Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferenczné Teleky Éva f.telekyeva@gmail.com 2014.05.26. Szervezetfejlesztés folyamata, kapcsolódó tevékenységek, változásmenedzsment, feladatdelegálás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferenczné Teleky Éva f.telekyeva@gmail.com 2014.05.26. Szervezetfejlesztés folyamata, kapcsolódó tevékenységek, változásmenedzsment, feladatdelegálás,"— Előadás másolata:

1 Ferenczné Teleky Éva f.telekyeva@gmail.com 2014.05.26.
Szervezetfejlesztés folyamata, kapcsolódó tevékenységek, változásmenedzsment, feladatdelegálás, intézményi fejlesztési terv Ferenczné Teleky Éva

2 Intézményértékelés (OH);
Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Szaktanácsadás (OFI) Óvodai tevékenységek, tematikus Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Minősítés (OH) Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

3 Szakértő - tanfelügyelet
•ellenőriz, értékel, hibát tár fel, tényeket állapít meg, javasol •szakvéleményt készít a felkérésben foglaltak szerint •pedagógusokat, vezetőket, intézményeket értékel általános pedagógiai szempontok alapján Eszközei •szempontsorok •kérőívek •értékelőlapok /egységes, nyilvános/ Módszerei •óralátogatás •interjú •pedagógiai dokumentumok vizsgálata •intézményi önértékelés vizsgálata Munkájának eredménye •megállapításait, javaslatait tartalmazó jegyzőkönyv Látogatása •legalább 5 évente •előre bejelentett időpontban Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

4 A tanfelügyeleti standardok fajtái
Az ellenőrzés területeinek megfelelő A pedagógusok ellenőrzése - értékelése Az intézmény ellenőrzése - értékelése A vezető ellenőrzése - értékelése Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

5 A tanfelügyelet felépítése
•Intézményi eredmények •Intézményi kapcsolatok Intézményértékelés •Vezetői felkészültség •Vezetői munka hatékonysága •Vezetői attitűd Vezetőértékelés •Pedagógiai, szakmai felkészültség •Pedagógiai munka hatékonysága •Pedagógusattitűd Pedagógusértékelés Szolnok Városi Óvodák Szontagh Pál, pedagógiai szakértő, Református Pedagógiai Intézet

6 Országos Tanfelügyelet a szervezetfejlesztés szemüvegén keresztül (óvoda)
Szolnok Városi Óvodák

7 A vezető pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei
A nevelési-, tanulási-, fejlesztési folyamatstratégia vezetése és operatív irányítása A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Szolnok Városi Óvodák

8 4. kompetencia: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
2. kompetencia: A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása 4. kompetencia: Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása 5. kompetencia: Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása Szolnok Városi Óvodák

9 Az intézmény pedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei
Pedagógiai folyamatok Személyiség- és közösségfejlesztés Eredmények Belső kapcsolatok, együttműködés Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai munka feltételei Az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés Szolnok Városi Óvodák

10 1. kompetencia: Pedagógiai folyamatok - Tevezés - Megvalósítás (PDCA)
4. kompetencia: Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció 6. kompetencia: A pedagógiai munka feltételei - szervezeti feltételek Szolnok Városi Óvodák

11 Szervezetfejlesztés Fogalom: 1.Formális szervezettervezés feladatai:
A szervezet felépítése Működési mechanizmusok, szervezeti szabályozók Döntési jogkörök, a döntés mechanizmusa Munkakörök Külső kapcsolatok Erőforrás bővítés Képzések rendszere Belső tudás átadás rendszere Kiválasztási rendszer Betanítási rendszer- Gyakornoki Program Cím után csoportképzés: Tudom-e mi a szervezetfejlesztés? 2. Saját intézményem fejlesztése mennyire tudatos? A vezetésben mennyire érvényesül az emberközpontúság? Saját vezetői viselkedésemről mennnyire van vissszajelzésem? Fogalom meghatározás előtt Barlainé 7-8-old-t nyomtatva minden csoport megkapja, aláhúzzák a számukra fontos tartalmakat, próbáljanak megfogalmazni saját definíciót. Fogalom értelmezések beúsztatása. Szolnok Városi Óvodák

12 A munka minőségének fejlesztése Teljesítőképesség
2. A szervezeti tagok képessége, magatartása, viselkedése, szemlélete, attitűdje fejlesztése mentén adódó feladatok: Motiváltság A munka minőségének fejlesztése Teljesítőképesség Jó munkahelyi közérzet, klíma Együttműködési képesség Csoportmunka Problémamegoldó képesség Szervezeti kultúra Szolnok Városi Óvodák

13 Változtatási folyamatok
Innováció Minőségfejlesztés Szervezetfejlesztés Szolnok Városi Óvodák

14 A bizonytalanság kezelése
A bizonytalanság együtt jár a vezető pozíciójával Döntéshozatal- alternatívák és hatásaik elemzése Személyes felelősségvállalás kérdésköre Magatartás, szervezeti viselkedés, attitűd és motiváció sok vezető azért nem változtat, mert tart a bizonytalanságtól Szolnok Városi Óvodák

15 pszicho – szociális szint
A változások modellje 20% tárgyi szint „logikus, tudatos” innováció minőségbiztosítás szervezetfejlesztés előkészítés kivitelezés felolvasztás újjászilárdítás váltás Mindeközben a bizonytalanság folytonosan jelen van! + PARETO ELV! A hibák a működés 20 %-ra visszavezethetők! Tehát mindig van 20 %. „tudatalatti” pszicho – szociális szint 80% Szolnok Városi Óvodák

16 Innováció Folyamatos megújulás- kis lépésekben, egymással összhangban lévő fejlesztési akciók sorozata Legfőbb összetevője az újdonság (új ötlet, máshol bevált ötlet adaptálása) Rugalmasság alapkövetelmény Vezetés feladat: ellenállás kezelése Szakaszai: ötletgyűjtés, kiértékelés, tervezés, bevezetés, értékelés, fenntartás, fejlesztés Szolnok Városi Óvodák

17 Minőségfejlesztés A szervezeti célok és folyamatok fogyasztói elvárásokhoz történő igazítása, és az ezeknek való megfelelés (szakmai, társadalmi) A változó fogyasztói elvárások előrejelzése a célban- proaktivitás Vezetői feladatok: változások irányítása, menedzselése ( probléma érzékenység, „az újra” nyitottság, szélesebb látókör) Szolnok Városi Óvodák

18 A szervezetfejlesztés folyamata:
Jövőbeni meghatározás- cél Helyzetelemzés, diagnózis: a célokkal, a jövőbeni meghatározásokkal párhuzamosan fut. Főbb eltérések, szükséges változtatásokra történő rámutatás, amin nem szükséges változtatni, arra is kitér. Átmeneti helyzet- értelmezése Szolnok Városi Óvodák

19 Az átmeneti helyzet nehézségei:
Magas fokú bizonytalanság, alacsony fokú biztonságérzet Magas fokú ellentmondás érzés Nagyfokú érzelmi stressz az érintettek részéről Magas fokú irányítatlan energiák Hatalom- mint fő kérdés Konfliktusok növekedése Múltbeli sémák felértékelése Szolnok Városi Óvodák

20 Mit tehet a vezető? Teret hagy a tervezésben
Alapvető döntésen belül lehetőségek Tiszta kép, vízió Nagy változás felosztása kis lépésekre, kezdődjön az ismerős lépésekkel Minimumra csökkenteni a meglepetéseket Alkalom legyen a megszokáshoz, utána várjuk az elköteleződést Saját elköteleződést újra és újra megfogalmazni- folyamat szemlélet! Szolnok Városi Óvodák

21 Mércék és követelmények világossá tétele.
Pozitív visszaigazolás, érezzék, hogy képesek rá. Úttörők, újítók megkeresése, a korai sikerek szolgáljanak modellként. Ösztönzés: a befektetett energia ellenszolgáltatása Ne legyenek vesztesek, de ha vannak, légy velük tisztességes. Engedd kifejezésre jutni a múltbéli nosztalgiát és csak ez után teremts olyan dolgokat, amelyért lelkesedni lehet a jövőben. Szolnok Városi Óvodák

