Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Differenciálás Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Differenciálás Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő."— Előadás másolata:

1 Differenciálás Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő

2 Mit jelent? Eltérésekhez való alkalmazkodást Tartalom – amit megtanítunk Tartalom – amit megtanítunk Folyamat – ahogyan tanítunk Folyamat – ahogyan tanítunk A produktum – a tanulás eredménye A produktum – a tanulás eredménye

3 Szükségessége „MÁS” gyerek Más a felkészültség Más a felkészültség Más családi közegből Más családi közegből Más a tanulási motiváció Más a tanulási motiváció Más a munkatempó Más a munkatempó Más a képesség Más a képesség

4 Eddig is differenciáltunk Miért változtassunk? Miért változtassunk? Több munkával jár. Több munkával jár. Hogyan csináljam? Hogyan csináljam? Nincs rá idő. Nincs rá idő. Nem biztos, hogy eredményesebb. Nem biztos, hogy eredményesebb. Eddig is megtanítottam a gyereket. Eddig is megtanítottam a gyereket. A befektetett energiánk ellenére, nem vagyunk eléggé eredményesek!!!

5 Az iskola szerepének újraértelmezése A társadalmi környezet A fenntartó, a tanterv, az intézmény vezetése, szülők, gyerekek határozzák meg Céloknál figyelembe kell venni, hogy * felelősek vagyunk a lemaradókért, * de azokért is, akik kénytelenek bevárni a lemaradókat.

6 Hogyan szakítsak időt, amikor így is szétszakadunk? A változások miatt túlterheltek vagyunk. A változások miatt túlterheltek vagyunk. A kreativitás időt követel. A kreativitás időt követel. Kinek van ideje rendszeresen készülni? Kinek van ideje rendszeresen készülni? *Az újfajta pedagógusszerep, szemléletváltás *A differenciálás lassú folyamat

7 Hogyan differenciálunk? Mennyiségben Minőségben Időben Témában Tanulás módjában – tapasztalásra épülő, megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló módszerrel Szóban, írásban Tanulás eszközeiben

8 A munka menete Lassú lépésekben: Tudom a célt Megismerem a tanulókat (képesség, jártasság, ismeret - beszélgetés, felmérés, tudáspróbák, kérdőív, szülővel való kapcsolat) Megismerem a tanulókat (képesség, jártasság, ismeret - beszélgetés, felmérés, tudáspróbák, kérdőív, szülővel való kapcsolat) Megtanítom a tanulásszervezési formákban dolgozni Megtanítom a tanulásszervezési formákban dolgozni Ellenőrzés, önellenőrzés Ellenőrzés, önellenőrzés Értékelem, önértékelés Értékelem, önértékelés

9 Mi a nevelő feladata? Tanulási lehetőséget biztosít Tanulási lehetőséget biztosít Olyan feladatokat, amely kihívást jelent mindenki számára. Frontális, csoport… - ismeretelsajátítás Ellenőrzés – tudás Gyakorlás – lemaradókkal Mélyebb ismeret, bonyolultabb feladat – azoknak, akik elsajátították már

10 Mi kell ahhoz, hogy differenciálni tudjak? Szociális kompetenciákat kell fejlesztenem Szociális kompetenciákat kell fejlesztenem Társas környezetben képes legyen dolgozni Társas környezetben képes legyen dolgozni Viselkedésminták elsajátításához, gyakorlásához helyzetet teremtek Viselkedésminták elsajátításához, gyakorlásához helyzetet teremtek Kulcskompetenciákat – írásbeli, szóbeli kommunikáció Kulcskompetenciákat – írásbeli, szóbeli kommunikáció

11 Differenciálás feltétele a tanuló részéről Önismeret, énkép formálása Önismeret, énkép formálása Önállóság Önállóság Alkalmazkodó képesség Alkalmazkodó képesség Figyelem Figyelem Tanulási magatartás Tanulási magatartás Megfelelő ítéletalkotás, értékelés Megfelelő ítéletalkotás, értékelés Akarati tényezők Akarati tényezők

12 Szociális kompetencia Minden olyan társas képesség, készség, amelyek megléte nélkül az egyén beilleszkedése a társadalmi környezetbe nem lehet sikeres. Minden olyan társas képesség, készség, amelyek megléte nélkül az egyén beilleszkedése a társadalmi környezetbe nem lehet sikeres. Fontos a gyermek belső biztonsága, vagyis tudja, hogy mire képes. Fontos a gyermek belső biztonsága, vagyis tudja, hogy mire képes.

13 Mivel kell kezdeni? Az „én” dimenziója – érték-, motivációrendszer; önismeret; siker, kudarc kezelésének képessége; kitartás, akarat, döntéshozás, felelősségvállalás. Társas dimenzió – a másik szempontjainak figyelembe vétele; alkalmazkodás; együttműködés; szervezőkészség; empátia; szerepek megélése; szabályalkotás, szabálykövetés… Kognitív dimenzió – problémamegoldó gondolkodás; véleményalkotás, vitakészség; kreatív jegyek erősítése: ötletgazdagság, rugalmasság, eredetiség, nyitottság, kíváncsiság, sokrétű érdeklődés.

14 Hogyan fog hozzá a pedagógus? Eltervez, kipróbál Eltervez, kipróbál Rendszeressé válik Rendszeressé válik Azonos évfolyamon dolgozóval tapasztalatcsere Azonos évfolyamon dolgozóval tapasztalatcsere Ötletcsere – alsó tagozat Ötletcsere – alsó tagozat Tantervben megjelenítem – egy tárgy, egy bizonyos részével kezdem Tantervben megjelenítem – egy tárgy, egy bizonyos részével kezdem

15 A tanulás fázisai Előkészítés Előkészítés - Kapcsolatteremtés - Célkitűzés, tervezés - Munkaformák, helyszínek Kivitelezés Kivitelezés - Csoportok létrehozása - Munkamegosztás - Rendszerezés Értékelőrész – munkánk „gyümölcsei” Értékelőrész – munkánk „gyümölcsei”

16 A tanulás tanítása - Memóriajáték - Szókincs, fogalmak beépülése (zöld) - Rendszerezés, csoportosítás - Kapcsolatteremtés szó és gondolat között (kakas, lázmérő, Tamás, citrom) - Gondolkodási folyamat feltérképezése (Mi jut eszedbe? Kígyó) (Mi jut eszedbe? Kígyó)

17 Változatos módszerek, eszközök, tanulási formák jobb megértés, a figyelem ébrentartása érdekében jobb megértés, a figyelem ébrentartása érdekében A választhatóság – nagyobb motiváció A választhatóság – nagyobb motiváció Különféle tanulásszervezési formák – Különféle tanulásszervezési formák – közös munka szabályainak megfogalmazása - Frontális - Egyéni - Csoportos - Tanulópár - Páros munka

18 Tanulást segítő képességek,módszerek Figyelem Figyelem Emlékezet – bevésés, megőrzés, felidézés Emlékezet – bevésés, megőrzés, felidézés Lényegkiemelés Lényegkiemelés Vizuális készség Vizuális készség Tanulási környezet Tanulási környezet Alkotó munkára nevelés Alkotó munkára nevelés A tanórai párbeszéd érvényesül nevelő és tanítvány között A tanórai párbeszéd érvényesül nevelő és tanítvány között Projekt – differenciálás, esélyegyenlőség érvényesülni tud Projekt – differenciálás, esélyegyenlőség érvényesülni tud

19 A differenciálás pedagógiai értéke Mindenkit elvezet a célhoz Mindenkit elvezet a célhoz Mindenkinek sikere lehet Mindenkinek sikere lehet Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba Sokféle tehetség megjelenésére ad alkalmat Sokféle tehetség megjelenésére ad alkalmat Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat Hosszabb ideig fenntartható a motiváció Hosszabb ideig fenntartható a motiváció Ha választható, akkor önkéntes – motivál, kötelesség, felelősség Ha választható, akkor önkéntes – motivál, kötelesség, felelősség Lehetőség valamennyi tanuló bevonását az iskolai tevékenységbe, a tanulásba Lehetőség valamennyi tanuló bevonását az iskolai tevékenységbe, a tanulásba

20 Eredményes munkát kívánok! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Differenciálás Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések