Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az avantgárd Új művészeti törekvések a századelőn Készítette Domján Gáborné.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az avantgárd Új művészeti törekvések a századelőn Készítette Domján Gáborné."— Előadás másolata:

1 Az avantgárd Új művészeti törekvések a századelőn Készítette Domján Gáborné

2 A 20. század művészetét befolyásoló tényezők  Elidegenedésélmény (a 19. sz. 2.felében már érzékelhető)  nagyvárosi élet - tömegmagány  az „otthonosságtudat” elvesztése  „Isten meghalt.” (Nietzsche)  „…minden egész eltörött…”(Ady)

3 Otthonosság?

4 Urbanizáció - nagyvárosi élet - tömegmagány

5 „Isten meghalt.” (Nietzsche): „…minden egész eltörött…” (Ady)

6

7 A 20. század világképét és művészetét befolyásoló tényezők  Az emberkép megrendülése => Freud és Jung  A személyiség 3 szférára hullása: tudatos én, tudattalan és köztes én (Freud)  A kollektív tudattalan felfedezése (Jung) – archetípusok és ösztönök formájában az emberiség tapasztalatait is őrizzük a tudattalanban  Mai felfogás: a személyiség szerepekben létezik csupán

8 Freud és Jung

9 A 20. század világképét és művészetét befolyásoló tényezők  Megváltoznak a térről és időről alkotott fogalmaink  A technikai fejlődés következtében a tér és az idő relativizálódik (ugyanaz az út − postakocsival, autóval, repülővel ?)  Einstein relativitáselmélete  Bergson időélménye (objektív idő és szubjektív idő: tartam)

10 Albert Einstein és a relativitáselmélet a tér és idő összetartozásának felismerése

11 A 20. század világképe  A 19. századi életfilozófiák elveinek tömeges elterjedése Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson eszméinek hatása  Ismeretelméleti problémák: a megismerés viszonylagossága, határai, pl. nyelvhez kötöttsége Wittgenstein nyelvfilozófiája; Husserl fenomenológiája

12 Wittgenstein „Amire nincs szavunk, arról hallgatni kell.”

13 A 20. század világképe  A marxizmus társadalmi megvalósításának kísérlete: a szocializmus mint az „egyenlőség” társadalma  Az egzisztencializmus létfilozófiája (Kierkegaard), Sartre, Heidegger, Camus az 1930-as éve ktől  Totális diktatúrák létrejötte – „veszélyes világnézetek”-kel

14 A 20. század művészetét befolyásoló tényezők  A kultúra kettészakadása : tömegkultúrára – elit kultúrára polgár és művész szembekerülése (Kosztolányi, Thomas Mann, Márai Sándor)  A fotózás fejlődése, a néma-, majd a mozgófilm megjelenése (Lumiere testvérek) A valóság látványát nincs értelme megörökíteni a képzőművészetben és az irodalomban

15 Salvador Dali:

16 Az avantgárd  Jelentése : (1)Szó szerinti: "avant garde": (fr) (2) avantgarde új, radikális művészeti irányzatok összefoglaló neve 1905 és 1938 között. Ide tartoznak: a kubizmus, stb. (3) avantgarde: egy művészeti mozgalom. Ezek az „izmusok” egységesen léptek fel, agresszív mozgalomként.

17 Közös sajátosságaik:  Radikálisan szakítottak a hagyományos művészettel. Ok: új művészeti ágak (fotó és film) jelentek meg, melyek a valóság látványát teljesen élethűen adták vissza. A valóság utánzása helyett új valóságot akartak teremteni. A középkori, az afrikai és a távolkeleti (kínai, japán) művészetek jelképes ábrázolását tekintették mintának. Henri Matisse: A tánc 1910.

18 Emil Nolde: Maszkos csendélet, 1909.

19 Ernst Ludwig Kirchner: Fränzi Ferhlmann, 1910.

20 Otto Müller: Pár tájban, 1910.

21 Közös sajátosságaik:  Nyitottá akarták tenni a művészetet. Giorgio de Chirico: Az utca misztikája és melankóliája, 1914.

22 Marcel Duchamp: Biciklikerék, 1913.  El akarták törölni a határokat a valóság és a művészet, az egyes művészeti ágak, illetve a műnemek és műfajok között.  Az avantgárd interart jellegű. (Képversek, épületszobrok, térplasztikák...)

23

24 Vlagyimir Tatlin: A III. Internacionálé emlékműve, 1919.

25 Közös sajátosságok:  Meg akarták szüntetni tömegkultúra és elitkultúra elkülönülését.  Érdeklődtek a cirkusz, a varieté (dadaista happeningek), a tornaünnepélyek, a plakát és a mozi iránt.

26 Közös sajátosságok:  A fogyasztókkal, a polgárokkal ellentmondásos volt a viszonyuk. Egyrészt megvetették az egyszerű polgárt, gúnyolták és provokálták, ugyanakkor szerették volna meghódítani, híveikké tenni őket, sőt alkotótársukká.  Kiáltványokat intéztek hozzájuk, melyekben megmagyarázták céljaikat, stílusukat.

27 Az orosz futuristák kiáltványából  "Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk (...) minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen.„ Majakovszkij: Pofonütjük a közízlést!

28 Közös sajátosságaik:  Polgári maradványnak tartották az egyéniségkultuszt, a közösség értékelődött fel számukra. Csoportokban léptek fel : Die Brücke, Kék lovas, Vadak csoportja, Bauhaus).

29 Közös sajátosságaik:  Vonzódtak a közösségi eszményeket hirdető ideológiákhoz, és mivel tekintetüket a jövőre vetették, ráleltek a politikai utópiákra, s az ezeket megvalósítani akaró totalitárius rendszerekre.  Az avantgárd nemzetközi jellegű. Több nyelven írtak, gyakran emigráltak, a legtöbb avantgárd művész felkereste Párizst, az avantgárd művészet központját.

30 „Izmusok”  1. Formabontó "izmusok": érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz, indulatosak a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek minden művészeti ágban hatni tudnak  Futurizmus – Expresszionimus – Dada - Szürrealizmus

31 „Izmusok”  2. Formaépítő "izmusok": az értelem alapján, gondolati alapon közelítik meg a világot, higgadtabbak a legegyszerűbb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek csak képzőművészeti irányzatok.  Kubizmus – Konstruktivizmus

32 Kubizmus Picasso : Avignoni kisasszonyok 1907.

33 Pablo Picasso: Abszintivó, 1901.

34 Pablo Picasso: Légtornász család, 1905.

35 A kubizmus  A latin cubus: kocka szóból  Elsősorban képzőművészeti irányzat.  A jelenségeket geometriai alakzatokra vezették vissza,  Cél: a belső törvényszerűségek visszaadása

36 Előzmény : a poszt- impresszionista Paul Cézanne Paul Cézanne: Pierrot és Harlequin, 1888.

37 Paul Cézanne : Fürdőzők, 1900-1905.

38 Korszakai:  1907–09: analitikus kubizmus.  A formák már geometrikusak, de még nincs végleges szakítás a perspektívával,  noha több nézőpontú az ábrázolás. Dora Maar

39  1910–12: szimultán kubizmus  A tárgyak síkra kivetítve, barnásszürke elemek konstrukciójaként jelennek meg.  Mitől szimultán? Braque:Lány gitárral

40 Braque: Zenei formák

41 Pablo Picasso: Daniel Kahnweiler, 1910.

42 Szintetikus kubizmus  1913–20.  Dekoratív kompozíció,  mozgalmas ritmus,  gazdag színkészlet.

43 Picasso: 3 zenész

44 Juan Gris:Harlequin gitárral

45 A kubizmus eszközei, alkotói  szimultán technika: egyidejűleg több nézőpontból történő ábrázolás  látványtöredékekből épülő a kép  kollázstechnika (több anyagfajta - pl. festék, papír, textil stb. kombinálása egy képben)  Picasso, Braque, Léger, Juan Gris (festészet)

46 George Braque: Kávéházi kompozíció, 1913. Picasso: Egy üveg Pernod 1912.

47 1937 Picasso: Guernica (kubista, szürrealista, expresszionista stílusjegyek szintézise)

48 Picasso: Guernica

49 Futurizmus jövő  A futuro (olasz) = jövő szóból. (  Korlátlan lehetőségeket sejtettek a jövőben.)  Politikai és művészeti mozgalom (irodalmi, zenei is!) (gyűlések, tüntetések, kiáltványok, röplapok, plakátok)  1909-től  1909-től az 1920-as évekig tart.,  Két központja: Olaszország és Oroszország, Marinetti és Majakovszkij  és két vezéralakja: Marinetti és Majakovszkij

50 Futurizmus  A futuristák a technika megszállott hívei voltak.  Az erőt,  a sebességet,  a mozgást tisztelték,  a gépeket bálványozták és a gyári munkást. 

51 Futurizmus  Témáik: a nagyvárosi jövő a technikai csodák, a gépek, a mechanika világa Az anyag, a sebesség, erő, dinamizmus felmutatása A militarizmus, erőszak: a forradalmak és háborúk éltetése

52 Az olasz futurizmus  Észak-olasz mozgalomként indult, s a munkásosztályt kívánta képviselni.  Marinetti 1909-es kiáltványa szerint a művészetnek meg kell hódítania a az új ipari-technikai környezetet.  Az erőszakkultusz miatt a mozgalom a háború és Mussolini támogatója lett.

53 Marinetti futurista kiáltványából:" „A háborút akarjuk dicsőíteni / - a világ egyetlen megtisztítóját -,/ a militarizmust. (...) Meg fogjuk énekelni a munkától, /örömtől /vagy a lendülettől / elkavart nagy tömegeket: / megénekeljük / a forradalmak sokszínű / és sokhangú áradatait / a modern világvárosokban."

54 Marinetti Marinetti egy 1915-ös röplapja képverssel

55 Az orosz futurizmus Majakovszkij  A szocialista forradalmat dicsőíti. Vezéralakja Majakovszkij.  A 19. századi kultúrát eldoban- dónak tartják.  A költészetben, a drámairoda- lomban, a plakátművészetben, a zenében, a festészetben és a szobrászatban jelentkezik.

56 Az orosz futuristák kiáltványa  Majakovszkij-Hlebnyikov-Burljuk: Pofonütjük a közízlést (1912)  „A múlt szűk. Az Akadémia és Puskin érthetetlen hieroglifák. Puskint, Dosztojevszkijt, Tolsztojt ésatöbbit, ésatöbbit ki kell dobni a Jelenkor Gőzhajójából.”

57 A futurista képzőművészet Umberto Boccioni: Egy kerékpáros dinamizmusa (1913) Giacomo Balla:Egy kutya dinamizmusa

58 A futurista képzőművészet  Az egymás utáni mozgásfázisok ábrázolása  a mozgás irányának érzékeltetése, erővonalak feltüntetése

59 Boccioni: Folytonossági formák térben

60 Natalia Goncsarova: Biciklis, 1912.

61 Marcel Duchamp: Lépcsőn lejövő akt 1912.

62 A futurista irodalom  A hagyományos mondatszerkezet szétrombolása (felsorolás jelleg)  A főneveknek (anyagnevek, gépek nevének) + a főnévi igeneveknek (cselekvések nevének) a kedvelése  A központozás, kötőszavak elhagyása + helyettük matematikai jelek

63 A futurista irodalom  Majakovszkij lépcsőzetesre tördelte a verssorokat (mozgásélmény felkeltése)  Ő ritmikus mondásra, felolvasásra szánta a verseit – akusztikus élményt is kívánt nyújtani (150 millió)

64 Marinetti :Óda egy versenyautóhoz „Egy versenyautó, kirobbanó lélegzetű kigyókhoz hasonlatos vastag csövekkel díszített motorházával... Egy bömbölő autó, mely úgy száguld, mint a kartács, szebb, mint a szamothrakéi Niké.”

65 Marinetti: Óda a versenyautóhoz  Te egy acél-faj szilaj istene, Nagy messzeségtől részeg Autó, ki rémülten zörömbölsz és vicsorogva harapod a zablád! Hámor-szemű, iszonyú, japáni isten, te lángon és olajon élő,  te messze csillagokért égő,  feloldom ördöngös, töfötölő szived  és óriás pneumatikod, hogy táncolj, ujjongj a nagyvilág fehérlő utjain. És meglazítom érc-fékjeid, robogj,  robbanj ki részegen a szabadító Végtelenbe!...


Letölteni ppt "Az avantgárd Új művészeti törekvések a századelőn Készítette Domján Gáborné."

Hasonló előadás


Google Hirdetések