22 Élni az információs hatalommal! (elköteleződést segíti)
Referensi hatalom- (potenciális szerepmodellek) Szociális befolyásolás ( kritikus, nagy befolyású személy, csapat megnyerése) Központi személyhez vagy csoporthoz tartozás- vezető: nyugtalanság csökkentése, negatív energia és lebéklyózó tehetetlenség csökkentése Szolnok Városi Óvodák

23 Beavatkozási módszerek:
T csoport (érzékenyítő tréning) Felmérésekről való visszajelzés Folyamatkonzultálás Csoportépítés Csoportok közötti viszony fejlesztése egymástól tanulnak a tagok, kommunikáció, figyelem, érzések, viselkedés, együttműködések Szolnok Városi Óvodák

24 Struktúrára ható módszerek:
Szervezeti struktúra átalakítása Munkakör újjáépítés Képzési programok Pályafutás építési programok (humán erőforrás gazdálkodás) Munka tartalma és a dolgozók közti viszony Szolnok Városi Óvodák

25 Motivációra ható módszerek:
Munka motiváció: Az az erőfeszítés, amelyet a munkavállaló hajlandó megtenni Aktuális feladat: Az éppen elvégzendő teendő jelentősége az egyén és a szervezet szempontjából Tárgyi eszközÖK: A munkakörülmények, munkakultúra Munkakapacitás: az egyén képessége, szaktudása, gyakorlata, hozzáállása, munkáról kialakított képe Munkaszervezés: munkaköri, szervezeti felépítés, munkacsoportok kialakítása, szervezési hatékonyság Munkairányítás: vezetés elemei, vezetési stílus Dolgozó magatartása: munkavégzési tevékenység, eredmény, Teljesítmény: elvégzett mennyiség, minőség Ösztönzők: külső, belső Szolnok Városi Óvodák

26 A munkakörben fellelhető motivációs potenciál
Szolnok Városi Óvodák

27 A stratégiai és az operatív vezetés:
„Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart.” (Seneca) Stratégiai vezetés: A vezető – együttműködve- azonosít, kiértékel és dönt a főbb stratégiákról (koncepciók, programok, projektek) Jövőkép: a szükséges állapot leírása Erőforrásokat rendel mellé Meghatározza a megvalósítás optimális módját A vezető a szervezeti struktúrában meghatározott szakmai fejlesztési színterekkel együttműködve azonosít, kiértékel és dönt a főbb stratégiákról (koncepciók, programok, projektek) Jövőképet határoz meg: a szükséges állapot leírásával Erőforrásokat rendel mellé Meghatározza a megvalósítás optimális módját Szolnok Városi Óvodák

28 Operatív vezetés: 1.A nevelő munka irányítása:
PP megvalósítása érdekében a pedagógusok napi nevelőmunkájának irányítása, felügyelete Szakmai munkaközösségek támogatása A pedagógiai eredményesség ellenőrzése, értékelése A pedagógus közösség PP célokkal történő azonosítása Munkájuk támogatása, ellenőrzése, visszajelzés A jót nem lehet úgy elismerni, hogy a rosszat nem büntetem. Hegedűs Márta Homo regius Szolnok Városi Óvodák

29 ( Homo Regius Tanácsadó munkacsoportja)
2.Folyamatorientált működés: „A mérés a fejlődés motorja” Elköteleződés: vezetői, szervezeti Megfogalmazza a „minőségre” vonatkozó elvárásait Méréseket végez, beavatkozik, visszacsatol 3.Szükséges személyi állomány rendelkezésre állását biztosítja, szakmai kompetenciáit fejleszti, teljesítményét menedzseli, differenciált ösztönző rendszert működtet 4. Vezetői ellenőrzési rendszert működtet 5.Az intézmény belső nyilvánosságát biztosítja ( Homo Regius Tanácsadó munkacsoportja) Szolnok Városi Óvodák

30 A szervezetfejlesztés összefüggései a stratégiával
Alakítani a stratégiát: világos cél- küldetés-értékrend Változtatni a struktúrát: stratégiát lekövető legyen ( lineáris, funkcionális, divizionális, projekt- team- mátrix szervezetek) Fejlesszük a szervezeti kultúrát: az alapvető értékek elfogadtatása ( uralkodó értékek és „napi” értékek viszonya, viselkedési normák) Szolnok Városi Óvodák

31 A tanuló szervezet Egyhurkos tanulás: viselkedés következmény vizsgálata- megfelel-e az elképzelésnek, ha nem, a viselkedést módosítjuk, vagy megerősítjük. Kéthurkos tanulás: először a viselkedést kiváltó tényezőket vizsgáljuk meg, azokat módosítjuk, és ezen keresztül módosul a viselkedés is. Mindezek tudatosításában, a változtatás végig vitelében segíthet. Szolnok Városi Óvodák

32 Vezetésfejlesztés, csoportépítés:
külső tanácsadó segítségével- objektivitás (vezetési stílus, erősségek-gyengeségek, kommunikáció,célmeghatározás, stb.) Csoportépítés: Formális és informális csoportok Szolnok Városi Óvodák

33 A csoport Hatékony csoport: 1. Johnson és Johnson: Interakcióban vannak Kölcsönösen függnek egymástól A csoporthoz tartozónak definiálják magukat Osztoznak a normaalakításban, és a szerepvállalásban Befolyásolják egymást Közös céljaik vannak Szolnok Városi Óvodák

34 A csoportcélok mindenki számára tisztázottak, megfogalmazottak
2. Hitt: A csoportcélok mindenki számára tisztázottak, megfogalmazottak Nyitottság, kétirányú kommunikáció Részvétel és vezetés megosztott- partnerség Közös döntés, megvalósítás Az egyéni befolyást az egyéni képességek, gyakorlottság, és az informáltság határozza meg Véleménykülönbségek, vita felvállalása Csoportkohézió: elfogadás, támogatás, bizalom Probléma megoldás magas szintű Hatékonyság közös kiértékelése, javításokról közös döntés Szolnok Városi Óvodák

35 Az intézményfejlesztési terv
1.Helyzetelemzés: Külső és belső adottságok, változások felmérése, bemutatása Aktuális szervezeti struktúra bemutatása Eredmények bemutatása Ide a komplex helyzetelemzés szempontjai! Szolnok Városi Óvodák

36 2. Az intézményfejlesztés terve ( 5 év)
A változtatást sürgető újonnan felmerülő problémák- indoklás Intézkedési terv ( SMART cél) Ebből lebontva akció tervek: Pedagógiai terület: Szolnok Városi Óvodák

37 Tovább bontva: nevelési év munkatervében feladatként jelölve, amely egyben célja lesz a munkaközösségi munkaterveknek Csoportok nevelési tervei, kapcsolódó értékelések, önértékelések, és a gyermek megfigyelések eredményei Szolnok Városi Óvodák

38 Humán erőforrás menedzsment területe: Infrastruktúra fejlesztés területe:
Szolnok Városi Óvodák

39 Feladatdelegálás- SZMSZ:
Törvényben és rendeletekben szabályozott fejezetek Minden egyéb, amely a szervezet hatékony, jogszerű és szakszerű működését biztosítja A működési fő folyamatokra is terjedjen ki A munkaköri leírások alapja Szolnok Városi Óvodák

40 Felhasznált szakirodalom:
Barlai Róbertné: Szervezetfejlesztés Szolnok Városi Óvodák

41 igazgató, közoktatási szakértő
Köszönöm a figyelmet! Ferenczné Teleky Éva igazgató, közoktatási szakértő Szolnok Városi Óvodák


Letölteni ppt "Ferenczné Teleky Éva f.telekyeva@gmail.com 2014.05.26. Szervezetfejlesztés folyamata, kapcsolódó tevékenységek, változásmenedzsment, feladatdelegálás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések