Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A jogszabályi környezet változása Tájékoztató a BMK, BNE szakmai fórumán 2007. október 30. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A jogszabályi környezet változása Tájékoztató a BMK, BNE szakmai fórumán 2007. október 30. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó."— Előadás másolata:

1 A jogszabályi környezet változása Tájékoztató a BMK, BNE szakmai fórumán 2007. október 30. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó (06-1/473-7562; 06-30/200-9254)

2 A közművelődési feladatellátás felől közvetlenül rendelkező legfontosabb jogszabályok 1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 20/1992. (I.28.) Korm. r. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat és hatásköreiről 23/2005. (VIII.9.) NKÖM r. a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről 1/2007. (I. 9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről

3 A közművelődési feladatellátást is befolyásoló legfontosabb jogszabályok 1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről + 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról +150/1992. (XI.20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére + 2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről 2/1993. (I.30.) MKM r. az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről + 1/2000. (I.14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról + 217/1998. (XII.30.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről + 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról 1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról + 9/2006. (V.9.) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról + 4/2004. (II.20.) NKÖM r. a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 18/2000. (XII.18.) NKÖM r. a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről 157/2000. (IX.13.) Korm. r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról 2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről + 22/2004. (II.16.) Korm. r. a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól + 48/2001. (XII.29.) OM r. a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól

4

5

6


Letölteni ppt "A jogszabályi környezet változása Tájékoztató a BMK, BNE szakmai fórumán 2007. október 30. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések