Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKKR-OKKR: az európai folyamat és magyar állomásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKKR-OKKR: az európai folyamat és magyar állomásai"— Előadás másolata:

1 EKKR-OKKR: az európai folyamat és magyar állomásai
Loboda Zoltán OKM, EUKF

2 EKKR direkt-indirekt politikai hatások
Lisszaboni EiT elnökségi következtetések (para.25): „Az új megközelítésnek 3 fő komponensen kell alapulnia: […] képesítések növekvő transzparenciáján.” Lisszaboni stratégia: (1.) munkavállalói mobilitás képesítések összehasonlíthatósága; (2.) munkaerő-piaci kereslet és képzési kínálat jobb összehangolása (tudás, képesség, készség); (3.) katalizátor az oktatási és képzési rendszerek modernizációjához LLL-perspektívában. Koppenhágai deklaráció (2002): Képesítések átláthatósága – olyan eszközök fejlesztése, amelyek a szakképzésen túl is alkalmazhatók, tág LLL-fókuszuk van: relevánsak a tanulás összes szintjére és dimenziójára. Tanácsi következtetés az LLL-ről (2002 C/163): Bizottság a Tanáccsal és a tagállamokkal közösen fejlesszen ki egy képesítési keretrendszert […] Bolognai folyamat: Európai Felsőoktatási Térség EiT (2005): Európai Oktatási és Képzési Tér (LLL) Az Európai Oktatási és Képzési Térség további fejlesztése a munkavállalói és földrajzi mobilitás érdekében. Közös referenciakeretek és eszközök fejlesztése […] , melyek a kulcsszereplők közötti kölcsönös bizalmon alapulnak, és hozzájárulnak a tagállamok reformtörekvéseihez (LLL).

3 EKKR-folyamat: direkt-indirekt szakpolitikai hatások
OECD-hatás: Uralkodóvá vált az LLL paradigma (egyéni tanulási utak egymásra épülése) Nem formális és informális tanulás elismerése Kompetenciareform (PISA) EU-folyamatok (reflexiók) 2004–2006: Politikai elvárásokra reflexiók Oktatás és képzés 2010 új szakaszában meghatározó lesz: kulcskompetenciák és tanulási eredmények klaszter LLL horizontális/transzverzális policy célok: EKKR, RNFIL (assess és validate), LLG, Szakpolitikai célok operacionalizálása Egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló 2006/962 EK-ajánlás Tanácsi következtetések (nem formális és informális tanulás, LLGPN) Bizottsági munka szakértők bevonásával: CQAF, EQF, ECVET

4 EKKR-folyamat EQF bizottsági javaslat (brit elnökség informális miniszteri találkozón 2005.), utána EQF konzultáció (lezárás budapesti konferencia 2006.) Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszerének ajánlásáról (2008/C 111/01) EKKR célja „[…] közös viszonyítási keretrendszer létrehozása, amely megfeleltetési eszközként szolgál a különböző képesítési rendszerek és szintjeik között […]. Ez javítani fogja a […] a tagállamok gyakorlatával összhangban kiállított képesítéseinek átláthatósá-gát, összehasonlíthatóságát és átvihetőségét. […] az egész életen át tartó tanulás előmozdításának, valamint a munkavállalók és tanulók foglalkoztathatósága, mobilitása és társadalmi integrációja növelésének tágabb céljaihoz is hozzájárul. Átlátható minőségbiztosítási elvek és információcsere az ajánlás végrehajtása és a kölcsönös bizalom kialakítása révén.” EKKR problematikák transzpozíciója nemzeti szintre RNFIL és LLG viszony? EQF – EHEA NQF aszinkronitás (leuweni nyilatkozat) CQAF és felsőoktatási minőségbiztosítási keret + EQAR Tisztázatlan a viszony az EUROPASShoz Kvantifikálhatóság? (ECVET) Kapcsolódás a New skills for New Jobs-hoz

5 Az EKKR-folyamat európai erőtere
Bizottság: technikai segítségnyújtás a viszonyítás használatában és elveinek alkalmazásában, kooperáció és koordináció elősegítése, jó gyakorlatok, tesztelés, európai szintű tájékoztatás és párbeszéd a szociális partnerekkel EQF AG: tagállami képviselet, európai reprezentáció, koherencia biztosítása, átláthatóság és a bizalom fóruma NCP’s: OKKR-EKKR szintek megfeleltetése, viszonyítási folyamat menedzselése, viszonyítási kritériumok érvényesítése, partnerség előmozdítása Tanulási eredmények klaszter: korábban az EQF csak a portfolió része volt, a jövőben meghatározó lesz Folyamatok Viszonyítási eljárás: átláthatóság és kölcsönös bizalom: 10 kritérium, ugyanakkor külső kontroll nélküli igazi értékelő elemet nem tartalmazó folyamat, tényleges és hatékony visszacsatolási mechanizmusok nélkül Tanulási eredmény alapúságot nem vizsgálja!!!!! IDŐTÁV: (1.) 2010-ig OKKR-ek összekapcsolása EKKR-rel, (2.) 2012-ig minden kiadott képesítésben egyértelmű hivatkozást az EKKR szintre.

6 OKKR-folyamat és szereplők
OKKR szakmai munkacsoportok/tárcaközi munkacsoport OKKR előzetes koncepció és a 2008-as kormány-előterjesztés szakmai megalapozása Érlelődés: megértés és elkötelezettség nem megfelelő szintje OKKR – 2069/2008. (VI. 6.) sz. Kormányhatározat 2 szakasz: (1.) 2008–2010: OKKR-koncepció – képesítési szintek, deskriptorok – és fejlesztések megalapozása, TB létrehozása, kormány-előterjesztés; (2.) az OKKR 2013-as bevezetéséhez szükséges jogi, szakmapolitikai, szervezeti keretek, pénzügyi feltételek kialakítása és megteremtése OKKR TB konzultációs testület: javaslattételi és véleményezési jogkörökkel Fejlesztés kerete – fejlesztési műhelyek TÁMOP-konstrukciók OKKR kormány-előterjesztés OKKR ‘GRID’: szintek száma és deskriptorok meghatározása (kormányrendeletben) Képesítések szintezése és leírása (fejlesztőmunka) NKP kijelölése – viszonyítási eljárás lefolytatása, OKKR „regisztrációs központ” Alágazati törvények módosítása Képesítési Tanács létrehozása Felkészítés az alkalmazásra 2013 alkalmazásbavétel

7 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EKKR-OKKR: az európai folyamat és magyar állomásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések