Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. november 20. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. november 20. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes."— Előadás másolata:

1 1 Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. november 20. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes

2 2 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről Hatályos: 2011. december 13. Általános előírásokra kötelezően alkalmazandó: 2014. dec. 13. Tápértékjelölésre kötelezően alkalmazandó: 2016. dec. 13.

3 3 Témakörök

4 4 Elsődleges felelős az az élelmiszer-vállalkozó akinek a neve vagy cégneve alatt forgalomba hozzák az élelmiszert. A lánc valamennyi tagja felelősséggel tartozik a saját hatáskörén belül a jelölési információk meglétéért és pontosságáért Nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén is a kötelező információkat rendelkezésre kell bocsátani A HORECA tulajdonosnak minden kötelező információt tudnia kell 8. Cikk Felelősség

5 5 Allergének jelölése nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében Nem előrecsomagolt élelmiszerek esetében is KÖTELEZŐ Ez a rendelkezés az alábbiakra vonatkozik: amennyiben egy élelmiszert előrecsomagolás nélkül kínálnak a végső fogyasztónak; a fogyasztó kérésére az értékesítés helyén csomagolják, ill. közvetlen értékesítés céljából előrecsomagolják; Fentiek távértékesítés esetén.

6 6 1169/2011/EU Rendelet 9. cikk A kötelező adatok felsorolása (1) A 10–35. cikknek megfelelően, és az e fejezetben foglalt kivételektől eltekintve a következő adatokat kötelező feltüntetni: a) az élelmiszer neve; b) az összetevők felsorolása; c) minden olyan, allergiát vagy intoleranciát okozó, a II. mellékletben szereplő, vagy a II. mellékletben szereplő anyagokból vagy termékekből származó összetevő vagy technológiai segédanyag, amelyet élelmiszer előállításánál vagy elkészítésénél használnak fel, és a késztermékben még jelen van, akár megváltozott formában is;

7 7 12. cikk Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatás elérhetősége és elhelyezése (1) Az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatásnak e rendeletnek megfelelően rendelkezésre kell állnia, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie valamennyi élelmiszer esetében. (2) Előrecsomagolt élelmiszerek esetében az élelmiszerekre vonatkozó kötelező tájékoztatást közvetlenül a csomagoláson vagy az arra rögzített címkén kell feltüntetni. …. (5) Nem előrecsomagolt élelmiszer esetében a 44. cikk rendelkezéseit kell alkalmazni.

8 8 Tagállami intézkedés 44. cikk A nem előrecsomagolt élelmiszerekre vonatkozó nemzeti intézkedések (1) Amennyiben az élelmiszereket előcsomagolás nélkül kínálják megvételre a végső fogyasztóknak vagy vendéglátásnak, illetve közétkeztetésnek, vagy ha az élelmiszereket az értékesítés helyén csomagolják a fogyasztó kérésére, vagy előrecsomagolják közvetlen értékesítés céljából: –a) a 9. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatokat kötelező megadni; allergiát okozó összetevők (2) A tagállamok nemzeti intézkedéseket fogadhatnak el arról, hogy az (1) bekezdésben meghatározott adatokat vagy azok elemeit milyen eszközök segítségével kell rendelkezésre bocsátani, valamint adott esetben arról, hogy azokat milyen formában kell közölni és megjeleníteni.

9 9 13. cikk A kötelező adatok feltüntetése (1) A 44. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott nemzeti intézkedések sérelme nélkül, az élelmiszerekkel kapcsolatos kötelező tájékoztatást feltűnő helyen kell megjeleníteni úgy, hogy könnyen láthatók, jól olvashatók és adott esetben letörölhetetlenek legyenek. Nem rejthetik el, tehetik kivehetetlenné, vonhatják el róluk a figyelmet vagy szakíthatják meg azokat más írott vagy képi anyaggal vagy bármilyen egyéb közbeiktatott anyaggal. Ha nincs tagállami rendeletnem lehet szóbeli közlés?!?!

10 10

11 11 Fogyasztó kérésére szóbeli közlés Papíralapú, amit a fogyasztó kérésére elővesznek Táblán vagy étlapon szereplő információ Jelölés a címkén Nem előrecsomagolt önkiszolgáló Nem előrecsomagolt az eladó jelenlétében Fogyasztó kérésére csomagolt Közvetlen értékesítésre előrecsomagolt Vendéglátás, közétkeztetés

12 12 Nemzeti rendelkezés A fogyasztót írásos formában kell tájékoztatni arról, hogy az allergén információ elérhető: –jól látható helyen –egyértelműen megfogalmazott olvasható megjelenítéssel –az információ közlés módjának pontos megjelölésével

13 Nemzeti rendelkezés Az allergénekre vonatkozó információ követelményei Az információnk a vásárlást megelőzően kell a fogyasztó rendelkezésére állnia Szóbeli közlés alapjául szolgáló írott dokumentumnak a helyszínen rendelkezésre kell állnia a fogyasztó és a hatóság kérésére Költség nem számolható fel az információért a fogyasztó számára

14 További feladatok Jó gyakorlatok, útmutatók kidolgozása Képzések az élelmiszerlánc szereplői számára: Élelmiszer-vállalkozók Személyzet (szakács, tálaló, stb.) Fogyasztók Média képviselői Szakemberek

15 15 Szegedyné Fricz Ágnes, főosztályvezető-helyettes VM Élelmiszer-feldolgozási Főosztály tel: +36 1 795 3759 email: agnes.fricz@vm.gov.hu agnes.fricz@vm.gov.hu http://elelmiszerlanc.kormany.hu Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Allergének jelölése a nem előre csomagolt élelmiszerek esetében 2014. november 20. Szegedyné Fricz Ágnes főosztályvezető-helyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések