Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Kormányszóvivői tájékoztató Életen át tartó tanulás – versenyképes munkaerő 2004. február 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Kormányszóvivői tájékoztató Életen át tartó tanulás – versenyképes munkaerő 2004. február 19."— Előadás másolata:

1 1 Kormányszóvivői tájékoztató Életen át tartó tanulás – versenyképes munkaerő 2004. február 19.

2 2 Kormányszóvivői tájékoztató Évente mintegy 140 ezer fő kerül ki a munkaerőpiacra az iskolarendszerű oktatásból nappali tagozatról; Ezek 77%-a tanul érettségit adó középiskolában az egy évtizeddel korábbi 56%-os részvételi aránnyal szemben; A felsőoktatásban a nappali tagozaton tanulók száma 1990 óta több, mint 2,5-szeresére nőtt: jelenleg 203,4 ezer fő; A 18-22 éves népesség 22%-a vesz részt felsőfokú képzésben; A gazdaság tényleges szakember-szükségletéhez képest a felsőfokú képzésben a gyakorlatorientált szakokkal szemben az elméletorientált szakokon tanulók száma dominál; A szakmunkás végzettségűek iránt nagy és kielégítetlen a kereslet, miközben a szakiskolai képzésben résztvevők aránya 44%-ról 23%-ra csökkent; A szakmunkásképzés országszerte szétaprózódott, nehezen irányítható, szerkezete nem követi a munkaerő-piaci igényeket; Az iskolai végzettséget adó oktatás és képzés egyharmada fizikai munkakörökre, kétharmada szellemi foglalkozásokra készít fel, miközben a munkaerő-piaci igény éppen ennek a fordítottja. A hazai munkaerőpiac összetételének jellemzői

3 3 Kormányszóvivői tájékoztató A munkaerő-kínálat 2006-ig még növekszik, az utána következő időszakban csökkenni fog; Egyidejűleg megfigyelhető lesz a munkaerő- túlkínálat, és a pályakezdők, a felsőfokú végzettségűek elhelyezkedési nehézségei, a területi és foglalkozási hiányjelenségek; Váratlan foglalkoztatási válságok következhetnek be bizonyos ágazatokban és térségekben; Csak lassan csökken a be nem jelentett és a részben bejelentett foglalkoztatás. A foglalkoztatásban várható folyamatok és változások

4 4 Kormányszóvivői tájékoztató A felnőttképzés kiemelt feladat a Kormány foglalkoztatáspolitikai stratégiájában Cél a tudásalapú társadalom fejlődésének feltételeit megteremteni  Aki tud és akar: dolgozhasson  Aki képes és akar: tanulhasson  Aki dolgozik és tanul: Sikeresebben boldoguljon! Egész életen át tanulás céljai  Alapkészségek fejlesztése (iskolarendszerre építve)  Új és meglévő képességek fejlesztése (munkaerőpiac igényeire építve)  Versenyképes munkaerő biztosítása (társadalmi és gazdasági igényekre építve) Az életen át tartó tanulás stratégiai szerepe

5 5 Kormányszóvivői tájékoztató Jogi, intézményi, finanszírozási feltételek biztosítása 2001-ben megszületett a felnőttképzési törvény Iskolai és iskolarendszeren kívüli képzések minőségbiztosítása, akkredi- tációja 2002-től Munkaerő-piaci Alap felnőtt- képzési célú keret Többcsatornás finanszírozási rendszer Európai uniós források 2004-től A problémák rendszerszerű kezelése Az állam feladatai a felnőttkori képzésben

6 6 Kormányszóvivői tájékoztató 2003-ban az állami költségvetésben megjelent a felnőttképzés normatív támogatása a rendszer- váltás óta először jogszabályi háttérrel és jelentősebb mértékű forrással. Költségvetési támogatással, normatív módon akkreditált képzési intézményeken keresztül lehetővé vált az állam által elismert szakképesítéssel nem rendelkezők számára egy szakképesítés megszerzése, a fogyatékossággal élő emberek általános, nyelvi és szakmai képzése. A felnőttképzést ösztönző eszközök Felnőttképzés normatív támogatása ÉvTámogatási keret (forint) Résztvevők száma (fő) 2003475 millió5340 20042,9 milliárd30000

7 7 Kormányszóvivői tájékoztató Támogatási lehetőség a saját munkavállalók képzésére a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére: a szakképzési hozzájárulás mértéke a bérköltség 1,5%-a, melynek legfeljebb 33%-a fordítható képzésre. A felnőttképzést ösztönző eszközök Szakképzési hozzájárulásból ÉvElszámolt képzési költség (millió forint) Létszám (fő) 2000103126.563 2001237242.884 2002338755.970 2003380060.000 2004*410065.000 * Becsült adatok

8 8 Kormányszóvivői tájékoztató A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprész felnőttképzési célú alaprészéből, pályázat útján az alábbi célok támogathatók: gazdasági szerkezetváltásból fakadó, technológia- váltáshoz kapcsolódó képzések, akkreditált képző intézmények infrastruktúra-, eszközpark korszerűsítése, fejlesztése, a meglévő munkahelyet távmunkahellyé átalakító vállalkozásoknál saját munkavállalói képzés, képzetlen, illetve fogyatékos felnőttek, csökkent munkaképességűek képzése A felnőttképzést ösztönző eszközök A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészéből ÉvTámogatási keret (milliárd forint) 20034,9 20045,3* * beleértve a Humánerőforrás-fejlesztési Program felnőttképzéséhez adott társfinanszírozást

9 9 Kormányszóvivői tájékoztató Helyi munkavállalók átképzésére, a biztosabb foglalkoztatás megteremtésére A megyei munkaügyi központok közvetítésével fordítható A Munkaerő-piaci Alap foglalkoztatási alaprészéből évről évre 9 milliárd forint 2004-ben a keret 7,2 milliárd forint, ez 75 ezer fő képzését teszi lehetővé Ez kiegészíthető lesz továbbá a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3 évre elfogadott 29 milliárd forint összegű támogatási keretéből A felnőttképzést ösztönző eszközök Munkaerő-piaci képzés

10 10 Kormányszóvivői tájékoztató Aktív munkaerő tovább- és átképzését ösztönző elem Közvetett állami támogatás az önerőből történő továbbképzésre jövedelemmel és szakképzettséggel rendelkező felnőttek részére Személyi jövedelem adókedvezmény a képzési költség 30%-a, legfeljebb 60 ezer forint Az adókedvezmény 2003. január 1-jei hatállyal lépett életbe. A kedvezménnyel képzésben résztvevők száma becsléseink szerint 2003-ban 50 ezer fő, 2004-ben tervezetten 51 ezer fő. A felnőttképzést ösztönző eszközök Személyi jövedelemadó- kedvezmény

11 11 Kormányszóvivői tájékoztató Az Európai Unió politikájában kiemelt feladatként kezeli az életen át tartó tanulást. Fő célja: a tevékeny állampolgárságra képzés támogatása, a foglalkoztathatóság elősegítése. Az Európai Szociális Alap fő támogatási területei az Európa Terv keretében: Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodó képesség támogatása Az oktatási-, a szociális szolgáltatási- és az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Fejlesztések az Európai Unió támogatásával „Értékünk az ember”

12 12 Kormányszóvivői tájékoztató Az Európa Terv és annak operatív programjai szolgálnak alapul a strukturális alapok forrásainak igénybevételéhez. A támogatási keretből a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) részesedik a legnagyobb mértékben. A 2004-2006 közötti időszakra a HEFOP költségvetése összesen 750 millió euró, azaz 191 milliárd forint. Ebből uniós forrás: 562,6 millió euró (~75%) nemzeti forrás: 187,5 millió euró (~25%) A program átfogó, stratégiai céljai A foglalkoztatási szint emelése A munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával A társadalmi beilleszkedés elősegítése Fejlesztések az Európai Unió támogatásával „Értékünk az ember”

13 13 Kormányszóvivői tájékoztató A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program fejlesztési területei Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása A társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésével Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása A humánerőforrás-fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés az oktatás, a szociális szolgáltatások és az egészségügy területén Fejlesztések az Európai Unió támogatásával „Értékünk az ember”

14 14 Kormányszóvivői tájékoztató Fejlesztések az Európai Unió támogatásával „Értékünk az ember” Munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzések (3.4 intézkedés) Támogatási keret: 66,7 millió euró Képzések segítségével az adott térség gazdaság- fejlesztésének elősegítése a helyi munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása révén növelni a helyi kis- és középvállalkozások alkalmazkodó- képességét  Munkahelyteremtő beruházáshoz és vállalati technológiaváltáshoz kapcsolódó képzési programok - Gazdasági Versenyképességi Operatív Program pályázataihoz kapcsoltan  Vállalkozói készségek fejlesztése Korszerű üzletmenet EU-tagállami működéssel összefüggő speci- ális ismeretek Informatika Munkahelyi egészséggel, biztonsággal össze- függő ismeretek

15 15 Kormányszóvivői tájékoztató Fejlesztések az Európai Unió támogatásával „Értékünk az ember” A felnőttképzés rendszerének fejlesztése (3.5 intézkedés) Támogatási keret: 20,2 millió euró Tevékenységek: módszertan- és tananyag-fejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetűek igényeihez igazodó tananyagokra; a regionális munkaerő-fejlesztő és képző központok szervezetének fejlesztése a felnőttképzés hozzáférésének javítása a közművelődési intézmények bevonásával


Letölteni ppt "1 Kormányszóvivői tájékoztató Életen át tartó tanulás – versenyképes munkaerő 2004. február 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések