Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termék Szeminárium III

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termék Szeminárium III"— Előadás másolata:

1 Termék Szeminárium III
Tóth Zoltán Fiókvezető

2 Balesetbiztosítások Generali: Milliós Segítség Union: S.O.S

3 Vegyes Biztosítások Generali: Testőr MetLife: Élj Tovább
Uniqa: Szuper-V Uniqa: Med Help

4 Vagyon Biztosítások Generali: Házőrző Signal: Háztartás

5 Generali: Milliós Segítség
Tartam: 5-25 év Biztosított belépési kora: 0-74 év Biztosított max. lejárati kora: 75 év (a tartam a éves biztosítottak esetében 5 évnél rövidebb is lehet!) Figyelem! Bizonyos foglalkozást végző személyekre (pl. akrobata, testőr, fegyveres őr), valamint kiemelt és versenyző sportolókra nem köthető! Továbbá veszélyes sporttevékenységből (pl. extrém sportok) kifolyólag bekövetkezett káresemények esetén nem térít!

6 A kockázatok Baleseti halál Közlekedési baleseti halál
Baleseti rokkantság (Lineáris szolgáltatást nyújt) Közlekedési baleseti rokkantság (Lineáris szolgáltatást nyújt) Csonttörés Baleseti kórházi napi térítés (első naptól) Baleseti műtéti térítés (műtétlista alapján)

7 A biztosított 0-14 éves gyermekének/gyermekeinek baleset esetén Ft-os csonttörés biztosítási szolgáltatás!

8 Választható csomagok, fix díjtételek

9 Union: S.O.S Tartam: 5-25 év Biztosított belépési kora: 16-65 év
Biztosított max. lejárati kora: 70 év (a biztosított 70 éves korában le kell, hogy járjon) A biztosító mentesül a szolgáltatás teljesítése alól, amennyiben bizonyítást nyer, hogy a balesetet a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő, vagy a kedvezményezett szándékos magatartása okozta.

10 A kockázatok Baleseti eredetű Halál Rokkantság Kómás állapot
Kórházi napi térítés (5.naptól) Kórházi ápolás – egyösszegű térítés Műtéti térítés Csonttörés, repedés Égés

11 A Biztosított kockázatok
Bronz csomag Ezüst csomag Arany csomag Baleseti halál 5 000 000 Ft 7 500 000 Ft 10 000 000 Ft Baleseti maradandó egészségkárosodás (31%-tól a biztosítási összeg arányos része) 10 000 000 Ft 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft Baleseti eredetű 30 napot meghaladó kómás állapot (nem mesterséges) 15 000 000 Ft 20 000 000 Ft Baleseti kórházi napi térítés napig (5 nap eléréses önrésszel) 5 000Ft/nap 7 500Ft/nap 10 000Ft/nap Baleseti kórházi ápolás (folyamatos, 60 napon túl, egyösszegű térítés) 100 000 Ft 150 000 Ft 200 000 Ft Baleseti műtét (100%, 50%, 25% - a táblázatban a 100%-os érték látható) Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft Csőtükrözéses műtét (a baleseti műtéti térítés 20% - 10%-a -a táblázatban a 20%-os érték látható) Ft Ft Ft Baleseti helyreállító plasztikai műtét (100%, 75%, 50%, 25% - a táblázatban a 100%-os érték látható) Ft 2 000 000 Ft Baleseti csonttörés (függően a törések számától, helyétől 100% és 10% között - a táblázatban a 100% látható) Baleseti eredetű égés (az égéskárosodás mértékének megfelelően a biztosítási összeg arányos része) Ft 1 000 000 Ft

12 A biztosítás éves díjai
Bronz Ft (+50%= Ft) Ezüst Ft (+50%= Ft) Arany Ft (+50%= Ft) Kiterjesztett fedezet sportolókra: Éves díj 50% Kietrjesztett fedezet extrém sportra, 30 napra,: Éves díj 100% Díjfizetés üteme: A szerződés éves díjfizetésű, (Arany csomag esetén lehet féléves is) és nem indexálható

13 Tarifálás szabályai Sport Extrém sport
Igazolt sportoló (+50%) – ez lesz az alapdíj Amatőr sportolónak nem kell pótdíj Extrém sport Alapdíj 100%- a a pótdíj – egy éven belül több is lehet – de csak díjrendezett szerződésre! A kockázatviselés a pénz beérkezését követő nap 0 órakor indul, vagy a megjelölt későbbi időpontban Utalni is lehet a pótdíjat, de mellékletet kell küldeni ben (szkennelve), vagy faxon, ahol nyilatkozik a szerződő a díjról. Visszaigazoló levelet küldünk.

14 Extrém nyilatkozatminta

15 Csak az UNION-nál megtalálható kockázatok:
a 30 napot meghaladó kómás állapot, csőtükrözéses technikával végzett műtét, térd csőtükrözéses technikával végzett műtét és a baleseti eredetű, 61 napot meghaladó egyösszegű kórházi térítés Baleseti helyreállító plasztikai műtéti Eddig nehezen megközelíthető személyekhez lehet kopogtató termék (sportolók) Széles szolgáltatási kör – kedvező díj TB - extrém sportok viszonya ( …)

16 Testőr Külön dián!

17 Met Life: Élj Tovább Hűségbónusz!!! Termék tulajdonságai:
-kombinált kockázati csomag -széles szolgáltatási kör -egyszerűsített kockázat elbírálás -egységrendszerű, egyszerű díjszámítás -rendkívül kedvező ár Hűségbónusz!!!

18 Szolgáltatási elemek:
-kockázati életbiztosítás -kritikus betegségek -baleseti halál -rokkantsági díjmentesítés

19 Rokkantsági díjmentesítés szolgáltatás:
Teljes és maradandó rokkantság esetén a díjfizetési kötelezettséget átvállalja az AHICO

20 Hűségbónusz !!! Amennyiben a szerződő a futamidő végéig fizette a díjat, akkor a befizetett díj 25%-át hűségbónusz formájában visszafizetjük!

21 Kötési szempontok: -csak magánszemélyek köthetik -fix tartam 15 év
-szerződő és biztosított személye azonos -belépési kor: év között -egység rendszerű, 2 – 10 egységig köthető 1 egység = Ft

22 Fontos információk: Nem indexálható!
Többlethozam kifizetésre nem jogosít! Maradékjogokkal nem rendelkezik! Kiegészítő biztosítás nem köthető! Egészségi nyilatkozat szükséges! Orvosi vizsgálat nem szükséges!

23

24 Előnyök és felhasználási célok:
könnyű értékesíthetőség rendkívül kedvező ár hitel mellé hitelfedezetiként könnyen elérhető a kritikus betegségek fedezete 55 éves kor fölött is van kritikus betegségek esetén fedezetvállalás /akár 70 éves korig/ motorosokra is biztosít fedezetet egyszerűsített egészségi nyilatkozat

25 Uniqa: Szuper-V Baleseti asszisztencia szolgáltatás
Háromféle választható csomag: Bázis, Standard, Optimum A csomagok egységesen tartalmazzák: Baleseti modul Baleseti asszisztencia szolgáltatás Privát felelősségi modul Privát jogvédelem

26 Baleseti modulok

27 Baleseti asszisztencia szolgáltatás modul

28 Privát felelősség-biztosítási modul

29 Privát felelőssé Magánemberi minőségben harmadik személynek okozott kár a biztosítási esemény Magánemberi minőség: a biztosított foglalkozásán, hivatásán, politikai tevékenységén vagy gazdasági tevékenységén kívüli élethelyzete

30 Privát jogvédelem-biztosítási modul

31 Privát jogvédelem jogi képviselő munkadíját
A biztosított ellen elkövetett jogsértés folytán szükségessé váló jogi képviselet Mit térítünk? jogi képviselő munkadíját kirendelt szakértő költségeit jogszabályi díjakat és illetéket jogi érvényesítés költségeit (pl.végrehajtás) a biztosítottat terhelő díjakat és költségeket indokolt utazási költségeket (ha a bíróság rendeli el)

32 Feltételek Köthető 18-65 éves korig, érvényes 65. év betöltéséig
Gyermekekre 18 éves korig vonatkozik Területi hatály: Európa Indexálás: nincs

33 Egyéni és családi díjak
a 18 év alatti gyerekek ingyen biztosítottak a gyerekek a választott szolgáltatási csomag biztosítási összegeinek 50%-ára jogosultak

34 Díjak és díjfizetési kategóriák
„Aktív” - változat „Família” - változat

35 Szemléltető példa A biztosított kiskorú gyermeke biciklizik az utcán. Fékezés nélkül beleszalad a szomszéd parkoló autójába. A gyermek megsérül, és jelentős sérülés keletkezik az autón is. A bicikli átvizsgálása során kiderül, hogy a jármű fékje meghibásodott, így a műszaki hiba okolható a balesetért.

36 1. Balesetbiztosítási térítés a gyermek személysérülés kárára
- kórházi ápolás, műtéti térítés, maradandó egészségkárosodás 2.Felelősségbiztosítási térítés a parkoló autó javítási költségének megtérítésére 3. Jogvédelmi szolgáltatás - per a bicikli forgalmazója ellen

37 Uniqa: Med Help Belépési korok 14 -55 év, maximális lejárati kor 65 év
Tartam 65. év betöltésének évében az év végéig Díjfizetés Csomagnak megfelelően a nem és életkor figyelembe vételével, csak az indexel nő !!!

38 Csomagok elemei Kórházi napi térítés Műtéti térítés 1., 2., 3.
Gyógyulási támogatás Kritikus betegségek TB I.-II. Csonttörés Szülési támogatás

39 Extrák baleset esetén kétszeres,
külföldi baleset (EU) esetén négyszeres térítés jár: a kórházi napi térítésre a műtéti térítésre a gyógyulási támogatásra

40 Bázis Standard Optimum Prémium Kórházi napi térítés 5 000 7 500 10 000 25 000 Műtét 1. 50 000 Műtét 2. Műtét 3. Gyógyulási támogatás 7x; 14x, vagy 28x a kórházi napi térítés összege Kritikus betegségek TB I-II. Csonttörés 15 000 Szülési támogatás

41 Belépési kor Bázis Standard Optimum Prémium Férfi 25 2 357 2 397 3 838 3 925 5 634 5 925 6 487 8 103 30 2 737 2 559 4 491 4 204 6 626 6 320 7 709 8 350 35 3 190 2 789 5 280 4 609 7 834 6 931 9 253 8 984 40 3 647 3 070 6 113 5 121 9 148 7 746 11 179 10 129 45 4 140 3 389 7 039 5 725 10 642 8 740 13 452 11 631 50 4 614 3 596 7 966 6 167 12 167 9 538 15 777 12 888 55 5 198 3 987 9 166 6 949 14 219 10 894 18 872 14 329

42 Generali: Házörző Külön dián!

43 Signal: Háztartás Külön dián!


Letölteni ppt "Termék Szeminárium III"

Hasonló előadás


Google Hirdetések