Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő"— Előadás másolata:

1 Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő
Differenciálás Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő

2 Mit jelent? Eltérésekhez való alkalmazkodást
Tartalom – amit megtanítunk Folyamat – ahogyan tanítunk A produktum – a tanulás eredménye

3 Szükségessége „MÁS” gyerek Más a felkészültség Más családi közegből
Más a tanulási motiváció Más a munkatempó Más a képesség

4 Eddig is differenciáltunk
Miért változtassunk? Több munkával jár. Hogyan csináljam? Nincs rá idő. Nem biztos, hogy eredményesebb. Eddig is megtanítottam a gyereket. A befektetett energiánk ellenére, nem vagyunk eléggé eredményesek!!!

5 Az iskola szerepének újraértelmezése
A társadalmi környezet A fenntartó, a tanterv, az intézmény vezetése, szülők, gyerekek határozzák meg Céloknál figyelembe kell venni, hogy * felelősek vagyunk a lemaradókért, * de azokért is, akik kénytelenek bevárni a lemaradókat.

6 Hogyan szakítsak időt, amikor így is szétszakadunk?
A változások miatt túlterheltek vagyunk. A kreativitás időt követel. Kinek van ideje rendszeresen készülni? *Az újfajta pedagógusszerep, szemléletváltás *A differenciálás lassú folyamat

7 Hogyan differenciálunk?
Mennyiségben Minőségben Időben Témában Tanulás módjában – tapasztalásra épülő, megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló módszerrel Szóban, írásban Tanulás eszközeiben

8 A munka menete Lassú lépésekben: Tudom a célt
Megismerem a tanulókat (képesség, jártasság, ismeret - beszélgetés, felmérés, tudáspróbák, kérdőív, szülővel való kapcsolat) Megtanítom a tanulásszervezési formákban dolgozni Ellenőrzés, önellenőrzés Értékelem, önértékelés

9 Mi a nevelő feladata? Tanulási lehetőséget biztosít
Olyan feladatokat, amely kihívást jelent mindenki számára. Frontális, csoport… - ismeretelsajátítás Ellenőrzés – tudás Gyakorlás – lemaradókkal Mélyebb ismeret, bonyolultabb feladat – azoknak, akik elsajátították már

10 Mi kell ahhoz, hogy differenciálni tudjak?
Szociális kompetenciákat kell fejlesztenem Társas környezetben képes legyen dolgozni Viselkedésminták elsajátításához, gyakorlásához helyzetet teremtek Kulcskompetenciákat – írásbeli, szóbeli kommunikáció

11 Differenciálás feltétele a tanuló részéről
Önismeret, énkép formálása Önállóság Alkalmazkodó képesség Figyelem Tanulási magatartás Megfelelő ítéletalkotás, értékelés Akarati tényezők

12 Szociális kompetencia
Minden olyan társas képesség, készség, amelyek megléte nélkül az egyén beilleszkedése a társadalmi környezetbe nem lehet sikeres. Fontos a gyermek belső biztonsága, vagyis tudja, hogy mire képes.

13 Mivel kell kezdeni? Az „én” dimenziója – érték-, motivációrendszer; önismeret; siker, kudarc kezelésének képessége; kitartás, akarat, döntéshozás, felelősségvállalás. Társas dimenzió – a másik szempontjainak figyelembe vétele; alkalmazkodás; együttműködés; szervezőkészség; empátia; szerepek megélése; szabályalkotás, szabálykövetés… Kognitív dimenzió – problémamegoldó gondolkodás; véleményalkotás, vitakészség; kreatív jegyek erősítése: ötletgazdagság, rugalmasság, eredetiség, nyitottság, kíváncsiság, sokrétű érdeklődés.

14 Hogyan fog hozzá a pedagógus?
Eltervez, kipróbál Rendszeressé válik Azonos évfolyamon dolgozóval tapasztalatcsere Ötletcsere – alsó tagozat Tantervben megjelenítem – egy tárgy, egy bizonyos részével kezdem

15 A tanulás fázisai Előkészítés Kivitelezés
Kapcsolatteremtés Célkitűzés, tervezés Munkaformák, helyszínek Kivitelezés Csoportok létrehozása Munkamegosztás Rendszerezés Értékelőrész – munkánk „gyümölcsei”

16 A tanulás tanítása Szókincs, fogalmak beépülése (zöld)
- Memóriajáték Szókincs, fogalmak beépülése (zöld) Rendszerezés, csoportosítás Kapcsolatteremtés szó és gondolat között (kakas, lázmérő, Tamás, citrom) Gondolkodási folyamat feltérképezése (Mi jut eszedbe? Kígyó)

17 Változatos módszerek, eszközök, tanulási formák
jobb megértés, a figyelem ébrentartása érdekében A választhatóság – nagyobb motiváció Különféle tanulásszervezési formák – közös munka szabályainak megfogalmazása Frontális Egyéni Csoportos Tanulópár Páros munka

18 Tanulást segítő képességek,módszerek
Figyelem Emlékezet – bevésés, megőrzés, felidézés Lényegkiemelés Vizuális készség Tanulási környezet Alkotó munkára nevelés A tanórai párbeszéd érvényesül nevelő és tanítvány között Projekt – differenciálás, esélyegyenlőség érvényesülni tud

19 A differenciálás pedagógiai értéke
Mindenkit elvezet a célhoz Mindenkinek sikere lehet Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba Sokféle tehetség megjelenésére ad alkalmat Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat Hosszabb ideig fenntartható a motiváció Ha választható, akkor önkéntes – motivál, kötelesség, felelősség Lehetőség valamennyi tanuló bevonását az iskolai tevékenységbe, a tanulásba

20 Eredményes munkát kívánok!
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Összeállította: Patakfalvi Attiláné közoktatási szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések