Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE"— Előadás másolata:

1 X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE

2 1. Az óvoda napirendje Az új curriculum szerint nincs órarend és órarendséma, hanem napirend (programul zilnic).

3 A. Rövid programú óvoda Nap-szak Idő Szabad tevékenységek, játékok
Tapasztalati területek szerinti tev. Egyéni fejlődést célzó tevékenységek

4 Nap-szak Idő Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Reg-geli n. 8-9 -- Rutin: A gyermekek fogadása (specifikus készség) Fő n. Rutin: Reggeli találkozás (15 perc) Rutin és áthajlás: Felkészülünk a tevékenységekre (egyéni és kollektív higiéniai készségek, rendtartási és fegyelmezési készségek, önkiszolgálási készségek) Rutin: Uzsonna (specifikus készségek)

5 Nap-szak Idő Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Kiegé-szítő n. Játékok és rekreációs tevékenységek -- Opcionális tevékenység (az egyetlen tev. I. szinten, és a 2 tev. – különböző napokon – a II. szinten Rutin és áthajlás: Ki a szabadba! 13.00 Rutin: hazamenetel (specifikus készség)

6 B. Napközi otthonos óvoda
Nap-szak Idő Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek

7 Nap-szak Idő Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Személyes fejlődést célzó tevékenységek Reggeli n. 8-8.30 Szabad tevékeny-ségek, játékok -- Rutin: A gyermekek fogadása (specifikus készség) 8.30-9 Rutin: Reggeli (specifikus készség)

8 Főn. Szabad tevékenységek, játékok Tapasztalati területek szerinti tev. Rutin: Reggeli találkozás (15 perc) Rutin és áthajlás: Felkészülünk a tevékenységekre (egyéni és kollektív higiéniai készségek, rendtartási és fegyelmezési készségek, önkiszolgálási készségek) Kie-gé-szítő n. Játékok és szórakoztató tevékenységek -- Opcionális tevékenység (II. szinten az első tev.) Rutin és áthajlás: Ki a szabadba! Rutin: Ebéd (specifikus készségek)

9 Dél-utáni n. Lazító tevékenységek Szabad tevékenységek, játékok -- Rutin és áthajlás: Készülünk lazítani! Rutin: Uzsonna (specifikus készségek)

10 Dél-utáni n. Egyéni készség-fejlesztő játékok Felzárkoztató tevékenységek a tapasztalati területek szerint Rutin és áthajlás: Újból játsszunk! Opcionális tevékenység (I. szinten az egyetlen tev., II. szinten a második tev.) 17.30 -- Rutin: hazamenetel (specifikus készség)

11 2. A REGGELI TALÁLKOZÁS TERVEZÉSE

12 2.1. Mi a „reggeli találkozás”?
Lényege: egy demokratikus és cselekvésre alapuló nevelési módszer Módszer kidolgozója: Children`s Resources International szervezet a Step by step alternatív oktatási program része Időtartam: perc Besorolás: személyes fejlődést célzó tevékenységek  rutinok

13 2.2. Reggeli találkozás témái
Önismeret Kommunikációs képességek Tanulás menedzsmentje játék révén Empátia Döntéshozatal Konfliktuskezelés +természetnaptár + jelenlét (Megérkeztem tábla)

14 2.3. Reggeli találkozás felépítése – lásd 7. melléklet
A) Köszönés B) Megosztás C) Csoporttevékenység D) Hírmondó/a nap hírei Megjegyzés: minden szerkezeti elem beiktatható egy reggeli találkozásba, min. 2 elemet ajánlatos beiktatni

15 A) Köszöntés Jellemzői: Példák: Változatos, mindennap más Szórakoztató
Tisztelettudó Megmozgató Példák: Kézfogások Köszönés idegen nyelveken Köszönés bókokkal Köszönés jelzőkkel Köszönés névválasztással Stb.

16 B) Megosztás Véleménycsere Benyomások Tapasztalatok bemutatása
Problémák megfogalmazása

17 C) Csoporttevékenység
Játék Mozgásos tevékenység Napi témához kötődő tevékenység

18 D) Hírmondó/a nap hírei
Naptári adatok: jeles napok, események, évfordulók, születés- és névnapok Természetnaptár A nap történései Esetleg: a nap/hét szabályának megfogalmazása

19 3. Tervezés menete

20 Tervezés kidolgozása: Óvőnő füzetében
3.1. Óvónő füzetének felépítése: Csoport bemutatása (adatok a gyermekekről) Tanterv + program + módszertani javaslatok Opcionális tevékenységek listája Projektek tervezése Heti tervek

21 3.2. Heti tervezés (lásd..... melléklet)

22 Heti tervezéshez használt kódok
ALA – Szabad tevékenységek, játékok ADE – Tapasztalati területek szerinti tevékenységek ADP – Személyes fejlődést célzó tevékenységek R- rutinok T – áthajlások IDD – reggeli találkozás

23 DEC: Esztétikai és kreatív terület
Ének-zenei nevelés Képzőművészeti nevelés DOS: Ember és társadalom terület Közösségi nevelés Gyakorlati, háztartási nevelés

24 DLL/DLC: Nyelv és kommunikáció terület
Anyanyelvi nevelés Román nyelv DŞ: Tudományok terület Környezetismeret Matematika DPM: Pszichomotoros terület Testnevelés

25 Megjegyzés: Kezdő pedagógusként ajánlatos használni a tervezéshez az aktuális módszertani segédkönyveket. A segédkönyvekben lévő modelleket adaptálni kell a csoport színvonalához és sajátosságaihoz, az óvónő személyiségéhez. Tapasztalati területek: Zene, rajz, gyakorlati tev. – I. szinten: a 3-ból 2-t/hét váltakoztatva

26 Heti tervek (lásd .... melléklet) Hét: Téma: Projekt: Altéma: Nap/ziua Tanulási tevékenységek/activitati de invatare Hétfő Luni Kedd Marţi Szerda Miercuri Csütörtök Joi Péntek Vineri Módszertani tevékenység Activitate metodică

27 Néhány javaslat a „Módszertani tevékenység” rovathoz:
Az új alaptanterv tanulmányozása Munkaterv elkészítése Részvétel pedagógiai körön Tapasztalatcsere ... óvodában Módszertani nap az óvodában Szemléltető eszközök készítése Feladatlapok kidolgozása

28 3.3. Rutinok/szokások 1 héten keresztül általában ugyanazt a szokást/rutint próbáljuk kialakítani

29 Jellegzetes rutinok/szokások
Példa néhány jellegzetes készségre, amit a rutin-tevékenységek során kialakítunk/begyakorlunk: §         Személyes tárgyak megfelelő használata (pohár, zsebkendő, szappan, fésű, fogkefe, stb) §         Szalvéta használata §         Étkezés után a maradékok eltakarítása §         Hibázás esetén bocsánatot kérni §         Étkezés előtti/utáni kézmosás §         Érkezéskor/távozáskor köszönni       

30 § Helyes testtartás az asztalnál § Játékok tisztán tartása
§         Udvariassági kifejezések helyes használata: kérlek, tessék, köszönöm. §         Előkészítni az ágyat az alváshoz §         Megadott időben lefeküdni §         Rendet tenni a csoportszobában §         Megfelelő magatartás étkezés közben Stb.

31 4. Projektek tervezése

32

33 Projektek időtartama:
Max. 7 projekt max. 5 hetes időtartammal Projektek lehetséges időtartama: 5 hét 1-3 hét (kisebb horderejű projektek) 1 nap Féléven áthajló projektek Lehetnek hetek, mikor a gyerekek nincsenek bevonva projektbe

34 Projektek tervezése Téma / csoport Ki vagyok? Kik vagyunk?
Mikor, hogyan és miért történik? Milyen volt, milyen most,és milyen lesz a Föld? Hogyan tervez-zünk? Hogyan fejezzük ki érzelme-inket? Mi akarok lenni? Milyen akarok lenni?

35 A projekt fázisai   1. Témaválasztás, a projekt megvalósításának megtervezése: a. Témaválasztás b. Irányvonalak meghatározása, a megvalósítás térképének elkészítése c. Anyagok begyűjtése, a tematikus központ létrehozása d. Megbeszélés a projektbe bevont személyekkel

36 2. A projekt megvalósítása a. Dokumentálódás és kutatás b. Integrált tevékenységek 3. A projekt értékelése

37 5. Az óvónő portfóliója Az óvónő dokumentumai

38 Tanügyi törvény Pedagógusok Statutuma Óvodai intézmények szervezési és működési szabályzata (OM 4464/ ) Óvodai curriculum Módszertani levelek az óvodai curriculum alkalmazásához I-IV. osztályos curriculum

39 Gyermekvédelmi törvény (272/2004)
Minőségbiztosítási törvény (87/ ) Minisztériumi standardok az oktatási intézmények akkreditáláshoz Európai önéletrajz Továbbképzési mappa (cikkek, tanulmányok, tudományos dolgozatok, igazolások továbbképzésről) Értékelés (munkaköri leírás- fisa postului, értékelő lap)

40 Csoport naplója Óvónő füzete Opcionális tevékenységek programja Tevékenységi tervek minden tapasztalati területhez Szülőkkel végzett tevékenységek (szülőértekezletek jegyzőkönyvei, referátumok, adományok, elszámolási iratok, kérdőívek szülőknek, stb.) Tevékenységek az iskolával (tevékenységek jegyzőkönyvei, meghívók, közös tevékenységek programja, stb)

41 Az óvónő didaktikai mappája: tevékenységi terv - modell, tematikus projekt - modell, integrált tevékenység – modell, oktatási segédeszközök, értékelési feladatlapok, stb. Gyermekek portfóliója – gyermekek munkái Az óvodások kitöltött értékelő lapja Pszichopedagógiai jellemzési lap – ciklus végén Nevelési projektek, extracurriculáris tevékenységek

42 Európai önéletrajz - minták magyar, angol, német stb. nyelven + kitöltési útmutató - online CV magyar nyelven - online CV román nyelven - online CV angol nyelven


Letölteni ppt "X. AZ ÓVODAI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések