Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multikulturális nevelés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multikulturális nevelés"— Előadás másolata:

1 Multikulturális nevelés
Szerzők: Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor Kodolányi János Főiskola, Neveléstudományi Intézet, Miskolci Egyetem, Neveléstudományi Tanszék Lektor: Nguyen Luu Lan Anh, ELTE PPK 2006

2 12 fejezet a szélesen értelmezett multikultúráról és annak iskolai vonatkozásairól
A könyv felépítése A fejezetek végén Kulcsfogalmak felsorolása További olvasmányok Kérdések és feladatok

3 Kulturális sokszínűség és nevelés
Kultúra fogalma A kultúra legfontosabb elemei (érték, norma, hiedelem, technika, szimbólum, nyelv) Kulturális univerzálék Az emberiség fejlődése és kultúra Fogalmak: etnocentrizmus, kulturális relativizmus,szubkultúra, pluralizmus, enkulturalizáció, asszimiláció, akkomodáció, szocializáció,individualizáció

4 Multikulturális társadalom, multikulturális nevelés
Globalizációs tendenciák hatásai az oktatásra A multikulturális nevelés fogalma Multikulturális nevelés fejlődése, létjogosultsága Európában Irányzatai, megközelítésmódjai: Tartalmi integráció Tudáskonstruálás folyamata Előítéletek csökkentése Esélyegyenlőség pedagógiája Iskola kultúrájával foglalkozó elképzelések Mi jellemzi a multikulturális iskolát?

5 Nemzetiségek, etnikai kisebbségek, migrációs kérdések Magyarországon
Hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek (bolgár, roma, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) száma, rövid története, oktatási-kulturális helyzete Új migrációs folyamatok: kínaiak és más bevándorlók

6 Fiúk, lányok nevelése Kulturális különbségek és a nemek helyzete a világban Leánynevelés rövid története, jeles személyiségek a nőnevelésben, hazánkban Nemi szerepek változásai a nyugati társadalmakban Nemi különbségek a tanár-diák interakcióban, a tanári elvárásokban Nemek tankönyvi ábrázolása

7 Sajátos nevelési igényű tanulók
Testi-mozgásszervi, érzékszervi (látás, hallás) értelmi, beszédfogyatékos, egyéb fogyatékkal élők jellemzői, pedagógiai foglalkozás módjai integráció, szegregáció, inklúzió jelentése, értelmezése Gyógypedagógiai fogalmak Akadálymentesítés az iskolában

8 Társadalmi különbségek
Szegénység, gazdagság A szegénység kialakulásának rizikófaktorai Hátrányos helyzetű csoportok (alacsony iskolázottságúak, sokgyerekesek, elvált, gyermeküket egyedül nevelő szülők, munkanélküliek, hajléktalanok, büntetett előéletűek, állami gondozásból kikerült fiatalok, menekültek) Szegénység és iskola, a leszakadó rétegek segítésének lehetőségei

9 Földrajzi különbségek
Kultúra és a földrajzi változatosság Regionális különbségek Magyarországon A főváros központi szerepe Osztálykirándulások lehetősége a kulturális örökség megismertetésében

10 Nyelv, kultúra, iskola Nyelvi különbségek hatásai az iskolában
Nyelvi szocializáció különböző kultúrákban, nyelvelméletek, család és a gyermek nyelvhasználatának összefüggése Kétnyelvű oktatás, többnyelvű iskolai programok jegyei Multikulturális környezet és idegen nyelv tanulása az EU-ban

11 Vallási sokszínűség Világvallások legfőbb jegyei, jellemzői
Brahmanizmus, buddhizmus, kínai univerzalizmus, zsidó vallás, kereszténység, római, görög katolikus és protestáns egyházak, iszlám Vallások ma Magyarországon A különböző egyházakhoz tartozók jellegzetes normái és külsőségei Vallás és iskola (hittan, ennek törvényi háttere)

12 Életkori különbségek Csecsemőtől az idősekig
A gyermekkor különbségei eltérő kultúrákban Serdülők és az ifjúkori szubkultúrák, devianciák (drog, játékszenvedély, alkohol, a gyermek, mint áldozat) A deviáns magatartás megelőzésének pedagógiai útjai A felnőttek és az idősek generációjának változásai

13 Szemléletváltás: előítélettől elfogadásig
Mit jelent az előítélet és a sztereotipizálás? Milyen módon nyilvánul meg? Milyen fajtái vannak? Hogyan jönnek létre az előítéletek? Az iskola mit tehet az előítéletek ellen?

14 Kulturálisan érzékeny iskola
Mit jelent a kulturálisan érzékeny pedagógia? Javaslatok pedagógusok számára, a multikulturális iskolai munkához Egymás megismerésének lehetséges módjai: előadás, beszélgetés, közös programszervezés, terepmunka, interjúkészítés, zenehallgatás, film, színház, táncház, alkotóház stb. Multikulturális programok szervezése Szolidáris iskola- esélyegyenlőség biztosítása A tanuló ember humán szükségleteinek figyelembe vétele (Maslow, Skiera)


Letölteni ppt "Multikulturális nevelés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések