Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A maximális hallgatói létszám megállapítása Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A maximális hallgatói létszám megállapítása Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."— Előadás másolata:

1 A maximális hallgatói létszám megállapítása Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal

2 Szabályozás felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. tv a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet – MÓDOSÍTÁS a felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

3 A maximális hallgatói létszám A felsőoktatási intézménnyel egyidejűleg hallgatói jogviszonyban álló személyek maximális száma, feladatellátási helyenként, munkarendenként, képzési területenként, tudományterületenként, szakmacsoportonként valamint képzési nyelvenként A megállapítás egy számítási és képesség-bizonyítási módszer, azaz egyszerűsít

4 A folyamat A fenntartó az alapító okiratban megállapítja azokat a képzési területeket, tudományterületeket, szakmacsoportokat, melyeken az intézmény az ugyanitt meghatározott képzési helyeken képzést folytathat A fenntartó az alapító okiratban megállapítja az intézmény összesített maximális hallgatói létszámát, ezzel működtetési (finanszírozási) kötelezettséget vállal Az intézmény kérelmezi a maximális hallgatói létszám jóváhagyását Az Oktatási Hivatal ellenőrzi a kérelemben foglaltakat Az Oktatási Hivatal jóváhagy vagy elutasít

5 az intézményi kérelem 1. meghatározza a folytatni kívánt képzéseket, a felvenni tervezett évfolyam-létszámot meghatározza az alkalmazandó csoportlétszámot (akár képzésenként, tantárgyanként), ebből adódik a szükséges teremtipus az ajánlott tantervben szereplő tantárgyakat (tantervi követelményeket) tudományág szerint besorolja, ebből adódik a megtartásához szükséges oktató tudományági besorolása meghatározza az adott tantárgyhoz szükséges oktatószámot (az egyidejűleg jelen levő oktatók száma) mindezekből adódik a szükséges oktatói létszám és teremkapacitás

6 az intézményi kérelem 2. feladatellátási helyenként –település vagy –településen belül elkülönülő képzési hely munkarendenként (teljes idős, részidős, távoktatás) képzési nyelvenként képzési területenként, tudományterületenként, szakmacsoportonként hallgatói jogviszonyra

7 az Oktatási Hivatal ellenőrzése oktatói tanórák száma –heti 12 óra átlag –oktatóra vonatkozóan heti 10 óra -25%, +70% alkalmazotti szerződések, kinevezések megléte –szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzése tantermek rendelkezésre állása, befogadó-képessége –tantermek létének, létszámának szúrópróbaszerű ellenőrzése ingatlanok megléte, használatba vételi engedélye –tulajdoni lapok, szerződések, hatósági iratok ellenőrzése – másolati benyújtás ingyenesen igénybe vehető számítógépek megléte, hozzáférhetősége –helyszíni ellenőrzés, leltári nyilvántartás ellenőrzése

8 az Oktatási Hivatal ellenőrzése hallgatói végpontok fejlesztése –tervek bemutatása, folyamatos ellenőrzése ingyenesen igénybe vehető könyvtári férőhelyek –saját könyvtárak ellenőrzése, szerződések ellenőrzése képzések félévenkénti óraszáma –teljes idős 300, részidős 30-50%, szakirányú 20-50% „évfolyamlétszám” minimuma szakmai gyakorlat biztosítása –szerződések –tapasztalati bemutatás csoportbontás biztosítása –2 év tanrendjének ellenőrzése

9 az Oktatási Hivatal ellenőrzése számítógépes nyilvántartás meglétének ellenőrzése –szerződések meglétének ellenőrzése, bemutatása tanulmányi, életpálya és egészségügyi tanácsadás –leíró bemutatás sportolási lehetőség –rendelkezésre álló lehetőség bemutatása –saját intézmény esetén szabad kapacitás bemutatása –a heti 2 órás sportolási lehetőség bemutatása meleg étkezési lehetőség, hallgatói szálláslehetőség –leíró bemutatás kapacitásokkal

10 Kitöltés 1 feladatellátási helyek meghatározása –település –településen belüli elkülönített helyek

11 Kitöltés - képzések Most vagy távlat? Az ismeretlen képzések A közös képzések –mindkét helyen a saját rész és a többi összegzése A képzések közös része –mikor érdemes

12 Kitöltés - képzés Ajánlott tanterv tantárgyak tudományági besorolása szakirányok és specializációk kérdése Csoportbontás Szabadon választott tárgyak kérdése

13 Kitöltés - oktatók szerződések alapján FIR-be jelentett személyek nyilatkozat –akkreditáció és költségvetési támogatás –akkreditáció tudományági besorolás –intézményi döntés –MAB akkreditációs anyag –100%

14 Kitöltés – tantermek, könyvtár, számítógépek értelemszerű a kitöltés azonosítás – ahogy ismerik számítógéptermek és a számítógépek

15 Kitöltés - továbbiak értelemszerű leíró rész vagy mellékelendő iratok

16 gyakorló közoktatási intézmény közoktatási intézmény alapító okirat, nyilvántartásba vételi határozat közoktatási intézményi SZMSZ – gyakorlati képzésért felelős vezető gyakorlati képzésért felelős vezető adatai (név, végzettség), vezetőtanári megbízásának másolata pedagógus alkalmazottak listája, végzettsége, szakképzettsége, vezetőtanári megbízása felsőoktatási intézményi SZMSZ – pedagógusképzés szervezeti kerete közoktatási intézmény 2007. évi és 2008. évi költségvetése, állami normatívák kimutatása közoktatási intézményben részt vevő jelöltek névsora (szak megjelöléssel) 2006, 2007 közoktatási intézmény órarendje, tantárgyfelosztása a közoktatási intézmény részvétele az alapozó pályaorientációs képzésben (leírás) szakaszok és kollégium

17 segítés honlapon GYIK, fórum (január második fele) rendszeres konzultációs lehetőség februártól

18 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A maximális hallgatói létszám megállapítása Bakonyi László elnök, Oktatási Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések