Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Angol Romantika És Kiemelkedő alakjai.  Az angol romantika minden törés és megszakítás nélkül növekszik ki a preromantikus kezdetekből, természet, a.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Angol Romantika És Kiemelkedő alakjai.  Az angol romantika minden törés és megszakítás nélkül növekszik ki a preromantikus kezdetekből, természet, a."— Előadás másolata:

1 Angol Romantika És Kiemelkedő alakjai

2  Az angol romantika minden törés és megszakítás nélkül növekszik ki a preromantikus kezdetekből, természet, a nép, a múlt XVIII. századi felfedezéséből.  a Az első nemzedék lelkesen fogadja a francia forradalmat, de hamar kiábrándult belőle.  A napóleoni háborúk felélesztik a nemzeti ellenállást, megteremtik az angol hazafias romantikát.  1798-ban jelent meg a Lírai balladák című – Wordsworth és Coleridge közös alkotásában készült – versgyűjtemény, melyet az angol romantika születési évének is tekinthetünk.

3  Az angol irodalomban a későbbiekben a romantika két korszakra bontható  első generációja az angol tavi költők: William Wordsworth és Samuel Taylor Coleridge nemzedéketavi költőkWilliam WordsworthSamuel Taylor Coleridge  a második generáció Lord Gordon Byron, Walter Scott, John Keats, Percy Bysshe Shelley és Mary Shelley nevével fémjelezhető.Lord Gordon ByronWalter ScottJohn KeatsPercy Bysshe ShelleyMary Shelley  A voltaképpeni romantikus kor egyetlen angol költője sem tekintette önmagát romantikusnak.  A némethez hasonló egységes mozgalom nem volt.  Az angol romantika hagyományai továbbéltek a viktoriánus korban is, romantika és realizmus keveredik a Bronte-nővérek művészetében.

4 George Byron 17881788. január 22. London 1824. április 19. Görögországjanuár 22.London 1824április 19. Görögország

5 Gyermekkor és korai évek  Angol arisztokrata családból származott, apja nagy múltú, nagy tekintélyű főúri család sarja volt, azonban kártyás, részeges, szenvedélyes párbajozó.  Anyja skót kálvinista család lánya volt, aki miatt apja anglikán családja Byront és anyját elutasította.skótkálvinista  Szülei viszonya, természetük összeférhetetlensége miatt nagyon korán megromlott, így apja elhagyta őket és Franciaországba ment.Franciaországba  Később amikor egy szabálytalannak minősülő, halálos kimenetelű párbaj miatt gyilkossággal vádolták, agyonlőtte magát.

6 Tanulmányai  Tanulmányait az Aberdeen Grammar School-ban kezdte, majd 1801-ben a Harrow School-ba került, ahol egészen 1805-ig maradt. 1801  Ezekután a cambridgei Trinity College-ben tanult, ahol kitűnő minősítéssel végzett.cambridgei  Első verseskötetei, a „Múlandó versek” címmel (1806), „A tétlenség órái” (1807) ezekben az években, diákkorában jelentek meg.  Miután visszatért Cambridgebe, megismerkedett John Cam Hobhouseal, a whiggizmus liberális képviselőjével.whiggizmus  1808-as év első felétől érzelmi és érzéki élete kalandossá vált, melynek következményeként megbetegedett.

7  Byron már 1809-ben keletkezett verseiben szembeszállt Wordsworth és Coleridge romantikájával, s a felvilágosodás klasszicizmusát vallta eszményképének. WordsworthColeridge  A „byronizmus”, a byroni hős individualizmusa, bágyadt közönye, nemes gesztusai és embergyűlölete nemzedékeken keresztül a romantika legfőbb ismérve és vonzereje volt.  Első alkotói korszakát 1813-15-ben keletkezett keleti tárgyú költemények alkotják.  Ilyen költemények voltak „A gyaur” (1813), „Az abüdoszi menyasszony” (1813), „A kalóz” (1814), „Lara” (1814).  Ezután egy sor drámát és drámai költeményt írt: Manfred (1817), A chilloni fogoly (1816), Marino Faliero (1821) és a Kain (1821); ezek a művek az emberi szabadság, az egyéniség lázadásának dicsőítései voltak.  De írt politikai szatirákat is, mit „Az Ítélet látomása” (1822), „A bronzkor” (1823) majd megírta a nagy szatirikus verses regényét, a 16 énekből álló, befejezetlenül maradt „Don Juan”t (1819-24).

8 Percy Bysshe Shelley (1792. augusztus 4. – 1822. július 8.)1792augusztus 4. 1822július 8.

9 Élete  Percy Bysshe Shelley 1792-ben született az angliai Horsham-ban.Horsham  Szülei, Elizabeth Pilfold és Timothy Shelley hét gyereket neveltek.  Percy Bysshe Shelley a legidősebb volt a Shelley testvérek között.  1804-ben Oxfordban tanult.Oxfordban  Itt írta a Gothic Zastrozzi (1810) és a The Necessity of Atheism (Az ateizmus szükségszerűsége) (1811); műveket.  Nemsokára a művek megjelenése után ateista nézetei miatt elbocsátották az egyetemről.ateista  Ezt követően Skóciába szökött egy Harriet Westbrook (1795-1816) nevű nővel, akit később 1811. augusztus 28-án feleségül vett.  A házasságból két gyerek született: 1813-ban egy Ianthe nevű lány és egy 1814-ban született Charles nevű fiú.  1816-ban Heriett, Shelley felesége, öngyilkos lett, Shelley viszont nem kapta meg a gyerekek feletti ügyeleti jogot, azonban mégis sikerült elrabolni a őket.  1818-ban Mary-vel Olaszországba költöztek, itt született meg egyetlen életben maradt gyermekük, Percy Florence.Olaszországba  Shelly sokat írt, ugyanakkor sokat hajózott Don Juan nevű hajóján. Egy ilyen hajózás során vesztette el életét is: 1822. július 8-án egy Ariel nevű vitorláson, viharba keveredett másik három társával együtt.

10  A költői fő műnek szánt, valóban nagy alkotás, a Prométheusz-dráma is csak az irodalmi ínyencek olvasmánya volt és maradt.  Aiszkhülosz klasszikus tragédiája, „A leláncolt Prométheusz" egy elveszett tetralógia megmaradt második részlete. Aiszkhülosz  Tudjuk — ismerve a drámaköltő vázlatát —, hogy a harmadik részben az alvilágra kárhoztatott Prométheusz bölcsen kiegyezik Zeusszal úgy, hogy a főhatalom Zeuszé marad, de a tűz mégis az emberek boldogító tulajdonába kerül.  — Az anarchista Shelley már korábban is rossz véleménnyel volt Aiszkhüloszról is, hőséről is, hogy végül is kiegyezett a hatalommal.  Valójában Aiszkhülosz és Prométheusz okosabb, reálpolitikusabb, mint a gyakorlattól idegen, anarchista költő . Aiszkhülosz nagyszerű alkotása magasztos, de reális tükrözése a politikai életnek. Shelley ennek ellendrámáját akarta megírni.  Ebben az egész világmindenség, a természet az e világra ítélt Prométheusz mellé áll. Megbuktatják az Olümposz urát és az alvilágba, vagyis a halálba küldött szabadsághős titán diadalmasan támad fel.  Ez se nem realitás, se nem dráma.  De gyönyörű olvasmány, ugyanúgy, mint költőjének szerelmi, mozgalmi és filozófiai költeményei.

11 John Keats (London, 1795. október 31. – Róma, 1821. február 23.), a nagy angol romantikus költők egyike, a "Szépség Költője."London1795október 31.Róma1821február 23.romantikus

12 Élete  Polgári családból származott, 15 éves korában árva lett.  Patikusinasként dolgozott Edmondsban, majd 1815-től felcser volt Londonban.Edmondsban 1815felcserLondonban  1817-ben megjelent első verseskötete Versek címen. 1817  1818-ban írta Endymion című szimbolikus elbeszélő költeményét, de értetlen fogadtatásban részesült. 1818szimbolikus  Később megjelent műveit már kedvezőbb fogadtatásban részesítették, de súlyos beteg lett, és Rómába utazott gyógyulni. Rómába  Rómában hunyt el 26 éves korában.

13  Keats 1814 elején, 19 évesen írja első versét, és két éven belül biztos költői tudásról formaérzékenységről ad számot, amikor szonettet ír Homéroszról.  Állandóan tanul, Shakespeare-t, Miltont, Wordsworth-öt, Dantét olvas. 1818-19- ben már hónapról hónapra alkotja a remekműveket.  Nagy intenzitással éli át a hétköznapokat is, érzékeny ember. Szinte állandóan úton van (utazik). Óriási szenvedéllyel gyűjt maga köré barátokat, általában végtelenül szerelmes.  Első kötetét 1817-ben adta ki, senki nem figyelt oda rá. (Könyörtelen kritikával megítéli saját műveit, és másfajta versek írásába kezd.)  Még 1817-ben megírja első mitológiai tárgyú elbeszélő költeményét, a négyezer soros ENDÜMION-t  Elvonult a világtól egy szigetre (Wight szigete), és ott fogalmazta meg barátainak először a szépségről és a költészetről való esztétikai nézeteit. (Szerinte az a szép, ami igaz.)  18 éves öccse, Tom tüdőbajban meghal -- szinte a karjai kö9zött. Ezután írja az élet értelméről és a halálról elbeszélés-töredékét, a HÜPERION-t. Ezután egy középkori töredék következik Szt. Márkról, és egy középkori körülmények közé helyezett Rómeó és Júlia-történet (Szent Ágnes éje). Azután egy ballada egy középkori lovagról.  Ezután következtek az ódák, a szonettek, újabb elbeszélés, és egy teljes dráma: Hüperión bukása.  1820 februárjában erős köhögés közben vér bukik fel a szájába. Tudja, hogy mit jelent ez. Mire utolsó kötete megjelent, melyet a kritika csak dicsérni tudott (egyébként 500 példányban jelent meg, és arra sem igen akadt vevő), már megírta a világtól való elbúcsúzásának ódáját: AZ ŐSZHÖZ.  1822. február 23-án hal meg. A római protestáns temetőben nyugszik.

14 Edgar Allan Poe ( Boston, (Massachusetts állam), 1809. január 19. – Baltimore, (Maryland állam), 1849. október 7.) BostonMassachusetts1809 január 19.BaltimoreMaryland1849október 7. amerikai író, költő, novellista és kritikus volt, az amerikai romantika egyik legnagyobb alakja.íróköltőnovellista kritikusromantika Művei a detektívregény, a krimi és a sci-fi előfutárai Amerikában.detektívregénykrimi sci-fi

15 Élete  Edgar Allan Poe Bostonban, Massachusettsben skót-ír családba született. Édesanyja, Elizabeth Arnold Hopkins Poe, és édesapja, David Poe, vándorszínészek voltak.BostonbanMassachusettsben  Édesapja 1810-ben elhagyta a családot.1810  Édesanyja 1811-ben tuberkulózisban meghalt, majd John Allan – egy gazdag richmond-i dohánytermesztő – fogadta örökbe.1811tuberkulózisbanrichmond  Poe 1838-ban kiadta az Arthur Gordon Pym, a tengerész c. regényét, amellyel kritikai sikereket ért el, majd a következő év nyarán a Burton's Gentleman's Magazine segédszerkesztője lett. Ezévben adta ki 2 kötetben Groteszk és arabeszk című novellagyűjteményét, amely – habár nem volt pénzügyileg sikeres – mégis az amerikai irodalom mérföldköve lett, olyan klasszikus történetekkel, mint az Usher-ház vége, A palackba zárt kézirat, Berenice, Ligeia és a William Wilson.amerikai irodalom  Otthagyta korábbi állását és még ugyanabban az évben a Graham's Magazine segédszerkesztője lett.

16  1842-ben Poe alkoholista lett, mivel kiderült Virginiáról, hogy TBC-ben szenved.alkoholistaTBC  Otthagyta a Graham's-t és visszatért New York-ba, majd az Evening Mirror-nál, később pedig a Broadway Journal-nál c. lapoknál dolgozott.New York  Ekkor találkozott és kötött örök barátságot Henry Wadsworth Longfellow-val. 1845, Január 29- én jelent meg „A holló” (The Raven) című verse az Evening Mirror-ban, melyért 10 dollárt és világhírét kapta.Henry Wadsworth LongfellowA holló  A Broadway Journal csődbe ment 1846-ban és Poe Bronx-ba költözött, ahol rendszeresen beszélgetett a Fordham University jezsuita tanáraival és diákjaival egyaránt.Fordham Universityjezsuita  Az egyetem harangtornya ihlette A harangok – The Bells c. mű megírására. Akkori lakhelye ma emlékhelyként funkcionál.  Virginia 1847-ben bekövetkezett halála után Sarah Helen Whitman-nek kezdett el udvarolni. Eljegyzésük felbontásáért Poe alkoholizmusa, féltékeny természete és Sarah anyjának mesterkedése volt a felelős.alkoholizmusa  Ezután visszatért Richmond-ba és udvarolni kezdett gyermekkori szerelmének, Sarah Elmira Royster-nek, aki ekkor már özvegy volt.Richmond  Halála  1849. október 3-án eszméletét vesztve találták meg Baltimore egyik utcáján, majd a Washington College Hospital-ba vitték, ahol október 7-én hajnalban halt meg. 1849október 3-ánBaltimoreoktóber 7-én  Poe sosem tudta elmondani hogyan került olyan siralmas állapotba és miért volt rajta más ruhája.  Többek szerint a Reynolds nevet emlegette kórházi napjai alatt, egyik tanítványa viszont Poe bácsikája nevét vélte hallani. Egyes források megemlítik, hogy utolsó szavai,,Istenem mentsd meg szegény lelkem" voltak.Istenem  Halálának oka vitatott, de egyik orvosa szerint az alkoholizmus következménye volt, habár ugyanez a doktor volt az alkohol ellen és írt könyvet Poe példájával, ezért későbbi kutatók megcáfolták ezt az álláspontot.alkoholizmus  Dr. John Moran – aki Poe pszichológusa volt – kijelentette, hogy,,Poe testében nem találták alkohol nyomát és likőr szaga sem volt".


Letölteni ppt "Angol Romantika És Kiemelkedő alakjai.  Az angol romantika minden törés és megszakítás nélkül növekszik ki a preromantikus kezdetekből, természet, a."

Hasonló előadás


Google Hirdetések