Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Központi hitelinformációs rendszer bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Központi hitelinformációs rendszer bemutatása"— Előadás másolata:

1 A Központi hitelinformációs rendszer bemutatása

2 Mi az a KHR? A KHR egy olyan központi adatbázis, ahova a hazai pénzügyi szolgáltatók töltik fel a vállalati és lakossági hiteladatokat, mely információk ezután minden más, a rendszerhez csatlakozott pénzügyi intézmény és vállalkozás számára is elérhetővé válhatnak. Biztonságosabb és kockázatmentesebb hitelnyújtás Kiszűri a visszaéléseket Zárt rendszer JOGVÉDELEM

3 A KHR rendszer szereplői
a KHR-t kezelő vállalkozás adatszolgáltató hitelező ügyfél Két nagy rendszer Vállalkozói nyilvántartás Lakossági nyilvántartás

4 A vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartás
minden, hitelt felvevő vállalkozás fedezethiány miatt harminc napot meghaladó időszak alatt,egymillió forintnál nagyobb összegű sorban állás van. azon vállalkozások amelyek a készpénz-fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésükben foglaltakat megszegik.

5 Lakosságra vonatkozó nyilvántartás
hitelszerződések megkötéséhez kapcsolódó adatokat tartalmazó rendszer kötelező adatszolgáltatás

6 A hitelszerződések megkötéséhez kapcsolódó adatszolgáltatás
Az igénylő hitelképességének felmérése Igénylő adatainak megadása Továbbítás a KHR-be Kockázatmentesebbé tétel Eladósodás megelőzése KHR-ből való átvételéhez az ügyfél hozzájárul Az intézmény KÖTELES ismertetni beszerzett adatokat, következtetéseket.

7 Miként kell a szolgáltatónak tájékoztatni az adóslistáról?
Az átláthatóság és megfelelő működés érdekében a törvény számos tájékoztatási kötelezettséget ró az adatszolgáltatókra. 5 napon belül postai úton írásban tájékoztatást küld.

8 Milyen adatok átadásáról van szó?
ügyfél személyes azonosító adatai: név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyi igazolvány szám, vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím; a szerződésére vonatkozó adatok: a szerződés típusa és száma, a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja; ügyféli minősége: adós, adóstárs

9 A hitelszerződés teljesítése során…
az ügyfél havonta fennálló tőketartozásainak összegét és pénznemét, esetleges előtörlesztéseinek tényét, dátumát és az előtörlesztés összegét és az így fennmaradó tőketartozás összegét. Előzetesen hozzájárulással pénzügyi szolgáltató számára is átvehetővé válnak a KHR-ből a szerződéséhez kapcsolódó részletes adatai.

10 Ha az ügyfél megtagadja a hozzájárulást, akkor más pénzügyi szolgáltatók számára a KHR-ből csak az válik hozzáférhetővé, hogy a hozzájárulást megtagadta,  hitelszerződése áll fenn, továbbá adott esetben, hogy 90 napon túli tartozást halmozott fel; visszaélést követett el hamis adatokkal, okiratokkal; készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (pl. bankkártya) bűncselekményt valósított meg.

11 a természetes személyek adatai
A lejárt és meg nem fizetett tartozása meghaladja a minimálbért. A késedelem folyamatosan, több mint 90 napig fennáll. A hitelmulasztás adatait 10 évig tartja nyilván. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés. Az átadást követő 5 évig. A pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése során bizonyíthatóan valótlan adatot közöl,hamis vagy hamisított okiratot használ. 5 évig.

12 Miként kell a szolgáltatónak tájékoztatni?
A mulasztással és visszaélésekkel kapcsolatos adatátadásra szigorú tájékoztatási előírások vonatkoznak. először a szerződéskötés kezdeményezését megelőzően kell tájékoztatniuk az ügyfelet Hamis adatszolgáltatásról, illetve visszaélésről értesítés küldés az ügyfélnek 30 nappal az adatok KHR-be történő továbbítása előtt is értesíteni kell az ügyfelet Ha továbbra sincs változás, és a hitelező intézmény átadja az ügyfélre vonatkozó adatokat a KHR-nek, erről 5 napon belül értesítést kell küldenie az ügyfélnek.

13 Tájékoztatási és jogorvoslati jogok
A szerződés előkészítése során a referenciaadat szolgáltató köteles írásban tájékoztatni ügyfelét a KHR-re irányadó szabályokról a nyilvántartás céljáról A megillető jogokról az adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni az adatátadás lehetőségéről

14 Miről és miként szerezhet az ügyfél információt a KHR-ből?
A törvény lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy információt szerezzen a róla a KHR-ben nyilvántartott adatok teljes köréről, így arról, hogy milyen adatok szerepelnek róla a KHR-ben, ezt melyik intézmény adta át, illetve ki, mikor és milyen jogcímen fért ezekhez hozzá.

15 Az adatok helytállósága, jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a nyilvántartott adat nem megfelelő, az ügyfél kérheti annak helyesbítését, törlését, javítását. E kifogást akár az adatot szolgáltató intézményhez, akár a KHR kezelőjéhez meg lehet küldeni, akik kötelesek a választ a törvényben előírt határidőn belül postára adni. Ha a kifogásnak helyt adnak, az adatot a KHR-t kezelő vállalkozás javítja, vagy törli. Ha az érintett ügyfél a válasszal nem elégedett, a válasz kézbesítésétől számított 30 napon belül lakóhelye szerint illetékes bíróságnál keresetet indíthat a referenciaadat- szolgáltató vagy a KHR-t kezelő vállalkozással szemben.


Letölteni ppt "A Központi hitelinformációs rendszer bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések