptár  A nap történései  Esetleg: a nap/hét szabályának megfogalmazása

19 3. Tervezés menete

20 Tervezés kidolgozása: Óvőnő füzetében 3.1. Óvónő füzetének felépítése:  Csoport bemutatása (adatok a gyermekekről)  Tanterv + program + módszertani javaslatok  Opcionális tevékenységek listája  Projektek tervezése  Heti tervek

21 3.2. Heti tervezés (lásd..... melléklet)

22 Heti tervezéshez használt kódok  ALA – Szabad tevékenységek, játékok  ADE – Tapasztalati területek szerinti tevékenységek  ADP – Személyes fejlődést célzó tevékenységek  R- rutinok  T – áthajlások  IDD – reggeli találkozás

23  DEC: Esztétikai és kreatív terület Ének-zenei nevelés Képzőművészeti nevelés  DOS: Ember és társadalom terület Közösségi nevelés Gyakorlati, háztartási nevelés

24  DLL/DLC: Nyelv és kommunikáció terület Anyanyelvi nevelés Román nyelv  DŞ: Tudományok terület Környezetismeret Matematika  DPM: Pszichomotoros terület Testnevelés

25 Megjegyzés:  Kezdő pedagógusként ajánlatos használni a tervezéshez az aktuális módszertani segédkönyveket. A segédkönyvekben lévő modelleket adaptálni kell a csoport színvonalához és sajátosságaihoz, az óvónő személyiségéhez.  Tapasztalati területek: Zene, rajz, gyakorlati tev. – I. szinten: a 3-ból 2-t/hét váltakoztatva

26 Heti tervek (lásd.... melléklet) Hét:........ Téma:................. Projekt:...................................... Altéma:............... Nap/ziuaTanulási tevékenységek/activitati de invatare Hétfő Luni Kedd Marţi Szerda Miercuri Csütörtök Joi Péntek Vineri Módszertani tevékenység Activitate metodică

27 Néhány javaslat a „Módszertani tevékenység” rovathoz:  Az új alaptanterv tanulmányozása  Munkaterv elkészítése  Részvétel pedagógiai körön  Tapasztalatcsere... óvodában  Módszertani nap az óvodában  Szemléltető eszközök készítése  Feladatlapok kidolgozása

28 3.3. Rutinok/szokások  1 héten keresztül általában ugyanazt a szokást/rutint próbáljuk kialakítani

29 Jellegzetes rutinok/szokások  Példa néhány jellegzetes készségre, amit a rutin- tevékenységek során kialakítunk/begyakorlunk:  Személyes tárgyak megfelelő használata (pohár, zsebkendő, szappan, fésű, fogkefe, stb)  Szalvéta használata  Étkezés után a maradékok eltakarítása  Hibázás esetén bocsánatot kérni  Étkezés előtti/utáni kézmosás  Érkezéskor/távozáskor köszönni

30  Helyes testtartás az asztalnál  Játékok tisztán tartása  Udvariassági kifejezések helyes használata: kérlek, tessék, köszönöm.  Előkészítni az ágyat az alváshoz  Megadott időben lefeküdni  Rendet tenni a csoportszobában  Megfelelő magatartás étkezés közben  Stb.

31 4. Projektek tervezése

32

33 Projektek időtartama:  Max. 7 projekt max. 5 hetes időtartammal  Projektek lehetséges időtartama: 5 hét 1-3 hét (kisebb horderejű projektek) 1 nap Féléven áthajló projektek Lehetnek hetek, mikor a gyerekek nincsenek bevonva projektbe

34 Projektek tervezése Téma / csoport Ki vagyok? Kik vagyunk? Mikor, hogyan és miért történik? Milyen volt, milyen most,és milyen lesz a Föld? Hogyan tervez- zünk? Hogyan fejezzük ki érzelme- inket? Mi akarok lenni? Milyen akarok lenni?

35 A projekt fázisai  1. Témaválasztás, a projekt megvalósításának megtervezése:  a. Témaválasztás b. Irányvonalak meghatározása, a megvalósítás térképének elkészítése  c. Anyagok begyűjtése, a tematikus központ létrehozása  d. Megbeszélés a projektbe bevont személyekkel

36  2. A projekt megvalósítása  a. Dokumentálódás és kutatás  b. Integrált tevékenységek  3. A projekt értékelése

37 5. Az óvónő portfóliója Az óvónő dokumentumai

38  Tanügyi törvény  Pedagógusok Statutuma  Óvodai intézmények szervezési és működési szabályzata (OM 4464/7.09.2000)  Óvodai curriculum  Módszertani levelek az óvodai curriculum alkalmazásához  I-IV. osztályos curriculum

39  Gyermekvédelmi törvény (272/2004)  Minőségbiztosítási törvény (87/13.04.2006)  Minisztériumi standardok az oktatási intézmények akkreditáláshoz  Európai önéletrajz  Továbbképzési mappa (cikkek, tanulmányok, tudományos dolgozatok, igazolások továbbképzésről)  Értékelés (munkaköri leírás- fisa postului, értékelő lap)

40  Csoport naplója  Óvónő füzete  Opcionális tevékenységek programja  Tevékenységi tervek minden tapasztalati területhez  Szülőkkel végzett tevékenységek (szülőértekezletek jegyzőkönyvei, referátumok, adományok, elszámolási iratok, kérdőívek szülőknek, stb.)  Tevékenységek az iskolával (tevékenységek jegyzőkönyvei, meghívók, közös tevékenységek programja, stb)

41  Az óvónő didaktikai mappája: tevékenységi terv - modell, tematikus projekt - modell, integrált tevékenység – modell, oktatási segédeszközök, értékelési feladatlapok, stb.  Gyermekek portfóliója – gyermekek munkái  Az óvodások kitöltött értékelő lapja  Pszichopedagógiai jellemzési lap – ciklus végén  Nevelési projektek, extracurriculáris tevékenységek

42 Európai önéletrajz  http://www.oneletrajzmintak.hu/euminta.html - minták magyar, angol, német stb. nyelven + kitöltési útmutató http://www.oneletrajzmintak.hu/euminta.html  http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_magyar.asp - online CV magyar nyelven http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_magyar.asp  http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_romana.asp - online CV román nyelven http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_romana.asp  http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_english.asp - online CV angol nyelven http://www.muresonline.ro/hu/cv/cv_english.asp


Letölteni ppt "X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE. 1. Az óvoda napirendje  Az új curriculum szerint nincs órarend és órarendséma, hanem napirend (programul zilnic)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések