Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodás."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodás

2 9. számú melléklet: Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok A. Szántóföldi célprogramok A.1. Integrált szántóföldi növénytermesztés célprogram A.2. Tanyás gazdálkodás célprogram A.3. Ökológiai szántóföldi növénytermesztés célprogram A.4. Szántóföldi természetvédelmi zonális célprogramok A.4.1. Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram A.4.2. Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal célprogram A.4.3. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram A.4.4. Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram A. 5. Erózióvédelmi célprogramok A.5.1. Vízerózió elleni célprogram A.5.2. Szélerózió elleni célprogram

3 9. számú melléklet: Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok B. Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási intézkedései B.1. Extenzív gyepgazdálkodás célprogram B.2. Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram B.3. Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok B.3.1. Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram B.3.2. Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram B.4. Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai B.4.1. Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram B.4.2. Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram

4 9. számú melléklet: Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok C. Ültetvényekre vonatkozó agrár- környezetgazdálkodási intézkedések C.1. Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram C.2. Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés célprogram C.3. Hagyományos gyümölcstermesztés célprogram

5 9. számú melléklet: Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok D. Egyéb földhasználathoz kapcsolódó agrár- környezetgazdálkodási intézkedések D.1. Nádgazdálkodás célprogram D.2. A természetes vizes élőhelyek mocsarak, zsombékok, sásos területek gondozása célprogram D.3. Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése célprogram

6 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási intézkedései Extenzív gyepgazdálkodás célprogram A célprogram célkitűzései: hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, ill. növeléséhez, a gyepterületekhez kötődő növényfajok és társulások, illetve állatfajok életfeltételeinek megőrzése, fenntartása, az extenzív gyepgazdálkodás által biztosított kedvező környezeti hatások fenntartása. Jogosultsági feltételek: legkisebb támogatható terület 1 ha; legkisebb támogatható parcella mérete 0,3 ha; a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte; legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló és szamár; az állatállomány a támogatás igénylőjének nevén kell hogy legyen; a területen hasznosított állatállomány a megfelelő nyilvántartásokban ill. azonosító dokumentumokban szerepel (pl. ENAR, TIR, lóútlevél).

7 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási intézkedései Ökológiai gyepgazdálkodás célprogram A célprogram célkitűzései: hozzájárulás a biológiai sokféleség fenntartásához, ill. növeléséhez, a gyepterületekhez kötődő növényfajok és társulások, illetve állatfajok életfeltételeinek megőrzése, fenntartása, az extenzív gyepgazdálkodás kedvezőtlen környezeti hatások fenntartása. Jogosultsági feltételek: legkisebb támogatható terület 1 ha; legkisebb támogatható parcella mérete 0,3 ha; a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető; legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló és szamár; az állatállomány a támogatás igénylőjének nevén kell hogy legyen; a területen hasznosított állatállomány a megfelelő nyilvántartásokban ill. azonosító dokumentumokban szerepel (pl. ENAR, TIR, lóútlevél); a célprogramba bevinni kívánt gyepterület Magyarországon elismert valamely ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet által nyilvántartásban van.

8 Gyepterületek agrár-környezetgazdálkodási intézkedései Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok Csak meghatározott Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) gyepterületein igényelhetők, ezeken belül a kijelölt zónákban magasabb prioritással pályázhatók. Jogosultsági feltételek jogosult gyepterület a meghatározott MTÉT területen (MePAR-ban lehatárolva); legkisebb célprogramba bevitt terület: 1 hektár; legkisebb támogatható parcella mérete 0,3 ha; a célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha legeltethető állatállománnyal rendelkezik; legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló és szamár; az állatállomány a támogatás igénylőjének nevén kell hogy legyen; a területen hasznosított állatállomány a megfelelő nyilvántartásokban ill. azonosító dokumentumokban szerepel (pl. ENAR, TIR, lóútlevél).

9 Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok Gyepgazdálkodás túzok élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram A célprogram célkitűzései: a környezetbarát gazdálkodás módszereinek alkalmazása mellett fenntartja a természetes élőhelyeit és értékeit, az intézkedés speciális célja a következő fajok állományainak védelme, valamint élőhelyeik fenntartása és kialakítása: túzok, ugartyúk, szalakóta, parlagi sas, kerecsensólyom, kék vércse, hamvas rétihéja, rákosi vipera, a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.

10 Gyepgazdálkodási természetvédelmi zonális célprogramok Gyepgazdálkodás élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram A célprogram célkitűzései: nedves rétek fokozottan védett, földön fészkelő madárfajainak (haris, hamvas rétihéja, réti fülesbagoly) fészkelő- és táplálkozóhelyének fenntartása e rétek megőrzésével és kíméletes hasznosításával; egyéb védett fajok élőhelyeinek biztosítása, mint például rákosi vipera, különböző kosbor fajok, kockás liliom, szibériai nőszirom, kígyógyökerű keserűfű, vérfű-hangyaboglárka, nyári tőzike, réti iszalag, kornistárnics; védőzónák kialakítása a térség sérülékeny természeti területei körül; a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.

11 Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram A célprogram célkitűzései: a mezőgazdasági eredetű vízszennyezés kockázatának megszüntetése; szerkezetváltás elősegítése és fenntartása az eróziónak kitett területeken; a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés kockázatának csökkentése az alábbi területeken: belvízzel rendszeresen elöntött területeken és árterületeken; ártéri tájgazdálkodás és tájhasználat váltás megteremtése a VTT által érintett célterületeken; biológiai sokféleség fokozása érdekében új füves élőhelyek létrehozása; a növényvédő szerek használatából és a műtrágyázásból eredő környezeti terhelés csökkentése; sérülékeny vízbázisok kiemelt védelme.

12 Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai Környezetvédelmi célú földhasználat váltás célprogram Jogosultsági feltételek: a célprogram sérülékeny vízbázisok védőterületén vagy 12%-nagyobb lejtés szögű, MePAR-ban lehatárolt, jogosult szántóterületeken, illetve a Vásárhelyi Terv által érintett területeken, árterületeken, vagy belvizes területeken, vagy Kedvezőtlen Adottságú Területeken a MePAR-ban elhatárolt, jogosult szántóterületeken vehető igénybe; legkisebb támogatható parcella mérete 0,3 ha; a legkisebb támogatható terület 1 ha; a célprogram előírásait 10 évig be kell tartani; a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a célprogram 2. évétől legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte; legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, kecske, bivaly, ló és szamár; az állatállomány a támogatás igénylőjének nevén kell hogy legyen; a területen hasznosított állatállomány a megfelelő nyilvántartásokban ill. azonosító dokumentumokban szerepel (pl. ENAR, TIR, lóútlevél).

13 Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram A célprogram célkitűzései: magas biodiverzitású gyepterületek kiterjedésének növelése; a természetkímélő gyephasznosítási technológia lehetővé teszi a környező természetes és természetközeli gyepterületek karakterfajainak betelepülését az átalakítandó szántóra, és ezzel viszonylag rövid időn belül a természeteshez hasonló gyeptársulás jöhet létre; a mezőgazdasági biológiai sokféleség fenntartása, növelése.

14 Szántóföldi gazdálkodás gyepgazdálkodássá alakításának célprogramjai Természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram Jogosultsági feltételek: legkisebb támogatható terület 1 ha; legkisebb támogatható parcella mérete 0,3 ha; a célprogramba bevitt területre vonatkozóan a célprogram 2. évétől legalább 0,1 állategység/ha legeltethető állatállomány megléte; legeltethető állatfajok: szarvasmarha, juh, bivaly; az állatállomány a támogatás igénylőjének nevén kell hogy legyen; a területen hasznosított állatállomány a megfelelő nyilvántartásokban ill. azonosító dokumentumokban szerepel (pl. ENAR, TIR, lóútlevél); a célprogram a kijelölt MTÉT szántóterületeken alkalmazható; a célprogram időtartama 5 év.

15 10. számú melléklet: Zonális lehatárolások az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetésben Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésen belül, a természetvédelmi, és talaj-, valamint vízvédelmi (Víz Keretirányelv) célú lehatárolt területeken gazdálkodók számára a horizontális előírásokon túl, speciális előírások felvételére van lehetőség. Az ezeken a területeken felvehető előírásokat zonális előírásoknak nevezzük. Zonális előírás felvételére csak a fizikai blokk szinten lehatárolt, a MePAR-ban feltüntetett vagy a meghatározott szervektől igazolhatóan a feltételeknek megfelelő területen gazdálkodó jogosult.

16 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Agrár-Környezetgazdálkodás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések