Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Gimp 2 haszn á lata Készítette : M á té Nóra 7. a Felkészít ő tan á r : Hrabovszki Katalin Erzsébethelyi Által á nos Iskola 5600 Békéscsaba, Mad á ch.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Gimp 2 haszn á lata Készítette : M á té Nóra 7. a Felkészít ő tan á r : Hrabovszki Katalin Erzsébethelyi Által á nos Iskola 5600 Békéscsaba, Mad á ch."— Előadás másolata:

1 A Gimp 2 haszn á lata Készítette : M á té Nóra 7. a Felkészít ő tan á r : Hrabovszki Katalin Erzsébethelyi Által á nos Iskola 5600 Békéscsaba, Mad á ch utca 2.

2 A b emutató t ém á ja A prezent á ciómban a Gimp 2 képszerkeszt ő program haszn á lat á t mutatom be egy péld á n keresztül. Kezdjük is el ! A következ ő di á ra ugr á shoz nyomd meg ezt a gombot !

3 Menü 1) A cél 2) Kezdetek 3) Rajzol á s 4) Színezés 5) Kiv á g á s 6) J á ték 7) Forr á sok

4 A c él A h á zikó gombbal visszaléphetsz a menübe.

5 Kezdetek El ő ször is kerestem egy tém á hoz ill ő h á tteret. A Föld á llatairól szerkesztettem ezt a képet, ezért a h á ttér az én esetemben a Föld térképe lett. A szerkesztés sor á n érdemes szabadon felhaszn á lható képeket v á lasztani.

6 Rajzol á s Jele a ceruza. Erre kattintva elkezdhetjük a rajzol á st. Tal á n a leg - fontosabb be - á llít á s a vonal vastags á ga. Kijelöltem a földrészek hat á rait, így lehet ő ket színezni. Megkerestem a kiv á lasztott helyeket, majd meghúztam a vonalakat.

7 Színezés Hogy ne legyen egyhangú az ” alkot á som ”, a vonalak megrajzol á sa ut á n a kontinenseket különböz ő színekkel jelöltem. Az alakzatot legegyszer ű bben a kitöltési eszközzel színezhetjük ki. A kitöltés színét itt tudjuk kiv á lasztani. Nézzük meg részletesebben ! Az én kedvenc palett á m a körpaletta. Kiv á lasztottam egy színt, majd az ” OK ” gombra kattintottam. Ezut á n az egyik kontinensre kattintottam. Ezzel kész is volt egy kontinens színezése. Ugyanígy kiszíneztem a többi földrészt is. A színezés készen is van ! Jöhetnek az á llatok.

8 Az á llatok k iv á g á sa Az á llatok érdekesebbé teszik a munk á nkat. De hogyan lehet kiv á gni a képr ő l az á llatot, hogy az adott helyre férjen? A problém á ra itt a megold á s !

9 Az á llatok k iv á g á sa Ügyeljünk arra, hogy olyan képet keressünk, amely szabadon felhaszn á lható ! Az első képen egy elef á nt tal á lható. Szabadkézi kijelöléssel elég könny ű kiv á gni a szab á lytalan alakokat. A kiv á gandó alakzat körvonal á n végig kell kattintgatni. Ha készen vagyunk, egy fekete - fehér vonal fog megjelenni.

10 Az á llatok k iv á g á sa Most kiv á gjuk az á llatot… 1. Jobb egérgombbal kattintunk a jelölésen belül. 2. Szerkesztés  Kiv á g á s 3. Visszamegyünk a Föld térképére 4. Szerkesztés  Beillesztés Azonban az elef á nt túl nagy lett… 5. Jobb egérgombbal kattintsunk a jelölésen belül 6. Eszközök  Átalakítóeszközök  Átméretezés Ezut á n a tetsz ő leges helyre mozgatjuk a képet.

11 Az á llatok k iv á g á sa Ha az elef á nt kiv á g á s á val végeztünk, á ttérhetünk a többi á llatra is. Ezzel az eszközzel írni tudunk a képre.

12

13 J á ték Melyik a kitöltési eszköz ikonja? 1. kérdés 10987654321 Az id ő lej á rt, a j á téknak vége ! Újrakezdés

14

15 J á ték 2. kérdés Melyik eszközzel tudunk szabad kézzel kijelölni? 10987654321 Az id ő lej á rt, a j á téknak vége !

16

17 Utolsó kérdés Melyik eszközzel tudunk szöveget írni a képre? J á ték 10987654321 Az id ő lej á rt, a j á téknak vége !

18 Helyes v á lasz !

19

20

21 Helytelen v á lasz !

22

23

24 Forr á sok Háttér: http://pixabay.com/hu/vil%C3%A1g-f%C3%B6ldrajz- t%C3%A9rk%C3%A9p-f%C3%B6ldgoly%C3%B3-36479/http://pixabay.com/hu/vil%C3%A1g-f%C3%B6ldrajz- t%C3%A9rk%C3%A9p-f%C3%B6ldgoly%C3%B3-36479/ Vaddisznó: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_young_wild_boar_in_his_ environment.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_young_wild_boar_in_his_ environment.jpg Afrikai elefánt: http://hu.wikipedia.org/wiki/Afrikai_elef%C3%A1nthttp://hu.wikipedia.org/wiki/Afrikai_elef%C3%A1nt Szarvas: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Proki/Vesz%C3%A9l yes_%C3%A1llatok_Eur%C3%B3p%C3%A1ban http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerkeszt%C5%91:Proki/Vesz%C3%A9l yes_%C3%A1llatok_Eur%C3%B3p%C3%A1ban Panda: http://en.wikipedia.org/wiki/Giant_pandahttp://en.wikipedia.org/wiki/Giant_panda Antilop: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gep%C3%A1rdhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Gep%C3%A1rd Kenguru: http://pixabay.com/hu/kenguru-%C3%A1llatfajok- vadvil%C3%A1g-skippy-2196/http://pixabay.com/hu/kenguru-%C3%A1llatfajok- vadvil%C3%A1g-skippy-2196/

25 Forr á sok Bölény: http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_b%C3%B6l%C3%A9ny http://hu.wikipedia.org/wiki/Amerikai_b%C3%B6l%C3%A9ny Mosómedve: http://pixabay.com/hu/mos%C3%B3medve- mos%C3%A1s-medve-%C3%A1llati-314230/http://pixabay.com/hu/mos%C3%B3medve- mos%C3%A1s-medve-%C3%A1llati-314230/ Kúszósül: http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak- amerikai_k%C3%BAsz%C3%B3s%C3%BClhttp://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89szak- amerikai_k%C3%BAsz%C3%B3s%C3%BCl Grönlandi fóka: http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nlandi_f%C3%B3ka http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nlandi_f%C3%B3ka Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A Gimp 2 haszn á lata Készítette : M á té Nóra 7. a Felkészít ő tan á r : Hrabovszki Katalin Erzsébethelyi Által á nos Iskola 5600 Békéscsaba, Mad á ch."

Hasonló előadás


Google Hirdetések