Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferenczné Teleky Éva 2014.05.26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferenczné Teleky Éva 2014.05.26."— Előadás másolata:

1 Ferenczné Teleky Éva f.telekyeva@gmail.com 2014.05.26.

2 Szolnok Városi Óvodák Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Szaktanácsadás (OFI) Óvodai tevékenységek, tematikus Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Minősítés (OH) Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

3 Szolnok Városi Óvodák Szakértő - tanfelügyelet ellenőriz, értékel, hibát tár fel, tényeket állapít meg, javasol szakvéleményt készít a felkérésben foglaltak szerint pedagógusokat, vezetőket, intézményeket értékel általános pedagógiai szempontok alapján Eszközei szempontsorok kérőívek értékelőlapok /egységes, nyilvános/ Módszerei óralátogatás interjú pedagógiai dokumentumok vizsgálata intézményi önértékelés vizsgálata Munkájának eredménye megállapításait, javaslatait tartalmazó jegyzőkönyv Látogatása legalább 5 évente előre bejelentett időpontban Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

4 Szolnok Városi Óvodák A tanfelügyeleti standardok fajtái Az ellenőrzés területeinek megfelelő Az intézmény ellenőrzése - értékelése Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) A pedagógusok ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

5 Szolnok Városi Óvodák A tanfelügyelet felépítése Intézményértékelés Intézményi eredmények Intézményi kapcsolatok Vezetőértékelés Pedagógusértékelés Vezetői felkészültség Vezetői munka hatékonysága Vezetői attitűd Pedagógiai, szakmai felkészültség Pedagógiai munka hatékonysága Pedagógusattitűd Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

6 Szolnok Városi Óvodák Országos Tanfelügyelet a szervezetfejlesztés szemüvegén keresztül (óvoda)

7 A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei Szolnok Városi Óvodák 1. A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamatstratégia vezetése és operatív irányítása 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

8 Szolnok Városi Óvodák 2. kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. kompetencia: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása

9 Szolnok Városi Óvodák 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség- és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei

10 Szolnok Városi Óvodák 1. kompetencia: Pedagógiai folyamatok - Tevezés - Megvalósítás (PDCA) 4. kompetencia: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 6. kompetencia: A pedagógiai munka feltételei - szervezeti feltételek

11 Szolnok Városi Óvodák Szervezetfejlesztés Fogalom: 1.Formális szervezettervezés feladatai: A szervezet felépítése Működési mechanizmusok, szervezeti szabályozók Döntési jogkörök, a döntés mechanizmusa Munkakörök Külső kapcsolatok Erőforrás bővítés Képzések rendszere Belső tudás átadás rendszere Kiválasztási rendszer Betanítási rendszer- Gyakornoki Program

12 Szolnok Városi Óvodák 2. A szervezeti tagok képessége, magatartása, viselkedése, szemlélete, attitűdje fejlesztése mentén adódó feladatok: Motiváltság A munka minőségének fejlesztése Teljesítőképesség Jó munkahelyi közérzet, klíma Együttműködési képesség Csoportmunka Problémamegoldó képesség Szervezeti kultúra

13 Szolnok Városi Óvodák Változtatási folyamatok Innováció Minőségfejlesztés Szervezetfejlesztés

14 Szolnok Városi Óvodák A bizonytalanság kezelése A bizonytalanság együtt jár a vezető pozíciójával Döntéshozatal- alternatívák és hatásaik elemzése Személyes felelősségvállalás kérdésköre Magatartás, szervezeti viselkedés, attitűd és motiváció

15 Szolnok Városi Óvodák A változások modellje 20% tárgyi szint „logikus, tudatos” „tudatalatti” pszicho – szociális szint 80% váltás újjászilárdításfelolvasztás innováció minőségbiztosítás szervezetfejlesztés előkészítés kivitelezés

16 Szolnok Városi Óvodák Innováció Folyamatos megújulás- kis lépésekben, egymással összhangban lévő fejlesztési akciók sorozata Legfőbb összetevője az újdonság (új ötlet, máshol bevált ötlet adaptálása) Rugalmasság alapkövetelmény Vezetés feladat: ellenállás kezelése Szakaszai: ötletgyűjtés, kiértékelés, tervezés, bevezetés, értékelés, fenntartás, fejlesztés

17 Szolnok Városi Óvodák Minőségfejlesztés A szervezeti célok és folyamatok fogyasztói elvárásokhoz történő igazítása, és az ezeknek való megfelelés (szakmai, társadalmi) A változó fogyasztói elvárások előrejelzése a célban- proaktivitás Vezetői feladatok: változások irányítása, menedzselése ( probléma érzékenység, „az újra” nyitottság, szélesebb látókör)

18 Szolnok Városi Óvodák Jövőbeni meghatározás- cél Helyzetelemzés, diagnózis: a célokkal, a jövőbeni meghatározásokkal párhuzamosan fut. Főbb eltérések, szükséges változtatásokra történő rámutatás, amin nem szükséges változtatni, arra is kitér. Átmeneti helyzet- értelmezése A szervezetfejlesztés folyamata:

19 Szolnok Városi Óvodák Az átmeneti helyzet nehézségei: Magas fokú bizonytalanság, alacsony fokú biztonságérzet Magas fokú ellentmondás érzés Nagyfokú érzelmi stressz az érintettek részéről Magas fokú irányítatlan energiák Hatalom- mint fő kérdés Konfliktusok növekedése Múltbeli sémák felértékelése

20 Szolnok Városi Óvodák Mit tehet a vezető? Teret hagy a tervezésben Alapvető döntésen belül lehetőségek Tiszta kép, vízió Nagy változás felosztása kis lépésekre, kezdődjön az ismerős lépésekkel Minimumra csökkenteni a meglepetéseket Alkalom legyen a megszokáshoz, utána várjuk az elköteleződést Saját elköteleződést újra és újra megfogalmazni- folyamat szemlélet!

21 Szolnok Városi Óvodák Mércék és követelmények világossá tétele. Pozitív visszaigazolás, érezzék, hogy képesek rá. Úttörők, újítók megkeresése, a korai sikerek szolgáljanak modellként. Ösztönzés: a befektetett energia ellenszolgáltatása Ne legyenek vesztesek, de ha vannak, légy velük tisztességes. Engedd kifejezésre jutni a múltbéli nosztalgiát és csak ez után teremts olyan dolgokat, amelyért lelkesedni lehet a jövőben.

22 Szolnok Városi Óvodák Élni az információs hatalommal! (elköteleződést segíti) Referensi hatalom- (potenciális szerepmodellek) Szociális befolyásolás ( kritikus, nagy befolyású személy, csapat megnyerése)

23 Szolnok Városi Óvodák Beavatkozási módszerek: T csoport (érzékenyítő tréning) Felmérésekről való visszajelzés Folyamatkonzultálás Csoportépítés Csoportok közötti viszony fejlesztése

24 Szolnok Városi Óvodák Struktúrára ható módszerek: Szervezeti struktúra átalakítása Munkakör újjáépítés Képzési programok Pályafutás építési programok (humán erőforrás gazdálkodás)

25 Szolnok Városi Óvodák Motivációra ható módszerek:

26 Szolnok Városi Óvodák A munkakörben fellelhető motivációs potenciál

27 Szolnok Városi Óvodák A stratégiai és az operatív vezetés: „Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca) Stratégiai vezetés: A vezető – együttműködve- azonosít, kiértékel és dönt a főbb stratégiákról (koncepciók, programok, projektek) Jövőkép: a szükséges állapot leírása Erőforrásokat rendel mellé Meghatározza a megvalósítás optimális módját

28 Szolnok Városi Óvodák Operatív vezetés: 1.A nevelő munka irányítása: PP megvalósítása érdekében a pedagógusok napi nevelőmunkájának irányítása, felügyelete Szakmai munkaközösségek támogatása A pedagógiai eredményesség ellenőrzése, értékelése A pedagógus közösség PP célokkal történő azonosítása Munkájuk támogatása, ellenőrzése, visszajelzés

29 Szolnok Városi Óvodák 2.Folyamatorientált működés: „A mérés a fejlődés motorja” Elköteleződés: vezetői, szervezeti Megfogalmazza a „minőségre” vonatkozó elvárásait Méréseket végez, beavatkozik, visszacsatol 3.Szükséges személyi állomány rendelkezésre állását biztosítja, szakmai kompetenciáit fejleszti, teljesítményét menedzseli, differenciált ösztönző rendszert működtet 4. Vezetői ellenőrzési rendszert működtet 5.Az intézmény belső nyilvánosságát biztosítja ( Homo Regius Tanácsadó munkacsoportja)

30 Szolnok Városi Óvodák A szervezetfejlesztés összefüggései a stratégiával Alakítani a stratégiát: világos cél- küldetés-értékrend Változtatni a struktúrát: stratégiát lekövető legyen ( lineáris, funkcionális, divizionális, projekt- team- mátrix szervezetek) Fejlesszük a szervezeti kultúrát: az alapvető értékek elfogadtatása ( uralkodó értékek és „napi” értékek viszonya, viselkedési normák)

31 Szolnok Városi Óvodák A tanuló szervezet Egyhurkos tanulás: viselkedés következmény vizsgálata- megfelel-e az elképzelésnek, ha nem, a viselkedést módosítjuk, vagy megerősítjük. Kéthurkos tanulás: először a viselkedést kiváltó tényezőket vizsgáljuk meg, azokat módosítjuk, és ezen keresztül módosul a viselkedés is.

32 Szolnok Városi Óvodák Vezetésfejlesztés, csoportépítés: Vezetésfejlesztés: külső tanácsadó segítségével- objektivitás (vezetési stílus, erősségek-gyengeségek, kommunikáció,célmeghatározás, stb.) Csoportépítés: Formális és informális csoportok

33 Szolnok Városi Óvodák A csoport Hatékony csoport: 1. Johnson és Johnson: Interakcióban vannak Kölcsönösen függnek egymástól A csoporthoz tartozónak definiálják magukat Osztoznak a normaalakításban, és a szerepvállalásban Befolyásolják egymást Közös céljaik vannak

34 Szolnok Városi Óvodák 2. Hitt: A csoportcélok mindenki számára tisztázottak, megfogalmazottak Nyitottság, kétirányú kommunikáció Részvétel és vezetés megosztott- partnerség Közös döntés, megvalósítás Az egyéni befolyást az egyéni képességek, gyakorlottság, és az informáltság határozza meg Véleménykülönbségek, vita felvállalása Csoportkohézió: elfogadás, támogatás, bizalom Probléma megoldás magas szintű Hatékonyság közös kiértékelése, javításokról közös döntés

35 Szolnok Városi Óvodák Az intézményfejlesztési terv 1.Helyzetelemzés: Külső és belső adottságok, változások felmérése, bemutatása Aktuális szervezeti struktúra bemutatása Eredmények bemutatása

36 Szolnok Városi Óvodák 2. Az intézményfejlesztés terve ( 5 év) A változtatást sürgető újonnan felmerülő problémák- indoklás Intézkedési terv ( SMART cél) Ebből lebontva akció tervek: Pedagógiai terület:

37 Szolnok Városi Óvodák Tovább bontva: nevelési év munkatervében feladatként jelölve, amely egyben célja lesz a munkaközösségi munkaterveknek Csoportok nevelési tervei, kapcsolódó értékelések, önértékelések, és a gyermek megfigyelések eredményei

38 Szolnok Városi Óvodák Humán erőforrás menedzsment területe: Infrastruktúra fejlesztés területe:

39 Szolnok Városi Óvodák Feladatdelegálás- SZMSZ: Törvényben és rendeletekben szabályozott fejezetek Minden egyéb, amely a szervezet hatékony, jogszerű és szakszerű működését biztosítja A működési fő folyamatokra is terjedjen ki A munkaköri leírások alapja

40 Felhasznált szakirodalom: Barlai Róbertné: Szervezetfejlesztés Szolnok Városi Óvodák

41 Köszönöm a figyelmet! Szolnok Városi Óvodák Ferenczné Teleky Éva igazgató, közoktatási szakértő f.telekyeva@gmail.com


Letölteni ppt "Ferenczné Teleky Éva 2014.05.26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések